Speciallæge Dr. Mauri Johanssons åbne brev til DASAM

Dr. Mauri Johansson, MHH  Speciallæge i samfundsmedicin/arbejdsmedicin, herunder miljømedicin, har holdt et foredrag på DASAMs generalforsamling. Her offentliggøres hans åbne brev, der understreger sagens alvor.

Her relevante links, der blev sendt med henvendelsen:

Oplæg ved DASAMS generalforsamling 22.5.2015 Hindsgavl Mauri J 21 maj -15 37 PP FINAL (2)

SST Slag på tasken brevet 1996 til JJ med gul boble(1)

Kelley og Siponen figurer 2 april -14

stt – Macarthur Turbine Hosts Destroy Local Community 27-06-2015

 

Gode kolleger i DASAMS bestyrelse!

Til lykke med valget!

Ved den lige overståede generalforsamling anmodede jeg venligt om  at  få min Power pointserie lagt på DASAMS hjemmeside grundet den urimeligt korte tid der var sat af til et meget komplekst emne. Jeg kan ikke finde den på hjemmesiden ved søgning i dag.

Er det ikke snart på tide at såvel DASAMS som Sundhedsstyrelsen kommer i arbejdstøjet i forhold til de alvorlige helbredsproblemer, verden over, som de store, i Danmark udviklede, vindmøller påfører deres naboer, mennesker som dyr? Den videnskabelige dokumentation er nu hug og stikfast – bare ikke ved fabrikanterne og i sundhedsmyndighederne. Det i 1995-96 planlagte SST- MST-Delta-projekt (med læge Elle Laursen som SSTs medarbejder) omkring netop infralyd og LFN kuldsejlede i 1996. Jeg synes forskningsprotokollen var udmærket og de eksterne speciallæger der var udpegede velegnede til opgaven. I burde undersøge om det pludselige stop ikke var et krav fra vm-industrien. Siden er der intet forskningsmæssigt lægeligt gjort her i landet for at belyse problemet nærmere. Se bare Elle Laursens afskedsbrev til MST-manden (JJ).

Jeg vedlægger en helt aktuel gennemgang af problematikken fra Australien, der på senatsplan i parlamentet nu kulegraver de menneskelige omkostninger for vm-naboerne. I en interim-rapport tidligere i juni -15 er der en foreløbig serie konklusioner og forslag til parlamentet og regeringen, hvor en del allerede nu er sat i værk (f eks en uvildig Ombudsmand til løbende at analysere klager fra vm-naboerne og fremkomme med forslag til foranstaltninger). UK har allerede stoppet for subsidierne og givet de potentielle vm-naboer vetoret. Andre lande er godt på vej. Er det Danmark der bliver det sidste land der indrømmer denne globale fadæse, ved at man her ikke overholder hverken FNs Aarhuskonvention, EU lovgivningen, i sær EU-maskindirektivet, der endda nu er fuldt ud implementeret i dansk lov nr. 155/2013 ”om indretning mv. af visse produkter” – herunder ”maskiner”, som vm per EU definition og i dansk lov er (se i sær bemærkningerne i L89/2012/BM). Intet af disse love håndhæves overhovedet af nogen som helst myndighed, heller ikke kommunerne, der har udstedt opstillingstilladelser, men intet gør ved selv alvorlige klager(bemærk at der i udlandet er dødeligt forløbende tilfælde, retsmedicinsk verificeret)? Landets læger er aldrig blevet informeret om disse de facto risici og ingen følger klagerne op. Finder SST det forsvarligt at møllenaboernes sundhedstilstand kun overvågers en tekniker med en A-filter støjmåler, der frafiltrerer hovedparten af den reelt farlige (se den lille Kelley-Siponen figur vedhæftet), men uhørbare, ”støj” i området < 200 Hz, især < 20Hz støj,  eller andre love på område, men lader industrien diktere det hele, uden at en eneste, uvildig, læge har medvirket i fastlæggelsen af sikre støjgrænseværdier og derved sikre afstande, på kort og lang sigt, hvor der også tages hensyn til risikogrupper som fostre, børn og gamle samt personer med hyppigt forekommende kroniske lidelser, der hastigt forværres af møllestøjen, jf. EU-traktatens Forsigtighedsprincip, der heller ikke overholdes.  Der må udformes krav om fuldspektrum-målinger (0.1 – 10 000 Hz) uden nogen form for filtre (dvs. som SPL dB (lin)) ude som inde i boliger/bygninger, ved alle vindhastigheder, med efterfølgende smalbåndsanalyser, så møllernes bidrag kan skelnes fra baggrundsstøjen (se Coopers aktuelle summary). Også den af EU-MD krævede overvågning, herunder selvfølgelig ikke alene med støjmålinger, men selvfølgelig lægelig overvågning af naboerne må iværksættes over et længere tidsrum for at  få et billede af den sensibilisering der indtræder blandt  de støjudsatte og som yderligere forværrer deres lidelser. Målingerne skal gøres af måleteknikere der ingen interessekonflikter har vis-a-vis vm-industrien (dvs. ingen inhabile personer kan godkendes til dette (jf. også EU’s habilitetskrav ved akkreditering).

Der verserer allerede en sag mod den svenske regering i klageorganet vedrørende Aarhuskonventionen (ACCC), der langt hen ad vejen har forsøgt at undgå håndhævelsen af Aarhuskonventionen (se sagen via Google på ACCC/C/2013/81) og ligeledes undladt at implementere og håndhæve væsentlige krav i EU-lovgivningen, til skade for landets borgere. Der arbejdes i Danmark  på at få rejst en lignende sag i ACCC i UN-ECE, Geneve, mod den danske regering og evt. andre myndigheder.

Der er formentlig en eller flere ministeransvarlighedssager gemt i denne sag, der i mere end 30 år er blevet holdt under mørkelygtens dunkle skær.

Som mangeårigt medlem af DASAMS ser jeg frem til at I informerer mig om hvad I påtænker at gøre og hvornår i anledning af den fremsendte dokumentation, der let kan suppleres ved behov. Også hvornår I vil lægge min PP-serie på hjemmesiden. For god ordens skyld vedlægger jeg den en gang mere her, så dem der ikke var i Hindsgavl kan blive opdaterede på de mange andre vm-problemer jeg ikke får plads til i dette brev. Der er valid dokumentation for det hele, skal jeg hilse og sige.

Med kollegial hilsen

Mauri Johansson, MHH  Speciallæge i samfundsmedicin/arbejdsmedicin, herunder miljømedicin.

Sportsvej 17

7441 Bording

 

 

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *