dr.dk fortsætter diskussionen om støjmålinger: “Miljøekspert: Klager over vindmøller bør prøves i retten”

http://www.dr.dk/nyheder/regionale/nordjylland/miljoeekspert-klager-over-vindmoeller-boer-proeves-i-retten

Indtil nu har kommuner og ministerier gemt sig bag vindmølleindustriens skræddersyede lovgivning. Det må være slut nu, der skal måles al vindmøllestøj i familiernes huse, dvs. uden filtre og med det mest avancerede udstyr. En 20 dB støjgrænse er fuldstændigt ubrugelig, når de mest voldsomme lydtryksbølger under 20 hz slet ikke bliver målt.

Med hjælp af ansvarlige og empatiske jurister må det nu snart lykkes at få rettet op på den helt uholdbare situation. Det kan ikke være rigtigt, at borgerne med lovgiverens velsignelse må udsættes for tortur gennem vindmøllers infralyd, lavfrekvent støj og skyggeslag.

Vi har store forventninger til den nye regering, som er fuldtud klar over hele miserens omfang. Vindmølleflygtningene har krav på, at flytte tilbage til deres eget hjem. Vindmøllerne må stoppes, fordi de blev opført på et helt forkert grundlag. Maskiner må ikke skade mennesker og dyr.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *