Snart er der kommunalvalg i Danmark – nogle politikere tror stadig på vindkraft i naturen

Valgkamp over hele landet. En lille beretning fra Stevns, hvor kampen på halvøen syd fra København begyndte for fem år siden. Yderst ivrige og begærlige lokalpolitikere fra SF ønskede dengang at skamfere Stevns landskaber med kæmpevindmøller.

Det lykkedes som bekendt ikke og den lokale avis dokumenterede aktiviteterne fra denne hidsige og følelsesladede vindmøllekrig fra november 2012 til februar 2013.

“Stevnsbladet”, som “leveres til det stevnske folk” blev læst med stor grundighed dengang og nu, debatten var og er altid mangfoldig.

www.stevnsbladet.dk

Vindmøllekrigen blev – efter en kort og heftig kamp – vundet af borgerne, da Socialdemokraterne slog bremserne i, fordi argumenterne imod blev for overvældende.

www.megamøller.dk,

nogle aktive stevnsborgeres hjemmeside, ligger stadig på nettet som et minde om denne vanvittige, men forbavsende kortvarige kamp. Efter sejren blev borgerne advaret af erfarne medborgere fra andre danske egne. Vindkraften er en sej fjende og angrebet på folk og fæ og landskabet ville før eller siden starte igen og igen. Valgets resultat i 2017 vil vise, hvor meget borgerne har lært og husket fra sidste valg. Hvilke partier kan man stole på, når det handler om vindparker i naboskabet?

Efter fire år ønsker Radikale Venstre og SF åbenbart at starte en ny diskussion om den såkaldte grønne energi.

De Radikale Venstres liste med deres programpunkter kan ses  i Stevnsbladets Valgavis fra 8. nov. 2017. Om “grøn” energi:

“Hæv den grønne overligger – Stevns Kommune skal være kendt for at være en grøn foregangskommune. Målet er at blive en CO2-neutral kommune hurtigst muligt. Klima- og miljøbelastningen skal minimeres. Kommunale elbiler.”

Kommunale elbiler, det lyder dyrt og ikke specielt miljøvenligt. Hvor skal strømmen komme fra, når det ikke blæser? Så meget overskudstrøm til opladningen findes der trods alt ikke. Hvordan en kommune kan blive CO2-neutral vil de Radikale dog ikke fortælle i detaljer. Måske som Hovedstadens Forsyning HOFOR, der køber vindkraft i fjerne kommuner, for ikke at skræmme sine egne borgere? Den tyske “Energiewende” kan i hvert fald ikke fremhæves som et godt eksempel, tusindvis af vindmøller har ikke sænket CO2 niveauet i Forbundsrepublikken Tyskland. Hvor pinligt for klimatisterne!

SF har tydeligvis ikke mistet troen på vindkraft:

“Vi ønsker større fokus på vedvarende energi. Vi ønsker at ansætte en energirådgiver, som kan hjælpe borgere og firmaer med at spare på og omlægge energiforbruget.

Vi ønsker en genoplivning af Varpelevprojektet med sol, vind og gas. Kommunen skal gå forrest med med elbiler og grøn indkøbspolitik.”

Genoplivningen af Varpelevprojektet? Det handlede om en vindpark på denne skønne gamle landbrugsegn. Stevns Kommune havde søgt om EU tilskud til projektet, men blev afvist. Nu kan man jo spørge SF, hvor pengene egentlig skal komme fra? Hvad koster et stort vindkraftværk nu om dage? 30.000.000 kroner? Og hvad synes Varpelevs borgere egentlig om den idé?

Det lyder ganske harmløst at pludre løs om grøn energi, når partierne naturligvis også ønsker sig mere natur og mindre sprøjtegift og flere penge til sociale opgaver. Det skal også lyde helt harmløst og kært, for ikke at skræmme de kampklare borgere.

Dengang har “Stevnsfolket” talt med deres 1964 stemmer imod vindkraft på deres halvø (10 stemmer for). Meningen var tydelig: Der skal ikke være kæmpevindmøller på Stevns – og heller ikke andre steder.

Pas på med, hvad jeres lokalpolitikere siger i valgkampen. De har magten til at gøre livet til et rent helvede for nogle af jer, hvis I giver stemmen til de fanatiske vindkrafttilhængere blandt kandidaterne.

Lokalpolitikere er som udgangspunkt ikke nødvendigvis ondskabsfulde og grådige. Byrådsmedlemmerne har så mange programpunkter i deres arbejde og alt for tit en meget begrænset tid til at sætte sig ind i kompliceret stof. De kan heller ikke have kompetencer til alle vigtige emner, selvom de må stemme om dem. Viden kan være magt – men magt er magt. Derfor skal man tænke sig om, hvem man vil give den.

Det er meget vigtigt for valgerne, at vise politikerne, hvad de, borgerne, ønsker og hvad de under ingen omstændigheder vil acceptere.

Vindkraft i naturen, som bliver drysset jævnt over land og strand, mark og mose, skov og hede plus kysten står ikke til diskussion. Danmarks landbefolkning skal ikke lide under surrealistiske klimafantasier.

NEJ TIL VINDKRAFT

 1. fordi vindkraftværker udsender farlig støj, der belaster og skader naboernes og deres husdyrs helbred,
 2. fordi vindkraftværker er miljøskadelige for flagermus, fugle, især rovfugle, grundvandet og landskabet,
 3. fordi vindkraft kun leverer sporadisk energi og kun kan bruges supplerende med fossil eller atomenergi – se leverancen hver dag: emd.dk/el/
 4. fordi vindkraft kun kan overleve med statsstøtte og dermed kræver en gigantisk formue, skrabet sammen af hver eneste borger, fattig pensionist, studerende, arbejdsløs eller enlig forsørger, mens opstillerne og industrien tjener ufattelige formuer og sørger for at placere millionerne langt væk fra skattevæsenet,
 5. fordi vindkraftværker er tung industri, disse apparater daler ikke ned fra himlen i hvide gevandter, men kræver store mængder af kul, stål, beton, fiberglas, olie og kemiske væsker, de kræver også miljøskadelige transporter og er årsag til ødelæggelsen af jordbunden,
 6. fordi vindkraftværker er farlige arbejdspladser for servicearbejderne, som ikke får beskyttelse gennem arbejdstilsynets lovgivning,
 7. fordi vindkraftværker er farlige for området, når de kaster rotorblade ved brand og forurener luften med farlig røg og når de om vinteren kaster tunge isklumper i et område på rigtig mange meters afstand,
 8. fordi vindkraftværker forstyrrer det danske landskabs skønhed med deres høje industrielle strukturer med deres gigantiske roterende knive og ødelægger dermed beboernes fred,
 9. fordi de ødelægger landets økonomi, se frieelforbrugere.dk
 10. fordi vindkraftens fremmarch har ødelagt freden i mange egne og i mange familier. Venskaber er gået i stykker, fordi nogle vil tjene penge på at udleje jord eller købe vindmølleandele – uanset de skader, som vindparker er årsag til. Nogle mennesker stoler blindt på en ideologi, som allerede har fået et nyt navn: Klimatisme! Det er åbenbart for farligt for vindkraftfanatikerne, at undersøge emnet fra alle sider og direkte at spørge de mennesker, der allerede er ramt af ulykken.

STOP VINDKRAFT NU!

 

En tanke om "Snart er der kommunalvalg i Danmark – nogle politikere tror stadig på vindkraft i naturen"

 1. Poul Bjarne Andersen

  Mange gode grunde til at beskytte vort samfund mod denne VM-vildfarelsen. Endnu en kan tilføjes.
  Troen på at vindmøller er løsningen på fremtidens energibehov har bremset forskningen i de nye energikilder der skal løse fremtidens energibehov.
  Forskermiljøerne er blevet forurenet af vindmøllelobbyister så forskerfrihed og frihed til at kritisere sponsorer er forsvundet.

  Svar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *