frieelforbrugere.dk: Niels Gundersens analyse af en blæsende weekend, den 5. og 6. december 2015

Analyse af situationen for el-energien i weekenden 05. og 06. december 2015

Følgende værdi fremgår af Nord Pool Spot.

Gældende for hele Danmark ( DK1 + DK2 )

Den gennemsnitlige markedspris de 2 dage var h.h.v. 11,36 og 8,47 øre / kWh

Den samlede el-produktion: 230.795 MWh

Central Kraftvarme + Decentral Kraftvarme + Solceller + Vindmøller

Den samlede produktion fra vindmøller: 173.721 MWh

Hvilket udgør 75,2 %

Det samlede el-forbrug i Danmark: 165.914 MWh

Den eksporterede el-energi: 64.266 MWh

Vedlagte kurveblad viser situationen gennem de to aktuelle dage.
Det er udarbejdet af firmaet EMD international, og kan findes på nettet som http://www.emd.dk/el/

Den mørkeblå kurve viser produktionen fra vindmøller.

Den røde kurve viser forbruget.

Da forbruget (rød ) konstant ligger lavere end produktionen fra vindmøller (mørkeblå), kan det med rimelig sikkerhed konstateres, at det er den overskydende produktion fra vindmøllerne, der bliver eksporteret.

Men hvem skal betale?
Mølleejerne skal jo have betaling for deres leverede produktion.
Ja, modtagerne gør det ikke, så det bliver pålagt de danske el-forbrugere at betale.

Hvad dette samlede beløb bliver, kan ikke besvares eksakt, fordi produktionen fra og prisen til de forskellige landmøller og havmølleparker ikke er tilgængelige.

Men med en pris på 25 øre / kWh kan det med rimelighed udregnes, at denne eksport koster de danske el-forbrugere i det allermindste kr. 16.066.500.

Men hov, – der skal jo også betales moms, så det endelige beløb for bare disse to blæsende dage bliver en opkrævning til de danske el-forbrugere på minimum 20,1 millioner kroner.

Niels Gundersen

PS
At betale for noget, som man ikke får leveret, er ifølge almen jura at betragte som bedrageri.

https://gm1.ggpht.com/sQLSeCzihVq4dVCdIc25BRbZ_43OvLNPrbqwhvutIH5g2aJBWr9tESDcrVC2GHk5h4GumaxWuhmLBn_i0EZVGHSYr_VrtGONbHqXu2pxzzYeHpaxVCrZvf9fmvs42wg1dupBRvqOSWQUNLZPanwRFeI_QcCa7DBgKUCMqYiyrte0Qi7B3NpTfYUhp1CmoTIrvIwY4OPuEARo8XGveiTvF22DonZINzUCwY1DHvVN6cBrri9FllIkrtgjAlb8Tc059oSioOosBLXQN2_F-4uSLGZY-SVgGSlDKH6PLAG3t8LJabNCRDQvCyVw8e1gqjOHwKP1HAaLxy3LmH7EGx4PouYohEvT-QABHZBkzJRJFOsIwDVfSRd927jo_UzNv84viVBfM3KRtSY7j1O1wkPffZhZNr-58ObrwSuG-9Na_ca13MIRk3w36Ivbo_1SofAzQiuMPTytRa-F6XTc2mwE8Mj_U90k2pkeOz1XJdheH23kxJmAxKTLhEXuj6mYNqGqmbmH2ngabQY1mdVxhY8kvAk7gLwAkNmrVVETEsdiww2f37Dq6oOBTRKXUmm4LtFOLg30bScbsE-GkOJnimUMu4tqMzhly03p-UyfjwVOWWWCfn0YtKkjjS2eoQ8hluzShOBTg1ewQiaNajk2WXxPwdCkz44aABa2vmvQOOuMPFGcRw=w2590-h1278-l75-ft

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *