Vindmøllesygdomme

Bliver mennesker syge af vindmøllestøj? Ja, det gør de da. Det siger de selv – og det må jo være dem, der ved bedst: Patienter kommer til lægen, lægen lytter og antager, at der må være noget galt, siden patienten nu kommer til ham eller hende. Sådan er situationen normalt, men der gælder åbenbart andre regler for sygdom på grund af vindmøllestøj. Der er tusindvis af mennesker over hele verden, der bliver beskyldt for at finde på symptomer, bare fordi de er nervøse for vindenergien som sådan og fordi de nok har fordomme.

Så længe vindbegejstrede politikere ikke tør at opleve situationen på egen krop, kan de alt for let fortsætte med at sige: Der findes ikke videnskabeligt belæg for, at lavfrekvent støj og infralyd fra vindmøller skader mennesker. Imens må danske læger erkende, at der kommer flere og flere patienter fra vindmølleområder med de samme symptomer: Koncentrationsproblemer, kvalme, synsforstyrrelser, tinnitus, ondt i ørene, migræne, depression og angst, søvnforstyrrelser, træthed, hjerterytmusforstyrrelser, M. Meniere sygdom og svimmelhed.

Der findes ingen medicin mod disse støjgener, kun den ene: Stop vindmøllerne, der står for tæt ved menneskers boliger! Nu for øjeblikket går lægernes råd på den eneste realistiske udvej: Flyt væk fra møllerne, ellers får du og din familie det bare værre. At ofre sin ejendom for sin sundheds skyld, må være bedre end at blive kronisk syg.

Læger i forskellige lande som for eksempel i Tyskland, Frankrig og Østrig har sluttet sig sammen for at få politikerne til at lytte til deres advarsler. Vindmøllesygdom kan blive til en folkesygdom i større målestok, hvis udbygningen med vindenergi på land fortsætter efter de samme uansvarlige regler.

International forskning har ellers vist og viser fortløbende, at mennesker bliver kraftigt påvirkede, dvs. syge af infralyd og lavfrekvent støj fra vindmøller:

Kelly – 1985: Acoustic noise associated with the MOD..1 wind turbine

Pierpont – 2009: Wind Turbine Syndrome

Møller, Pedersen – 2011: Low-frequency noise from large wind turbines

Salt – 2011: Respons of the inner ear to infrasound

Nissenbaum – 2012: Effects of industrial wind turbines noise on sleep and health

Basner – 2013: Auditory and non-auditory effects on noise and health

Schomer – 2013: A proposed theory to explain some adverse physiological effects of the infrasonic emissions at some wind farm sites.

Vi må forlange, at vores politikere sætter sig grundigt ind i problematikken, inden de træffer så afgørende beslutninger om at tillade flere og flere store vindmøllers etablering tæt ved menneskers hjem.

[whohit]-Sygdomme-[/whohit]

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *