En lang rejse fra Dronninglund i Brønderslev Kommune til Christiansborg – for at berette om et “fuldstændigt ødelagt liv”, se tv2nords indslag

http://www.tv2nord.dk/arkiv/2014/11/25?video_id=50544&autoplay=1

Den 25.11.2014 kom et ægtepar fra Dronninglund til Christiansborg for at beskrive for Udvalget for Landdistrikter og Øer, hvordan deres liv har ændret sig, siden de for et år siden blev naboer til  vindmøller. Deres hus er blevet ubeboeligt, familien er blevet syg.

Nu ligger der følgende spørgsmål fra Udvalget til miljøministeren:

Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
ULØ alm. del
Spørgsmål 56
Hvilke forpligtelser har kommunerne til at føre tilsyn og kontrol med vindmøl-
ler, herunder vedr. støj, lavfrekvent støj m.m.
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Flemming Damgaard Larsen (V).
Svaret bedes sendt elektronisk til spørgeren på Flemming.Damgaard.Lar-
sen@ft.dk og til udvalg@ft.dk

 

Og nu ligger der følgende svar på ft.dks hjemmeside:

1426571bekendtgørelse støj fra vindmøller

Det er såmænd ikke andet end den urørlige lovtekst, som gemmer på mangt og meget. Når vi kommer til side 3 af de 12 sider, kommer vi frem til de efterlyste informationer:

Kapitel 5
Tilsyn og påbud om støjmålinger § 11.
Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med overholdelsen af denne bekendtgørelse, jf. dog stk. 2.Stk. 2.
Miljøstyrelsen fører tilsyn med overholdelsen af denne bekendtgørelse for så vidt angår vindmøller på havet.
§ 12.
Kommunalbestyrelsen kan påbyde, at ejeren af en vindmølle for egen regning udfører støjmålinger og -beregninger, jf. §§ 5 og 6,
1) når en anmeldt vindmølle sættes i drift,
2) i forbindelse med almindeligt tilsyn efter loven, dog højst 1 gang årligt, eller
3)i forbindelse med behandlingen af naboklager over støj, når kommunalbestyrelsen anser dette for at være nødvendigt.
Stk. 2.
Kommunalbestyrelsen kan i forbindelse med tilsyn med små vindmøller bestemme, at støjmålinger ikke skal udføres som ”Miljømåling – ekstern støj”, jf. § 6, stk

 

Ja, vi har forstået: Kommunalbestyrelsen KAN påbyde, men behøver ikke, hvis kommunalbestyrelsen ikke anser dette for nødvendigt.

Og dermed viser sig igen, at dansk politik bliver ved med at være en ondskabsfuld sprogleg – de, der har magten, kan vende og dreje ordene, som det passer dem og får altid ret. Som borgere ved vi, at der er kommet og gået mange miljøministre fra de forskellige partier, men at Miljøstyrelsens ledende ansatte har været i deres embede, siden vindmøller blev et politisk emne.

Det er meget forstemmende, at “et enigt folketing” har skabt en lovgivning, der er så uretfærdig overfor almindelige mennesker, der ikke har gjort noget forkert. De har bare været uheldige med valget af deres bopæl. For andre familier på landet er situationen ikke meget bedre, fordi ingen kan være sikker på, hvad deres egen kommune planlægger – eller bliver tvunget til at planlægge. Hvis noget går galt med placeringen af vindmøllerne tæt ved familiernes huse, vil kommunalbestyrelsen ikke gribe ind, hvis den ikke anser dette for nødvendigt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *