Indberetning af bivirkninger? Nej, ikke her! Vi er VINDLAND nr. 1!

Har du en lille pakke Panodil (paracetamol) i huset, det mest almindelige smertestillende middel i Danmark? Har du nogensinde læst indlægssedlen eller plejer du bare at smide den slags ud? Måske skulle du overveje at kigge på den lille bitte bemærkning på indlægssedlen, som hedder:

“Indberetning af bivirkninger”. Der står:  “Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apotek. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 DK – 2300 København S Websted: www./meldeenbivirkning.dk E-mail: dkma@dkma.com. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.”

Er det ikke skønt?

Vi kan meget hurtigt blive enige om, at borgernes opmærksomhed overfor lægemidlers bivirkninger er en god og nyttig ting. Staten er forpligtet til at beskytte borgernes helbred og borgerne skal og må altid henvende sig til myndighederne og slå alarm.

Nu vil vi jo meget gerne vide, hvor danske borgere kan indberette bivirkningerne fra vindkraftstøj. Vindkraft er ikke ligefrem et lægemiddel, selvom nogle påstår, at den er sund for planeten. Vi må lede andre steder. Det kunne jo nemt være hele tre adresser, som vindmøllefamilierne samtidigt må henvende sig til: Energistyrelsen, Miljøstyrelsen og Sundhedsstyrelsen. Det er de tre ministerier, som har finansieret Kræftens Bekæmpelses helbredsundersøgelse om vindmøllestøj og disse tre ministerier med deres styrelser burde være yderst interesseret i danske landfamiliers velvære. Men hvilket kontor modtager mon vindmøllenaboers indberetninger?

Dette kontor findes ikke endnu, men måske burde det oprettes?

Borgernes egen opfattelse af deres helbredstilstand i forhold til vindmøllestøj er åbenbart fuldstændigt uinteressant for myndighederne. Borgernes beretninger om vindmøllestøjens negative virkning på deres helbred forekommer ministrene som “anekdotiske”, dvs. subjektive fortællinger om noget privat.  I modsætningen til henvendelser om bivirkninger fra medikamenter, vil myndighederne ikke høre og se den slags oplysninger. Lægemiddelstyrelsen har så vidt vides, ikke prøvet sig med at fremme borgernes accept af ubehagelige bivirkninger af medicin. Det er ikke normal praksis at tilbyde potentielle  patienter penge for evt. helbredstab eller lokke med andele i medicinfirmaets profit.

Man har heller ikke hørt om økonomiske tiltag fra lægemiddelstyrelsens side, hvor man for eksempel har sat et offentligt betalt ca. 20 millioner kroner projekt i gang for at finde ud af, hvorfor borgerne ikke vil have en bestemt medicin.

www.wind2050.dk projektet, der bliver støttet af vindmølleindustrien, vindmølleforeningen og mange vindkraftrelaterede interessegrupper, fik næsten 20 millioner for at undersøge naboernes modstand og derefter at tilbyde kommunerne et værktøj eller en opskriftsbog til at tackle denne.

Kræftens Bekæmpelse fik lovet 1,7 kroner i starten for at undersøge helbredsgener fra vindmøllestøj. Da begge projekter blev startet op i samme tidsrum i 2014, blev forskellen for tydelig og dermed pinlig. Beløbet blev sat op, men sundhedsundersøgelsens pris blev stadig sat til under 4 millioner danske kroner.

Da myndighederne ikke vil samarbejde med ramte vindmøllenaboer, må de vente på den længe ventede undersøgelse.

Her et link til studiedesignet om den første undersøgelse, vindmøllestøj og virkning på hjerte/kredsløb

Kræftens Bekæmpelses undersøgelse

Ingen kender resultaterne endnu, bortset fra en meget lille kreds af forskere.

Men dengang i 2014, da helbredsundersøgelsen blev sat i gang, var ministerierne allerede klar til en udtalelse om formålet med Kræftens Bekæmpelses Studie. Den skulle afkræfte de tiltagende foruroligende beretninger fra vindmøllenaboer, der informerede om vindkraften bivirkninger. brev til borgmestre om sundhedsundersøgelse

Man havde allerede med stor  kunstfærdighed regnet baglæns og fundet ud af, at der ikke kunne og måtte være et upassende resultat. Landets vindmølleeventyr måtte ikke ødelægges. Derfor blev kommunerne straks opfordret  til at fortsætte med deres planlægning og byggeri af mere vindkraft, som om der ikke var den mindste fare for landfamilierne. 

Den nuværende regering har ligeledes svaret på en kommunes spørgsmål om helbredsundersøgelsen: Tre-ministre-svarer-Haderslev    

Kernesætningen i dette brev er denne bemærkning, der viser tidsånden i en klimabesat periode i dansk og verdens historie. Den vil først blive opfattet som dybt umoralsk og forkasteligt, når tiden har ændret sig.

“Langt de fleste regler afspejler en afvejning. Dette er også tilfældet for de gældende støjgrænser, der afspejler en afvejning mellem beskyttelse af borgere mod støjgener og den klimapolitiske retning, der er ønske om at Danmark skal gå i.”

Oversættelse: Vi foretrækker vores klimapolitik frem for landets borgere.

Hvordan arbejder Lægemiddelstyrelsen mon? Hvis der nu var en stor gruppe danskere, der indberettede bivirkninger fra et bestemt medikament? Ville myndighederne så bruge samtlige ressourcer for at modsige borgernes henvendelser og nedgøre dem? Ville myndighederne slå sig sammen med medicinalkoncernerne for at  neddysse viden om dårligdom? Ville myndighederne bede borgerne om at holde op med at henvende sig en anden gang? Ville myndighederne med lys og lygte lede efter beviser for at borgerne måtte tale usandt?

Er det ikke på tide, at oplyse myndighederne om familiernes dårligdom? At fortælle myndighederne om alt, I ved, just som om det handlede om en indberetning over et farligt medikament:

Hvornår blev vindmøllerne sat i drift? Hvor store er de? Hvor langt fra ejendommen står de? Hvilke gener er der opstået, siden vindmøllerne begyndte at køre? Hvem i familien har hvilke gener? Hvilken vindretning er værst? Hvilke rum i huset er mest belastet? Hvad har I gjort for at dæmpe støjen eller reducere generne:  installeret nye vinduer, flyttet soveværelser, overnattet andre steder, klaget til kommunen, talt med et byrådsmedlem, skrevet til folketingets diverse udvalgsmedlemmer, talt med familielægen, sygeplejersken, apoteket evt. for at få receptfri sovemedicin – adresserne til styrelserne er her:

Energistyrelsen: ens@ens.dk

Miljøstyrelsen: mst@mst.dk

Sundhedsstyrelsen: sst@sst.dk

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *