Planlægning og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller

Ny bekendtgørelse for planlægning af vindmøller og ny vejledning fra Naturstyrelsen.

Ny bekendtgørelse om planlægning for vindmøller erstatter cirkulære og indeholder præciseringer og justeringer af de gældende regler, men ikke nye regler. Baggrunden er en anbefaling fra en bredt sammensat arbejdsgruppe, der skulle se på kommunernes planlægningsværktøjer. Det tidligere cirkulære er ændret til en bekendtgørelse fordi det i dag er fast praksis, at regler, med direkte indvirkning på borgerne, er skrevet i bekendtgørelser. Samtidig med den nye bekendtgørelse udgiver Naturstyrelsen en ny vejledning, som skal give overblik over den proces, der leder til udpegning af nye områder til vindmøller. Vejledningen er målrettet kommunale planlæggere, men også interesserede borgere vil kunne hente hjælp til at forstå, hvordan myndighederne arbejder med vindmølleplanlægningen.

Bekendtgørelse om planlægning for vindmøller

Vejledning om planlægning for vindmøller

Høringsnotat