“Sagen mod PTC”, det amerikanske “Institute for Energy Research”s rapport om PTC (PSO) til vindmøller, fra stopthesethings.com’s nyhedsbrev den 10.12.2014

Rapporten er på 41 sider og påpeger vindenergiens skadelige virkninger på samfundet.
CO2 reduktionen pga. vindenergi findes heller ikke i USA.
Rapporten er også interessant for danskere:
Dr.dk berettede den 8.12.14 om den nyeste klimarapport fra Lima – Climate Change Performance Index, hvor Danmark står på en pinlig 38. plads med sin CO2 udledning og på 18. plads med sin ikke så imponerende energieffektivitet. Der er ikke så meget at juble over Danmarks 4. plads over vedvarende energi udbygning (1., 2. og 3. plads forblev tomme), når målet med CO2 reduktionen ikke er opfyldt.
Resumé af den amerikanske rapport på dansk:

Den føderale vind Production Tax Credit (PTC) er et væsentligt tilskud, som har givet vindmølleindustrien milliarder af skatteydernes penge, og arbejder på at skade pålidelige, økonomisk overkommelige kilder til elproduktion, såsom naturgas, kul og atomkraft. PTC blev først vedtaget i 1992 som en midlertidig foranstaltning for at styrke vindindustrien. Fra 1992 til i dag, er det blevet forlænget syv gange. I sin nuværende form, giver PCT ejere af vind faciliteter et tilskud på $ 23 per megawatt-time af el-produktionen under anlæggets første 10 års drift.

PTC udløb ved udgangen af kalenderåret 2013, men nye faciliteter vil stadig kunne godkendes gennem 2015 under nye, udvidede betingelser. En ny to års udvidelse, som overvejes i et
lovforslag vedtaget af Senatets finansudvalg, ville koste amerikanske skatteydere over 13 milliarder USD.
 
Sammenlignet beløber det sig på hele 4,8 millioner familiers skat i et enkelt år – eller nok til at købe hele den mongolske økonomi og stadig have mere end en milliard dollars tilovers.

Denne rapport giver hårde fakta om PTC. En ekstra forlængelse af PTC ville:

Give skattelettelser til politisk velrelaterede investorer på bekostning af skatteyderne
Øge samlede udgifter til el
True forsyningssikkerheden af Amerikas elnet
Ødelægge flere arbejdspladser, end det skaber
Kvæle innovationen i energiteknologier
Give almisser til en stor, moden industri
Tilføje (et program) til et indviklet net af over 80 forskellige føderale programmer, der støtter 
   vindkraft
Gøre intet for at fremme de miljømæssige mål, det var designet til at løse

Resultatet er, at PTC er et af de mest ekstreme tilskud, som den føderale regering giver.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *