Ny artikel om vindmøllestøjens skadevirkning: Jerry L. Punch, Richard R. James: Wind Turbine Noise and Human Health

Den multinationale vindkraftindustri vil gerne overleve og er tvunget til at afvise vindkraftmodstandernes argumenter som ren fantasi. Derfor bliver industrien og deres supportere ved med at påstå, at der ikke findes videnskabeligt belæg for vindmøllernes skadevirkninger på folk og fæ.

Denne artikels fulde overskrift hedder: Wind Turbine Noise and Human Health: A Four-Decade History of Evidence that Wind Turbines Pose Risks

final-final-16-09-30-wind-turbine-noise-final-manuscript-hhtm-punch-james

Fire årtiers historie over beviser er imponerende, men ikke for vindkraft kapitalisterne og deres rød-grønne tilhængere. Artiklen er på 72 sider og har 180 litteraturhenvisninger, som handler om emnet støj som helbredsrisiko.

Artiklen er bygget op over 12 af vindkraftindustriens påstande og banker dem på plads med netop fire årtiers videnskabeligt bevismateriale.

Det er ikke specielt forunderligt, at danske medier ikke vil beskæftige sig med emnet og de allerfleste ikke føler trang til at præsentere nogen som helst dårlige nyheder om vindmøller. Borgerne må selv knokle sig igennem lange engelske tekster for at forstå internationale videnskabsfolks artikler. De fleste medier har forbindelse til http://www.fem-2004.dk/medlemmer/, hvor journalisterne er i mindretal og åbenbart ikke tør at være illoyale overfor deres mægtige “venner” i industrien.

Vindindustriens 12 argumenter, som Punch og James præsenterer og skyder i sænk:

1. Side 5 – Infrasound kan ikke høres af mennesker, – infrasound kan MÆRKES af mennesker og der findes en stor samling af videnskabeligt materiale om den ekstreme belastning fra infralyd fra store maskiner (fly, helikoptere) og ventilatorer, der er i stand til at gøre en hel bygning til et støjhelvede.

2. Side 10 – Infralyd fra vindmøller er ikke noget specielt, kroppen og naturen laver dem selv – Ærlige målinger viser, at den meget komplekse vindmøllestøj slet ikke kan sammenlignes med bølgernes brusen og en lille tur i en børnegynge.

3. Side 13 – Der findes ikke beviser for, at hørbar og ikke hørbar vindmøllestøj fører til negative helbredsvirkninger for mennesker og der findes ingen fysiske mekanismer for en forklaring hvordan ikke hørbar akustisk energi kunne være skadelig. – Beviserne er samlet igennem 4 årtier og hvis man læser det videnskabelige materiale, må man bare give sig til at forstå indholdet.

4. Side 27 – 0,3 til 0,5 kilometer er tilstrækkelige sikkerhedsafstande for at beskytte mennesker fra skader, uanset hvor høje eller stærke vindmøllerne er. – Det er ikke sandt. Med ærlige målinger kan vindmøllestøj påvises over langt større afstande. To statsautoriserde undersøgelser er i gang og vil være afsluttet i 2017, dvs. det er Tyskland og Danmark, der har betalt videnskabelige undersøgelse for at få en konklusion. Tysklands undersøgelse inkluderer dog flere aspekter og bruger ikke udelukkende registerundersøgelser som Danmark.

5. Side 29 – Gene er en irritation, men ikke et helbredsemne. – Irritationen kommer bl.a. fra søvnforstyrrelse, der fører til stress og alvorlig sygdom. Søvnforstyrrelser har meget alvorlige konsekvenser for menneskers helbred, det er bevist for længe siden og WHO advarer for støjbelastninger især om natten.

6. Side 32 – Støjen kan ikke være begrundelsen fra alle naboklager, der må være noget andet – Naboerne, der flytter fra området, får det hurtigt godt igen, når de ikke er udsatte for støjen længere. (Børns næseblod, kramper, hovedpine og kvalme stopper.)

7. Side 33 – Infralyd er forbundet med normal lyd, der kan måles med A-vægtede målinger – A- vægtede målinger kan ikke registrere de lave frekvenser, som er relevante for infralydens lydtryk. Den er meget højere, end vindindustrien offentligt vil indrømme, men vindindustrien ved det alt for godt og sørger for at beskytte deres data.

8. Side 35 – Vindmøllesyndromet er ikke accepteret som en diagnose hos lægerne, så lægerne kan ikke behandle det. – Syv af de ti symptomer for vindmøllesyndromet står på lægernes ICD-10 diagnose system.

9. Side 37 – Peer-reviewed epidemiologisk litteratur er det eneste acceptable grundlag for at bevise en logisk sammenhæng mellem vindmøllestøj og negative helbredskonsekvenser. Vindindustrien nægter konsekvent at slukke for vindmøllerne ved støjmålingerne i naboers huse og vil heller ikke fremlægge deres egne driftsdata. Det gør det svært at påvise en nøjagtig sammenhæng mellem akute naboklager og vindmøllestøjens styrke. Men det er lykkedes for den australske akustiker Steven Cooper at påvise den individuelle vindmølle-signatur, da vindmøllerne første gang blev slukket for forskningens skyld. Han har kunnet bevise en sammenhæng mellem naboernes støjbelastningerne og vindmøllernes drift.

10. Side 43 – Nocebo-effekten som en psykisk forventning forklarer, hvorfor mennesker klager over negative helbredskonsekvenser. – Vindindustrien ynder at angribe og fornærme ofrene og støtter sig til en australsk “forskers” påstande, som ikke er underbygget af solide videnskabelig undersøgelser. Simon Chapman er hverken læge eller akustiker og har ikke forsket naturvidenskabeligt med emnet.

11. Side 49 – Kun et mindretal, hvis der overhovedet er nogen, er negativt påvirket af vindmøllestøj, hovedparten klager ikke. Spørgeskemaer har deres svagheder. I artiklen nævnes dog en undersøgelse af en forsker, der beretter om en højere sygdomsrate hos vindmøllenaboer end andre. Det betragtes også som en fejl at ignorere de konkrete beviser som fraflytning fra vindmølleområder.

12. Side 51 – Der findes ikke videnskabeligt belæg i litteraturen for at støtte en forbindelse mellem vindmøllestøj og negative virkninger. Vindindustriens undersøgelser inkluderer ganske enkelt ikke de vigtige studier, der beviser, at vindmøllestøj skader menneskers helbred og velvære.

Denne korte oversigt er en meget lille erstatning for den intensive læsning. Det er især vigtigt at kigge grundigt på litteraturlisten, der indeholder den væsentlige forskning. Konklusionen er: Der findes mange videnskabelige undersøgelser, der beviser vindmøllestøjens negative virkning på menneskers helbred. Man skal bare læse og forstå artiklerne.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *