Familierne i Haderslev Kommune sejrede over 39 vindmonstre i Kastrup Tiset Enge

Mette fik sin vilje_ Kommune sagde nej til flere vindmøller _ TV SYD

Copy – paste og se videoen:

https://www.tvsyd.dk/nyheder/03-09-2017/1930/1930-03-sep-2017?autoplay=1#player

Jyske borgerne kan ikke lide monstermøller, dem har de nemlig fået nok af. Kastrup Tiset Enge har været et ambitiøst projekt, som skulle have været Danmarks største vindpark på land, og nu er det bare dumpet i papirkurven.

Se jordejernes overoptimistiske hjemmeside her: http://kastruptisetvind.dk/projektet.html

2.000 borgere har tilkendegivet, at de ikke ønsker denne vindpark og har informeret deres lokalpolitikere om de alvorlige konsekvenser for lokalsamfundets helbred og livskvalitet.  Politikerne har heldigvis lyttet til familierne og har forkastet dette vanvittige projekt.

Udsigten til kommunalvalget i november kunne have haft en betydning for politikernes valg. Hvem ønsker at ødelægge sin karriere for nogle få jordejere og Vestas skyld? Valgerne vil huske, hvilke af deres lokalpolitikere har vist empati og omhu i denne sag.

Se det afgørende byrådsmøde fra min. 26: https://haderslev.kommune-tv.dk/watch/2081

Borgerne vil aldrig glemme, at netop partiet Enhedslisten helst ville være en “erhvervspolitisk partner”. Partiet støttede vindmølleindustriens ønsker om masser af vindkraftværker på land – men ville ikke sikre jyske familiers livskvalitet og ejendom. Enhedslisten? Taler vi om et ræverødt parti, der bekæmper kapitalismen?

De Radikale Venstre elsker vindkraft, fordi den forekommer dem som noget saftigt grønt og rigtig godt og bæredygtigt. Og grøn er jo også en pæn farve, især på de mange træer og al den vegetation, der ikke bliver ryddet i vindgudens navn.

Det er borgerne, det er de engagerede og flittige mænd og kvinder, der har sat sig ind i mange forskellige faglige detaljer og har undervist politikerne. Politikerne lader sig allerhelst informere af Danmarks myndigheder og vindkraftens mange “specialister”.

Det officielle – et energipolitisk omtåget – Danmark læser jævnligt i DE HELLIGE KØERS HELLIGE SKRIFT, der handler om Folketingets Energiforlig. Det handler om tro, ikke viden.

Kastrup Tiset Enges VVM er forsynet med den samme indledning som Øster Hassing Kærs, et projekt, der nu også blev forkastet. Den lyder sådan:

“I 2014 vedtog Folketinget et energiforlig, der har som overordnet mål, at hele Danmarks energiforsyning (el, varme, industri og transport) skal omstilles til vedvarende energi med udgangen af 2050. Forliget indeholder blandt andet en markant udbygning med vindkraft. Det er målet, at vindkraft i 2020 skal dække halvdelen af Danmarks samlede elforbrug.”

Den oplyste borger har for længst fundet løbende opdateret, daglig dokumentation for vindmaskinernes præstation, som svinger just som vinden blæser.

emd.dk/el/ er et af de steder, hvor man altid kan skrue tiden tilbage og få sig et indtryk af en energiproduktion over netop 14 dage. Samtidigt kan de danske familier se, hvor strømmen ellers kommer fra, når vinden har lagt sig og hvad elektriciteten koster fra det ene kvarter til det andet – i øst og i vest.

Konklusionen er: Vindkraft som energikilde er en sørgelig Mølbo historie. Lige så lidt, som man kan bruge sække til at bære lyset ind til et rådhus. lige så lidt kan man stole på blæsten og at den uafladeligt puster ned i elforsyningens kabelsystem. Ingen kan indgå kontrakter med vejret. Ingen kan bestille vand fra en bestemt brønd til sin vandhane derhjemme og ingen kan bestille grøn strøm fra sin stikdåse. Alt andet er fantasi.

Borgerne er blevet mere kompetente end politikerne. Er borgernes viden magt? Desværre kun, når politikerne føler sig nødsaget til at lytte og det gør de kun, når modstanden er blevet for stor. Ellers er magt ikke andet end magt.

Citat fra artiklen i tvsyd:

Nej til vindmøller spreder sig

I februar i år sagde Tønder Kommune nej til 30 nye landvindmøller i Lundsmark og Haved, og i marts sagde Esbjerg nej til alle fremtidige vindmøller på land.

I maj i år sagde Aabenraas borgmester klart nej til flere vindmøller i kommunen. De støjer for meget og de er placeret for tæt på borgerne, sagde han dengang.

I juli 2017 var turen så kommet til Varde Kommune. Her strammede man kravene til vindmøller på land. Fremover skal der være opbakning fra 95 procent af beboere inden for 900 meters afstand til eventuelt nye vindmøller.”

Spørgsmål om helbred betyder alt

Her belyses PlanEnergis sølle kundskaber om infralyd, som dokumenteres i deres VVM redegørelser over Kastrup Tiset Enge og Øster Hassing Kær.

“Vindmøllerne udsender infralyd, lyd under 20 Hz, men niveauerne er lave. Selv tæt på vindmøllerne er lydtrykniveauet langt under den normale høretærskel, og infralyd fra vindmøller betragtes således ikke som et problem.”

Det er ren idioti! Infralyd bliver netop defineret som ikke hørbar lyd ligesom ultraviolet lys som ikke synligt!

Her en klassisk video om Pieter og Heimkes lidelser i Dörpum, Slesvig Holsten:

Og dette uintelligente vrøvl fra VVM redegørelserne er alt, hvad lokalpolitikerne kan få at vide fra officielle kilder, hvis de vil danne sig en mening om infralyd. “Betragtes således ikke som et problem” er en direkte ondskabsfuld formulering. At betragte noget som noget, handler ikke om videnskab, men magt.

Når en myndighed afviser at undersøge et problem til bunds, men “vurderer, skønner og betragter og mener”, så handler det om et massivt svigt. Miljøstyrelsen har stor erfaring med at “vurdere, skønne,betragte og mene”, nu fornylig om drikkevandets kvalitet. Se: https://ing.dk/artikel/miljoestyrelsen-blev-advaret-nyt-grundvands-mareridt-ti-aar-siden-203832

Man behøver helt åbenlyst ikke at vide noget, når man sidder på magten, fordi magt er magt – og viden er noget helt underordnet for ministerierne.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *