TV 2s julegave til Danmarks landfamilier – en lille, men stærk dokumentation over den danske vindkraftmodstand

Det er første gang, at en dansk landsdækkende nyhedsudsendelse har beskæftiget sig med Danmarks voksende vindkraftmodstand, som har spredt sig over hele kongeriget. Det blev kun til få minutter, men hvilket budskab! Landfamilierne VIL IKKE HAVE disse industrimonstre i nærheden af deres hjem. Det var modigt at vise en lykkelig borger, der har sejret over vindkraftplaner i sit område. Nogle borgere i Gram har inviteret den portugisiske forsker prof. Mariana Alves-Pereira for at høre et foredrag om sundhedsskader, der opstår ved påvirkningen fra infralyd.

Borgerne kender familier, der allerede har lidt stor skade og som ikke har kunnet få hjælp hverken hos kommunen, embedslægen, ministerierne eller Christiansborgs politikere. Når monstrene er etableret, så er der ingen hjælp at hente. De mennesker, der er blevet ramt af vindmøllestøjens terror i deres eget hjem, kan ikke gøre andet end at flygte.

Her igen filmen Wind Turbine Syndrome – a Matter of Bad Prevention, der netop handler om danske familier, som bliver “trampet på”. Støjbekendtgørelsen er ikke skabt til at beskytte mennesker, men den danske vind”mølle”industri. Der har ikke andret sig noget som helst siden filmen blev optaget.

Venstres politiker Anni Mathiesen deltog med stor tilfredshed og synlig fornøjelse også i denne franske dokumentation og virker ikke, som om hun har lært noget som helst imens.

En journalistkarriere i Danmark kan hurtigt komme i fare ved at skrive noget negativt om vindindustrien. Hvem ville turde det, hvis man tilfældigvis var ansat hos en meget vindkraftvenlig avis eller tv-station? Ville man ikke blive mobbet ud som Trump tilhænger eller medlem af Dansk Folkeparti? De fleste unge journalisters politiske ståsted er rød-grønt og det inkluderer en betingelsesløs begejstring for Danmarks vind”mølle”eventyr og en accept af andre danske familiers dårligdom.

Vindindustrien har rigtig mange magtfulde venner, ikke kun i politikerkredse og i store organisationer og foreninger, men også i medierne.
Det er meget uhyggeligt, når angsten breder sig hos de ansatte for at blive afsløret som vindkraftmodstander eller bare vindkraftkritiker – eller når man sidder i bestyrelsen af den stor organisation. Det er som om ingen har lært noget af forrige generationers erfaringer, som om ingen har læst George Orwells roman eller har set nogen af filmatiseringer af “1984”. Der ligger ellers forskellige udgaver af filmen på youtube.
Er det ikke pure ondskab at acceptere menneskers lidelser for at give en grådig industri plads til etableringen af mægtige industrianlæg i de engang strengt beskyttede danske landskaber?

Højesteret i Irland gør tysk vindindustrikoncern ansvarlig for støjbelastning – erstatninger til 7 familier i 2017

Pressemeddelelse, Irsk dom.

Tak til Anja for oversættelsen af windawareireland.com’s pressemeddelelse.
Overview _ Wind Aware Ireland
Den irske dom vil have store konsekvenser for mange irske og forhåbentligt også for danske og andre landes naboer til vindkraftværker.

stopthesethings.com har beskrevet sagen og berettet om vindindustriens benægtelse af sandheden.
Irish High Court Finds Wind Turbine Maker Liable for Noise Nuisance – 7 Irish Families to Get Millions in Punitive Damages – STOP THESE THINGS

Jyderne gider ikke mere herremandssnak! Gode gamle “Skipper Klements morgensang” kan bruges igen!

KLIK HER  Skipper Klements morgensang

“Skærm jeres hus med grav og planke”, det er de indledende ord i denne sang fra de heftige politiske år i 1970/71 (Ebbe Kløvedal Reich/Leif Varmark), men vi søger efter en dybere mening i vores egen tid.

Ja, vi skal beskytte vores hus og hjem for vindmonstrene, men hvordan? Vi ved jo, at lavfrekvent støj og infralyd fra vindfabrikkerne ikke kan stoppes på nogen mode. Det er en erkendelse, som Danmarks Miljøstyrelse selvfølgelig ikke har, ellers ville myndigheden ikke have smidt 630.000 kroner i gabet på deres yndlingsfirma SWECO, (førhen Grontmij)  til et meningsløst projekt om husenes isolering for vindmøllestøj. Infralyd går snildt igennem grav og planke og endda tykke mursten.

Miljøstyrelsens udbud om isolering mod lavfrekvent støj

http://www.sengpielaudio.com/calculator-waves.htm

Linket her giver mulighed for at lege lidt med forskellige muligheder som Hz tal og lufttemperatur og lade regnemaskinen finde ud af, hvor mange meter isolering man skal bruge for at stoppe lydbølgerne. God fornøjelse!

Derfor mener vi, at huset først og fremmest skal skærmes med grav og planke mod vindmølleopstillernes ihærdige og sleske salgsmænd, der er sendt i byen for at tvangsfodre måske fremtidige vindmøllenaboer med hold-kæft-boljser i form af latterlige pengebeløb. Hvad koster dit hus, gode mand? Her har du en skilling. Men salgsmanden vil aldrig være i stand til at erstatte samtlige naboers hus og hjem og hjemstavn.

“Mennesker bytter de ud for penge”, ja, det er jo netop det, de gør! Det svenske energiselskab Vattenfall opkøber hjertensgerne huse for at rydde hele områder for deres helvedesmaskiner! Resten af naboerne kan bare passe sig selv – og loven er på opstillerens side.

“piner og binder med arv og gæld – jorden, som havde de skabt den selv”, sådan lyder  3. og 4. linje af samme vers. Rigtig mange store jordejere med deres arv fra historiske epoker forpagter deres jord til opstillingen af vindindustriens torturredskaber. De tager ikke hensyn til de små husejere rundt omkring – og har retten på deres side ligesom i de gamle dage, som ikke var så gode for den lille mand og hans familie.

“Djævlen selv har dem givet til pynt – rustninge, skjolde, jord og mønt”, det er de sidste to linjer fra 3. vers.

Ejendom forpligter! Små danske husejere er ikke kommunister, men de er fuldstændigt målløse over de rådne tilstande i kongeriget.

Hvordan kan det være, at “de rige” har flere rettigheder end “de fattige” – i et land som Danmark? Hvordan kan det være, at almindelige landfamiliers helbred og livskvalitet er så ligegyldige for den danske stats og alt for mange danske kommuners politikere?

“Hanen har galet trende gange – stå nu kun fast, for vi er de mange.

Lad ikke fremtiden sige om os – rigdommen knægted os uden at slås.

Bønder og tømrer, jyske knejte – nu skal vi sejre i grevens fejde.”

 

 

Natura 2000 – den beskyttede strandeng “Monnet” – where have all the birdies gone??

http://dofbasen.dk/search/result.php?design=table&soeg=soeg&periode=maanedaar&aar_first=2011&aar_second=2011&omraade=lokalitet&hiddenlok=479640&obstype=ynglepar&ynglepar=alle&sortering=dato

VVM

På side 68 findes der en opgørelse af områdets ynglefugle, besynderligt nok fra året 1996. OG: Vindmonstrene blev først sat op i 2009! Nu er der ingen at se længere.

 

Jeg har boet tæt op af denne fredede strandeng, Monnet på Tåsinge i 22 år. Vi har haft stor glæde af at se ca 383 par ynglefugle om året, indtil 2010. I efteråret 2009 blev der sat 2 vindmøller op, i ynglesæsonen 2010 flyttede de mest sårbare arter. I efteråret 2011 satte man opdrejningstallet op på møllerne, i ynglesæsonen 2012 var der ikke flere ynglefugle tilbage. Og de er endnu ikke kommet tilbage – dyr lyver ikke.

Gitte Nielsen

 

GROVE LØJER! Faxe Kommunes “julegave” til familierne: en hel vindpark med 5 monstermøller!

 

'Well. it bloody wasn't there last year!'

“I gætter aldrig, hvad I får i julegave! Det bliver en vindpark med 5 stk. 150 m høje vindmøller fra Danmarks egen vindmølleproducent Vestas!”

Sådan kunne Faxe Kommune på Sjælland og vindmølleopstilleren have sagt for nogle få måneder siden, bare for at kommunikere budskabet ud til de kommende naboer til Turebylilles Vindpark. For et par måneder siden anede familierne nemlig ikke, hvad der ventede dem. De havde næsten glemt det hele. Den sidste afstemning om projektet har været for tre år siden, lokalplanen og VVM er fire år gamle. Men nu er to af de monstrøse vindfabrikker allerede komplet monterede og venter på de 3 andres færdiggørelse.

Til jul er hele molevitten i drift.

Sikke en overraskelse – eller sandt sagt: ET CHOK!

Det var dengang for fire år siden, at Faxe Kommunes politikere besluttede sig for at give jordejeren, Christian Moltke fra Bregentved, lov til at bygge sig en vindpark et pænt stykke fra sin egen bopæl, Bregentved Slot i Haslev.

http://www.bregentved.dk/index.php/om-bregentved

For klimaets skyld forstås, fordi vindmøller erstatter  kulkraft og dermed CO2 – lige på stedet, dvs. derude ved Skrodsbjerg og hele området – og dermed bidrager kraftigt til verdens redning. Kommunen havde godtnok ikke valget mellem 5 små kulkraftværker og 5 vindmaskiner, men i dette tilfælde er det jo hele kloden, der tæller. Så pyt med logikken. Vindparker i de danske landkommuner redder hele jorden for CO2 udslippet, sådan siges der i vindindustriens propagandaministerium.

Men kommunen havde et valg mellem mennesker og maskiner, nemlig at forsvare deres egne medborgeres livskvalitet og deres største goder: Helbred og ejendom.

Men nu bliver området domineret af en meget stressende udsigt på roterende monstervinger og støj, døgnet rundt, året rundt – i ca. 20 år, når vinden altså blæser.

På side 110 i Turebylilles VVM  vvm_redegoerelse_turebylille1  (støjrapporten kan ses her bilag_1_stoejrapport ) står der noget interessant om grænseværdier for støj og minimumsafstande:

Udover grænseværdier, er der fastsat minimumsafstande mellem naboer og vindmøller. Disse minimumsafstande skal endvidere forebygge væsentlige visuelle gener for nabobeboelsen. Disse krav er udtryk for, at der fra myndighedernes side er foretaget en afvejning mellem hensyn til en rationel udnyttelse af vindkraften på den ene side, og hensynet til de omkringboende på den anden side.

Hvis dette udsagn ikke var så tragisk for vindmøllenaboerne, så ville det været egnet til et absurd teaterstykke. Eftertiden vil finde det helt ude af proportioner. Hvad er det, som  danske lovgivende politikere betragter som rationel i denne sammenhæng? At industrien, investorerne, opstilleren og evt. jordejeren tapper danske skatteborgeres konti? At nogle familiers liv og ejendom bliver ofret på det grønne alter? Medgiver landets politikere hermed, at de ikke ønskede at tage hensyn til de “omkringboende”? De “omkringboende” er altså mennesker, mænd, kvinder og børn, der bliver ofret for “vindkraftens” skyld.

Flere absurditeter på side 111 om emnet infralyd:

“Der er generel enighed blandt forskere (hvilke forskere?) om, at der ikke forekommer hørbar infralyd (???) fra moderne vindmøller, hvor vingerne er placeret foran tårnet, og det konkluderes i sundhedsstyrelsens rapport om sammenhæng mellem vindmøllestøj og helbredseffekter, at infralydniveau under høretærsklen ikke udgør en sundhedsrisiko.

Hvad behager? Hørbar infralyd og ingen sundhedsrisiko??? Dette argument har ikke været brugbart, siden den australske akustiker Stephan Cooper har fået lov til at måle støj i tre naboers huse – og siden en finsk familie med 8 børn har fået eksakte støjmålinger indenfor deres ubeboelige hjem. Men det var jo lige fornylig – og Turebylilles VVM er 4 år gammel.

Det handler ikke om den bevidste oplevelse af menneskelig hørelse i de vante frekvenser, men om lydtryk og modulerende støj. Mennesker bliver syge af de rytmisk svingende frekvenser, der stammer  fra de voldsomme industrielle strukturer og rotorbladenes bevægelse! Hvad er det dog for noget uvidenskabeligt vrøvl, som bliver benyttet her med det eneste formål: at gennemtvinge en meget favorabel støjlovgivning til vindindustriens fordel. Lavfrekvent støj og Infralyd skader mennesker og dyr, som talrige videnskabelige undersøgelser har vist i de sidste årtier. (Se link til artiklen “Wind Turbine Noise and Human Health: A Four Decades History of Evidence that Wind Turbines Pose Risks” final-final-16-09-30-wind-turbine-noise-final-manuscript-hhtm-punch-james)

Da de nuværende støjregler for lavfrekvent støj blev behandlet i 2011, kritiserede DASAM, (Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin), at disse nye regler: “…ikke i tilstrækkelig omfang beskytter mod sundhedsrisici ved støjgenerne, og foreslår derfor: De generelle støjgrænser bør sænkes fra 39 dB (A) til 35 dB(A). Der bør foretages en sundhedsfaglig vurdering af effekterne ved at introducere flere tusind vindmøller i Danmark.”

Men det har kommunalpolitikerne aldrig hørt om. Deres informationsgrundlag er så simpelt, at det snildt kan passe i en meget lille taleboble: “Vil du har et atomkraftværk eller et kulkraftværk? Vil du ødelægge kloden ved ikke at stemme for baronens vindpark?”

Erstatninger for værditab på 7.307.500 kroner til 31 naboer, det er et gennemsnit på 235.725,80 kroner, men pengene er ulige fordelt. De familier, som får de største beløb, kan snart lede efter et andet sted at bo.

Sundhedsundersøgelsen, som de tre danske ministerier for energi, sundhed og miljø har financieret, er på vej med deres første resultater. De kommer dog først efter jul, når møllerne allerede kører subsidierne ind på Bregentveds konto.

stoej_er_farlig_das_noise_health_seminar

Kommunen kan kigge lidt på kammeradvokatens notat fra marts 2014, notat_fra_kammeradvokaten_om_erstatningsansvar2 hvor der står følgende:

“Et erstatningsansvr bl. a. kan komme på tale, hvis myndighederne bevidst tilbageholder viden, bevidst forvansker eller videregiver urigtige oplysninger eller holder sig i bevidst uvidenhed om forhold, som de burde være bekendt med.”

 

 

 

Vindmølleindustriens privilegier er vedvarende og uendelige – se Frie Elforbrugeres brev nr. 137

brev-137

Vindmøller i Danmark – et eventyr? Nej, et gigantisk mareridt. Ikke kun for de familier, der er tvunget til at leve med de grimme skadelige monstre, men for samtlige Danmarks borgere, der endnu ikke har forstået hele miseren. Naive politikere, der hverken har forstand på fysik, teknologi eller økonomi har gennemtrumfet en lovgivning, der tilskynder grådige spekulanter (vindbaroner) at dræne landets økonomi.

 

Ny sundhedsundersøgelse fra Storbritanniens regering

review-of-the-evidence-on-the-response-to-amplitude-modulation-from-wind-turbines-publications-gov-uk

De borgere, der har været udsatte for vindmøllestøj, ved hvor speciel oplevelsen af støjen er. Lydtrykket fra infralyden 0,1 – 20 Hz er meget høj og i kombination med de meget stærkt svingende lydfrekvenser fra kraftværket er belastningen immens. Der nytter det ikke noget, at manipulere sig frem til et gennemsnit og påstå, at vindmøllestøj er uhørbar og at loven beskytter naboerne.

Det mest fortvivlende er, at danske politikere ikke har villet høre på naboernes klager og har forsvaret vindindustriens maskineri i stedet for borgerne. De har heller ikke villet undersøge de forskellige videnskabsfolks dokumentation for støjbelastningen.

Vi kender det yderst kyniske udtryk om “det politiske valg”. Vi har forstået: politikerne syntes, at de skulle vælge mellem mennesker og maskiner. Og maskinerne vandt.

Men nu kommer flere og flere undersøgelser, der beviser, at vindmøllenaboerne har lidt stor skade i alle de år. Hvordan har politikerne tænkt sig at erstatte familiernes tab? Sundhed, hus og hjem – hvad koster alle de år med lidelser og bekymringer?

Ny artikel om vindmøllestøjens skadevirkning: Jerry L. Punch, Richard R. James: Wind Turbine Noise and Human Health

Den multinationale vindkraftindustri vil gerne overleve og er tvunget til at afvise vindkraftmodstandernes argumenter som ren fantasi. Derfor bliver industrien og deres supportere ved med at påstå, at der ikke findes videnskabeligt belæg for vindmøllernes skadevirkninger på folk og fæ.

Denne artikels fulde overskrift hedder: Wind Turbine Noise and Human Health: A Four-Decade History of Evidence that Wind Turbines Pose Risks

final-final-16-09-30-wind-turbine-noise-final-manuscript-hhtm-punch-james

Fire årtiers historie over beviser er imponerende, men ikke for vindkraft kapitalisterne og deres rød-grønne tilhængere. Artiklen er på 72 sider og har 180 litteraturhenvisninger, som handler om emnet støj som helbredsrisiko.

Artiklen er bygget op over 12 af vindkraftindustriens påstande og banker dem på plads med netop fire årtiers videnskabeligt bevismateriale.

Det er ikke specielt forunderligt, at danske medier ikke vil beskæftige sig med emnet og de allerfleste ikke føler trang til at præsentere nogen som helst dårlige nyheder om vindmøller. Borgerne må selv knokle sig igennem lange engelske tekster for at forstå internationale videnskabsfolks artikler. De fleste medier har forbindelse til http://www.fem-2004.dk/medlemmer/, hvor journalisterne er i mindretal og åbenbart ikke tør at være illoyale overfor deres mægtige “venner” i industrien.

Vindindustriens 12 argumenter, som Punch og James præsenterer og skyder i sænk:

1. Side 5 – Infrasound kan ikke høres af mennesker, – infrasound kan MÆRKES af mennesker og der findes en stor samling af videnskabeligt materiale om den ekstreme belastning fra infralyd fra store maskiner (fly, helikoptere) og ventilatorer, der er i stand til at gøre en hel bygning til et støjhelvede.

2. Side 10 – Infralyd fra vindmøller er ikke noget specielt, kroppen og naturen laver dem selv – Ærlige målinger viser, at den meget komplekse vindmøllestøj slet ikke kan sammenlignes med bølgernes brusen og en lille tur i en børnegynge.

3. Side 13 – Der findes ikke beviser for, at hørbar og ikke hørbar vindmøllestøj fører til negative helbredsvirkninger for mennesker og der findes ingen fysiske mekanismer for en forklaring hvordan ikke hørbar akustisk energi kunne være skadelig. – Beviserne er samlet igennem 4 årtier og hvis man læser det videnskabelige materiale, må man bare give sig til at forstå indholdet.

4. Side 27 – 0,3 til 0,5 kilometer er tilstrækkelige sikkerhedsafstande for at beskytte mennesker fra skader, uanset hvor høje eller stærke vindmøllerne er. – Det er ikke sandt. Med ærlige målinger kan vindmøllestøj påvises over langt større afstande. To statsautoriserde undersøgelser er i gang og vil være afsluttet i 2017, dvs. det er Tyskland og Danmark, der har betalt videnskabelige undersøgelse for at få en konklusion. Tysklands undersøgelse inkluderer dog flere aspekter og bruger ikke udelukkende registerundersøgelser som Danmark.

5. Side 29 – Gene er en irritation, men ikke et helbredsemne. – Irritationen kommer bl.a. fra søvnforstyrrelse, der fører til stress og alvorlig sygdom. Søvnforstyrrelser har meget alvorlige konsekvenser for menneskers helbred, det er bevist for længe siden og WHO advarer for støjbelastninger især om natten.

6. Side 32 – Støjen kan ikke være begrundelsen fra alle naboklager, der må være noget andet – Naboerne, der flytter fra området, får det hurtigt godt igen, når de ikke er udsatte for støjen længere. (Børns næseblod, kramper, hovedpine og kvalme stopper.)

7. Side 33 – Infralyd er forbundet med normal lyd, der kan måles med A-vægtede målinger – A- vægtede målinger kan ikke registrere de lave frekvenser, som er relevante for infralydens lydtryk. Den er meget højere, end vindindustrien offentligt vil indrømme, men vindindustrien ved det alt for godt og sørger for at beskytte deres data.

8. Side 35 – Vindmøllesyndromet er ikke accepteret som en diagnose hos lægerne, så lægerne kan ikke behandle det. – Syv af de ti symptomer for vindmøllesyndromet står på lægernes ICD-10 diagnose system.

9. Side 37 – Peer-reviewed epidemiologisk litteratur er det eneste acceptable grundlag for at bevise en logisk sammenhæng mellem vindmøllestøj og negative helbredskonsekvenser. Vindindustrien nægter konsekvent at slukke for vindmøllerne ved støjmålingerne i naboers huse og vil heller ikke fremlægge deres egne driftsdata. Det gør det svært at påvise en nøjagtig sammenhæng mellem akute naboklager og vindmøllestøjens styrke. Men det er lykkedes for den australske akustiker Steven Cooper at påvise den individuelle vindmølle-signatur, da vindmøllerne første gang blev slukket for forskningens skyld. Han har kunnet bevise en sammenhæng mellem naboernes støjbelastningerne og vindmøllernes drift.

10. Side 43 – Nocebo-effekten som en psykisk forventning forklarer, hvorfor mennesker klager over negative helbredskonsekvenser. – Vindindustrien ynder at angribe og fornærme ofrene og støtter sig til en australsk “forskers” påstande, som ikke er underbygget af solide videnskabelig undersøgelser. Simon Chapman er hverken læge eller akustiker og har ikke forsket naturvidenskabeligt med emnet.

11. Side 49 – Kun et mindretal, hvis der overhovedet er nogen, er negativt påvirket af vindmøllestøj, hovedparten klager ikke. Spørgeskemaer har deres svagheder. I artiklen nævnes dog en undersøgelse af en forsker, der beretter om en højere sygdomsrate hos vindmøllenaboer end andre. Det betragtes også som en fejl at ignorere de konkrete beviser som fraflytning fra vindmølleområder.

12. Side 51 – Der findes ikke videnskabeligt belæg i litteraturen for at støtte en forbindelse mellem vindmøllestøj og negative virkninger. Vindindustriens undersøgelser inkluderer ganske enkelt ikke de vigtige studier, der beviser, at vindmøllestøj skader menneskers helbred og velvære.

Denne korte oversigt er en meget lille erstatning for den intensive læsning. Det er især vigtigt at kigge grundigt på litteraturlisten, der indeholder den væsentlige forskning. Konklusionen er: Der findes mange videnskabelige undersøgelser, der beviser vindmøllestøjens negative virkning på menneskers helbred. Man skal bare læse og forstå artiklerne.