Rensdyrene vandt over Vattenfall! Dagensjuridik.se har nyheden

http://www.dagensjuridik.se/2015/10/vattenfall-far-inte-tillstand-att-bygga-vindkraftverk-riskerar-stora-rennaringen

Og hvordan foregår vindindustriens klimafjendtlige planlægning i Sverige, helt oppe i nord? Væk med træerne, hit med vindmaskinerne! Og: Hit med pengene! Og så stikker vi befolkningen en stor løgn om vindmaskinernes velsignelse for den svenske natur og hele planetens redning.

091019_vindkraftsplan_slutdokument_6_mb

Og sådan indledes tillægget til oversigtsplanen, der ikke tager hensyn til den nyeste IPCC-rapport, : WG1AR5_TS_FINAL

På side 114 og 115 finder vi som videbegærlige og oplyste borgere, at der findes et helt katalog af usikkerheder omkring IPCCs dramatiske spådomme. Men én ting er stensikker: Den store klimakatastrofe foregår her og nu, regionalt – nemlig alle steder, hvor vindfabrikkerne invaderer den frie natur.

Vindkraftplanering i Södra Lappland – tillägg till översiktsplan

1. Bakgrund
 
FN:s klimatkommitté IPCC konstaterar i sin senaste vetenskapliga
 
rapport (2007)att världen står inför en rad allvarliga miljöhot,där
 
klimat-frågan på senare tid fått stor uppmärksamhet.
Koldioxidutsläpp från fossila bränslen bidrar till växthuseffekten,
 
som hotar att förändra jordens klimat. Om utsläppen fortsätter att
 
ligga på samma nivå som idag, kommer jordens temperatur att
 
öka med cirka 2-6 grader celsius till år 2100 och följden blir att
 
havsytan stiger så att kustområden översvämmas. För att stabilisera
 
halten av växthusgaser i atmosfären på dagens nivå måste utsläppen
 
minska med 50-70 procent. Utsläpp av svavel- och kvävefören -ingar
 
från fossila bränslen leder till att jordbruks- och skogsmark försuras
 
och att hav och vattendrag övergöds.
 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *