Ny dansk sundhedsundersøgelse – Hjerteforeningen annoncerer lynresultat – og opfordrer til at købe “hjertestrøm” fra vindmøller

Hjerteforeningens medlemsblad fra juni 2017 præsenterer en ny sundhedsundersøgelse om vindmøllestøj og hjertesygdom på side 29: “Derfor-forsker-jeg”.

Mange vindmøllenaboer fik sig en stor overraskelse, da de hørte om Hjerteforeningens helt egen sundhedsundersøgelse. Hvordan kunne det dog lade sig gøre, at hemmeligholde denne nye registerundersøgelse indtil nu, når der har været så meget opmærksomhed omkring Kræftens Bekæmpelses meget omfattende studie? Nogle kommuner afventer netop resultaterne af denne store undersøgelse, selvom den skulle have været afsluttet for lang tid siden.

Hvorfor behøvede Hjerteforeningen starte en meget mindre undersøgelse, når den offentligt finansierede undersøgelse nærmede sig sin afslutning i nuværende år 2017 og den første artikel er sendt afsted til et videnskabeligt forlag allerede for nogle måneder siden?

Vindmøllenaboer og alle andre borgere, der netop ikke ønsker at få en vindpark tæt på deres hjem, er et meget videbegærligt folkefærd og undrer sig.

Først og fremmest synes landdistrikternes truede medborgere ikke om Hjerteforeningens besynderlige engagement i vindmøller. Køb “hjertestrøm fra vindmøller” er en grotesk opfordring fra en organisation, der skal varetage hjertesyge menneskers interesser. Det er ganske enkelt løgnagtigt at påstå at kunne sælge vindmøllestrøm, fordi elektricitet ligesom rindende vand kan ikke skilles ad fra de forskellige kilder.

Når man så kaster et blik på Hjerteforeningens bestyrelse, undrer det jo ganske voldsomt, at næstformanden Peter Højland er en herre, der er selveste formand for Siemens Denmarks bestyrelse. Hvilken interesse skulle Siemens Danmark have i at forske i vindmøllestøj, uden at have resultatet parat til deres eget formål? At regne baglæns er en snedig kunst, som vindmølleindustrien og dens venner i ministerierne behersker til perfektion.

Hvis Siemens Danmark virkelig var interesseret i sygdom fra vindmøllestøj, ville koncernen selvfølgelig have givet tilladelse til præcise støjmålinger i naboernes huse ved for eksempel Hagesholm Vindmøllepark i Holbæk Kommune. Der havde man jo med glæde have lukket alle vindkraftværker ned i nogle minutter for at måle baggrundstøjen. Siemens og Vattenfalls høje herrer var jo fluks kommet forbi de støjplagede naboer og havde tilbudt dem at betale sundhedsundersøgelser ved hjertespecialister og arbejdsmedicinere.

Men: Ligesom Danmarks ministerier ønsker Siemens kun at imødekomme naboernes bekymringer og afkræfte mistanken og det gør man med en saft- og kraftløs sundhedsundersøgelse, hvor man netop ikke inkluderer de ramte familier.

Hjerteforeningens bestilte registerundersøgelse bliver skrevet ud fra Den danske sygeplejerske kohorte, som er materiale fra to spørgeskemaundersøgelser fra årene 1993 og 1999, her en nærmere forklaring:

Diakonissestiftelsen – Den Danske Sygeplejerskekohorte

Man skal have en meget speciel forståelse for den slags videnskabelighed, for at blive imponeret.

Hvorfor skal der egentlig bruges en gammel spørgeskemaundersøgelse, der bliver sat i gang for at forske i kvinders overgangsalder og hormonpræparaters indvirkning på deres sundhed?

Hvad er forventningen til resultatet?

Hvis nogle af disse sygeplejersker tilfældigvis har boet i nærheden af vindmøller og hvis de nu har fået en hjertesygdom, der ikke skyldes røg eller for meget alkohol eller arvelig sygdom, så kunne det måske være, at det var vindmøllens skyld. 1993 – 1999, hvor store var vindmøllerne på det tidspunkt? Hvor mange hjertesyge vindmøllenaboer skal der bruges fra denne sygeplejerskeundersøgelse for at vise et resultat, der er statistisk signifikant? Det er det store spørgsmål.

Det er umuligt at få øje på et ærligt initiativ for at klarlægge situationen, ellers havde sundhedsmyndighederne for længst fået indkaldt de familier, der har klaget over helbredsproblemer på grund af vindmøllestøj.

Myndighederne ville have registreret alle de borgere, mænd, kvinder og børn, der bor tæt på vindparker og som har vist tegn på sundhedsskader.  Ministerierne havde for længst sørget for ærlige støjmålinger inde i disse landfamiliers huse, i stedet for at lade vindmølleindustrien styre vindmøllers lovgivning.

Højesteret i Irland, den 14. juni 2017: Syv irske familier vinder over BIG WIND!

Den 20.12.2016 berettede vi om syv irske familiers klage mod Enercon og vindparken.

Nu er det afgjort: Enercon og Carigcannon Wind Farm er erstatningspligtige og er nødt til at betale fuldtud for naboernes tab.

Her er vindparken, copy-paste: http://www.thewindpower.net/windfarm_en_1683_carigcannon.php

Som man kan se, handler det om Carigcannon Wind Farm med 10 Enercon vindkraftværker på 2,3 MW styrke. Vindkraftværkerne blev sat i drift i november 2011.

Selvfølgelig blev der MÅLT støj INDE i familiernes hjem, netop der, hvor den skader familierne! 

Støjeksperten i denne sag er firmaet Mas Environment med Mike Stigwood. På hjemmesiden www.masenv.co.uk/windfarms findes et lytterum, “listening room”, hvor også kommunalpolitikere og andre beslutningstagere kan få et indtryk af vindkraftstøjens gennemtrængende og svingende lydpåvirkning. Og nu er det altså slået fast, at denne belastning fører til sundhedsskader hos naboerne.

Maskiner må ikke skade mennesker!

Her er avisartiklen fra Irland:  http://shr.gs/mPWI9ug

Referat af artiklen på dansk:

Klagerne mod Enercon Windfarm Services Ireland Ltd. og Carigcannon Wind Farm Ltd. blev rejst af familien Shivnen og andre, herunder par, familier og en enkel beboer. De syv familier fra området Banteer blev ramt af støjforureningen, da møllerne blev sat i drift i november 2011.

Enercon og Carigcannon indrømmede deres ansvar allerede i januar måned i år.

Der blev ikke givet oplysninger om afviklingen i retten. Sagen vil blive nævnt kort i næste måned i forhold til bestemte omkostninger. Denne sag var den første af sin art i landet.

Vores bemærkninger:

Enercon og de tyske miljømyndigheder ved udmærket godt, at der er noget galt. “Umweltamt” og vindmøllefabrikanten Enercon har begge udskrevet forskningsprojekter, der handler om den mystiske vindmøllestøj ved navn “strukturlyd” på dansk og “Körperschall” på tysk. I Danmarks officielle publikationer om vindmøllestøj forsvandt begreberne “strukturlyd og infralyd og vibrationer”. De er nemlig meget farlige for vindmølleindustriens overlevelse.

Bundesumweltamt Ausschreibung

eejobs Körperschall Enercon

Denne dom vil have afgørende betydning for lignende sager i hele verden.

 

Vindindustrien har det godt i Denmark – just som en ræv i hønsestalden

En stærk beretning om, hvordan det lykkedes for vindindustrien, her Vattenfall og som opstiller Hagesholm, at udslette den virkelig grønne virksomhed Lammefjordens Stauder ved hjælp af en yderst snedig kurator og Den Danske Bank.

Et transkript af hele videoens tekst vil være til rådighed om kort tid og dermed også en oversættelse til flere europæiske sprog.

Danmark, nu blunder din lyse nat – og alle dine politikere blunder med.

Teksten til videoen “Det ultimative justitsmord”

her: Lammefjordens Stauders udslettelse – Vattenfall & Co.

Noget om støj – videnskab, vindkult og penge – ignorante politikere misbruger videnskabens love til egne formål

“Fra børn og fulde folk skal man høre sandheden”, hedder et gammelt dansk ordsprog.  Børn i grundskolen har stadig en klar fornemmelse for, hvornår de bliver undervist i faget religion eller historie. Noget kan handle om tro, noget andet om viden. Børn og fulde folk har ingen restriktioner i modsætning til de fleste ædru voksne.  Et stort flertal voksne danskere må af praktiske grunde tage hensyn til samfundets aktuelle reglement, der ikke skelner mellem tro og viden, når det handler om landets energipolitik.

Men hvad er sandhed? Det må være noget, som man kan bevise!

Og hvordan beviser man sandheden? Det har man forskere til!

Borgernes egne oplevelser betyder intet for det politiske system i Danmark og kan åbenbart ikke bruges af politikerne til at lære af deres fejlbeslutninger.

Som et grimt eksempel: Her er et brev, som en dansk kvinde fra et vindkraftområde på Falster har skrevet for knap 15 år siden. Hun henvendte sig til EU-systemet for at bede om hjælp. Hun berettede om sin mands og sine egne livstruende sundhedsproblemer og deres dyrs dårlige trivsel. Deres grise blev også syge snart efter vindmonstrene blev sæt i drift i nærheden af deres gård. Der blev født mange døde smågrise, det fortalte hun til en journalist fra området, men nævnte det ikke til EU-adressaten. 

Brev til EU

holm læge

falster holm

Systemet kunne ikke tage sig af det. Begge ægtefæller døde af en blodprop i hjertet.

Hvad er danske politikeres og vindmølleindustriens svar på den slags sager? “Der findes ikke videnskabelige beviser!”

Men vindmøllefamilier ved, at der er bestemte beviser, som politikerne ikke ønsker at få! Der kommer ikke det mindste politiske krav eller ønske om officielle undersøgelser med biologer, læger og akustikere, når det handler om menneskers og dyrs sundhedsskader fra vindmøllestøj.

Danmarks og verdens største skandale, der handler om en fuldstændigt ubegribelig fornægtelse af biologiske skader fra vindmøllestøj foregår i Vildbjerg i Herning. Det er nu på 4. sæson, at tusindvis minkhvalpe blev dødfødt. Nogle af dyrene er, som i de sidste tre år, alvorligt misdannede. Mange voksne tæver mistede livet også i dette forår.

Politikerne ved det alt for godt, men de blokerer med eller uden stor anstrengelse for deres egen samvittighed. Også landets kommunistparti Enhedslisten holder sig til vindmøllekapitalen. Viden er uønsket, mails med billeddokumentation til tre af partitoppens kvinder blev ikke besvaret og måske ikke engang læst til ende. Man har åbenbart en ubrydelig kontrakt med vindmølleindustrien om aldrig nogensinde at tillade negativ omtale, koste hvad det vil. Man behøver åbenbart kun at være troværdig overfor sit feministiske bagland i storbyen, men aldeles ikke overfor bønderne i provinsen.

Nogle kommunalpolitikere er udpræget tonedøve og skammer sig ikke spor over at komme med denne skriftlige udmelding, som viser deres dybe foragt for de mennesker, de burde arbejde for:  Haderslev kommunes kommentar til 2.112 indsigelser mod vindturbiner i Kastrup Tiset Enge: “De indkomne indsigelser og bemærkninger viser grundlæggende borgernes bekymring, men vurderes ikke at have et indhold, som giver anledning til ændringer i det fremlagte planforslag”.

VIDENSKAB – Hvad kan videnskaben, som almindelige borgere ikke kan?

Seriøse videnskabsmænd og -kvinder er meget forsigtige fagfolk, der allerhelst vil løfte i flok. De kan godt lide at være enige om metoder. Derfor efterlyser de oftest endnu flere undersøgelser, der skal bekræfte deres nye iagttagelser. Deres egne forsøg og undersøgelser skal kunne gentages af andre og give samme resultat. Og først ved det stadie kan der anerkendes en form for sandhed om et bestemt emne.

Men politikerne kræver stadig at kunne lide resultaterne. De skal jo passes ind i deres program, ellers bliver artiklerne bare fejet af. Miljøstyrelsen og Sundhedsstyrelsen påstår stadig, at der ikke findes videnskabeligt belæg for sundhedsskader fra vindmøllestøj og infralyd fra andre støjkilder. Det er en stor kunst at ignorere sandheden med retoriske virkemidler. Resultatet af denne strategi er borgernes totalt ødelagte tillid til myndighederne og stor sorg, vrede og afmagt hos de ramte familier.

Her er en ny artikel, der helt sikkert ikke falder i danske politikeres og ministeriers smag. Emnet er infralyd som en sundhedsskadelig kraft. Der findes rigtig mange andre studier, men politikerne ønsker udtrykkeligt kun at læse det stof, som understøtter deres klimamål og dermed landets vindmøllepolitik.

Den 12. april 2017 har en forskergruppe i Tyskland udgivet en artikel, der beskriver infralydens virkning på menneskers hjerne og viser afslørende skanninger af hjerner ved infralyd.  Også disse ti forskere efterlyser flere undersøgelser især i forhold til langtidsstudier og giver dermed ufrivilligt én eller endnu flere chancer til politikerne, som allerhelst vil trække tiden ud.

Hvor mange undersøgelser skal der gennemføres, før politikerne begynder at lytte til befolkningen og handle ansvarligt?

Altered cortical and subcortical connectivity due to infrasound administered near the hearing threshold – Evidence from fMRI

“In summery this study is the first to demonstrate that infrasound near the hearing threshold may induce changes of neural activity across several brain regions, som of which are known to be involved in auditory processing, while others are regarded as keyplayers in emotional and autonomic control. These findings thus allow us to speculate on how continuous exposure to (sub-) liminal IS (Infrasound) could exert a pathogenic influence on the organism, yet further (especially longitudianl studies are required in order to substantialize these findings.”

Oversættelse: “Sammenfattende er denne undersøgelse den første til at vise, at infralyd tæt på høretærsklen kan fremkalde forandringer i neurale aktiviteter på tværs af flere hjerneregioner, hvor af der vides at være involveret i auditiv behandling (hørelse) , mens andre betragtes som nøglefunktioner i følelsesmæssig og autonom kontrol. Disse resultater gør det muligt for os at spekulere på, hvordan kontinuerlig eksponering for (sub) liminal IS (infralyd) kan udøve en patogen inflydelse på organismen, men yderligere  (især langtidsstudier) er nødvendige for at substantivere disse resultater.”

En af forskerne, Christian Koch fra Physikalisch-Technische Bundesanstalt Berlin har i en tidligere artikel undersøgt menneskers evne til at høre infralyd og kunne bevise, at nogle personer er i stand at opfatte 8 Hz i stedet for de 20 Hz, som gælder som høretærskel for mennesker. 

Christian Koch

KLIMATROEN: Tror du på den menneskeskabte globale klimaforandring?

Hvis du ikke svarer prompte og med et rungende: JA! OG JEG FORSAGER ENHVER DVÆVELSK KLIMANÆGTENDE PERSON, DER KUNNE FORFØRE MIG TIL DET MODSATTE , så har du et stort problem i nogle kredse. Du vil blive spurgt, om du heller ikke tror på månelandingen og om du helt generelt er tilhænger af forskellige konspirationsteorier. Så skal du formodentligt besvare ingeniørfaglige spørgsmål om atomkraft, kulkraft og energiproduktion som sådan og almen etiske spørgsmål om fremtidige generationer. Kort sagt, du bliver angrebet med en kaotisk sammenblanding af alverdens problemstillinger.

Men hvis du nu skulle have sagt JA til klimatroen, så må du også sige JA til vindkraft. Troen på truende menneskeskabte klimaforandringer hører sammen med en massiv udbygning med vindkraftværker i Danmarks landdistrikter. De katastrofale konsekvenser bliver ikke behandlet i Danmarks lemfældigt konstruerede VVM redegørelser og landets politikere ved ingenting, fordi HER HANDLER DET OM TRO.

Klimatrosbekendelsen er forudsætningen for Danmarks hjerne- og hjerteløse energipolitik. Den kan læses som indledning til samtlige lemfældigt konstruerede VVM redegørelser. At lade vindmølleindustrien overtage magten over landets ministerier og styrelser er en alvorlig fejl. Vindkraftværker som en vejrafhængig, økonomisk uansvarlig og sundheds- og miljøskadelig energikilde er en gigantisk fejlkonstruktion og vil forsvinde fra kloden lige så snart det gumpetunge politiske system har forstået, at tiden er omme. Nogle lande er dog noget hurtigere end andre.

 

FOR AT BESKYTTE LANDFAMILIER FOR VINDMØLLESTØJ SKAL DER MÅLES STØJ INDE I BORGERNES HUSE, DER HVOR STØJEN BEFINDER SIG. DEN SKAL MÅLES PÅ DET STED OG DET TIDSPUNKT, HVOR DEN ER VÆRST, OGSÅ OM NATTEN OG VED SAMTLIGE VINDHASTIGHEDER.  MILJØSTYRELSEN VED UDMÆRKET GODT, AT BORGERNE BLIVER SYGE AF STØJ. EMNET INFRALYD, STRUKTURLYD OG VIBRATIONER HAR VÆRET ET STORT PROBLEM FOR SELVESTE MILJØSTYRELSEN I FLERE ÅRTIER! DER ER STADIG MANGE DOKUMENTER I OMLØB FRA DE GAMLE DAGE, HVOR MILJØSTYRELSEN NÆGTEDE AT BESKÆFTIGE SIG MED INFRALYD FRA STORE KRAFTVÆRKER. EMBEDSMÆNDENE VED ALT OM INFRALYD, STRUKTURLYD, VIBRATIONER OG SUNDHEDSSKADER, MEN VIL HELLERE FØLGE LANDETS POLITISKE DAGSORDEN I STEDET FOR AT HJÆLPE LANDDISTRIKTERNES FAMILIER.

 

 

 

 

 

 

Danmarks Vindmølleforeningens kamp om overlevelse – bl.a. ved hjælp af den “fine” ven, professor emeritus Simon Chapman

Danmarks Vindmølleforening med sin sekretariatsleder Henrik Vinther er meget fortvivlet. Danskerne derude på landet kan ikke lide gigantiske, larmende og hæslige vindapparater.

De vil bare ikke have dem og nu er det lykkedes for nogle af Jyderne, at overbevise en gruppe af deres kommunalpolitikere om vindparkers skadelige virkning på menneskers sundhed og nærmiljøets trivsel.

Det er jo meget skidt for vindforretningen. Investorerne og lodsejerene har brugt så ufattelig mange dejlige danske kroner på at forberede det hele, og nu gik eventyret i vasken. Øv. øv og atter øv. Årsagen til denne fiasko må findes. Kunne det være, at den portugisiske professor Mariana Alves Pereiras foredrag i Gram var skyld i den massive modstand? Nå, så må sekretariatslederen jo finde på noget. For nogen er det altid det nemmeste, direkte at angribe ubekvemme personer, dvs. straks dolke dem i ryggen og gøre et forsøg på, at overbevise borgerne om deres helts eller heltindes uduelighed.

Denne uværdige strategi er meget brugt i det fjerne Australien, hvor danske Vestas har formået at invadere verdensdelen med ufattelig mange og gigantiske vindparker. Henrik Vinther fandt sin allieret helt derude. Det handler om professor emeritus Simon Chapman. Denne herre har gjort sig bemærket ved at gøre brug af betegnelsen “wing-nuts” for vindmøllenaboer, som har klaget over Vestas’ vindkraftstøj i deres hjem og de opståede alvorlige helbredsproblemer. Han har offentligt udtalt og skrevet, at disse mennesker er simulanter, der lider under NOCEBO effekten og at dette kan sammenlignes med almen overtro. Simon Chapman har strikt afvist at besøge familierne i deres støjforpestede hjem, fordi han jo heller ikke besøger folk, der tror på alt muligt skørt og irrationelt. Kort og godt: Simon Chapman er en hardliner, der tit og ofte har holdt foredrag for vindindustrien og har skrevet nogle deraf prægede artikler for at styrke Australiens “bæredygtige” energipolitik.

Stopthesethings.com har bragt senator John Madigans tale på sin hjemmeside. Her forklarer han, hvorfor han undtagelsesvis går efter manden og ikke efter bolden. Simon Chapmans adfærd fortjener at blive offentligt kendt.

Senator John Madigan Skewers Simon Chapman – STOP THESE THINGS

Når vi nu kigger nærmere på Chapmans artikel, så kan vi gætte os til, at Henrik Vinther åbenbart ikke har regnet med, at nogen gider at læse den. Den skulle nok bare lige bruges til at berolige foreningens medlemmer. At fremvise en ægte professor fra Australien, det måtte være nok til at redde medlemmernes nattesøvn og samvittighed.

Faktum er: Simon Chapman er ikke læge og ikke akustiker og har dermed slet ikke kompetence til at udtale sig om vindmøllestøjens virkning på mennesker. Han har ikke nogen anelse om den naturvidenskabelige del af sagen og har heller ikke lyst til at sætte sig ind i den forskning, der allerede findes. Han er uddannet sociolog og hans speciale er rygning og tobaksreklamer. På University Sydneys hjemmeside Emeritus Professor Simon Chapman – The University of Sydney bliver hans værker præsenteret. Der vises ingen forskning, der har med støj eller sundhedsskader pga. vindkraftværker at gøre. Chapman har ikke brugt sit liv på, at bevise vindmøllestøjens uskadelighed ved hjælp af videnskabelig forskning.

Henrik Vinther har valgt Chapman’s lille artikel fra 2013, fordi den handler om et – for vindindustrien – farlige emne: Vibroacoustic Disease. Efter Mariana Alves Pereiras foredrag i Gram i november 2016, var der åbenbart pludselig akut behov for at finde et våben mod den portugisiske forskning i infralydens virkning på mennesker.

Simon Chapman og hans medforfatter bruger en noget sælsom metode: forfatterne googler sig igennem internettet og jagter beviser for denne meget enestående og specielle forsknings “manglende anerkendelse”. Målet er at afkræfte resultaterne, så forskernes arbejde ikke skal kunne bruges som bevis for infralydens skadevirkninger.

Skal videnskab ikke være fornyende og ærlig i sin søgen efter sandhed? Her handler det om en planlagt smædekampagne for at opfylde et eneste mål: at forsvare vindindustriens selvopfattelse om at være sundhedsfremmende. Chapman og hans kollega måler hverken støj eller undersøger mennesker/dyr for sundhedsskader efter udsættelse af lavfrekvent støj/infralyd.

I konklusionen afslører hr. Chapman og hans medforfatter deres energipolitiske agenda og viser dermed deres fælles interesse med sekretariatslederen for Danmarks Vindmølleforening Henrik Vinther:

“The term “vibroacoustic disease” resonates with a portentousness that may foment nocebo effects among those hearing about it and assuming it to be an established disease classification, ackknowledged in medicine.”

“Wind turbines have the potential to make further major contributions to renewable energy generation, and thereby to reduce greenhouse gas emissions. Health concerns are being used by wind energy opponents to thwart new projects. Regulary authorities should take care to critically examine the quality of evidence for claims that wind turbines harm health.”

Oversættelse: “Begrebet vibroakustisk sygdom genlyder med en ildevarsel, som kan skabe nocebo effekter blandt de, der hører om det og formoder, at det er en anerkendt sygdoms klassifikation i medicin.”

“Vindturbiner har potentialet at gøre store bidrag til den bæredygtige energiproduktion og dermed at reducere drivhusgas forureninger. Helbredsbekymringer er blevet brugt af vindenergi modstandere for at forpurre nye projekter. Beslutningstagende myndigheder bør sørge for kritisk at undersøge bevisernes kvalitet over for påstande, at vindturbiner skader helbredet.”

Hele artiklen findes her:2013-how-the-factoid-of-wind-turbines-causing

Danmarks Vindmølleforening har et formål: at fremme vindkraftudbygningen i Danmark. Henrik Vinther tjener sit daglige brød ved at arbejde for denne forening. Fred med det.

Men det er direkte uanstændigt, udansk og uværdigt at nedgøre internationale forskere, der i årtier har arbejdet seriøst og ihærdigt for at forstå flymekanikeres alvorlige sygdom.

Vindkraftværkers støj var slet ikke et emne, da forskerteamet i Portugal begyndte med deres arbejde. Lavfrekvent støj og infralyd forekommer som bekendt ikke kun ved vindkraftværkers drift, men også ved driften af andre store maskiner, f.eks. fly og helikoptere eller skibsmotorer.

Forskningen står ikke stille, men den tager rigtig lang tid. Allerede i dette år 2017 vil der komme resultater fra Danmark og Tyskland. Der er løbende undersøgelser i gang og på grund af det vil Tysklands støjregler for lavfrekvent støj og infralyd blive ændret i år. Det er snart slut med at nøjes med støjberegninger. Nu skal der måles helt ned til de laveste frekvenser i menneskers hjem. Nogle myndigheder har forstået alvoren!

Men ingen regering i verden har nogensinde indkaldt sygdomsramte vindkraftnaboer til lægelige undersøgelser for at forstå sammenhængen mellem et tæt naboskab til vindkraftværker og boliger. Sundhedsstyrelsen i Danmark vil ikke lytte til familierne og afviser en dialog med dem. Det ødelægger tilliden til det politiske system.

Det ville klæde Danmarks Vindmølleforening at opføre sig fair og lydhør overfor mennesker, der klager over vindkraftværkers støj og at vise en anstændig og saglig stil i forhold til internationale forskere. 

 

 

Det juridiske begreb “culpa” og om at handle “culpøst” – et spørgsmål om skyld og erstatning

Miljøministeriets medarbejdere måtte have haft bange anelser, da Kræftens Bekæmpelses forskerteam begyndte deres arbejde på den registerbaserede sundhedsundersøgelse. LINK: Wind turbines and Health Danish study

Godt nok er undersøgelsen bestilt og betalt af de tre ministerier for miljø, energi og sundhed, men resultatet kunne ikke fås per ordre. Ministeriernes ønskedrøm var og er, at undersøgelsen vil vise, at der ikke er noget at komme efter. Fryd og fred for vindindustrien, optimisme hos HOFOR, European Energy, Wind Estate og alle dem, der tjener godt på vindenergi. Borgerne og kommunalpolitikerne skulle helst være helt trygge fra nu af og langt ud i fremtiden. Vindkraftværker skulle helst frikendes for sundhedsskadelig lavfrekvent støj og infralyd og Danmarks eksporteventyr skulle fortsætte uden forhindringer.

MEN HVIS RESULTATERNE VISER NOGET HELT ANDET?

Undersøgelsens design er usædvanligt i international sammenhæng, fordi kun Danmark registrerer sine borgere så grundigt. Vindkraftværkernes data og position er ligeledes registreret siden 1980 og kan dermed køres sammen med naboernes data. Staten ved alt om, hvor borgerne har boet og hvordan det står til med al deres receptpligtige medicin, deres sygehusophold og nyfødte børns vægt. Hvis man som nabo til et eller flere vindkraftværker har fået blodtryksænkende medicin, hjertemedicin, medicin for sukkersyge, depression, søvnløshed, så kan det dokumenteres. Staten ved også alt om borgernes sociale status i forhold til arbejdsmarked og uddannelse. 10.000 – 15.000 borgere bliver sammenlignet med 30.000 borgere, der bor i en større afstand til vindfabrikkerne.

Den forhenværende miljøminister Kirsten Brosbøl bad kammeradvokaten om at svare på spørgsmålet, om myndighederne og kommunerne kunne gøres erstatningspligtige, hvis resultaterne på trods af styrelsernes afværgende meddelelser til kommunernes borgmestre, brev_til_borgmestre_om_sundhedsunders_gelse viste helbredsskader hos vindkraftnaboerne. Den 5. december 2013 skrev to nu forhenværende ministre følgende: “Det er intentionen og vores forventning, at vi med en grundig undersøgelse én gang for alle kan imødegå bekymringerne.”

Kammeradvokatens svar kom den 12. marts 2014. Link: notat_fra_kammeradvokaten_om_erstatningsansvar

Og her dukker det vigtige begreb “culpa” op, som stammer fra romersk lovgivning.

Kammeradvokaten skriver: “Det er min konklusion, at myndighedernes erstatningsansvar skal bedømmes efter dansk rets almindelige culpa-norm, og at et erstatningsansvar på dette område forudsætter, at der kan påvises en klar fejl eller forsømmelse fra styrelsens eller kommunens side,”

Den uddybende forklaring kommer her:

et erstatningsansvar bl.a. kan komme på tale, hvis myndighederne bevidst tilbageholder viden, bevidst forvansker eller videregiver urigtige oplysninger eller holder sig i bevidst uvidenhed om forhold, som de burde være bekendt med.”

Her et link til de juridiske detaljer vedr. culpa-normen:

Erstatningsbetingelser – Ageras store jura- og regnskabsordbog

Mange danske landfamilier er panikslagne over den truende industrialisering af deres område, som ligger langt fra hovedstaden og landets politiske elite, men midt i deres højt værdsætte nære naturområder og alt for tæt på deres hjem.

Kommunalbestyrelsernes magt over deres medborgeres ejendom og helbred er total. Med et uovervejet JA er kommunalpolitikerne i stand til at ødelægge livet for en hel region.

MEN: Har de nu selv undersøgt, hvad der ligger af dokumentation på folketingets hjemmeside ft.dk? Har de et overblik over, hvor mange familier, der har henvendt sig til folketingets politikere i de sidste år og som er mødt op til et foretræde? Har de set alle samråd på folketingets tv kanal, der handler om vindmøllestøj og har de forstået konflikten mellem vindlobbyen og borgerne? Har de mødt nogle familier, som er flyttet fra deres  støjforurenede og usælgelige hus? Har de selv af eget initiativ opsøgt ramte naboer og talt med dem? Har de selv prøvet at overnatte i huse, der står tæt ved de helt store vindkraftværker? Har de en grundlæggende forståelse for Danmarks energipolitik og  vindkraftværkernes faktiske økonomi og strømlevering? Har de en grundlægende viden om lyd, støj, decibel, hertz? Kender de hjemmesiderne emd.dk/el og energinet.dk – (under el-produktion lige nu), hvor der konstant kan aflæses, hvor Danmarks strøm kommer fra?  Har lokalpolitikerne gjort sig selvstændige tanker om ministeriernes og styrelsernes offentlige kommunikation i forhold til borgeres mange klager over vindmøllestøj og sundhedsskader?

Hvis en kommunalpolitiker eller en myndighed bevidst afviser at tage imod information fra oplyste borgere, kan det betegnes som en “klar forsømmelse”. “At holde sig i bevidst uvidenhed”. Det er borgernes demokratiske pligt at advare landets beslutningstagere for at træffe farlige afgørelser. Vigtige informationer skal videregives til kommunernes politikere, så de kan få en grundig viden om emnet, inden de tager en beslutning. De ramte vindkraftnaboer burde sørge for at få dokumenteret deres helbredstilstand hos deres egne læger, så forskellen mellem før og efter vindturbinernes etablering bliver synlig.

Når der en dag kræves erstatninger for sundhedsskader, må den personlige dokumentation være i orden.

 

Pressemeddelelse: En ny højteknologisk støjmåler kan købes af alle og dokumentere infralyd!

Public Press Release – SAM Scribe Mk2

Naboer til gigantiske vindmonstre ved noget, som nogle politikere ikke vil vide og som vindkraftindustrien absolut vil beholde som deres forkælede virksomheds hemmelighed.

Familierne, der er blevet tortureret af vindkraftværkers sundhedsskadelige støj dag og nat, har tigget og bedt om at få korrekte støjmålinger indenfor deres eget hjem. Støjen skader nemlig just der, hvor familierne opholder sig og ikke der, hvor vindindustriens teknikere elsker at måle den og senere beregner støjen ved hjælp af industriens egne computerprogrammer.

Kommunerne kan ikke hjælpe deres borgere. Loven er skræddersyet til vindindustriens eksklusive behov for en total fredning. Uafhængige målinger i samtlige frekvenser ned til 0,1 Hz inde i familiernes hjem må efter loven ikke forekomme eller de bliver bare ikke anerkendt. IGNORANCE IS STRENGTH, en desværre meget modern visdom fra George Orwells roman “1984”.

Familierne har måttet leve i afmagt, vrede og sorg i alt for lang tid. De har lidt under for eksempel søvnløse natter, hovedpine, højt blodtryk, hjerteproblemer, næseblod, svimmelhed, kvalme, stress og synsforstyrrelser eller er flyttet langt væk fra deres nu ubeboelige hjem.

Christiansborgs politikere har ikke haft lyst til at besøge deres plagede landsmænd og tilbyde dem at tilbringe en weekend hos dem. Derfor har de ingen anelse om, hvad der foregår derude i de danske landdistrikter. Når en kvindelig toppolitiker kan skrive på sin facebook profil, at “vindmøller” er hendes “hjerteblod”, så forstår man budskabet. Luft- og subsidiedrevne kraftværker er guddommelige, andre kvinders børn, der bor i disse monstrøse vindmaskiners skygge og lider under den pulserende støj, tæller ikke.

Så, med en af de forhenværende miljøministres (Kirsten Brosbøl) ord: Svesken på disken. Lad os dog se, om Danmarks vindkraftværker kan overholde de 20 dB lavfrekvent støj ved samtlige vindhastigheder og ikke kun ved 6 m/sek eller 8 m/sek. Naboer til vindmonstrene er tit vågne om natten og kan måle støjen, når vindindustriens teknikere og Danmarks politikere sover sødt. Slut med den pinlige babysnak om larmende køleskabe, der kunne overdøve Vestas og Siemens og alle andre fabrikanternes gigantiske kraftværker.

Naboerne kan nu slutte sig sammen og anskaffe en højteknologisk støjmåler i fællesskab og tilslutte sig til en international gruppe for dens brugere. VI ER DE MANGE.

Tillykke til de syv familier i Irland, der har vundet mod BIG WIND – tyske ENERCON

Godt nyt fra Irland – i april måned ved vi, hvor meget ENERSON skal betale i erstatning.

PRESS RELEASE 4th January 2017 High Court order for families forced from homes due to noisy wind turbines_

Familierne, der i årevis er blevet tortureret af vindkraftværkers ulidelige støjudsendelser, holder øje med hinanden. Det tager ikke mange sekunder at dele en fantastisk nyhed som en vundet retssag.

Enercon, Vestas, Siemens, what’s the difference?

Vindindustrien vil have jord og penge. Fanatiske eller uoplyste eller grådige politikere er gerne behjælpelige med begge dele og indretter lovene derefter. Borgerne ville ikke have en chance, hvis der ikke var meget dygtige advokater og dommere, der hjælper dem med at gennemskue lovgivningens hemmelige skrifter. Er det ikke hele verdens menneskerettigheder, der burde slå en hurtigt sammentømret vindmøllebekendtgørelse?

“It means the world for os” er danske Vestas motto. Vestas er i øvrigt samme vindkraftfabrik, der betragter den danske landbefolkning som forsøgskaniner i kongeriget Danmark. Efter forhenværende direktør Ditlev Engel tjener Danmarks landregioner som et stor-skala-laboratorium for vindindustriens eksporteventyr.

Er det ikke, det de siger? Skåret ud i pap: “Lad os sælge skidtet i hele verden, men lad os dog hellere afprøve det først på vores egne landsmænd, ikke? Og så fortæller vi f.eks. i Australien, at danskerne slet ikke kan mærke vindkraftværkers støj. Det sker kun i visse australske borgeres hoveder, fordi der er nogen, der har fortalt dem noget grimt om vindkraftværker. NIMBY NIMBY.”

Vi andre ved: NIMBY betyder: NEXT IDIOT MIGHT BE YOU.

Eller pænere sagt: NEXT IT MIGHT BE YOU.

TV 2s julegave til Danmarks landfamilier – en lille, men stærk dokumentation over den danske vindkraftmodstand

Det er første gang, at en dansk landsdækkende nyhedsudsendelse har beskæftiget sig med Danmarks voksende vindkraftmodstand, som har spredt sig over hele kongeriget. Det blev kun til få minutter, men hvilket budskab! Landfamilierne VIL IKKE HAVE disse industrimonstre i nærheden af deres hjem. Det var modigt at vise en lykkelig borger, der har sejret over vindkraftplaner i sit område. Nogle borgere i Gram har inviteret den portugisiske forsker prof. Mariana Alves-Pereira for at høre et foredrag om sundhedsskader, der opstår ved påvirkningen fra infralyd.

Borgerne kender familier, der allerede har lidt stor skade og som ikke har kunnet få hjælp hverken hos kommunen, embedslægen, ministerierne eller Christiansborgs politikere. Når monstrene er etableret, så er der ingen hjælp at hente. De mennesker, der er blevet ramt af vindmøllestøjens terror i deres eget hjem, kan ikke gøre andet end at flygte.

Her igen filmen Wind Turbine Syndrome – a Matter of Bad Prevention, der netop handler om danske familier, som bliver “trampet på”. Støjbekendtgørelsen er ikke skabt til at beskytte mennesker, men den danske vind”mølle”industri. Der har ikke andret sig noget som helst siden filmen blev optaget.

Venstres politiker Anni Mathiesen deltog med stor tilfredshed og synlig fornøjelse også i denne franske dokumentation og virker ikke, som om hun har lært noget som helst imens.

En journalistkarriere i Danmark kan hurtigt komme i fare ved at skrive noget negativt om vindindustrien. Hvem ville turde det, hvis man tilfældigvis var ansat hos en meget vindkraftvenlig avis eller tv-station? Ville man ikke blive mobbet ud som Trump tilhænger eller medlem af Dansk Folkeparti? De fleste unge journalisters politiske ståsted er rød-grønt og det inkluderer en betingelsesløs begejstring for Danmarks vind”mølle”eventyr og en accept af andre danske familiers dårligdom.

Vindindustrien har rigtig mange magtfulde venner, ikke kun i politikerkredse og i store organisationer og foreninger, men også i medierne.
Det er meget uhyggeligt, når angsten breder sig hos de ansatte for at blive afsløret som vindkraftmodstander eller bare vindkraftkritiker – eller når man sidder i bestyrelsen af den stor organisation. Det er som om ingen har lært noget af forrige generationers erfaringer, som om ingen har læst George Orwells roman eller har set nogen af filmatiseringer af “1984”. Der ligger ellers forskellige udgaver af filmen på youtube.
Er det ikke pure ondskab at acceptere menneskers lidelser for at give en grådig industri plads til etableringen af mægtige industrianlæg i de engang strengt beskyttede danske landskaber?