KORRUPTION OG BEDRAG i den el-producerende industri, den australske senator Madigans tale til regeringen, den 15. september 2015

hansard_frag.pdf;fileType=application_pdf

Senator Madigan opfordrer den australske regering til hurtigt at  vedtage vindmølle-udvalgets fornuftige anbefalinger. Han afslutter sin tale med sit krav: “Vi insisterer på at Labour Senatorens 5. anbefaling bliver behandlet som en hastesag.” Befolkningen har brug for en ombudsmand, der behandler borgernes klager over vindparker.

Recommendation 5

1.9 The committee recommends that the Commonwealth Government establish a National Wind Farm Ombudsman to handle complaints from concerned community residents about the operations of wind turbine facilities accredited to receive renewable energy certificates. The Ombudsman will be a one-stop-shop to refer complaints to relevant state authorities and help ensure that complaints are satisfactorily addressed.

Senator Madigan har gennemskuet vindindustriens udspekulerede strategier, der handler om at betale  “eksperter” for at arbejde for vindindustriens målsætning om vindparkernes uforstyrrede aktivitet og dermed gevinst.

(hjemmesiden: http://marshallday.com/regionpage/marshall-day-acoustics-acoustical-consultants)

Midlet er konstruerede støjrapporter, der viser præcist det, som vindparkens opstillere efterlyser. Senator Madigan beretter om to eksempler på grov manipulation. Det ene er vindparken Cape Bridgewater,

(hjemmesiden: http://www.pacifichydro.com.au/english/projects/operations/capebridgewater/)

den anden er vindparken Waubra vindpark, (hjemmesiden: http://www.acciona.com.au/business-divisions/energy/operational-projects/waubra-wind-farm)

John Madigan forklarer detaljeret, hvordan en bestilt og købt ekspert fra Marshall Day Acoustics har arbejdet for at skjule overskridelsen af vindmøllestøjen ved vindparkerne. Der blev afleveret manipulerede støjrapporter til myndighederne, der lod sig narre og har svigtet de støjsyge borgere, der forgæves har bedt om hjælp.

De samme fremgangsmåder kender vi alt for godt i Danmark, hvor vindindustrien har fået lov til at gøre, hvad der passer den. Dens hengivne støjeksperter sørger for at skjule den lavfrekvente støj og infralyd med deres velovervejede filter-fiduser og beregningsmetoder. Miljøstyrelsens støjbekendtgørelse blev til med vindindustriens “assistence”. Der måles kun ved vindhastigheder på 6m/sek og 8m/sek og slet ikke i familiernes huse. Møllerne bliver selvfølgelig ikke slukket ved de høje vindhastigheder, som driver familierne på flugt. Opstillerne har logfiler, som ingen må se for ikke at afsløre de ulovlige støjbelastninger.

I Holbæk Kommune kæmper mange fortvivlede borgere stadig for deres ret til uafhængige støjmålinger i deres støjforpestede huse. Familierne får heller ikke svar på deres spørgsmål om, hvorfor opstilleren ikke har pligt til at fremlægge sine logfiler, hvorfor der stadig måles med filtre, der ikke viser lavfrekvent støj i de laveste og mest skadelige hertz værdier og hvorfor der ikke er en sundhedsmyndighed, der interesserer sig for de voksnes og børns lidelser.

Hvad man ikke måler, kan man ikke se og bevise – og derfor er loven – vupti – overholdt.  Miljøstyrelsen, vindindustrien og støjfirmaet DELTA er rigtig gode venner og arbejder så tæt sammen, at deres medarbejdere føler sig på hjemmebane på kryds og tværs af de vindglade arbejdspladser. Hvor er Danmarks John Madigan, der rydder op i dette morads?

_____________________________________________________________________________________________

Et par væsentlige citater fra John Madigans tale:

“Tonight I speak about corruption and fraud in the power generation industry.”

I aften taler jeg om korruption og bedrag i  el-produktions-industrien.

“Avoiding noise from wind turbines is an expensive bother that does not hold any appeal to windfarm operators.”

At undgå støj fra vindmøller er noget dyrt bøvl, der ikke appelerer til vindpark opstillere.

“Mr. President, wind farm operators have found a far less expensive and simple process to game the systems. They employ compliant ‘experts’.”

Herr formand, vindfarm opstillere har fundet en langt billigere og lettere procedure for at køre rundt med systemerne. De ansætter lovligheds “eksperter”.

“An ‘average’ noise level means nothing.”

Et “gennemsnitligt” støjniveau betyder intet.

“There must be arm’s length relationship between acousticians and windfarm operators. Independence would put a stop to the practice where false compliance documents allow operators to gain pecuniary advantage!”

Der skal være en armslængde mellem akustikere og vindpark opstillere. Uafhængighed ville stoppe den praksis hvor falske lovligheds dokumenter tillader opstillere at få en økonomisk fordel.

“Local, state and Commonwealth government authorities, departments and agencies have been duped by sham compliance reports.”

Lokale, statslige og Commonwealth regeringsmyndigheder, departementer og myndigheder er blevet ført bag lyset ved humbug VVM rapporter.

“A windfarm that is ‘compliant with state laws can receive RECs.”

En vindpark, som er lovlig under statens love kan modtage RECs. (Australske statstilskud under Clean Energy Finance Corporation)

“A ‘compliant’ windfarm can secure finance – like the $ 70 million Pacific Hydro swindled from the Clean Energy Finance Corporation.”

En lovlig vindpark kan sikre økonomien – som de 70 million $  AUS Pacific Hydro, der er svindlet fra den Clean Energy Finance Corporation.

“Those not on my side include complicit regulators, willfully blind health bodies, greedy operators who put corporate profits before country people. And neither are crooked acousticians flaunting a fraudulent reporting formula, that concludes compliance where there isn’t.”

De, der ikke er på min side inkluderer medskyldige lovgivere, bevidst blinde sundhedsmyndigheder, grådige vindmølleopstillere, som sætter virksomhedens profit før mennesker på landet. Og heller ikke uhæderlige akustikere, der skilter med en svigagtig rapport, der konkluderer projektets lovlighed, hvor den ikke findes.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *