Højt fra mølletårnets top stråler godsets frue, hun føler sig nemlig privilegeret – arveafgiften er ikke et tema længere

http://tvtid.tv2.dk/2015-05-17-godsejer-vil-sikre-arv-bruger-160-millioner-paa-vindmoeller

Kragerup Gods er DET GODE EKSEMPEL for alle de vindglade ministerier, styrelser og kommuner for ikke at nævne DTU og RUC med alle deres små forskningsinstitutte. Og naturligvis for Danmarks Vindmølleforeningens medlemmer og Vindindustrien med Vestas og Siemens osv. osv.

På Kragerup gik det nemlig som smurt – i modsætning til mange andre steder i landet. Der kom ikke den mindste flagermus eller rovfugl, ikke det mindste vandløb eller en kirkebygning på tværs. Og heller ikke nogen som helst tætboende nabo. Og hvis der alligevel gjorde, så kunne man sikkert lige arrangere en lille dispensation, som jo er så let at få i den så kunstfærdigt fremstillede VVM.

Godsejeren ville meget meget gerne tjene masser af penge. Hendes eneste datter skulle jo engang være i stand til at overtage det gamle gods. Det har jo været i familien i mange generationer og nu hang statens arveafgift som en kulsort sky over familiens skæbne. Arveafgiften er dybt uretfærdig og uforståelig, når det drejer sig om gamle landbrugsejendomme. Enig.

Men Kragerup Gods er blevet solgt på statens præmisser alligevel. Nu har det stolte gods seks monstrøse tårne på sine marker, som kræver pasning og pleje indtil de om nogle år skal fjernes forsvarligt fra fædrene jord. Det er ikke kommunen, der vil påtage sig det og heller ikke staten. Staten ved ikke engang, hvor det farlige affald skal deponeres. Når der nu kommer beviser på bordet, hvor farlige vindkraftværkers støj er for mennesker, så skal de truede naboer jo flyttes – eller maskinerne skal stoppes og demonteres. Det kunne blive dyrt.

Er der nogen, der undrer sig, hvor lidt klodens redning spillede i denne eventyrlige historie? Denne lille del af kloden var aldeles grøn og frisk og sund, inden vindmøllerne kom op.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *