Mens vi venter på Kræftens Bekæmpelses Sundhedsundersøgelse

Spændingen er næsten ikke til at holde ud. Om få uger eller måske få måneder vil den første artikel om vindmøllestøj og helbred ligge på bordet. Hvis resultaterne af denne meget omfattende registerundersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse er entydige i deres udsagn og viser statistisk signifikante negative helbredspåvirkninger, så vil den danske regering blive tvunget til at tage stilling til deres nuværende energipolitik. At udsætte landfamilier for vindkraftværkers skadelige støjudsendelser tæt på boligerne, ville betyde et fravalg af mennesker til fordel for maskiner. At skade danske vindmøllenaboer og ligeledes borgere fra hele verden med danske vindkraftværkers støj kan ikke forsvares med tvivlsomme klimamål og eksporttal.

Dengang, da Klima-Energi-og Bygningsministeriet under Martin Lidegaard, Miljøministeriet under Ida Auken og Sundhedsministeriet under Astrid Krag blev enige om at betale for en sundhedsundersøgelse over vindmøllestøj, forventede de kun beroligende resultater. Regeringen og Folketinget må nærlæse artiklerne og gøre sig nogle tanker om deres ansvar for folkesundheden i landdistrikter, især i det hårdt ramte Jylland.

Indtil nu har ministerierne, myndighederne eller kommunalpolitikere ikke vist en ærlig interesse i at undersøge, hvilke videnskabelige studier om støj, søvn og helbred, der mon findes på verdensplan. Det er ellers en meget simpel opgave, som en studentermedhjælper sagtens kunne klare. Man slår bare op på det amerikanske medicinske biblioteks hjemmeside og leder efter emner eller navne.

Her er linket: Home – PubMed – NCBI

Her en helt ny artikel, som Kræftens Bekæmpelses forsker Mette Sørensen er medforfatter på:

The adverse effects of environmental noise exposure on oxidative stress and cardiovascular risk. – PubMed – NCBI

Vi kan anbefale at søge internationale artikler under søgeordene: “infrasound and health” – “lowfrequency noise and health” – infrasound and rats” – “infrasound and animals” – lowfrequency noise and “cardiovascular disease” – noise and cardiovascular disease”.

Vindmølleindustrien og dens venner nægter at erkende, at deres gigantiske friluftsventilatorer udsender infralyd. Derfor har Danmark meget industrivenlige regler, der ikke tillader præcise målinger indenfor naboernes hjem. Dermed bliver det meget svært at diskutere den lavfrekvente støjs og infralydens skadevirkninger, som er dokumenteret i talrige videnskabelige artikler. Politikerne stiller sig dummere end de kan være. Lyd som en fysikalsk størrelse findes nemlig ikke i deres verden. Hvis artiklerne ikke taler om vindkraftværker, men kun om skadelig lyd, så kan de trække i land. De vil ikke forestille sig, at der kunne være en sammenhæng mellem de sundhedsskader, der er bevist ved mange tests med infralyd og dyr eller mennesker.

Ellers er den australske sundhedsundersøgelse i gang. Der er afsat en tid på fem år, de første to år er allerede gået. Det vil sige, at Danmarks undersøgelse vil blive bemærket og citeret i Australien. Internationale forskere supplerer hinanden og ønsker ikke at blive presset til at levere et bestilt resultat.

Flinders University’s five-year study looks into wind farms’ effects on health – ABC News (Australian Broadcasting Corporation)

Danmarks politikere holder vejret. De vil holde fast i deres irrationale energipolitik, hvis resultater kan kontrolleres løbende på denne hjemmeside: Electricity Map _ Realtids CO2-udledning af elforbruget

Danmarks CO2 regnskab befinder sig på samme niveau som Ukraine, Rumænien, Ungarn og Rumænien. Så meget for den grønne omstilling.

Hvornår stopper vildledningen af Danmarks befolkning?

Ministerier og myndigheder plus deres hjertevenner fra vindindustrien vil hellere gentage den ene bastante sætning igen og igen, som blev udsendt fra selveste Sundhedsstyrelsen i 2015: “Sundhedsstyrelsen følger løbende med i den videnskabelige litteratur om helbredseffekter af vindmøllestøj og vurderer, at der ikke er fundet belæg for en sammenhæng mellem støj fra vindmøller og selvrapporterede helbredseffekter.”

Det er ellers sprogakrobatik efter kunstens (eller politikeres) regler. Når Sundehedsstyrelsen “vurderer, at der ikke er fundet belæg”, har den sikret sig, at ingen vil kunne sagsøge medarbejderne. De vurderede jo bare og så var det bare sådan, at de troede og de ikke vidste bedre. Et cirkusnummer på bekostning af de støjramte familier.

svar-paa-forespoergsel-fra-norddjurs-kommune

brev til borgmestre om sundhedsundersøgelse

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *