“Her ser du Hansen. Han er akkrediteret støjmåler”, VidenOmVind viser dig den rette tro

Her er VidenOmVinds nyeste tiltag, der skal lære den danske befolkning at stole på en akkrediteret støjmåler ved navn HANSEN.

Hansen er en munter tegnefigur. Vindmøllenaboerne ville meget hellere have fået en forklaring af den internationalt meget anerkendte akustikprofessor Henrik MØLLER. Det er nemlig ham, de stoler på. Han er en hæderlig og velrenommeret ekspert. Han har konstrueret en formidabel lydmåler, som vindindustrien og Aalborg Universitets dekan hader så inderligt, at de ikke vil stille den – og flere af samme slags – til rådighed for alle plagede vindmøllefamilier. Oven i købet har dekanen forbudt professor Henrik Møller, at arbejde med dette redskab fremover. Dermed er har fyret for anden gang. Sådan foregår det i dagens Danmark, når man stiller sig i vejen for en magtfuld industri og dens venner.

Den canadiske film Wind Rush viser professor Henrik Møllers forklaring på, hvorfor de danske støjmålinger ikke kan bruges til at dokumentere naboernes støjbelastning.

Fra minut 37.

Og her er linket til VidenOmVinds egen lærerige undervisningsfilm til de mindre teknisk bevandrede og ekstremt troskyldige medborgere. Rød-grønne briller kræves til en bedre indlevelse.

http://www.videnomvind.dk/film.aspx?media_id=1049&

“Herr Hansen er akkrediteret støjmåler.” Sådan begynder den lykkelige historie om den danske måde at beregne støj på, helt i overenstemmelse med loven. Tilykke med det. Hansen er så dygtig og filmen slutter så godt for vindmøllen og kommunen:

“Med andre ord, som støjekspert Hansen skriver til kommunen: “Vindmøllen holder sig indenfor de niveauer for støj for vindmøller, som er beskrevet i loven.”

Herr Hansen kan selvfølgelig ikke tage sig af, at vindmøllenaboerne stadig er udsat for den massive støjforurening, især om natten, når ingen slår græs og fuglene sover.

Hvis vindindustrien og deres hjertevenner var så sikre på, at støjforureningen ikke fandtes, så kunne de jo meget passende slukke for vindmøllerne for at måle baggrundsstøjen. De kunne jo også komme forbi, når vinterstormen hyler midt om natten og måle støjen der. På det tidspunkt står græsslåmaskinen nemlig stille og sangfuglene er fløjet, mens rotorbladene pisker rundt ved op til 25m/sek. Og så må vindindustrien jo også meget gerne offentliggøre deres egne data, så de ansvarshavende politikere er indviet i denne industries hemmeligheder og får en ærlig mulighed for at beskytte deres egne medborgere.

Vindmøllemodstandere er ikke blege for at citere vindindustriens materiale, men vindindustrien vil af mystiske grunde ikke sende en litteratur- og filmliste ud, der beskriver vindkraftværkers beskidte hemmeligheder. Vindindustrien har heller ikke lyst til, at omtale de internationale modstandsgruppers hjemmesider, selvom de kender dem så udmærket godt fra deres håbefulde projekt wind2050.dk. Der har man jo fået indsigt i gruppernes indbyrdes forbindelser og ved godt, hvad der diskuteres.

En anden levende støjekspert skal også fremhæves her. Det er den australske STEVEN COOPER. Han er IKKE nogen tegnefigur.

Han er en kompetent og modig støjekspert, som har foretaget målinger indenfor støjbelastede familiers hjem tæt på en Vestas vindpark i Australien. Han har – for første gang i verden – fået mulighed for at arbejde MED SLUKKEDE VINDKRAFTVÆRKER for at måle baggrundsstøjen. Han har kunnet bevise, at hver vindmølle har sin egen signatur, som adskiller sig fra de andres.

De danske støjregler er dermed komplet utilstrækkelige, fordi der ikke måles støj indenfor de ramte familiers huse på de tidspunkter, hvor støjen forekommer. Der måles med filtre, der fjerner den skadelige lavfrekvente støj og infralyden og der måles kun ved to meget ustabile vindhastigheder på 6m/sek og 8m/sek.

Så vindindustriens lille tegnemand herr Hansen må godt pakke sit grej sammen. Det duer nemlig ikke. Men det ved VidenOmVind jo godt.

 

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *