Speciallæge Vivi Schlünssen, vindindustriens tro væbner, afviser vindmøllestøjs skadevirkninger

De – indtil – nu sejrrige Stevnsborgeres hjemmeside megamøller.dk findes stadig og derfra havde vi hentet linket for at illustrere vindindustriens kynisme.  Ekstrabladet havde udgivet denne fremragende grundige artikel lige i den kritiske tid på Stevns: http://megamøller.dk/wp-content/uploads/2013/01/ekstrabladet_100113_Vestas.pdf

Ditlev Engel blev afsløret i, at han betragtede sit fædreland Danmark som et fuldskala-laboratorium, der var yderst brugbart i forhold til vindindustriens eksport. Ellers ikke.

Sidst i ekstrabladets artikel finder man speciallæge i arbejds- og miljømedicin Vivi Schlünssens kommentar til sagen.

Her er ordlyden fra Ekstrabladets artikel:

“Mens tusindvis af danskere må leve i et støjhelvede fra kæmpe-vindmøller, raser
både foreninger og eksperter over, at politikerne intet har gjort for at undersøge sa-
gen ordentligt.
Faktum er nemlig ifølge formanden for Dansk Selskab for Arbejds- og Miljø-
medicin, Vivi Schlünssen, at man slet ikke har undersøgt ordentligt, om de mange
danskere, der dagligt udsættes for enorm støj fra vindmøller, tager skade af det.
– Vi er meget betænkelige ved, at de nye regler for støj fra vindmøller er lavet fuld-
stændig uden at undersøge,om folk tager skade af at leve i konstant støj.
Lægerne ikke spurgt
Støjgrænserne er fastsat udelukkende af ingeniører.Der har ikke været en eneste
læge inde over, siger hun.Vivi Schlünssen understreger, at vindmølle-støj er
noget helt andet end f.eks.larmen fra en motorvej.For selv om støjen fra møl-
len ofte er lavere, så er denkonstant – især om natten,hvor generne vil være eks-
tra store.
Det gik alt for stærkt, da man skulle have lavet de nye regler.
Og vores helt primære anke er, at det ikke er okay, at folk skal leve med store støj-
gener – især om natten, hvordet kan forstyrre søvnen, siger Vivi Schlünssen og un-
derstreger, at området burde undersøges til bunds.”

Nu har en af vores opmærksomme læsere opdaget noget besynderligt. Vivi Schlünssen er nemlig præcis den speciallæge, som hun selv er kommet i kontakt med i år, da hun henvendte sig pga. invaliderende søvnløshed. Læseren har nu fundet sin lægejournal på nettet og fremlægger hermed et uddrag af speciallæge Vivi Schlünssens bedømmelse. Nu har piben fået en anden lyd, eller: Lirekassen er i fuld sving! Nu er der ikke mere tale om den omsorgsfulde behandling af støjofrene. I stedet bliver patienten svigtet på det groveste, når det handler om en helt konkret sag!

Udklip af journal:

Hun har været sygemeldt de sidste 1½ år pga. følger af søvnløshed.

“Henviste er orienteret om, at vi ikke har mistanke til, at man kan blive syg af vindmøllestøj og at støjen er lavere end andre kendte støjkilder som f.eks. trafik- og vejstøj.
Hun er endvidere orienteret om, at man fra spørgeskemaundersøgelse ved, at en del personer er generet af støj, hvis de bor tæt på vindmøller.
Vi drøfter muligheder for, hvad hun har af handlemuligheder, inkl. ørepropper, afledende musik, mere fysisk aktivitet samt at droppe middagssøvnen. Hun vil gå videre med disse tiltag og evt. igen kontakte Respirationscenter Vest.
Hun tilbydes endvidere kontakt til vores socialrådgiver med henblik på social opfølgning. Hun vil indenfor 14 dage ringe, hvis hun er interesseret i et sådant tilbud.”

Til de tålmodige og engelskkyndige læsere her et link fra Wisconsin, hvor vindmøller af myndighederne blev dømt som en sundhedsrisiko. Brown-Country

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *