Vores vigtigste levensmiddel VAND er i fare, vindkraftværker truer grundvandet

Undersøgelser fra Tyskland viser den samme problematik som skotske videnskabsfolk har påpeget. Vindkraftværker  i naturen betyder en massiv forurening af befolkningens vigtigste ressource: Grundvandet.

Her linket fra windwahn.de: 150430_Wasserflyer

Det er en smal sag at få dispensation for at kunne få lov til at rejse vindkraftværker alle steder i landet, også i områder, der er erklæret som vandbeskyttelsesområder, dvs. drikkevandsinteresser.

Her er et lille citat fra VVM-redegørelsen for Knuthenborg Safariparks og HOFORs vindmøllepark ved Hunsø:

I mølleområdet ved Knuthenborg er der drikkevandsinteresser, men opstillingen af møllerne
vil ikke påvirke de eksisterende vandboringer, som alle ligger mere end 1 km fra møllerækken.
Der vurderes at være risiko for spild af olie ved uheld,men et spild fra møllen vil grundet
elektronisk niveauovervågning og automatisk alarmering straks blive opdaget, så afgravning /
oprensning kan iværksættes. Møllerne er desuden konstrueret således, at et eventuelt
oliespild vil blive opsamlet i nacellen (møllehatten) eller ledt ned i tårnet og opsamlet i bunden
af tårnet. Dette gælder dog ikke ved lækage af hydraulikolie fra møllernes vinger. Samlet set
vurderes risikoen for at grundvandet påvirkes af forurening at være minimal.
Vi er oprørte over dette tilslørende sprog. Hvem vurderer her og på hvilket grundlag?
Hvor er de videnskabelige undersøgelser, der viser, hvor en evt. lækage løber hen? Og
hvor bliver oplysningen af, at selveste det dybe beton- og stålfundament udgør en
forureningskilde?

Guldborgsund Kommunes afdeling Natur, Miljø & Plan har afsløret deres ønskedrømme om herregårdenes industrialisering, men udtrykker en del nervøsitet over al den folkelige modstand:

Citat: “Opstilling af nye vindmøller er blevet et politisk smertensbarn, i takt med at modstanden mod møllerne vokser blandt borgerne. Ikke nødvendigvis bare blandt naboer til kommende møller: der er tale om en regulær folkemodstand hvor der gøres indsigelser og protester over lange afstande, selv over kommunegrænser:”

Og vi kan tilføje: Ja, selv over landegrænser – faktisk over hele kloden. Kunne det have noget at gøre med, at al de mange borgere har ret i, at vindenergi er en dødssejler?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *