Opinion:

Myten om det korruptionsfri Danmark

Peter Rørdam: Det siges i almindelighed, at Danmark er et af de mindst korrumperede samfund. Det lyder som sød musik, men heller ikke i Danmark vokser træerne ind i himlen.

Jeg har ikke den fornødne indsigt til i almindelighed at udtale mig om korruption her i landet, men på ét bestemt område har jeg et indgående kendskab. Det drejer sig om vindmølleområdet, hvor det er lykkedes vindmølleindustrien fuldstændig at korrumpere det politiske system.

Loven om et testcenter for store vindmøller i Østerild blev gennemtrumfet trods fagkundskabens advarsler både om følgerne af det voldsomme naturindgreb og om konsekvenserne for befolkningen i området. Det skete ved en konsekvent gennemført manipulation med de afgørende forudsætninger, dels i form af fortielser, dels som direkte vildledning. Det var ikke politikerne, der blev vildledt, for politikerne i de partier, der står bag loven, var fuldt ud bekendt med sandheden, men valgte at lukke øjnene og spille med for at få loven gennemført. Det var befolkningen, der skulle narres til at tro, at alt var i den skønneste orden.

For vindmølleindustrien er det kun kapitalinteresserne, som tæller, og man kan undre sig over, at politikerne ville være med, men da industrien truede med at flytte deres arbejdspladser ud af landet, lagde politikerne sig fladt ned.

Pladsen i et indlæg som dette gør det ikke muligt at eksemplificere, hvad der skete, men interesserede henvises til at læse Peter Skeel Hjorts fremragende bog »Besat af vind«, hvori både industrien og de politiske systemer bliver klædt af til skindet.

Det standsede ikke med vedtagelsen af testcenterloven. Det er strømmet ind med indsigelser fra personer, der har været så uheldige at blive naboer til store vindmøller andre steder i landet. Der er tale om voldsomme gener, der både har været sygdomsfremkaldende og har gjort ejendommene ubeboelige. Indsigelserne er generelt blevet afvist af myndighederne, der bestrider, at nærheden til vindmøller giver gener af betydning.

I Berlingske for 9.oktober har tre videnskabelige medarbejdere ved Aalborg Universitet på videnskabeligt grundlag påvist, at myndighedernes støjberegninger er behæftet med alvorlige fejl, og at der manipuleres med beregningerne til skade for de omboende. Myndighederne har ikke gjort det mindste forsøg på at påvise et videnskabeligt grundlag for deres resultater, men har stort set begrænset sig til at sige, at resultaterne fra Aalborg Universitet ikke er rigtige, fordi de ikke passer med vindmølleindustriens sagkundskab. Det har vi senest fået at vide i indlæg fra miljøminister Ida Auken, som enten bliver trukket ved næsen af de personer, hun støtter sig til, eller – som sine forgængere – spiller med i vildledningen.

Det hører med i billedet, at den erstatning for værditab, som naboskabet til store vindmøller udløser, bliver fastsat på grundlag af myndighedernes falske støjberegninger, og at folk på den måde bliver snydt for at få det reelle værditab erstattet.

Korruption er i den store danske ordbog defineret som moralsk fordærvelse, og det er i sandhed moralsk fordærvelse, vi her er vidne til. Frygten for at miste arbejdspladser og den nærmest religiøse besættelse af vindkraft gør politikerne blinde og døve for indvendingerne mod vindkraften som energikilde og har fået politikerne til at deltage i industriens bedrag. At naturen og befolkningen er blevet sorteper lader dem ganske kolde.

Ekstra pinligt er det, at vindmølleindustrien tværtimod at skabe nye arbejdspladser nedlægger arbejdspladser i Danmark, og når man ser, hvordan det er gået med det stort opslåede testcenter i Østerild. Testcenterloven blev kørt igennem lovmaskinen i huj og hast, fordi det var fuldstændig afgørende for industrien, at der i sommeren 2010 stod 7 store vindmøller på rad og række. Det var forudsætningen for valget af Østerild. I dag står der én vindmølle, og det henstår ganske, hvor mange af møllepladserne der bliver besat Der er mange, som burde have røde ører, men samvittighedsskrupler er næppe det, der tynger danske politikere mest.

 

Læs også

Click here

Kommentarer

Sortering:

Behind every great fortune there is a crime. (Honore de Balzac)

Holder smarte politiker, korrekthedsapostle og magtens elite os almindelige folk hen ved luftig retorik, ved idealistiske, men virkelighedsfjerne holdninger og ’hellige’ principper - grænsende til hykleri?

”Vigtigere end lovgivning og strategi er den egenskab at kunne gennemskue et net af løgne og illusioner”.

Tak Peter Rørdam. Vi er MINDST lige så korrupte som omverdenen

Rørams historie om vindmøllerne, minder til forveksling om lignende sager i Sverige. INGEN fordummende danske medier har bragt og eller sammenføjet historierne fra Sverige. Danskere med sommerhuse i Sverige har haft historierne med hjem.
Men på eet punkt tror jeg ikke på Rørdam.
Korruptionen i arbejdsretten, har i de senere år taget et omfang, i bortdømmelse af lønmodtagerne, og forfordelig af arbejdsgiverne, så ALLE jurdiske personer i Danmark kigger skævt til arbejdsretssystemet.
Jeg er overbevist om, at Peter Rørdam OGSÅ er bekendt med misforholdene i arbejdsretssystemet.
Vi andre lægfolk, kan blot læse den ene uhyrlige dom fra arbejdsretten efter den anden.
Arbejdsretsadvokater tager sig til hovedet over udviklingen.
Ja, korruption det har vi da i Danmark i aller højeste grad og kredse i dommerstanden er en DEL af korruptionen i Danmark, på linie med de værste bananrepublikker.
Tak alligevel fordi du (da nu din karriere ER slut pga alderdom) alligevel tog bladet fra munden. Det tager jeg hatten af for.
Omtale af danske politikere vil jeg holde mig fra af hensyn til god tone i debatten. I de 50 år jeg har fulgt dansk politik, har jeg sjældent oplevet SÅ mange ukyndige personer i folketinget, for ikke at tale om Københavns kommune.

læs bogen

Sveriges skrækkelige historier med bedrag og korruption er ikke genfortællinger fra sommerhusejere - historierne er gennemanalyseret og gennemdokumenteret i Peter Scheel Hjorth´s bog "Besat af vind". Bogen er iøvrigt instillet til en anerkendelse for sin grundige journalistik. Iøvrigt en fantastisk bog!

Jep, den er jeg med på.

Hej Marie Hjort. Tak for oplysningen. I hvilke medier og hvor mange gange har dansk presse bragt disse oplysninger i øvrigt ?
Men ja, godt at dette kommer frem.
Hvor mange gange har danske medier og presse refereret til "Retirement heist", skrevet og dokumenter af den amerikanske journalist - Ellen Schltz, om amerikanske firmaers og direkrørers direkte tyveri at de ansattes penssionsindbetalinger. Hvor har man kunnet læse om Obamas tilladelse til General Motors og andre mastodonters nylige "omlægninger" af pensionsmidler til deres bundlinier i firmaerne. Jeg er overhovedet ikke stødt på noget i danske medier. Bogen har jeg så købt. Og nu ser det ud til at jeg bør købe en ny bog om "vinden". Men samfundsløgnen ved IKKE at bringe historierne om bedragerierne i samfuundet, er ikke ændret, ved at jeg køber bøger. Det er mediernes opgave at beskrive og berette om det, ellers har de ingen berretigelse og bør således heller ikke modtage skatteydertilskud, til at drive deres forretninger.

Tak

fordi du siger det højt!

landsunderskriftindsamling mod kæmpevindmøller på land på www.skrivunder.net/1millionnej

Tusind tak

For at sige det højt

Landsunderskriftindsamling mod kæmpevindmøller på land på:
www.skrivunder.net/1millionnej

Vidtløftig anvendelse

P Rørdams anvendelse af begrebet korruption i nærværende indlæg forekommer vidtløftig. Korruption kan oversættes til "moralsk fordærv", javist. Men hvis man læser denstoredanske.dk (encyclopædien)'s definition af begrebet, holder anvendelsen ikke vand.

Regeringen/miljøministeren arbejder på at fremme vindenergi og anden grøn energi, og dermed også vindmølleindustriens interesser. Og det har hele tiden været en del af regeringens politik (og såmænd også den foregåendes, mere eller mindre).

Derfor er det langt ude at tale om "korruption" i sammenhængen. I så fald kan hvert eneste danske styre siden arilds tid beskyldes for korruption, især fordi de i større eller mindre grad har søgt at fremme nogle socialgruppers eller erhvervsgruppers interesser, ikke mindst i forhold til omverdenen.

Politikeres indskrænkende viden

Politikernes syn og kendskab til samfundet kan ligge på et lille sted. De partipolitiske visioner bliver de indpodet med i ungdomsorganisationerne og samfundskundskaberne kommer fra et par samtaler med et par udvalgte ansatte i de virksomheder som de besøger, når et valg nærmer sig. Helst med pressen på slæb.
Mange politikere mangler helt klart de praktiske kvalifikationer til jobbet. Nogles største aktiv er et godt udseende og et glat mundbånd. Partibog og disciplin er vigtigere end hvad der er mellem ørene.
Ved opstillingen af folketings-, EU-, og byråd burde partierne hjælpes af erfarne personalechefer, som kunne luge ud i de mest uegnede af kandidater. Tænk, man opstiller folk til EU parlamentet uden at vide, om de kan tale andet end dansk. De danske EU kandidater burde kunne mindst 2 hovedsprog flydende. Hvordan søren kan man ellers lave aftaler med andre landes politikere ude i gangene eller i kantinerne, hvor det foregår.
En kandidat burde også, som det mindste, kunne læse regnskaber og budgetter. Partiorganisationerne burde checke om opstillede kandidater har de nødvendige kvalifikationer, som også burde inkludere f.eks. 10 års erfaring fra det private arbejdsmarked. Desværre er det nok at kunne sige "miljø" i hvert andet minut.

Det med kvalifikationer er en sag som medierne burde tage meget mere alvorligt. Disse burde, ved alle valg, fremlægge alle kandidaters CV tydeligt for vælgerne, så selv den dummeste vælger kunne finde ud af det. Specielt burde medierne fokusere på kandidaternes manglende kvalifikationer.

Bare det hedder noget med miljø, kan alt lade sig gøre.

Befolkningen bliver hver dag fyldt med løgn og sludder omkring miljø.
Det er fra selvbestaltede "eksperter", lobbyister, allehånde organisationer og div. plattenslagere, der alle har et eneste sigte, nemlig at mele egen kage, enten i form af off. tilskud til deres gøren og laden uagtet bonitet, eller få prakket især det off. et eller andet alt for dyrt på.
Det har sjældent karakter af uegennyttig filantropi.

Når en politiker så bliver konfronteret af en dygtig agitator, er det jo en meget kærkommen mulighed for at markere sig som en politisk korrekt, innovativ og fremsynet landsfrelser, med store og givtige stemmetal til følge.
Politikerne, herunder små piger, aner lige så lidt som vi andre om, hvad der er op og ned i de standende debatter, og er der endelig en, som pragmatisk sætter sig hen og analyserer lidt på sagerne, læs Bjørn Lomborg, ja så skynder man sig at lukke munden på en sådan forstyrrelse at den sammenspiste politiske korrekthed.
Hvis man i ledende, politisk korrekte kredse har besluttet sig for at Jorden er flad, ja så er den bare flad og ikke rund uagtet alle argumenter.
Fakta og viden er en grim ting at slæbe rundt på som politiker.

Berlingske Forum - Skriv kommentar

Du kan kun kommentere på www.b.dk, hvis du er abonnent. Log ind eller køb dit abonnement her.

Læs dagens Berlingske