Kategoriarkiv: Vindmøllepropaganda

Danmarks Vindmølleforeningens kamp om overlevelse – bl.a. ved hjælp af den “fine” ven, professor emeritus Simon Chapman

Danmarks Vindmølleforening med sin sekretariatsleder Henrik Vinther er meget fortvivlet. Danskerne derude på landet kan ikke lide gigantiske, larmende og hæslige vindapparater.

De vil bare ikke have dem og nu er det lykkedes for nogle af Jyderne, at overbevise en gruppe af deres kommunalpolitikere om vindparkers skadelige virkning på menneskers sundhed og nærmiljøets trivsel.

Det er jo meget skidt for vindforretningen. Investorerne og lodsejerene har brugt så ufattelig mange dejlige danske kroner på at forberede det hele, og nu gik eventyret i vasken. Øv. øv og atter øv. Årsagen til denne fiasko må findes. Kunne det være, at den portugisiske professor Mariana Alves Pereiras foredrag i Gram var skyld i den massive modstand? Nå, så må sekretariatslederen jo finde på noget. For nogen er det altid det nemmeste, direkte at angribe ubekvemme personer, dvs. straks dolke dem i ryggen og gøre et forsøg på, at overbevise borgerne om deres helts eller heltindes uduelighed.

Denne uværdige strategi er meget brugt i det fjerne Australien, hvor danske Vestas har formået at invadere verdensdelen med ufattelig mange og gigantiske vindparker. Henrik Vinther fandt sin allieret helt derude. Det handler om professor emeritus Simon Chapman. Denne herre har gjort sig bemærket ved at gøre brug af betegnelsen “wing-nuts” for vindmøllenaboer, som har klaget over Vestas’ vindkraftstøj i deres hjem og de opståede alvorlige helbredsproblemer. Han har offentligt udtalt og skrevet, at disse mennesker er simulanter, der lider under NOCEBO effekten og at dette kan sammenlignes med almen overtro. Simon Chapman har strikt afvist at besøge familierne i deres støjforpestede hjem, fordi han jo heller ikke besøger folk, der tror på alt muligt skørt og irrationelt. Kort og godt: Simon Chapman er en hardliner, der tit og ofte har holdt foredrag for vindindustrien og har skrevet nogle deraf prægede artikler for at styrke Australiens “bæredygtige” energipolitik.

Stopthesethings.com har bragt senator John Madigans tale på sin hjemmeside. Her forklarer han, hvorfor han undtagelsesvis går efter manden og ikke efter bolden. Simon Chapmans adfærd fortjener at blive offentligt kendt.

Senator John Madigan Skewers Simon Chapman – STOP THESE THINGS

Når vi nu kigger nærmere på Chapmans artikel, så kan vi gætte os til, at Henrik Vinther åbenbart ikke har regnet med, at nogen gider at læse den. Den skulle nok bare lige bruges til at berolige foreningens medlemmer. At fremvise en ægte professor fra Australien, det måtte være nok til at redde medlemmernes nattesøvn og samvittighed.

Faktum er: Simon Chapman er ikke læge og ikke akustiker og har dermed slet ikke kompetence til at udtale sig om vindmøllestøjens virkning på mennesker. Han har ikke nogen anelse om den naturvidenskabelige del af sagen og har heller ikke lyst til at sætte sig ind i den forskning, der allerede findes. Han er uddannet sociolog og hans speciale er rygning og tobaksreklamer. På University Sydneys hjemmeside Emeritus Professor Simon Chapman – The University of Sydney bliver hans værker præsenteret. Der vises ingen forskning, der har med støj eller sundhedsskader pga. vindkraftværker at gøre. Chapman har ikke brugt sit liv på, at bevise vindmøllestøjens uskadelighed ved hjælp af videnskabelig forskning.

Henrik Vinther har valgt Chapman’s lille artikel fra 2013, fordi den handler om et – for vindindustrien – farlige emne: Vibroacoustic Disease. Efter Mariana Alves Pereiras foredrag i Gram i november 2016, var der åbenbart pludselig akut behov for at finde et våben mod den portugisiske forskning i infralydens virkning på mennesker.

Simon Chapman og hans medforfatter bruger en noget sælsom metode: forfatterne googler sig igennem internettet og jagter beviser for denne meget enestående og specielle forsknings “manglende anerkendelse”. Målet er at afkræfte resultaterne, så forskernes arbejde ikke skal kunne bruges som bevis for infralydens skadevirkninger.

Skal videnskab ikke være fornyende og ærlig i sin søgen efter sandhed? Her handler det om en planlagt smædekampagne for at opfylde et eneste mål: at forsvare vindindustriens selvopfattelse om at være sundhedsfremmende. Chapman og hans kollega måler hverken støj eller undersøger mennesker/dyr for sundhedsskader efter udsættelse af lavfrekvent støj/infralyd.

I konklusionen afslører hr. Chapman og hans medforfatter deres energipolitiske agenda og viser dermed deres fælles interesse med sekretariatslederen for Danmarks Vindmølleforening Henrik Vinther:

“The term “vibroacoustic disease” resonates with a portentousness that may foment nocebo effects among those hearing about it and assuming it to be an established disease classification, ackknowledged in medicine.”

“Wind turbines have the potential to make further major contributions to renewable energy generation, and thereby to reduce greenhouse gas emissions. Health concerns are being used by wind energy opponents to thwart new projects. Regulary authorities should take care to critically examine the quality of evidence for claims that wind turbines harm health.”

Oversættelse: “Begrebet vibroakustisk sygdom genlyder med en ildevarsel, som kan skabe nocebo effekter blandt de, der hører om det og formoder, at det er en anerkendt sygdoms klassifikation i medicin.”

“Vindturbiner har potentialet at gøre store bidrag til den bæredygtige energiproduktion og dermed at reducere drivhusgas forureninger. Helbredsbekymringer er blevet brugt af vindenergi modstandere for at forpurre nye projekter. Beslutningstagende myndigheder bør sørge for kritisk at undersøge bevisernes kvalitet over for påstande, at vindturbiner skader helbredet.”

Hele artiklen findes her:2013-how-the-factoid-of-wind-turbines-causing

Danmarks Vindmølleforening har et formål: at fremme vindkraftudbygningen i Danmark. Henrik Vinther tjener sit daglige brød ved at arbejde for denne forening. Fred med det.

Men det er direkte uanstændigt, udansk og uværdigt at nedgøre internationale forskere, der i årtier har arbejdet seriøst og ihærdigt for at forstå flymekanikeres alvorlige sygdom.

Vindkraftværkers støj var slet ikke et emne, da forskerteamet i Portugal begyndte med deres arbejde. Lavfrekvent støj og infralyd forekommer som bekendt ikke kun ved vindkraftværkers drift, men også ved driften af andre store maskiner, f.eks. fly og helikoptere eller skibsmotorer.

Forskningen står ikke stille, men den tager rigtig lang tid. Allerede i dette år 2017 vil der komme resultater fra Danmark og Tyskland. Der er løbende undersøgelser i gang og på grund af det vil Tysklands støjregler for lavfrekvent støj og infralyd blive ændret i år. Det er snart slut med at nøjes med støjberegninger. Nu skal der måles helt ned til de laveste frekvenser i menneskers hjem. Nogle myndigheder har forstået alvoren!

Men ingen regering i verden har nogensinde indkaldt sygdomsramte vindkraftnaboer til lægelige undersøgelser for at forstå sammenhængen mellem et tæt naboskab til vindkraftværker og boliger. Sundhedsstyrelsen i Danmark vil ikke lytte til familierne og afviser en dialog med dem. Det ødelægger tilliden til det politiske system.

Det ville klæde Danmarks Vindmølleforening at opføre sig fair og lydhør overfor mennesker, der klager over vindkraftværkers støj og at vise en anstændig og saglig stil i forhold til internationale forskere. 

 

 

JOKER eller JOKE? – Kræftens Bekæmpelses sundhedsundersøgelse

http://www.dkvind.dk/html/nyheder/2016/110816.html

En jublende Asbjørn Bjerre, Danmarks Vindmølleforening, forkynder just som en euforisk dørsælger, at danske vindkraftværkers fremmarch er sikret. Han kan nemlig læse mellem linjerne og forstå en halvkvædet vise. Han har sin egen måde at fortolke et intetsigende brev til egen fordel og udtaler straks på foreningens hjemmeside: “Det er en meget skrap og klar udmelding fra de ansvarlige ministre. Nu må vi forvente, at også de sidste kommuner kommer i gang igen, så vi hen over de næste år kan få en kontinuerlig og rolig planlægningsproces med beslutninger på et seriøst grundlæg.”

Den videbegærlige læser kan finde borgmesteren Geils utålmodige brev til Danmarks ansvarlige ministerier og ministrenes svar lige under Asbørn Bjerres opmuntrende opråb til landets tøvende kommuner.

Danmarks nuværende og måske kommende vindmøllenaboer er ikke spor imponeret. Mange har nemlig læst Jesper Tynells oplysende bog Mørkelygten om Danmarks embedsmænd og deres samspil med ministrene og har forstået hemmeligheden bag et nøje afvejet ministersvar. Her gælder det om, ikke at skrive noget, der er klart ulovligt og usandt. Det lykkedes fuldtud i de tre ministeriers skrivelse til hr. borgmester Geil. Her bliver der nemlig ikke sagt noget som helst nyt. Der bliver bare konstateret, at Danmarks (ufatteligt uengagerede) Sundhedstyrelse ikke har kendskab til videnskabelige resultater, men det betyder på ingen måde, at de ikke findes. Hr. Asbjørn Bjerre mener dog, at have forstået brevets indhold på den helt rigtige måde.

Først og fremmest vil vind-alarm-danmark.eu med deres svært skadede familier holde fast ved, at Kræftens Bekæmpelses forskere IKKE har udtalt sig om undersøgelsens resultater, fordi deres serie af artikler SLET IKKE ER UDKOMMET. Dette ville først være tilfældet, hvis artiklerne havde været igennem en INTERNATIONALT ANERKENDT AKADEMISK PROCEDURE, der hedder antagelse af artiklerne i et internationalt anerkendt tidsskrift. Og dette sker faktisk kun efter et peer review, dvs. en kvalitetskontrol fra videnskabsmænd eller -kvinder. Så langt er sagen slet ikke kommet. 

Vindmøllefamilierne ville helst have set et meget klart brev fra de tre ministerier, som dog ikke kan fås foreløbigt. Derfor har vi arbejdet med en version, der passer meget bedre til den oplevede virkelighed. Dette reviderede brev skal hjælpe politikerne til en bedre forståelse for landbefolkningens intelligens og deres vrede over den hensynsløse vindmøllepolitik i mange kommuner.

vind-alarm-danmarks borgmesterbrev

“Her ser du Hansen. Han er akkrediteret støjmåler”, VidenOmVind viser dig den rette tro

Her er VidenOmVinds nyeste tiltag, der skal lære den danske befolkning at stole på en akkrediteret støjmåler ved navn HANSEN.

Hansen er en munter tegnefigur. Vindmøllenaboerne ville meget hellere have fået en forklaring af den internationalt meget anerkendte akustikprofessor Henrik MØLLER. Det er nemlig ham, de stoler på. Han er en hæderlig og velrenommeret ekspert. Han har konstrueret en formidabel lydmåler, som vindindustrien og Aalborg Universitets dekan hader så inderligt, at de ikke vil stille den – og flere af samme slags – til rådighed for alle plagede vindmøllefamilier. Oven i købet har dekanen forbudt professor Henrik Møller, at arbejde med dette redskab fremover. Dermed er har fyret for anden gang. Sådan foregår det i dagens Danmark, når man stiller sig i vejen for en magtfuld industri og dens venner.

Den canadiske film Wind Rush viser professor Henrik Møllers forklaring på, hvorfor de danske støjmålinger ikke kan bruges til at dokumentere naboernes støjbelastning.

Fra minut 37.

Og her er linket til VidenOmVinds egen lærerige undervisningsfilm til de mindre teknisk bevandrede og ekstremt troskyldige medborgere. Rød-grønne briller kræves til en bedre indlevelse.

http://www.videnomvind.dk/film.aspx?media_id=1049&

“Herr Hansen er akkrediteret støjmåler.” Sådan begynder den lykkelige historie om den danske måde at beregne støj på, helt i overenstemmelse med loven. Tilykke med det. Hansen er så dygtig og filmen slutter så godt for vindmøllen og kommunen:

“Med andre ord, som støjekspert Hansen skriver til kommunen: “Vindmøllen holder sig indenfor de niveauer for støj for vindmøller, som er beskrevet i loven.”

Herr Hansen kan selvfølgelig ikke tage sig af, at vindmøllenaboerne stadig er udsat for den massive støjforurening, især om natten, når ingen slår græs og fuglene sover.

Hvis vindindustrien og deres hjertevenner var så sikre på, at støjforureningen ikke fandtes, så kunne de jo meget passende slukke for vindmøllerne for at måle baggrundsstøjen. De kunne jo også komme forbi, når vinterstormen hyler midt om natten og måle støjen der. På det tidspunkt står græsslåmaskinen nemlig stille og sangfuglene er fløjet, mens rotorbladene pisker rundt ved op til 25m/sek. Og så må vindindustrien jo også meget gerne offentliggøre deres egne data, så de ansvarshavende politikere er indviet i denne industries hemmeligheder og får en ærlig mulighed for at beskytte deres egne medborgere.

Vindmøllemodstandere er ikke blege for at citere vindindustriens materiale, men vindindustrien vil af mystiske grunde ikke sende en litteratur- og filmliste ud, der beskriver vindkraftværkers beskidte hemmeligheder. Vindindustrien har heller ikke lyst til, at omtale de internationale modstandsgruppers hjemmesider, selvom de kender dem så udmærket godt fra deres håbefulde projekt wind2050.dk. Der har man jo fået indsigt i gruppernes indbyrdes forbindelser og ved godt, hvad der diskuteres.

En anden levende støjekspert skal også fremhæves her. Det er den australske STEVEN COOPER. Han er IKKE nogen tegnefigur.

Han er en kompetent og modig støjekspert, som har foretaget målinger indenfor støjbelastede familiers hjem tæt på en Vestas vindpark i Australien. Han har – for første gang i verden – fået mulighed for at arbejde MED SLUKKEDE VINDKRAFTVÆRKER for at måle baggrundsstøjen. Han har kunnet bevise, at hver vindmølle har sin egen signatur, som adskiller sig fra de andres.

De danske støjregler er dermed komplet utilstrækkelige, fordi der ikke måles støj indenfor de ramte familiers huse på de tidspunkter, hvor støjen forekommer. Der måles med filtre, der fjerner den skadelige lavfrekvente støj og infralyden og der måles kun ved to meget ustabile vindhastigheder på 6m/sek og 8m/sek.

Så vindindustriens lille tegnemand herr Hansen må godt pakke sit grej sammen. Det duer nemlig ikke. Men det ved VidenOmVind jo godt.

 

 

 

 

Hvad mon betyder begrebet PRESSEFRIHED for Danmarks “klimajournalister”?

Danske vindmøllenaboer savner en åben dialog i medierne om vindmøllers skadelige virkning på mennesker, husdyr, drikkevand, havvand, naturen med sit fugle- og flagermuseliv, landskaber, befolkningens, teknikernes og brandmændenes sikkerhed og landets økonomi. Mangler vi noget? Ja, vi gør: Lad os få en åben dialog om vindmøllers virkning på landets demokratiske regler. Den yderst skadelige virkning viser sig i Danmarks kommuner, når borgernes protester bliver ignoreret og bekæmpet med snedige kampagner.

Til vores store rædsel findes der en forening i Danmark, som hedder “Foreningen af energi- og miljøjournalister. Men vi har ledt forgæves efter en forening, der hedder: Forening af rationelle og empatiske journalister. Dermed er de få danske uafhængige og modige journalister, der tør at skrive kritisk om Danmarks “hellige roterende køer” (helligeroterendekoer) ikke organiseret og bliver ikke inviteret til at sige frit frem, hvad de mener. De skal helst bare hold bøtte.

Her er et link til de journalister, der kender vindmølleindustriens takt og tone:

http://www.fem-2004.dk/

http://www.fem-2004.dk/media/30823/Skriftlig-beretning-til-generalforsamling-030615.pdf

Danmarks klimajournalister glæder sig allerede til at komme til Danmarks Vindmølleforenings Årsmøde den 4. april 2016 KL. 9.00. De har sikkert meget at være enige om.

Deres bestyrelse og deres medlemmer brænder – bæredygtigt forstås – for klimaet.

Det er ikke forunderligt, at ingeniørens vindmøllejournalist befinder sig i foreningens bestyrelse.

Hun er en påfaldende vindoptimist.

Her en ikke helt ny, men stadig interessant artikel fra The Guardian, der tit og ofte dukker op på facebooksider.

Simon Jenkins tør skrive, hvad de fleste danske journalister ikke må eller tør:

“Wind turbines trash the landscape for the benefit of billionaires”.

http://gu.com/p/3yxya/sbl

Dansk – hurtig – oversættelse med google, som bliver opgraderet snart:

Vindmøller sviner landskabet til gavn for milliardærer“.

Er det rimeligt for kansler til at skære pensionerne for de fattige, mens der tilbydes en million pounds om året til Hertugen af ​​Roxburghe for at lade vinden blæse? Er det rimeligt at tilbyde en halv million til Jarlen af ​​Moray, en tredjedel af en million til Jarlen af ​​Glasgow, og en kvart million til Hertugen af ​​Beaufort, Sir Alastair Gordon Cumming og Sir Reginald Sheffield, statsministerens far -sviger? Er det rimeligt at love en rapporteret £ 1 mia til Charles Connell løbet af de næste 25 år?

Jeg er ikke særlig egalitær. Jeg støtter stramninger i de offentlige finanser, og accepterer, at dette kan kræve en smule glat med den ru. Men George Osborne går videre end glat.
Historierne, du skal læse, i en praktisk e-mail


Læs mere

Britisk energipolitik er kaotisk. Det er intellektuelt usammenhængende, slingrende fra mode til fad med hver stikken avl en bunke skatteyder kontanter og et karneval af lobbyister ud at beskytte den. Aldrig i historien om offentlig støtte, kan så meget er blevet betalt af så mange at så få.

Kansleren er godt bugserede meddelelse om, at penge til landmøller vil blive skåret til fordel for offshore er velkommen i en del, men det giver ingen mening. Mens mindre indgribende på øjet, offshore møller er endnu dyrere og ineffektivt end onshore dem. Den bizarre plan om at opføre 240 ned midt i Bristol Kanalen er allerede blevet opgivet som uøkonomisk, trods Osborne tilskud. De enorme Øst Anglian felt kan koste milliarder. Det hele gør nukleare synes en god handel.

Jeg har sympati med vinden lobby i én henseende. Dets medlemmer forsøger at slå en ærlig krone og skal planlægge. Bare et par år siden fik de at vide af vind mest fanatiske subsidiser, Chris Huhne, at planlægge for 10.000 landmøller. Kontrakter blev lovet. Offentlig pengene var ubegrænset. Offshore vindenergi alene ville “skabe 20.000 britiske job”. Det var noget vrøvl. Kæmpen Sheringham feltet er så norsk, at landets kronprins blev inviteret til at erklære den åbne.


Reklame

Der er næsten ingen britiske job. Det tyske firma Siemens gør de fleste britiske møller og fornuftigt ikke stole på britiske regering politik for sin investering. Den bygger på kontinentet. Sin konkurrent Vestas har trukket stikket ud på en fabrik i Kent, og Sydkoreas Doosan har gjort det samme i Glasgow. Den energi, der kræves til at udvinde møllernes sjældne mineraler og bygge, import og opføre dem er en hån mod deres “grønhed”.

Industrien lobby, RenewableUK, torsdag beklagede, hvad det mistænkte var en “politisk beslutning” at skære tilskud, og det var rigtigt. Kontakten stank af Downing Street besættelse af UKIP, som har kløgtigt modsatte vindmøller. Men en industri, der er faktisk en tilstand underleverandør skal acceptere sådanne luner. Den gyldne gås aldrig ville vare.

Jeg har brugt to år traipsing Storbritannien i jagten på den fineste udsigt. Det er svært at formidle de ødelæggende konsekvenser af møllerne til dem, der ikke har set dem, især en politisk elite, der aldrig forlader sydøstlige bortset udlandet. Felter i disse strukturer er nu stiger næsten overalt. De er placeret uafhængigt af vinden, da tilskuddet udbetales uafhængigt af udbuddet, selv om der er ingen. Det gør EU landbrugspolitik et forbillede for tilregnelighed.

Møller er at omgive Cornwall og strækker sig langs den nordlige Devon kyst. De vil danne en mur ud for Dorset kysten. De vil linje Offa s Dyke fra Gwent til Shropshire, med en enkelt gigant på Clyro Hill ser ned Wye Valley ligesom Rio Kristus Forløseren. De engang øde Cambrian Mountains er på vej til at blive en ejendom på 840 møller påfyldning udsigt i alle retninger.

De Shires af Northampton, Nottingham og Cambridge er allerede samle vindmøller. Heckington Fen i Lincolnshire, kan have dem højere end Lincoln Cathedral. De skal vises i Forest of Bowland i Lancashire, i Brontë land Yorkshire og Spurn peger væk fra Humber.
Reklame

Den vildeste kyststrækning tilbage i England, i Northumberland, bliver flankeret af 70 møller. I Skotland den Roxburghe vifte af 400 vindmøller har vendt de engang dejlige Lammermuir Hills i et kraftværk. Inverness og Caithness er at miste deres åbne udsigter, som er Shetlandsøerne og øerne ud Argyll. Skotske aristokrater har ikke set sådan en tur i formue siden Highland frirum.

Storbritanniens landskab har aldrig før været genstand for en sådan visuel transformation. Menneskehænder har altid refashioned landet, byer og landdistrikter ens, men de har ikke industrialiseret sit udseende på afstand denne skala. Veje, jernbaner, stenbrud, selv byer, er uanselige i forhold til vindmøller. Kun få af Storbritanniens største synspunkter vil være fri for synet af dem.

Overvejende gevinsten er footling. Turbiner sjældent producere deres erklærede kapacitet. Den ene, der knejser over M4 i Reading genererer kun 16% af sin kapacitet. Hvad de virkelig generere er penge, op til £ 30.000 om året hver i tilskud. De milliarder hældes i vinden ville have været langt bedre brugt – som energi professor Dieter Helm, har konsulenterne KPMG og andre, længe argumenteret – i at forfølge lavere emissioner gennem energieffektivitet og renere kul.

Men myten om, at vind er “gratis” har drevet politikere i galskab. De har jaget på kryds og tværs af landet bruse mængder offentlige midler på en lille håndfuld af de rige. Storbritanniens moderne landskab er deres mindesmærke.

 

 

 

 

Post fra den nuværende miljøminister Eva Kjer Hansen og den trofaste Claus Torp fra Miljøstyrelsen

16-1459 Bilag 1 – MOF alm. del spm. 304 – svar.docx 1588395_1_0

Nuværende vicedirektør i miljøstyrelsen, Claus Torp, har været ansat i Miljøstyrelsen siden 1993. Som kontorchef siden 2003 har han set syv forskellige miljøministre komme og seks af dem gå igen efter ikke så lang tid.

Folketingets hjemmeside ft.dk giver detaljerede oplysninger om alle de kritiske dokumenter, som er undertegnet af Claus Torp med de respektive ministres underskrift. Han er meget glad for vindkraftværker, kan vi hilse og sige og vil altid forsvare deres og især deres producenters trivlsel. Møder med vindmølleindustrien

 

Røttingegruppen fra Næstved Kommune har været til foretræde i miljø- og fødevareudvalget og afleveret et meget væsentligt dokument.

Miljøministeren blev bedt om at tage stilling til gruppens henvendelse. Svaret kom i dag og viser, hvor lidt kontakt det herskende vindmølleregime har til borgernes virkelighed. Hvad ligner det, at gentage de almen kendte regler og undgå at svare hæderligt på ærlige og dybt seriøse spørgsmål?

En helt åbenlys hån er et indbygget link til en opskrift fra Erhvervsstyrelsens bord, som har det kyniske navn: Inspiration vindinfo.dk. netvaerksbaseret_planlaegning Her dokumenteres myndighedernes dybe foragt for landbefolkningen. Borgerne bliver fremstillet som uoplyste bondeknolde, der skal pacificeres med god mad og drikke og underholdes med små snakkerunder. Ved styrelsens drømme-arrangementer er borgerne altid i mindretal. Myndigheder og industriens væbnere står skulder ved skulder – mod den danske landbefolkning! Det er åbenbart ikke gået op for ministerierne, at borgerne er godt i gang med at vokse dem over hovedet. Borgerne har den fornødne viden.

Ministerierne har kun magten, sålænge vores danske retssystem ikke griber ind og beskytter familierne for vindkraftværkernes uhæmmede invasion og ødelæggelse.

Davs med dig, 2016! “Kæmpemøller står på spring” – vindindustriens overophedede drøm fra et luftigt parallelunivers!

http://finans.dk/s/8323462

Danske vindmøllenaboer og de, der er truet til at blive det, blev noget chokerede over udsigten til at blive forsøgsdyr i et kæmpe industrislum. Det var et yndigt land, men det er længe siden. Nu kan Danmark snart konkurrere med Slesvig-Holsten.

Hvem har den største roterende skrotsamling? Hvem har de fleste forladte huse? Hvem har de fleste retssager om vindmøllestøj kørende? Hvem har de fleste protestgrupper? Hvem har de fleste vindmølleulykker, som brand, rotorblades og isflagers flyvetur over vej og beboelse? Og hvem kan prale med en helt uforklarlig væltning af monstrøse vindmøllers tårne? (vetlandaposten.se – 24. 12.2015)

Med Vestas nye gigantiske hvirvlende mirakelmaskiner, der efter Vestas og vindindustriens inderlige ønske skal strøes rundhåndet over Danmarks natur, vil der ikke være meget tilbage af Danmark, som vi kender det.

Det er ikke kun klodens klima, der skal tvinges til at rette ind, men også selveste det danske folk.

Betal, undersåt, din hersker har brug for dine værdier! Kast dig i støvet, slave, betal med dit hus og hjem og dit eget liv. Dine skattekroner redder vore private lommers klima. Dit liv og legeme betyder intet for os. Du er vores offerdyr, søde dumme landbo. Vi alene vide: vidunderlige vind er en vinder.

Men hov, “Befolkningens accept” er et nyt begreb i danske politikeres ordforråd. “Befolkningen” er vel at mærke ikke Københavns borgere, men kun de myndige borgere i landdistrikterne. De har været rystende  uforudsigelige ved folketingsvalget og EU-afstemningen i 2015. Hvis Christiansborgs politikere ikke formår at formilde de vrede borgeres sind, så vil der snart ske noget rigtig pinligt. Danmark kunne blive et af de lande, som de internationale medier skriver hjem om: Danskerne er blevet højreorienterede! Hvordan kunne det dog ske? Det var da ufatteligt, ikke?

Hvad med denne forklaring?

Landbefolkningen har mistet tilliden til deres kommunalpolitikere, der på den ene side har hals- og hovedret over den og samtidigt er rystende uvidende og/eller resistente overfor solide videnskabelige dokumentationer om vindmøllers skadelige virkning på mennesker.

Landbefolkningen har mistet tilliden til Christiansborgs politikere, der på den ene side har magt over lovgivningen og kommunerne og samtidigt er rystende ligeglade med menneskers sundhed og ejendomsrettigheder. Christiansborgs politikere besidder en omfattende viden om vindmøllers skadelige virkning på landbefolkningen. Denne viden er dokumenteret på deres egen hjemmeside på ft.dk, men politikerne har besluttet at blæse på den. De vil hellere køre parløb med deres elskede venner i vindindustrien.

 

Godt julenyt: Farvel “Vindmøllerejsehold”, farvel hr. Pouplier! Se vinterbilleder fra 2013 fiaskoen med det Stevnske folk

2015-12-20, Erhvervsstyrelsens Vindmøllerejsehold stopper ved udgangen af 2015

78582_miljovurderingsdag_aalborg02

vindmoellerejseholdet

www.megamøller.dk

Det fryder os hjerteligt at se Vindmøllerejseholdet forsvinde ud i den blå luft. Det har ikke været godt nyt i al den tid, deres vindmølle-loyale ansatte  har rejst land og rige rundt og stjålet borgernes taletid med almen pladder og gentagelser af lovtekster. Hr. Pouplier præsenterede sig selv som uddannet landsskabsarkitekt, men arbejdede nu som “generalist”, da han en kold vinterdag i 2013 blev spurgt om sin uddannelse. Jobbetegnelsen “propagandist” findes jo ikke –  rent officielt. Alle hans anstrengelser hjalp dog ikke i 2013, da de stevnske vindmøller blev blæst omkuld. 1964 Stevnsborgere har sagt nej til mega vindkraftværker på deres smukke halvø, mens 10 sagde ja. De vindfanatiske SFere forsvandt fra byrådet, da valget i efteråret 2013 var overstået.

“Hvad gik der dog galt?”, spurgte Camilla Holbech fra Vindindustrien (i øvrigt forhenværende ansat ved Miljøministeriet)  da hun mødte en stevnsborger på Christiansborg.

“Ikke noget gik galt. Tvært imod. VI VIL IKKE HA’ DEM!”

3 år Østerild! Peter Hjuler Jensen fra DTU er Østerilds vicedirektør og snakker om uvidenskabelige påstande

http://karriere.jobfinder.dk/artikel/oesterild-direktoer-der-var-mange-uvidenskabelige-paastande-i-lokaldebatten-3828

“Opførelsen af Østerild Testcenter for Store Vindmøller har været en stormomsust opgave for vicedirektør Peter Hjuler Jensen fra DTU. Åbenhed er hans opskrift på, hvordan man som ingeniør navigerer mellem befolkning og politikere.”

Citat:

“Men borgerne var vrede. Kan du godt forstå befolkningens argumenter?

»Ja, det kan jeg godt. Men når samfundet beslutter at gøre nogle ting for det fælles gode, går det ofte ud over nogen – også når man anlægger motorveje. Mange af påstandene i debatten omkring for eksempel støj fra vindmøllerne har ikke baggrund i egentlige videnskabelige undersøgelser, og folk oplever støjgener forskelligt.«

Herr Peter Hjuler Jensen mangler nok et par informationer for at kunne udtale sig om vindmøllestøj og sundhedsskader.

Naturstyrelsens folder over Østerildplantagen: Oesterild_061213_Web

På forsiden ses Naturstyrelsens vartegn: En vindmølle!

 

Miljø- og fødevareudvalgs hjemmeside pyntes af 6 vindmøller, en ko, en svane og en slyngplante

Hvilken skuffelse for Danmarks landbefolkning! Folketingets miljø- og fødevareudvalg viser klokkeklart, hvad deres AGENDA består i:

VINDMØLLER-VINDMØLLER-VINDMØLLER-VINDMØLLER-VINDMØLLER-VINDMØLLER!

Koen, svanen og slyngplanten udgør symboler for landbrug og natur.

Men hvor er mennesket i samspil med naturen?

Miljø- og landbrugsudvalget har ramt ved siden af og er kun udtryk for Danmarks desperate energipolitik. Udvalget demonstrerer, at mennesker ikke er deres sag.

Nu har Enhedslisten kaldt den nye minister for miljø- og fødevarer i samråd for at forbedre vilkårene for naturen og hæfter sig ved gylle og gift.  Samrådsspørgsmål§3 områder

Partiet overser med vilje et af de allerstørste problemer for Danmarks natur og landskaber: danske landskabers ødelæggelse og vilde dyrs død, fordi vindmøller invaderer de mest sårbare områder, truer grundvandet, slår dyr ihjel og skader familier, der bor i nærheden af disse industrielle kraftværker.

Det er helt håbløst, at råbe Enhedslistens (og SFs) politikere op, de bor jo ikke på landet, hvor fortvivlede borgere kæmper for deres hjemstavn. De har bevidst valgt at lukke deres øjne for de store skader, som vindkraftværker udgør.

De vil heller ikke se i øjnene, at det er en meget privilegeret samfundsgruppe, der skummer fløden og hvis eneste motivation for vindmølleplaner er egen gevinst.

Børnefamilier med kun en forsørger, pensionister, studerende, fattige indvandrere og flygtninge har også brug for strøm i deres hverdag og betaler PSO-afgiften lige ned i lommen på de rige og dem, der vil være vindenergiens lykkeriddere.

Her Aarhus Universitets studie: VINDMØLLER PÅ § 3-BESKYTTEDE NATURARELAER – Potentielle konsekvenser for biodiversitet, fugle og flagermus: SR115

 

 

mitFyn.dk: “Hold afstand til ørnerede på Tåsinge” – Danmarks Naturstyrelse: Gælder ikke, når du er en vindmølle!

Danmarks borgere elsker deres havørne og tusindvis af mennesker har set denne rede på youtube:

 

mitfyn.dks journalist Gitte Kjeldal advarede i år: “Hold afstand til ørnerede på Tåsinge”. I artiklen nævner hun, at der er mindst 63 havørne på Sydfyn og at lokale ornitologer opfordrer folk til at lade redebyggende ørne være i fred. DOF har to redekoordinatorer, der kender alt til havørnes følsomhed. Fuglekiggere skal hellere nyde “de flyvende døre” i luften i stedet for ved reden.

Men Svendborg kommune er mindre intereseret i havørne end i vindmøller. Den 13.12.2012 søgte kommunen om dispensation til et repoweringsprojekt og fik straks svar den 10.1.2013. Sagen skulle genoptages, fordi udpegningsgrundlaget var blevet ændret den 31.12.2013.

I august 2015 har Naturstyrelsen givet dispensation til at erstatte 3 vindmøller  på 40 meters højde inden for strandbeskyttelseslinjen til to, som er dobbelt så høje. I begrundelsen indrømmes gerne, at der kunne være en potentiel risiko for havørne, men meget hurtigt afvises risikoen på grundlag af en bestilt rapport. I stedet for at tale med de lokale borgere, der bor i naturen, stillede Naturstyrelsen sig tilfreds med en rapport over et kort besøg i området. Fuglebegejstrede borgere, der kan se havørnenes familieliv og ørneungernes flyveøvelser fra deres haver, blev ikke inddraget i beslutningsprocessen.

Dispensation til genopførelse af 2 vindmøller som erstatning for eksisterende vindmøller inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr nr

Det er ganske gratis, at slå en ellers strengt beskyttet rovfugl ihjel, når det bare sker med en vindmølle. Eneste kommentar fra Miljøstyrelsen kunne være: Nå, hovsa, det troede eller “vurderede” vi godt nok ikke, at den ville flyve ind i rotorbladene. Det må I meget undskylde…

At kommernes folkevalgte ikke har fuldt overblik over internationale studier om rovfuglenes massedød på grund af vindmøllers roterende monsterknive, kan måske forstås, men det kan ikke begribes, at netop de uvidende kommuner har hals- og hovedret over Danmarks og hele verdens strengt beskyttede fugle.

Og det er helt ubegribeligt og skandaløst, at en dansk myndighed som Naturstyrelsen, der er sat i verden for at beskytte naturen, vil give en kommune dispensation til at etablere vindmøller tæt på rugende rovfugle inden for strandbeskyttelseslinjen.

Argumentationen er så plat, som den kun kan være, når den giftgrønne propagandamaskine kører på fuld skrue:

_______________________________________________________________________________

“Begrundelse for afgørelsen
Det ansøgte ligger inden for strandbeskyttelseslinjen, og forudsætter derfor
dispensation efter naturbeskyttelsesloven.
Udbredelsen af vedvarende energi er et anerkendelsesværdigt formål, og ansøgninger
herom skal derfor efter omstændighederne behandles lempeligere end andre typer af
anlæg indenfor strandbeskyttelseslinjen, jf.Natur-og Miljøklagenævnets NoMO nr. 772
Naturstyrelsen har i afgørelsen lagt særligt vægt på, at der i forvejen er opstillet to
vindmøller med samme placering. De nye højere møller vil efter Naturstyrelsens
vurdering betyde en begrænset øget påvirkning af kystlandskabet,
som opvejes af  den større miljømæssige gevinst ved de nye møller.
I den gennemførte væsentlighedsvurdering er det konkluderet, at der ikke ses at
være risiko for negativ påvirkning af arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget
undtaget for arten havørn. For havørnen kunne det ikke afvises, at der var risiko for
negativ indvirkning på artens mulighed for opnåelse af gunstig bevaringsstatus.
Der er derfor foretaget en særskilt undersøgelse af forekomst og adfærd af havørn på det
vestlig Tåsinge. På baggrund af denne undersøgelse konkluderes det, at ”det er usandsynligt, at
de planlagte vindmøller ved Skiftekær vil kunne medføre en væsentlig påvirkning af
bevaringsstatus for havørnen i F71, Det Sydfynske Øhav. De eksisterende vindmøller har så
vidt vides ikke givet anledning til kollisionsdrab hos de lokale havørne.”
På baggrund af den gennemførte væsentlighedsvurdering og yderligere undersøgelser om
havørnens forekomst og adfærd er det Naturstyrelsens vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv,
eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke Natura 2000-området væsentligt.
Det ansøgte vil ikke ødelægge eller beskadige leve-eller voksesteder for de arter, der indgår i
udpegningsgrundlaget. Det ansøgte vil endvidere efter Naturstyrelsens vurdering ikke medføre
beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for dedyrearter,
der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.”
_________________________________________________________________________________________
Inden for strandbeskyttelseslinjen må der ikke sættes en campingvogn eller et hegn op,
men vindmøller er altid  hjerteligt velkommen i Vestas/Siemens eget vindmølleland
Danmark.