Den tyske avis welt.de undrer sig over Danmarks energiministeriets ejendommelige svar til delstaten Baden-Württemberg

http://www.welt.de/wirtschaft/energie/article141691937/Behoerden-reden-moegliche-Schall-Schaeden-klein.html

I marts måned 2015 udkom en artikel i søndagsudgaven af welt.de, som fik meget opmærksomhed. For første gang overhovedet turde et stort medie i Tyskland stille det farlige spørgsmål: Bliver man syg af vindenergi? Journalisten Daniel Wetzel har været på besøg i Danmark og talt bl.a. med Boye Jensen og Kaj Bank Olesen om deres situtation som vindmøllenaboer. Der blev også beskrevet tyske borgeres ødelagte sundhed på grund af vindmøllestøj. Det, der gjorde tyskerne opmærksomme på Danmarks specielle situation var, at artiklen fremhævede, at Danmark slet ikke er i samme ekstremistiske byggehumør som de tyske delstater. Og det skulle skyldes den i gangværende sundhedsundersøgelse, hvis resultater mange danske kommmuner hellere vil afvente. De tyske medborgere var også forundrede over Danmarks minkskandale, som de oplevede som meget foruroligende. Hvis dyr bliver så dramatisk påvirkede af lavfrekvent støj og infralyd og akustiske vibrationer, hvad så med mennesker?

Miljømyndigheden i Baden-Württemberg, som har en grøn regering, ville gerne høre den danske regerings mening om denne artikel og har stilet et officielt brev til den danske ambassade i Berlin. Dette brev landede så mærkeligt nok i energiministeriet, der har taget stilling til spørgsmålene.

Energiministeriet har gjort brug af den i dansk politik meget anvendte “Mørkelygte”, som er et fint lille redskab til at forvanske sine officielle udsagn. Det handler om, ikke direkte at lyve, men heller ikke at sige den ubehagelige sandhed. Derfor taler man udenom og viser de eksisterende dokumenter frem, som kunne være egnede til at give det ønskede svar. Ny eller mere relevant viden vil man ikke tage stilling til, fordi den ville undermininere det engang politisk trufne valg.

Vindmøller vindmøller over alt i verden. Dansk klimapolitik er et eksempel for hele klodens folkeslag og er lige så urørlig som den italienske mafia i en Hollywood film. Her det uforglemmelige brev fra Vestas’ forhenværende chef Ditlev Engel, der siger sandheden:

MST Aktnr 63 Brev fra Ditlev Engel 2 den 29 juni 11 pdf

Energiministeriet nægter at erkende overfor den tyske myndighed, at udbygningen med vindmøller er gået i stå på grund af sundhedsundersøgelsen og at mange danske kommuner afventer undersøgelsens resultat.

Energiministeriet viser et dokument frem, som allerede er blevet erstattet med et helt andet, der nemlig bekræfter, at der er kæmpe problemer med en minkfarm i Danmark, der har fået store vindmøller som nabo og at der stadig ikke bliver undersøgt, hvad problemerne skyldes. Og at der ikke findes undersøgelser om de små vindmøller, der åbenbart ikke har været skadelige for minkavl.

Her er det nye dokument, der allerede var kendt i Fødevareministeriet. Indledningen lyder sådan:

 I relation til Fødevareministerens besvarelse af spørgsmål nr. 53 (ULØ alm. del) stillet den 21. november 2014 af Folketingets Udvalg for Landdistrikter og øer (http://www.ft.dk/samling/20141/almdel/ulø/spm/53/1424279.pdf) har Dansk Pelsdyravlerforening udtalt følgende til Fødevareministeriet:

Notat_Vindmøller2015

Hvad er det dog for nogle politikere, der styrer landet? Hvem kan man dog have tillid til og give sin stemme ved det kommende folketingsvalg? Hvor mange danske borgere er der mon derude, der har det præcist som denne efterskolelærer: http://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE7745370/Efterskolel%C3%A6rer-Jeg-har-slet-ikke-lyst-til-at-stemme-p%C3%A5-nogen-af-jer/

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *