Noget om støj – videnskab, vindkult og penge – ignorante politikere misbruger videnskabens love til egne formål

“Fra børn og fulde folk skal man høre sandheden”, hedder et gammelt dansk ordsprog.  Børn i grundskolen har stadig en klar fornemmelse for, hvornår de bliver undervist i faget religion eller historie. Noget kan handle om tro, noget andet om viden. Børn og fulde folk har ingen restriktioner i modsætning til de fleste ædru voksne.  Et stort flertal voksne danskere må af praktiske grunde tage hensyn til samfundets aktuelle reglement, der ikke skelner mellem tro og viden, når det handler om landets energipolitik.

Men hvad er sandhed? Det må være noget, som man kan bevise!

Og hvordan beviser man sandheden? Det har man forskere til!

Borgernes egne oplevelser betyder intet for det politiske system i Danmark og kan åbenbart ikke bruges af politikerne til at lære af deres fejlbeslutninger.

Som et grimt eksempel: Her er et brev, som en dansk kvinde fra et vindkraftområde på Falster har skrevet for knap 15 år siden. Hun henvendte sig til EU-systemet for at bede om hjælp. Hun berettede om sin mands og sine egne livstruende sundhedsproblemer og deres dyrs dårlige trivsel. Deres grise blev også syge snart efter vindmonstrene blev sæt i drift i nærheden af deres gård. Der blev født mange døde smågrise, det fortalte hun til en journalist fra området, men nævnte det ikke til EU-adressaten. 

Brev til EU

holm læge

falster holm

Systemet kunne ikke tage sig af det. Begge ægtefæller døde af en blodprop i hjertet.

Hvad er danske politikeres og vindmølleindustriens svar på den slags sager? “Der findes ikke videnskabelige beviser!”

Men vindmøllefamilier ved, at der er bestemte beviser, som politikerne ikke ønsker at få! Der kommer ikke det mindste politiske krav eller ønske om officielle undersøgelser med biologer, læger og akustikere, når det handler om menneskers og dyrs sundhedsskader fra vindmøllestøj.

Danmarks og verdens største skandale, der handler om en fuldstændigt ubegribelig fornægtelse af biologiske skader fra vindmøllestøj foregår i Vildbjerg i Herning. Det er nu på 4. sæson, at tusindvis minkhvalpe blev dødfødt. Nogle af dyrene er, som i de sidste tre år, alvorligt misdannede. Mange voksne tæver mistede livet også i dette forår.

Politikerne ved det alt for godt, men de blokerer med eller uden stor anstrengelse for deres egen samvittighed. Også landets kommunistparti Enhedslisten holder sig til vindmøllekapitalen. Viden er uønsket, mails med billeddokumentation til tre af partitoppens kvinder blev ikke besvaret og måske ikke engang læst til ende. Man har åbenbart en ubrydelig kontrakt med vindmølleindustrien om aldrig nogensinde at tillade negativ omtale, koste hvad det vil. Man behøver åbenbart kun at være troværdig overfor sit feministiske bagland i storbyen, men aldeles ikke overfor bønderne i provinsen.

Nogle kommunalpolitikere er udpræget tonedøve og skammer sig ikke spor over at komme med denne skriftlige udmelding, som viser deres dybe foragt for de mennesker, de burde arbejde for:  Haderslev kommunes kommentar til 2.112 indsigelser mod vindturbiner i Kastrup Tiset Enge: “De indkomne indsigelser og bemærkninger viser grundlæggende borgernes bekymring, men vurderes ikke at have et indhold, som giver anledning til ændringer i det fremlagte planforslag”.

VIDENSKAB – Hvad kan videnskaben, som almindelige borgere ikke kan?

Seriøse videnskabsmænd og -kvinder er meget forsigtige fagfolk, der allerhelst vil løfte i flok. De kan godt lide at være enige om metoder. Derfor efterlyser de oftest endnu flere undersøgelser, der skal bekræfte deres nye iagttagelser. Deres egne forsøg og undersøgelser skal kunne gentages af andre og give samme resultat. Og først ved det stadie kan der anerkendes en form for sandhed om et bestemt emne.

Men politikerne kræver stadig at kunne lide resultaterne. De skal jo passes ind i deres program, ellers bliver artiklerne bare fejet af. Miljøstyrelsen og Sundhedsstyrelsen påstår stadig, at der ikke findes videnskabeligt belæg for sundhedsskader fra vindmøllestøj og infralyd fra andre støjkilder. Det er en stor kunst at ignorere sandheden med retoriske virkemidler. Resultatet af denne strategi er borgernes totalt ødelagte tillid til myndighederne og stor sorg, vrede og afmagt hos de ramte familier.

Her er en ny artikel, der helt sikkert ikke falder i danske politikeres og ministeriers smag. Emnet er infralyd som en sundhedsskadelig kraft. Der findes rigtig mange andre studier, men politikerne ønsker udtrykkeligt kun at læse det stof, som understøtter deres klimamål og dermed landets vindmøllepolitik.

Den 12. april 2017 har en forskergruppe i Tyskland udgivet en artikel, der beskriver infralydens virkning på menneskers hjerne og viser afslørende skanninger af hjerner ved infralyd.  Også disse ti forskere efterlyser flere undersøgelser især i forhold til langtidsstudier og giver dermed ufrivilligt én eller endnu flere chancer til politikerne, som allerhelst vil trække tiden ud.

Hvor mange undersøgelser skal der gennemføres, før politikerne begynder at lytte til befolkningen og handle ansvarligt?

Altered cortical and subcortical connectivity due to infrasound administered near the hearing threshold – Evidence from fMRI

“In summery this study is the first to demonstrate that infrasound near the hearing threshold may induce changes of neural activity across several brain regions, som of which are known to be involved in auditory processing, while others are regarded as keyplayers in emotional and autonomic control. These findings thus allow us to speculate on how continuous exposure to (sub-) liminal IS (Infrasound) could exert a pathogenic influence on the organism, yet further (especially longitudianl studies are required in order to substantialize these findings.”

Oversættelse: “Sammenfattende er denne undersøgelse den første til at vise, at infralyd tæt på høretærsklen kan fremkalde forandringer i neurale aktiviteter på tværs af flere hjerneregioner, hvor af der vides at være involveret i auditiv behandling (hørelse) , mens andre betragtes som nøglefunktioner i følelsesmæssig og autonom kontrol. Disse resultater gør det muligt for os at spekulere på, hvordan kontinuerlig eksponering for (sub) liminal IS (infralyd) kan udøve en patogen inflydelse på organismen, men yderligere  (især langtidsstudier) er nødvendige for at substantivere disse resultater.”

En af forskerne, Christian Koch fra Physikalisch-Technische Bundesanstalt Berlin har i en tidligere artikel undersøgt menneskers evne til at høre infralyd og kunne bevise, at nogle personer er i stand at opfatte 8 Hz i stedet for de 20 Hz, som gælder som høretærskel for mennesker. 

Christian Koch

KLIMATROEN: Tror du på den menneskeskabte globale klimaforandring?

Hvis du ikke svarer prompte og med et rungende: JA! OG JEG FORSAGER ENHVER DVÆVELSK KLIMANÆGTENDE PERSON, DER KUNNE FORFØRE MIG TIL DET MODSATTE , så har du et stort problem i nogle kredse. Du vil blive spurgt, om du heller ikke tror på månelandingen og om du helt generelt er tilhænger af forskellige konspirationsteorier. Så skal du formodentligt besvare ingeniørfaglige spørgsmål om atomkraft, kulkraft og energiproduktion som sådan og almen etiske spørgsmål om fremtidige generationer. Kort sagt, du bliver angrebet med en kaotisk sammenblanding af alverdens problemstillinger.

Men hvis du nu skulle have sagt JA til klimatroen, så må du også sige JA til vindkraft. Troen på truende menneskeskabte klimaforandringer hører sammen med en massiv udbygning med vindkraftværker i Danmarks landdistrikter. De katastrofale konsekvenser bliver ikke behandlet i Danmarks lemfældigt konstruerede VVM redegørelser og landets politikere ved ingenting, fordi HER HANDLER DET OM TRO.

Klimatrosbekendelsen er forudsætningen for Danmarks hjerne- og hjerteløse energipolitik. Den kan læses som indledning til samtlige lemfældigt konstruerede VVM redegørelser. At lade vindmølleindustrien overtage magten over landets ministerier og styrelser er en alvorlig fejl. Vindkraftværker som en vejrafhængig, økonomisk uansvarlig og sundheds- og miljøskadelig energikilde er en gigantisk fejlkonstruktion og vil forsvinde fra kloden lige så snart det gumpetunge politiske system har forstået, at tiden er omme. Nogle lande er dog noget hurtigere end andre.

 

FOR AT BESKYTTE LANDFAMILIER FOR VINDMØLLESTØJ SKAL DER MÅLES STØJ INDE I BORGERNES HUSE, DER HVOR STØJEN BEFINDER SIG. DEN SKAL MÅLES PÅ DET STED OG DET TIDSPUNKT, HVOR DEN ER VÆRST, OGSÅ OM NATTEN OG VED SAMTLIGE VINDHASTIGHEDER.  MILJØSTYRELSEN VED UDMÆRKET GODT, AT BORGERNE BLIVER SYGE AF STØJ. EMNET INFRALYD, STRUKTURLYD OG VIBRATIONER HAR VÆRET ET STORT PROBLEM FOR SELVESTE MILJØSTYRELSEN I FLERE ÅRTIER! DER ER STADIG MANGE DOKUMENTER I OMLØB FRA DE GAMLE DAGE, HVOR MILJØSTYRELSEN NÆGTEDE AT BESKÆFTIGE SIG MED INFRALYD FRA STORE KRAFTVÆRKER. EMBEDSMÆNDENE VED ALT OM INFRALYD, STRUKTURLYD, VIBRATIONER OG SUNDHEDSSKADER, MEN VIL HELLERE FØLGE LANDETS POLITISKE DAGSORDEN I STEDET FOR AT HJÆLPE LANDDISTRIKTERNES FAMILIER.

 

 

 

 

 

 

En tanke om "Noget om støj – videnskab, vindkult og penge – ignorante politikere misbruger videnskabens love til egne formål"

  1. Anker Steen Sørensen

    Der er ikke videnskabelig dokumentation for, at støj fra vindturbiner ikke skader helbredet.
    Der er videnskabelig dokumentation for, at støj skader helbredet.
    Vindturbiner støjer.

    Svar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *