Søvnig og depressiv i Vestasland

Støj fra vindturbiner er ikke sund – den skader naboernes søvn og livskvalitet.

Kræftens Bekæmpelses sidste to videnskabelige artikler udkom den 13. marts 2019 i det videnskabelige tidskrift “Environmental Health Perspectives”. Den ene af artiklerne hedder: “Impact of Long-Term Exposure to Wind Turbine Noise on Redemption of Sleep Medication and Antidepressants: A Nationwide Cohort Study.” Påvirkningen af vindturbinestøj over lang tid og receptpligtig medicin for søvnforstyrrelser og depression.

Naboer til kæmpevindmøller fra Danmark og udlandet har ventet på undersøgelsens resultater siden 2013. Dengang var det alles forventning, at undersøgelsen ville være afsluttet efter to år. Sådan kan det stadig læses på vindinfo.dk/sundhedsundersoegelse.

Citat derfra:

Det forventes, at undersøgelsen vil kunne færdiggøres på cirka. 2 år. Det vil sige inden udgangen af 2015. Som tidligere nævnt peger den eksisterende viden på, at nogle mennesker oplever støjgener fra vindmøller, men at der indtil nu ikke er påvist en sammenhæng mellem vindmøllestøj og negative helbredseffekter. Miljøministeriet og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet finder derfor på det foreliggende grundlag, at igangsættelsen af den nye undersøgelse ikke bør bruges som argument for ikke at fortsætte den planlægning for vindmøller, som følger af energiforliget, som et bredt flertal i Folketinget har vedtaget. Den nye undersøgelse kan forhåbentlig være med at få afklaret nogle af de spørgsmål, der er usikkerhed om.”

Vindinfos tekst fra 2013 beskriver ganske tydeligt meningen med sundhedsundersøgelsens igangsættelse. Den skulle afkræfte landfamiliernes beretninger om søvnløse natter, hovedpine, trykken for ørene, svimmelhed, kvalme og hjertebanken og meget mere. Officielt betegner man menneskers udsagn om disse sundhedsskader som “anekdotisk”. Bare en lille subjektiv fortælling. Undersøgelsen har ALDRIG været tænkt til at vise hjertelig omsorg for Danmarks landbefolkning, fordi den slags følelser findes ikke i hovedstadens politiske elite. Christiansborgs grønne hjerte slår energisk for vindindustriens beton- og stålfossiler og visionen om DANMARK SOM DEN GRØNNE STORMAGT. Håbløst teknologisk forældede, vejrafhængige vindapparater bliver betragtet som vigtigere end landfamiliernes livskvalitet og helbred. De grønne STORMAGTSfantasier spøger i gangene på slottet, fordi de fleste politikere ikke har opdaget endnu, at DAMPMASKINEN ER OPFUNDET og at den kan levere strøm døgnet rundt, året rundt – i modsætning til vindkraftanlæg.

Undersøgelsens resultat: “In conclusion, in a large nationwide population, we found suggestions of an association between exposure to high levels of outdoor nighttime WTN and increased risk of first-time redemption of sleep medication and antidepressants. This association was strongest among the elderly.”

Sundhedsministeriet skriver i et notat: ” Undersøgelsens resultater og konklusion for gruppen af deltagere, der gennem 5 år var udsat for en gennemsnitlig natlig vindmøllestøj på over 42 dB(A) var der indikationer på en sammenhæng med øget risiko for indløsning af recepter på sovemedicin og antidepressiva sammenholdt med gruppen, der var udsat for vindmøllestøj under 24 dB(A). For udsættelse for indendørs lavfrekvent fandtes ingen sammenhæng med øget risiko. I analyserne, hvor forskerne undersøgte, om sammenhængen med indløsning af recepter var forskellig afhængig af alder, viste resultaterne for deltagerne over 65 år en sammenhæng mellem høje niveauer af udendørs natlig vindmøllestøj og øget risiko for indløsning af recepter på sovemedicin og antidepressiva. For deltagere under 65 år var der ingen sammenhæng. Forfatterne konkluderer, at de fandt indikationer på en sammenhæng mellem høje niveauer af udendørs natlig vindmøllestøj og øget risiko for førstegangsindløsning af recepter på sovemedicin og antidepressiva. Sammenhængen var stærkest blandt de ældre. Der fandtes ingen konsistente sammenhænge for indendørs natlig lavfrekvent vindmøllestøj. Da det er den første undersøgelse af sin art, og der i mange af grupperne kun er få deltagere, er det ønskeligt, at resultaterne reproduceres i undersøgelser fra andre forskergrupper. “

“Sammenhængen var stærkest blandt de ældre”. Forskerne påpeger, at ældre mennesker plejer at være mere hjemme på adressen. Dermed er denne gruppe af naboer til store vindkraftanlæg dobbelt belastet, nemlig dag og nat. Men hvad med borgere, der arbejder på deres hjemadresse eller er kronisk syge i forvejen? Der er ikke data nok til at undersøge dette. Kræftens Bekæmpelses undersøgelse har meget store mangler, fordi undersøgelsens astronomisk mange støjdata over mange års timer ikke kan være nøjagtige. Det handler om beregninger, ikke målinger. De helt store vindkraftanlæg er underrepræsenteret, men det er dem, der er årsag til landfamiliernes klager. Danmarks politikere holder sig godt beskyttet indenfor Christiansborgs mure og har åbenbart ingen venner i andre lande. Derfor skammer de sig ikke, at fortsætte deres konkurrence med en meningsløs og sundhedsskadelig energipolitik. Hvordan ellers kan politikere og myndigheder lukke af for den store elendighed i alverdens vindmølleområder? Er de uvidende eller kyniske?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *