Winds Of Justice – Protecting Our Environment, Scotlands grundvand er truet af miljøskadelige vindmøller

construction-impacts-on-groundwater

http://www.windsofjustice.org.uk/2015/07/environmental-liabilities-directive-request-for-action/

Danske borgere på landet har kunnet se de store skader i nærmiljøet, når vindparker er blevet etableret. De kan godt følge de skotske borgeres protest mod vindkraftværker i følsomme naturområder. Nu viser det sig, at også grundvandet er truet af vindmøllers etablering og drift. Det kræver omgående politisk handling.

Vindindustrien og deres grønne venner har prøvet at reklamere for en vidunderlig ren vindenergi, men har helt glemt at fortælle, hvilke mængder af maskinolie og kemikalier der er nødvendige for at holde apparaterne kørende. De har heller ikke fortalt, hvordan selveste etableringen graver dybe sår i jordens overflade og åbner op for nedsivningen af skadelige stoffer.

Ved en vindparks etablering kan Danmarks landbefolkning i øvrigt ganske nemt følge med i, hvordan mennesket i forbavsende kort tid kan skabe klimaforandringer i nærmiljøet. Hvordan har marken, engen, stranden, skoven, mosen og heden set ud inden kraftværkerne blev sat op? Og hvordan har landskabet forandret sig siden?

Betonfundamenter i storformat bliver gravet ned i den danske muld, tilkørselsveje skal etableres, der skal skabes et arbejdsområde for kraner for at kunne servicere maskineriet. Vindkraftværker er grovædere, der opbruger enorme arealer. Hvor der førhen har været  frugtbar agerjord og eng, en stille strand, hede eller mose, er der nu kun golde og grimme industriområder.

Det gør særlig ondt på de mennesker, der har kendt deres lokalsamfund fra deres tidlige barndom og deres egen slægts historie. Landbefolkningen vil gerne dele deres herlighedsværdier med turisterne, men nu er der snart intet tilbage, hverken for dem selv eller besøgende. Hvem gider at se på de grimme monstre ved en stille sø i Scotland? At der nu også er beviser på, at befolkningen ikke engang kan være sikker på at få rent vand længere, det burde få politikerne til at stoppe vanviddet omgående.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *