Fritz Sybergs maleri “Over Kærby Bakke ved vintertide”1922-25 i en (næsten) vindmøllefri kunstbog i anledning af Danmarks Naturfredningsforeningens 100års jubilæum

Over Kærby bakke

Bogen udkom i forbindelse med Johannes Larsen Museets udstilling i 2011 “Et stykke forelsket Danmark – Kunst og naturfredning i 100 år“. På bagsiden af bogen står en nærmere beskrivelse af indholdet: “Om kunstens betydning for værnet af den danske natur gennem 100 år“.

Jo, på nogle få malerier kan der ses et par bette vindmøller langt ude i horizonten, nemlig den slags, som industrisamfundet måtte opgive efter dampmaskinens opfindelse.

Del 1 præsenterer “Kunstnere og naturen 1911 og 2011”, del 2 viser “De fredede landskaber og dyr”.

Efter museumsdirektør Erland Porsmose forord vises Johannes Larsens maleri fra 1928 med titlen “Lærken”.

a_maleri3

På modsatte side står stroferne 4 – 6 af Johannes V. Jensens digt “Danmarkssangen“, også kaldet “Hvor smiler fager den danske Kyst“.

Der driver Høduft med krydret Vind.

Igennem Engen en Aa sig slynger.

Og Lærken ringer Skærsommer ind,

mens vilde Blomster ved Grøften gynger.

Gravhøje kroner

det grønne Land.

Hvor skønt fortoner

sig Sø og Strand!

 

Alvorlig taler ved Alfarvej

med Grønsvær tækket de Gamles Grave:

Henfarne Slægter – forglem dem ej!

I Arv de gav dig en ædel Gave.

Henfarne Slægter

i Landets Marv

sig ej fornægter.

Bevar din Arv!

Hvad Haanden former er Aandens Spor.

Med Flint har Oldbonden tømret, kriget.

Hver Spaan du finder i Danmarks Jord

er Sjæl af dem der har bygget Riget.

Vil selv du fatte

dit Væsens Rod,

skøn paa de Skatte

de efterlod!

 

Det er dette gamle Danmarks Rige, som Christiansborgs politikere dyrker indenfor Borgens fine vægge, når de går forbi de lånte historiske malerier fra Københavns kunstmuseer. Det vides ikke, om politikerne har lagt mærke til, hvordan det danske landskab har forandret sig ved hjælp af Folketingets ministerier og styrelser og Danmarks Naturfredningsforening. Brochuren med det misvisende navn “Den gode proces” er et sørgeligt eksempel på Danmarks hensynsløse og pengegriske vindmøllepolitik. Her findes ikke respekt for hverken natur- eller kulturarv.

VindDengodeproces110609

Bekendtgørelse og vejledning om vindmøller

Den danske “Natur”-styrelse skammer sig ikke at bruge sin hjemmeside til at reklamere for en navngiven industri, Vestas, hvis produkt absolut skal vises i kombination med træer.

rapport

Vindmøller på hjernen, der er ikke andet i verden end vindmøllernes VE og VEL!

Citat fra rapporten, s. 35:

“GIS-redskaber – Naturstyrelsens vindmøllehjemmeside er udviklet først og fremmest som værktøj til kommunerne og som hjælp til at identificere, hvor der kan opstilles vindmøller. Fra hjemmesiden kan der i dag blandt andet hentes oplysninger om afstand til nærmeste eksisterende beboelse samt oplysninger om fredninger, andre beskyttede arealer, middelvindhastigheder m.v.”

“Arbejdsgruppen har undersøgt, om det vil være muligt at udvikle GIS redskaber til undersøgelser af antal boliger inden for en bestemt polygon med henblik på at identificere områder, hvor eksempelvis 1-2 boliger kunne forudsættes nedlagt.”

Hvornår begynder offentligheden at reagere på denne ublu promovering af vindindustrien på bekostning af Danmarks natur og mennesker?

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *