Kategoriarkiv: Vindmøllepropaganda

Dansk Energi – propaganda, manipulation eller helt professionel “FRAMING”

Vindindustrien og deres støtter i politik og organisationer er bange for borgerprotester. Modstanden vokser – her i landet og internationalt. Borgerne har lært en hel del om vindkraft – jo mere du ved – des bedre gennemskuer du industriens ufine metoder – og borgerne taler sammen.

Borgerprotester har i løbet af de sidste år stoppet hele 305 MW vindenergi i Jylland: 20 MW i Øster Hassing Kær, 127 MW i Esbjerg Kommune, 78 MW i Kastrup-Tiset Enge og 80 MW i Haved. Vindindustrien og det politiske system spekulerer intenst over modforanstaltninger for at sætte en stopper for naboprotesterne.

En af vindindustriens og deres venners metoder er sprogakrobatik. “Framing” hedder den systematisk anvendte taktik, som er en gammel metode til manipulationen af sproget for at opnå sine politiske mål. En åben og ærlig dialog er altid uønsket, fordi et alvorligt kontrolsvigt er højst sandsynligt. Derfor bliver en såkaldt “borgerdialog” planlagt med et strategisk bestemt overordnet emne, der fungerer som et slags fluepapir. Borgerne bliver gjort handlingslammet. En stram tidsplan hører med til metoden. Der er “ikke tid” til diskussioner. “HVOR skal ‘møllerne’ (babysprog foretrækkes) nu stå, lille mand, her eller der?” Det forudsætter naturligvis, at borgerne er enige i hovedkonklusionen, at der sandelig skal etableres et vist antal industrielle vindkraftanlæg i naboskabets natur.

Men hvis borgerne svarer: INGEN STEDER, så har mødelederen et problem, især når hele den lokale forsamling er enig og koger af vrede og oser af alvorlig mistillid. Når borgerne efterhånden har forstået, at processen kører efter en overordnet plan i alle kommuner, nemlig også der hvor syge moster Maren og hendes gamle husbond Orla bor, så er skældsordet “NIMBY” pludselig blevet til en hul floskel. “Ikke i min baghave” findes ikke længere. Vindkraftnaboer fra hele verden kommunikerer med hinanden og beretter om deres erfaringer, sejre og nederlag fra deres egen region.

Hvilken mand eller kvinde med en ansvarlig opdragelse og dannelse ville ønske noget dårligt for andre? De kristelige og mange andre religioners og kulturers værdier, hedder blandt andet: “Behandl andre mennesker, som du selv ønsker at blive behandlet.”

Derfor er konklusionen for mange blevet til: Nej, der skal IKKE stå industrielle vindkraftværker i nærheden af nogens hus og hjem.

Ordet “VI” som kampredskab mod “de andre”

At bruge det samlende begreb VI, velvidende at der findes en veldefineret og væsentlig gruppe, der netop ikke vil være en del af det konstruerede VI, er “framing”. At tegne det store billede af et enigt fællesskab, der står sammen om ET FÆLLES MÅL, resulterer i, at den mindre befolkningsgruppe bliver isoleret. Kollektivet sejrer over de utilpassede udbrydere, der skal “håndteres” (bekæmpes). Det store VI har magten og mener sig berettiget til at dømme over en nu udstødt minoritet.

Dansk Energis arrangement “Ikke i min baghave”

Dansk Energi har åbenbart følt sig tvunget til, at få styr på danske husejere i landdistrikterne. Arrangementet foregik den 6. februar 2019 i København, hvor gæsterne fik lejlighed til at lytte til et par foreslag “hvordan VI bedst håndterer modstand mod grønne energiprojekter på land og til vands.” (Citat fra annoncering på nettet)

Hvem er så modstanderne?

Den onde og den gode nabo til vindkraftanlæg.
Hvordan mon “håndterer” VI den onde nabo?

På billederne ser vi til venstre en vred voksen mand og til højre en ignorant ældre kvinde. Mens manden viser afmagt og raseri over en monstrøs vindmaskine tæt på hans landsby, ligger kvinden fuldstændigt upåvirket i sin hængekøje og læser. Er hun på ferie? Fantaserer hun bare? Hendes hængekøje er spændt op mellem to vindmaskiner, solen skinner og hun smiler. Et af rotorbladene peger kraftfuldt på denne idealfigur af en vindkraft-elskende.

Hvad ligger der mon bag Dansk Energis visualisering? Har de fået fat i noget forbavsende korrekt her?

Vindkraft for den nydende rød-grønne kvinde

Den gode nabo er en kvinde med knold på hovedet. Hun er hvidhåret, hun læser, hun smiler, hun elsker sol og vind. Vindkraftværket elsker hende. Kunne hun være den perfekte støtte til hele den “grønne omstilling”? Hun må være bybo, da vi ikke ser hendes hus. Hvilket parti stemmer hun på? Vi gætter på SF eller Radikale Venstre. Måske alligevel Mette Frederiksens Socialdemokraterne, der higer efter et Danmark som grøn STORmagt? Hun kunne også nemt stemme på Enhedslisten. Når hun ligger der og gynger veltilfreds i sin hængekøje, uden at ænse stålmonstret ved siden af sig, så er hun enten dum eller ignorant. Hun vil ikke vide. Hun er doven. Hun har aldrig hørt om industrielle vindkraftværkers virkning på mennesker og dyr. Hun har ikke engang set videoer fra vindkraftværkernes byggepladser med gigantiske stål- og betonfundamenter. Hun har aldrig hørt om, at mennesker og dyr bliver syge af vindmøllestøj, fordi hun holder sig til medier med de gode nyheder om dansk vindenergi. Hun er Dansk Energis ønskedrøm af en lydig borger, der tror på netop deres budskab.

Den vrede husejer

Den vrede mand derimod må være et symbol på landdistrikternes husejer. Han er i sin bedste alder, han har et arbejde – selvstændigt eller fastansat – og har altid betalt sin skat. Han vil beskytte sin familie, men oplever søvnløse natter og hovedpine. Han har klaget hos kommunen, men ikke fået hjælp. Kommunen kan ikke engang kræve støjmålinger af opstilleren og sundhedsstyrelsen vil ikke modtage informationer fra borgerne. Nu har manden indset, at hans ejendom er blevet usælgelig. Han har sammen med andre borgere protesteret mod planerne i kommunen, men til sidst fik borgmesteren gennemtrumfet dem. Nu er han rasende og dybt skuffet over den opslidende proces og det forstyrrende resultat. Han er en voksen dansk borger fra et af landdistrikterne og han er led og ked af selvfede politikere i det fjerne København.

Danmarks Naturfredningsforening – for “KLIMA” – men ikke for landfamilier på vindkraftens slagmark

Dansk Energis afsluttende debat stod på programmet klokken 15.25. den 6. februar. Titlen: “Skal planprocesserne moderniseres, og hvordan sikrer VI den lokale opbakning?” (modernisere = afkorte)

På podiet stod Kristine Grunnet, Branchechef for VE i Dansk Energi , Thomas Danielsen, energiordfører for Venstre og Morten Pedersen, afdelingsleder i Danmarks Naturfredningsforening, (Hans udsøgte kompetence til jobbet viser sig i hans alsidige CV: førhen Rambøll Managements rådgivning på miljø- og klimaområdet, førhen kontorchef i 1. Miljøministeriet og 2. Klima- og Energiministeriet).

Morten Pedersen har ikke meget tilovers for vindkraftmodstanderne, heller ikke, når de er nogle af Danmarks Naturfredningsforeningens egne betalende medlemmer. Så læser vi på Dansk Energis hjemmeside under “Danmark skal rykke sammen om grøn energi”:

“Morten Pedersen, afdelingsleder i Danmarks Naturfredningsforening, er med egne ord med langt hen ad vejen på, at det er en bunden opgave at finde plads til mere vedvarende energi.

Der er masser af muligheder, og vi har kun betænkeligheder, når der er særlige naturinteresser på spil, og det er der ikke særlig tit. Jeg tror, at vi har indgivet tre klager i min tid, men hver gang der kommer et nyt vindmølleprospekt (prospekt, dvs. plan) i en kommune, får jeg 30 nye medlemmer, der regner med at vi vil kæmpe deres modstandskamp. Det vil vi ikke, siger han.” 

Hvad er der blevet af Danmarks Naturfredningsforening?

Den over 100 år gamle Naturfredningsforening er blevet til en KLIMA-forening. Der er gået FN politik i Danmarks egen gamle stolte Naturfredningsforening, der nu skriver: “Danmark bør gå “i front” og arbejde for en “ambitiøs opfyldelse” af Parisaftalen.”

Her anvendes militærsproget, man går i front og man parerer ordre. Den øverste befalingsmyndighed er naturligvis FN. Ville FNs Naturfredningsforening ikke lyde mere passende?

Og hvis Danmark nu ikke gik “i front”? Hvad ville der ske efter DNs prognose? Her er listen:

  1. Malediverne og andre ø-riger synker i havet.
  2. Det tropiske koralrev dør
  3. Mekongdeltas 70 mio mennesker mister deres livsgrundlag

Nummer fire og helt til sidst situationen i Danmark:

VANDSTANDEN VIL STIGE, så en stor del a KØBENHAVN, AALBORG samt halvdelen af Lolland vil stå under vand – medmindre de dæmmes ind.

Medmindre de dæmmes ind…

Denne spådom er desværre ikke underbygget ved hjælp af uafhængige forskningsresultater. Dermed får den oplyste borger ikke umiddelbar mulighed for at kontrollere sandhedsværdien af denne prognose.

Der har vi “framing” again, angstfremkaldende prognoser, der skal befordre især landbefolkningens accept. Det er jo netop landfamilierne, der skal betale med deres ejendom og livskvalitet. At udpege Danmarks landdistrikter som hjemsted af de onde naboer, der skader hele jordens klima, er manipulation. By og land bliver splittet.

Men hvad er landfamilierne (i hele verden) virkelig bange for? Landbefolkningen er ganske forfærdet over gigantiske industrielle vindkraftanlæg, der rykker ind i deres eget landområde som en besættelsesmagt. De er bange for den brutale ødelæggelse af deres helbred og livskvalitet, skamferingen af deres landskab og naturen. De er bange for at miste deres hjemstavn, som i løbet af ganske få uger kan bliver til en industriel ørken. Det kan ske her og nu.

Eventuelle oversvømmelser i en udefineret fremtid er ikke andet end et udspekuleret skræmmebillede. For naboer til vindkraftanlæg finder miljø- og klimakatastrofen sted, præcist i samme øjeblik, hvor byggemaskinerne ruller ind på marken, i skoven, på heden, i mosen og på stranden. 

Dansk Energi og vindindustriens venner kan lige så godt holde op med at undervurdere “de lokale”, dvs. danskerne i landdistrikterne. Framingen er gennemskuet – framing er ikke ærlig information, men ren propaganda.

Wind2050 – et statsfinansieret forskningsprojekt til vindkraftens fremme?

Projektet wind2050 blev præsenteret for offentligheden i januar 2014. I en artikel på dr.dks hjemmeside skrev journalisten Hanne Kokkegård om forskningsprojektets formål og finansiering gennem “Det Strategiske Forskningsråd”. Forskningen skulle foregå under DTUs ledelse og med en større gruppe medarbejdere. Der blev oprettet et nyt studie ved navn “teknoantropologi”, som skulle hjælpe med at undersøge den danske landbefolknings ihærdige protester mod vindkraftprojekter i naboskabet. Der var afsat 19,9 millioner kroner til opgaven, som skulle være afsluttet i 2017 med en slags ”drejebog” til kommunerne.

https://www.dr.dk/nyheder/viden/miljoe/vindmoelle-modvind-skal-vendes-til-medvind

Lederen af forskningsprojektet, Kristian Borch, udtrykte allerede dengang, at planlægningen først og fremmest handlede om kommunikation. “For folk har sat sig meget ind i, hvad det kan betyde for grundpriser osv. Hvis borgerne derimod føler sig anerkendt fordi man lytter til deres utryghed, vil borgerne være bedre til at anerkende de politiske beslutninger, der bliver truffet.”

Han sagde dog ikke, at politikerne i kommunen burde lytte til de helt konkrete fakta, altså til indholdet af borgernes argumenter, men betragtede kommunikationen som sådan som en effektiv strategi ved denne konfliktløsning. Formålet med projektet var ikke andet end at opnå en smidigere proces for planlægningen. Vindparker måtte og skulle etableres, derfor wind2050. Borgerne skulle vænnes til den nye industrialisering af deres nærområde og acceptere generne.

På samme tid var det blevet kendt i offentligheden, at regeringen med de tre ministerier for energi, miljø og sundhed havde afsat 1,7 millioner kroner til Kræftens Bekæmpelses registerundersøgelse over vindmøllestøj.

https://www.dr.dk/nyheder/viden/miljoe/bliver-folk-syge-af-stoej-fra-vindmoeller

Citat fra denne artikel: “Danmark er ikke det eneste land, hvor man undersøger vindmøllestøj. For der er vindmøllemodstandere i hele verden.” Dette forskningsprojekt handlede altså om folkesundheden i de mange danske vindmølleområder, der var ved at blive voldsomt udvidet.

Vindmøllenaboerne og kritikerne undrede sig over den skæve fordeling af midlerne og krævede mere end en registerundersøgelse. Vindmøllestøjen skulle måles inde i husene i stedet for at blive beregnet efter vindindustriens egne metoder og de støjramte og påvirkede borgere skulle undersøges direkte af læger.

Artiklen fra dr.dk indeholder et stadig aktivt link til Miljøudvalgets samråd om lavfrekvent støj, hvor Ida Auken, den daværende miljøminister fra SF, svarede på spørgsmålene, der blev stillet af Venstres Hans Christian Schmidt. Ida Auken siger i sin indledende bemærkning: “Vi skal have mere vindenergi i Danmark. Det har et bredt flertal i Folketinget inklusive spørgerens parti Venstre besluttet og det går jeg sådan set ud fra, vi stadig er enige om. Vores fælles ambitioner om det er, at halvdelen af det danske elforbrug i 2020 er dækket af vindmøller og det er målet, at Danmark er helt fri af fossile brændsler i 2050.”

2050 er altså et magisk årstal for Christiansborgs politikere og vindmøllenaboerne er ikke andet end yderst besværlige forhindringer for at opnå det energipolitiske mål om fossilfri energi.

I maj måned 2018 udkom så konklusionen på wind2050 undersøgelsen med overskriften:

Lokal accept og udvikling af vindmølleprojekter – opsamling på Wind2050-projektet. 

Lokal-accept-og-udvikling-af-vindmoelleprojekter-CONCITO-8

Det er Danmarks grønne tænketank Concito, der har udgivet den 39 sider store publikation. Som navnet “grønne tænketank” markerer, er organisationens formål: mest mulig vindenergi i Danmark. Der ligger en video på Concitos hjemmeside, der illustrerer organisationens ståsted:

https://concito.dk/danmark-groen-vindernation

Citat: “Vestas, Grundfos, Danfoss, Rockwool, Ingeniørforeningen og Concito er gået sammen om initiativet “Danmark som grøn vindernation”.

Logoet viser Danmark som det eneste land på hele kloden, markeret med et grønt fingeraftryk. Initiativet blev præsenteret på et møde med Concito, Vindmølleindustrien og Synergi, der består af de tunge industrikoncerner Danfoss, Grundfos, Velux og Rockwool. På videoen taler forhenværende miljøminister Connie Hedegaard (bog: Da klimaet blev hot) og forhenværende miljøminister Ida Auken, nu skiftet til Radikale Venstre, energiordfører fra Socialdemokraterne Jens Joel, Mette Abildgaard fra Det Konservative Folkeparti og Thomas Danielsen fra Venstre. De kortfattede grønne visioner fra politikerne er underlagt med musik og bidrager ikke med saglige informationer.

Hvad er det, den grønne tænketank Concito har at sige om projektet wind2050, som er betalt med danske forskningsmidler og skulle forestille at være et videnskabeligt projekt fra uafhængige institutioner i Danmark?

Først og fremmest, når man husker det parallelt løbende forskningsprojekt fra Kræftens Bekæmpelse, kan man ikke finde oplysninger om evt. sundhedsproblemer fra vindmøllestøj. Sundhedsundersøgelsen nævnes ikke med et ord, der nævnes heller ikke, at vindmøllestøj har været et meget betændt emne i medierne.

Morten Beiters artikel i Weekendavisen hed: ”De hellige roterende køer”. Og så var der ”Miljøstyrelsens mystiske beregninger”, som den anerkendte akustiker prof. Henrik Møller og hans kollega havde offentliggjort i Berlingske Tidende. Der var også en artikel i Ekstrabladet: ”Miljøminister banket på plads”, hvor daværende direktør for Vestas Ditlev Engel var så uheldig, at se sit brev til daværende miljøminister Karen Ellemann offentliggjort. Han havde betegnet Danmark som et storskala laboratorium og påstået, at strenge støjkrav for lavfrekvent støj ville ødelægge eksporten for vindindustrien. Engels brev blev formelt og autoriseret oversat til engelsk og dermed internationalt kendt.

http://foens.dk/megamoeller/wp-content/uploads/2011/12/helligeroterendekoer.pdf

https://www.b.dk/kronikker/miljoestyrelsens-mystiske-beregningerhttps://www.b.dk/kronikker/miljoestyrelsens-mystiske-beregninger

http://xn--megamller-p8a.dk/wp-content/uploads/2013/01/ekstrabladet_100113_Vestas.pdf

På side 31 af Concitos dokument findes der dog en kort bemærkning under 2017-status og -anbefalinger: ”Der er ingen dokumentation for at lavfrekvent støj udgør et særligt problem. Det bør overvejes at gøre kommunikation omkring støj fra vindmøller bedre og mere forståelig for naboerne. Samtidig bør industrien tage borgernes bekymring alvorlig og arbejde på at gøre møllerne endnu mere støjsvage.”

De forskellige forskere, der har været involveret i wind2050 projektet har opdaget, at Danmarks landbefolkning ikke er så let at bestikke ved hjælp af økonomiske tilbud. Familierne er ikke interesseret i de økonomiske lokkemidler, der skal omvende dem til begejstrede vindkrafttilhængere. De vil hellere bevare deres livskvalitet i eget hjem i stille landlige omgivelser.  Tvært imod viser det sig, at der ”anses initiativer fra vindølleopstillere, fx oprettelsen af lokal fonde, snarere som bestikkelse end som fair kompensation”.

Concito konstaterer desuden, at vindmøller står ujævnt fordelt i Danmark. På side 11 findes et skema, der viser ”Kapacitetsudbygning i regionerne 2012-2016”. Her kan man blive oplyst om, at ”det er kun 10 kommuner, der står for ca. 70 % af udbygningen” og at de ligger i Nord- og Midtjylland, altså langt væk fra hovedstadens politiske magtcentrum.

Situationen for vindindustrien ser ikke specielt optimistisk ud i forhold til den massive modstand. Naboerne til evt. kommende vindparker har fundet deres egen strategi for at udbrede viden, og det er wind2050s leder Kristian Borch meget bekymret over. På side 23 findes der under emnet” Vindmølledebat på de sociale medier” følgende linjer:”…viser en undersøgelse fra Danmark, at modstand på Facebook kan være et yderst effektiv redskab mod oprettelsen af vindmølleprojekter. (Borch & Dahlgaard 2017) Studiet har kortlagt kommunikationen på 73 Facebooksider, der retter sig mod specifikke planlagte vindmølleprojekter. Heraf der (sic) det kun ét vindmølleprojekt, Nollund i Billund Kommune, der er blevet virkeliggjort. Indholdet i modstanden går primært på, om der er støjgener (både almindelig og lavfrekvent støj), om processen synes fair og om vindmøllernes placering har betydning for landskabets æstetik.”

Det kan forstås som en stiltiende accept af ”støjgener” fra wind2050 projektets forskere. ”Indholdet af går primært på, om der er støjgener”, hedder det, men forskerne interesserer sig ikke spor for, om der måske er hold i anklagerne om støjgener. Er de nye studerede ”teknoantropologer” måske ligeså teknisk uvidende, som daværende miljøminister Ida Auken, der i samrådet i 2013 nævnte, at et amerikaner-køleskab ”rask væk støjer 37 B” (sic) ? I videoen fra Samrådsmødet forklarer Ida Auken, hvorfor man ikke vælger at måle støjen inde i boligen. Hun siger fra minut 15.57: ”Det er altså meget meget teknisk og jeg er ikke akustiker. Men jeg vil give mit bedste bud. Vindmøller, dem, de støjer fra typen, man kender typens støjudsendelse, så det vil sige man kender kildestøjen fra en vindmølle og så beregner man så, fordi hvordan ville det være, hvis 6 dB og ved 8 dB inde i en bolig og så har man så taget en vis isoleringsgrad.”

Det er til at græmme sig over, at den politiske elite proklamerer for vindkraftværker i landdistrikterne uden at kende til de mindste tekniske grundbegreber. Her blev der forvekslet de to vindhastigheder ved 6 m/sek og 8 m/sek, som vindmølleindustriens beregninger går ud fra, med vindmøllestøjens lydtryk målt i decibel.

Vindmøllemodstandernes vidensniveau er langt højere end politikernes og organisationernes. Det er ikke synderlig overraskende, når man tænker på at landdistrikternes danskere bliver truet på deres families liv og ejendom. Politikere og organisationers ledelse har intet at miste. De kommer aldrig til at stå til regnskab for deres meget uheldige beslutninger. De har altid mulighed for at sige: Det vidste vi ikke noget om.

Landfamilierne i risikozonerne ønsker sig mere mod og kritisk sans især fra kommunalpolitikerne, som i sidste ende er dem, der trykker på knappen eller lader være. Det burde give demokratisk sindede folkevalgte i landdistrikterne kuldegysninger at læse Concitos anbefalinger på side 31:

Punkt 2: “Der (sic) både behov for gulerod og pisk. Gulerod i form af arbejdspladser og investeringer i lokalsamfundet, samt økonomisk gevinst til andelshavere. Pisk i form af, at det bør have en konsekvens når kommunerne samlet set ikke lever op til målsætningen. Der bør indføres en kvoteordning for at sikre en optimeret opstilling af vindmøller.”

Der foreslås altså tvang over for landkommunerne, først og fremmest – som vi har kunnet konstatere – i Jylland, hvor vinden blæser noget mere end nord fra København.

Punkt 7 siger:” Imødekommelse af kommunernes ønske om lettere at kunne foretage frivillige opkøb eller ekspropriation af boliger i potentielle vindmølleområder.”

Men landdistrikternes familier skal også underkastes vindkraftregimets reglement. Der er ingen barmhjertighed med de husejere, der har lagt mange arbejdstimer, masser af penge og først og fremmest kærlighed i deres families hjem. Trygheden er forsvundet ud af landdistrikternes områder, den tryghed, som disse danskere lige netop troede, de havde fået hjemme i deres små landejendomme. Det er et massivt angreb på landfamilierne, som ikke kan føle sig sikre længere, om der måske er hemmelige planer om vindparker i området.

Det politiske system er kørt fast i deres tilbedelse af vindkraft og vil ikke se de negative sider af denne teknologi. At tvinge landfamilierne til at acceptere deres egen ulykke er ikke fair. Det er ikke i orden. Det er ikke dansk.

Heldigvis får støjramte vindmøllenaboer flere og flere uafhængige fagfolks støtte. Der er flere internationale sundhedsundersøgelser i gang, og der bliver løbende offentliggjort nye videnskabelige artikler om støj og helbredsskader. Samtidigt bliver der opdaget flere og flere ældre undersøgelser om lavfrekvent støj og infralyd fra store maskiner og viser, at erkendelsen er veletableret: Infralyd og lavfrekvent støj skader mennesker og dyr.

Vindmøllenaboerne fra hele verden har lige fra starten været opmærksomme på wind2050 projektet og protesteret voldsomt over sammensætningen af deltagerne, som er vindindustrien og dens magtfulde venner. Verdens vindmøllegrupper har været dybt rystet over wind2050 projektets kortlægning og offentliggørelse af deres hjemmesider og indbyrdes kommunikation. Modstandernes værste anelser bliver nu bekræftet. Wind2050 har haft et eneste formål: At præsentere en plan, hvordan politikerne bedst kan kvæle landbefolkningens protester mod vindkraft i naboskabet, uden at bekymre sig om de saglige argumenter mod disse gigantiske industrianlæg i naturen tæt på mennesker.

 

 

Danmarks Vindmølleforeningens kamp om overlevelse – bl.a. ved hjælp af den “fine” ven, professor emeritus Simon Chapman

Danmarks Vindmølleforening med sin sekretariatsleder Henrik Vinther er meget fortvivlet. Danskerne derude på landet kan ikke lide gigantiske, larmende og hæslige vindapparater.

De vil bare ikke have dem og nu er det lykkedes for nogle af Jyderne, at overbevise en gruppe af deres kommunalpolitikere om vindparkers skadelige virkning på menneskers sundhed og nærmiljøets trivsel.

Det er jo meget skidt for vindforretningen. Investorerne og lodsejerene har brugt så ufattelig mange dejlige danske kroner på at forberede det hele, og nu gik eventyret i vasken. Øv. øv og atter øv. Årsagen til denne fiasko må findes. Kunne det være, at den portugisiske professor Mariana Alves Pereiras foredrag i Gram var skyld i den massive modstand? Nå, så må sekretariatslederen jo finde på noget. For nogen er det altid det nemmeste, direkte at angribe ubekvemme personer, dvs. straks dolke dem i ryggen og gøre et forsøg på, at overbevise borgerne om deres helts eller heltindes uduelighed.

Denne uværdige strategi er meget brugt i det fjerne Australien, hvor danske Vestas har formået at invadere verdensdelen med ufattelig mange og gigantiske vindparker. Henrik Vinther fandt sin allieret helt derude. Det handler om professor emeritus Simon Chapman. Denne herre har gjort sig bemærket ved at gøre brug af betegnelsen “wing-nuts” for vindmøllenaboer, som har klaget over Vestas’ vindkraftstøj i deres hjem og de opståede alvorlige helbredsproblemer. Han har offentligt udtalt og skrevet, at disse mennesker er simulanter, der lider under NOCEBO effekten og at dette kan sammenlignes med almen overtro. Simon Chapman har strikt afvist at besøge familierne i deres støjforpestede hjem, fordi han jo heller ikke besøger folk, der tror på alt muligt skørt og irrationelt. Kort og godt: Simon Chapman er en hardliner, der tit og ofte har holdt foredrag for vindindustrien og har skrevet nogle deraf prægede artikler for at styrke Australiens “bæredygtige” energipolitik.

Stopthesethings.com har bragt senator John Madigans tale på sin hjemmeside. Her forklarer han, hvorfor han undtagelsesvis går efter manden og ikke efter bolden. Simon Chapmans adfærd fortjener at blive offentligt kendt.

Senator John Madigan Skewers Simon Chapman – STOP THESE THINGS

Når vi nu kigger nærmere på Chapmans artikel, så kan vi gætte os til, at Henrik Vinther åbenbart ikke har regnet med, at nogen gider at læse den. Den skulle nok bare lige bruges til at berolige foreningens medlemmer. At fremvise en ægte professor fra Australien, det måtte være nok til at redde medlemmernes nattesøvn og samvittighed.

Faktum er: Simon Chapman er ikke læge og ikke akustiker og har dermed slet ikke kompetence til at udtale sig om vindmøllestøjens virkning på mennesker. Han har ikke nogen anelse om den naturvidenskabelige del af sagen og har heller ikke lyst til at sætte sig ind i den forskning, der allerede findes. Han er uddannet sociolog og hans speciale er rygning og tobaksreklamer. På University Sydneys hjemmeside Emeritus Professor Simon Chapman – The University of Sydney bliver hans værker præsenteret. Der vises ingen forskning, der har med støj eller sundhedsskader pga. vindkraftværker at gøre. Chapman har ikke brugt sit liv på, at bevise vindmøllestøjens uskadelighed ved hjælp af videnskabelig forskning.

Henrik Vinther har valgt Chapman’s lille artikel fra 2013, fordi den handler om et – for vindindustrien – farlige emne: Vibroacoustic Disease. Efter Mariana Alves Pereiras foredrag i Gram i november 2016, var der åbenbart pludselig akut behov for at finde et våben mod den portugisiske forskning i infralydens virkning på mennesker.

Simon Chapman og hans medforfatter bruger en noget sælsom metode: forfatterne googler sig igennem internettet og jagter beviser for denne meget enestående og specielle forsknings “manglende anerkendelse”. Målet er at afkræfte resultaterne, så forskernes arbejde ikke skal kunne bruges som bevis for infralydens skadevirkninger.

Skal videnskab ikke være fornyende og ærlig i sin søgen efter sandhed? Her handler det om en planlagt smædekampagne for at opfylde et eneste mål: at forsvare vindindustriens selvopfattelse om at være sundhedsfremmende. Chapman og hans kollega måler hverken støj eller undersøger mennesker/dyr for sundhedsskader efter udsættelse af lavfrekvent støj/infralyd.

I konklusionen afslører hr. Chapman og hans medforfatter deres energipolitiske agenda og viser dermed deres fælles interesse med sekretariatslederen for Danmarks Vindmølleforening Henrik Vinther:

“The term “vibroacoustic disease” resonates with a portentousness that may foment nocebo effects among those hearing about it and assuming it to be an established disease classification, ackknowledged in medicine.”

“Wind turbines have the potential to make further major contributions to renewable energy generation, and thereby to reduce greenhouse gas emissions. Health concerns are being used by wind energy opponents to thwart new projects. Regulary authorities should take care to critically examine the quality of evidence for claims that wind turbines harm health.”

Oversættelse: “Begrebet vibroakustisk sygdom genlyder med en ildevarsel, som kan skabe nocebo effekter blandt de, der hører om det og formoder, at det er en anerkendt sygdoms klassifikation i medicin.”

“Vindturbiner har potentialet at gøre store bidrag til den bæredygtige energiproduktion og dermed at reducere drivhusgas forureninger. Helbredsbekymringer er blevet brugt af vindenergi modstandere for at forpurre nye projekter. Beslutningstagende myndigheder bør sørge for kritisk at undersøge bevisernes kvalitet over for påstande, at vindturbiner skader helbredet.”

Hele artiklen findes her:2013-how-the-factoid-of-wind-turbines-causing

Danmarks Vindmølleforening har et formål: at fremme vindkraftudbygningen i Danmark. Henrik Vinther tjener sit daglige brød ved at arbejde for denne forening. Fred med det.

Men det er direkte uanstændigt, udansk og uværdigt at nedgøre internationale forskere, der i årtier har arbejdet seriøst og ihærdigt for at forstå flymekanikeres alvorlige sygdom.

Vindkraftværkers støj var slet ikke et emne, da forskerteamet i Portugal begyndte med deres arbejde. Lavfrekvent støj og infralyd forekommer som bekendt ikke kun ved vindkraftværkers drift, men også ved driften af andre store maskiner, f.eks. fly og helikoptere eller skibsmotorer.

Forskningen står ikke stille, men den tager rigtig lang tid. Allerede i dette år 2017 vil der komme resultater fra Danmark og Tyskland. Der er løbende undersøgelser i gang og på grund af det vil Tysklands støjregler for lavfrekvent støj og infralyd blive ændret i år. Det er snart slut med at nøjes med støjberegninger. Nu skal der måles helt ned til de laveste frekvenser i menneskers hjem. Nogle myndigheder har forstået alvoren!

Men ingen regering i verden har nogensinde indkaldt sygdomsramte vindkraftnaboer til lægelige undersøgelser for at forstå sammenhængen mellem et tæt naboskab til vindkraftværker og boliger. Sundhedsstyrelsen i Danmark vil ikke lytte til familierne og afviser en dialog med dem. Det ødelægger tilliden til det politiske system.

Det ville klæde Danmarks Vindmølleforening at opføre sig fair og lydhør overfor mennesker, der klager over vindkraftværkers støj og at vise en anstændig og saglig stil i forhold til internationale forskere. 

 

 

JOKER eller JOKE? – Kræftens Bekæmpelses sundhedsundersøgelse

http://www.dkvind.dk/html/nyheder/2016/110816.html

En jublende Asbjørn Bjerre, Danmarks Vindmølleforening, forkynder just som en euforisk dørsælger, at danske vindkraftværkers fremmarch er sikret. Han kan nemlig læse mellem linjerne og forstå en halvkvædet vise. Han har sin egen måde at fortolke et intetsigende brev til egen fordel og udtaler straks på foreningens hjemmeside: “Det er en meget skrap og klar udmelding fra de ansvarlige ministre. Nu må vi forvente, at også de sidste kommuner kommer i gang igen, så vi hen over de næste år kan få en kontinuerlig og rolig planlægningsproces med beslutninger på et seriøst grundlæg.”

Den videbegærlige læser kan finde borgmesteren Geils utålmodige brev til Danmarks ansvarlige ministerier og ministrenes svar lige under Asbørn Bjerres opmuntrende opråb til landets tøvende kommuner.

Danmarks nuværende og måske kommende vindmøllenaboer er ikke spor imponeret. Mange har nemlig læst Jesper Tynells oplysende bog Mørkelygten om Danmarks embedsmænd og deres samspil med ministrene og har forstået hemmeligheden bag et nøje afvejet ministersvar. Her gælder det om, ikke at skrive noget, der er klart ulovligt og usandt. Det lykkedes fuldtud i de tre ministeriers skrivelse til hr. borgmester Geil. Her bliver der nemlig ikke sagt noget som helst nyt. Der bliver bare konstateret, at Danmarks (ufatteligt uengagerede) Sundhedstyrelse ikke har kendskab til videnskabelige resultater, men det betyder på ingen måde, at de ikke findes. Hr. Asbjørn Bjerre mener dog, at have forstået brevets indhold på den helt rigtige måde.

Først og fremmest vil vind-alarm-danmark.eu med deres svært skadede familier holde fast ved, at Kræftens Bekæmpelses forskere IKKE har udtalt sig om undersøgelsens resultater, fordi deres serie af artikler SLET IKKE ER UDKOMMET. Dette ville først være tilfældet, hvis artiklerne havde været igennem en INTERNATIONALT ANERKENDT AKADEMISK PROCEDURE, der hedder antagelse af artiklerne i et internationalt anerkendt tidsskrift. Og dette sker faktisk kun efter et peer review, dvs. en kvalitetskontrol fra videnskabsmænd eller -kvinder. Så langt er sagen slet ikke kommet. 

Vindmøllefamilierne ville helst have set et meget klart brev fra de tre ministerier, som dog ikke kan fås foreløbigt. Derfor har vi arbejdet med en version, der passer meget bedre til den oplevede virkelighed. Dette reviderede brev skal hjælpe politikerne til en bedre forståelse for landbefolkningens intelligens og deres vrede over den hensynsløse vindmøllepolitik i mange kommuner.

vind-alarm-danmarks borgmesterbrev

“Her ser du Hansen. Han er akkrediteret støjmåler”, VidenOmVind viser dig den rette tro

Her er VidenOmVinds nyeste tiltag, der skal lære den danske befolkning at stole på en akkrediteret støjmåler ved navn HANSEN.

Hansen er en munter tegnefigur. Vindmøllenaboerne ville meget hellere have fået en forklaring af den internationalt meget anerkendte akustikprofessor Henrik MØLLER. Det er nemlig ham, de stoler på. Han er en hæderlig og velrenommeret ekspert. Han har konstrueret en formidabel lydmåler, som vindindustrien og Aalborg Universitets dekan hader så inderligt, at de ikke vil stille den – og flere af samme slags – til rådighed for alle plagede vindmøllefamilier. Oven i købet har dekanen forbudt professor Henrik Møller, at arbejde med dette redskab fremover. Dermed er har fyret for anden gang. Sådan foregår det i dagens Danmark, når man stiller sig i vejen for en magtfuld industri og dens venner.

Den canadiske film Wind Rush viser professor Henrik Møllers forklaring på, hvorfor de danske støjmålinger ikke kan bruges til at dokumentere naboernes støjbelastning.

Fra minut 37.

Og her er linket til VidenOmVinds egen lærerige undervisningsfilm til de mindre teknisk bevandrede og ekstremt troskyldige medborgere. Rød-grønne briller kræves til en bedre indlevelse.

http://www.videnomvind.dk/film.aspx?media_id=1049&

“Herr Hansen er akkrediteret støjmåler.” Sådan begynder den lykkelige historie om den danske måde at beregne støj på, helt i overenstemmelse med loven. Tilykke med det. Hansen er så dygtig og filmen slutter så godt for vindmøllen og kommunen:

“Med andre ord, som støjekspert Hansen skriver til kommunen: “Vindmøllen holder sig indenfor de niveauer for støj for vindmøller, som er beskrevet i loven.”

Herr Hansen kan selvfølgelig ikke tage sig af, at vindmøllenaboerne stadig er udsat for den massive støjforurening, især om natten, når ingen slår græs og fuglene sover.

Hvis vindindustrien og deres hjertevenner var så sikre på, at støjforureningen ikke fandtes, så kunne de jo meget passende slukke for vindmøllerne for at måle baggrundsstøjen. De kunne jo også komme forbi, når vinterstormen hyler midt om natten og måle støjen der. På det tidspunkt står græsslåmaskinen nemlig stille og sangfuglene er fløjet, mens rotorbladene pisker rundt ved op til 25m/sek. Og så må vindindustrien jo også meget gerne offentliggøre deres egne data, så de ansvarshavende politikere er indviet i denne industries hemmeligheder og får en ærlig mulighed for at beskytte deres egne medborgere.

Vindmøllemodstandere er ikke blege for at citere vindindustriens materiale, men vindindustrien vil af mystiske grunde ikke sende en litteratur- og filmliste ud, der beskriver vindkraftværkers beskidte hemmeligheder. Vindindustrien har heller ikke lyst til, at omtale de internationale modstandsgruppers hjemmesider, selvom de kender dem så udmærket godt fra deres håbefulde projekt wind2050.dk. Der har man jo fået indsigt i gruppernes indbyrdes forbindelser og ved godt, hvad der diskuteres.

En anden levende støjekspert skal også fremhæves her. Det er den australske STEVEN COOPER. Han er IKKE nogen tegnefigur.

Han er en kompetent og modig støjekspert, som har foretaget målinger indenfor støjbelastede familiers hjem tæt på en Vestas vindpark i Australien. Han har – for første gang i verden – fået mulighed for at arbejde MED SLUKKEDE VINDKRAFTVÆRKER for at måle baggrundsstøjen. Han har kunnet bevise, at hver vindmølle har sin egen signatur, som adskiller sig fra de andres.

De danske støjregler er dermed komplet utilstrækkelige, fordi der ikke måles støj indenfor de ramte familiers huse på de tidspunkter, hvor støjen forekommer. Der måles med filtre, der fjerner den skadelige lavfrekvente støj og infralyden og der måles kun ved to meget ustabile vindhastigheder på 6m/sek og 8m/sek.

Så vindindustriens lille tegnemand herr Hansen må godt pakke sit grej sammen. Det duer nemlig ikke. Men det ved VidenOmVind jo godt.

 

 

 

 

Hvad mon betyder begrebet PRESSEFRIHED for Danmarks “klimajournalister”?

Danske vindmøllenaboer savner en åben dialog i medierne om vindmøllers skadelige virkning på mennesker, husdyr, drikkevand, havvand, naturen med sit fugle- og flagermuseliv, landskaber, befolkningens, teknikernes og brandmændenes sikkerhed og landets økonomi. Mangler vi noget? Ja, vi gør: Lad os få en åben dialog om vindmøllers virkning på landets demokratiske regler. Den yderst skadelige virkning viser sig i Danmarks kommuner, når borgernes protester bliver ignoreret og bekæmpet med snedige kampagner.

Til vores store rædsel findes der en forening i Danmark, som hedder “Foreningen af energi- og miljøjournalister. Men vi har ledt forgæves efter en forening, der hedder: Forening af rationelle og empatiske journalister. Dermed er de få danske uafhængige og modige journalister, der tør at skrive kritisk om Danmarks “hellige roterende køer” (helligeroterendekoer) ikke organiseret og bliver ikke inviteret til at sige frit frem, hvad de mener. De skal helst bare hold bøtte.

Her er et link til de journalister, der kender vindmølleindustriens takt og tone:

http://www.fem-2004.dk/

http://www.fem-2004.dk/media/30823/Skriftlig-beretning-til-generalforsamling-030615.pdf

Danmarks klimajournalister glæder sig allerede til at komme til Danmarks Vindmølleforenings Årsmøde den 4. april 2016 KL. 9.00. De har sikkert meget at være enige om.

Deres bestyrelse og deres medlemmer brænder – bæredygtigt forstås – for klimaet.

Det er ikke forunderligt, at ingeniørens vindmøllejournalist befinder sig i foreningens bestyrelse.

Hun er en påfaldende vindoptimist.

Her en ikke helt ny, men stadig interessant artikel fra The Guardian, der tit og ofte dukker op på facebooksider.

Simon Jenkins tør skrive, hvad de fleste danske journalister ikke må eller tør:

“Wind turbines trash the landscape for the benefit of billionaires”.

http://gu.com/p/3yxya/sbl

Dansk – hurtig – oversættelse med google, som bliver opgraderet snart:

Vindmøller sviner landskabet til gavn for milliardærer“.

Er det rimeligt for kansler til at skære pensionerne for de fattige, mens der tilbydes en million pounds om året til Hertugen af ​​Roxburghe for at lade vinden blæse? Er det rimeligt at tilbyde en halv million til Jarlen af ​​Moray, en tredjedel af en million til Jarlen af ​​Glasgow, og en kvart million til Hertugen af ​​Beaufort, Sir Alastair Gordon Cumming og Sir Reginald Sheffield, statsministerens far -sviger? Er det rimeligt at love en rapporteret £ 1 mia til Charles Connell løbet af de næste 25 år?

Jeg er ikke særlig egalitær. Jeg støtter stramninger i de offentlige finanser, og accepterer, at dette kan kræve en smule glat med den ru. Men George Osborne går videre end glat.
Historierne, du skal læse, i en praktisk e-mail


Læs mere

Britisk energipolitik er kaotisk. Det er intellektuelt usammenhængende, slingrende fra mode til fad med hver stikken avl en bunke skatteyder kontanter og et karneval af lobbyister ud at beskytte den. Aldrig i historien om offentlig støtte, kan så meget er blevet betalt af så mange at så få.

Kansleren er godt bugserede meddelelse om, at penge til landmøller vil blive skåret til fordel for offshore er velkommen i en del, men det giver ingen mening. Mens mindre indgribende på øjet, offshore møller er endnu dyrere og ineffektivt end onshore dem. Den bizarre plan om at opføre 240 ned midt i Bristol Kanalen er allerede blevet opgivet som uøkonomisk, trods Osborne tilskud. De enorme Øst Anglian felt kan koste milliarder. Det hele gør nukleare synes en god handel.

Jeg har sympati med vinden lobby i én henseende. Dets medlemmer forsøger at slå en ærlig krone og skal planlægge. Bare et par år siden fik de at vide af vind mest fanatiske subsidiser, Chris Huhne, at planlægge for 10.000 landmøller. Kontrakter blev lovet. Offentlig pengene var ubegrænset. Offshore vindenergi alene ville “skabe 20.000 britiske job”. Det var noget vrøvl. Kæmpen Sheringham feltet er så norsk, at landets kronprins blev inviteret til at erklære den åbne.


Reklame

Der er næsten ingen britiske job. Det tyske firma Siemens gør de fleste britiske møller og fornuftigt ikke stole på britiske regering politik for sin investering. Den bygger på kontinentet. Sin konkurrent Vestas har trukket stikket ud på en fabrik i Kent, og Sydkoreas Doosan har gjort det samme i Glasgow. Den energi, der kræves til at udvinde møllernes sjældne mineraler og bygge, import og opføre dem er en hån mod deres “grønhed”.

Industrien lobby, RenewableUK, torsdag beklagede, hvad det mistænkte var en “politisk beslutning” at skære tilskud, og det var rigtigt. Kontakten stank af Downing Street besættelse af UKIP, som har kløgtigt modsatte vindmøller. Men en industri, der er faktisk en tilstand underleverandør skal acceptere sådanne luner. Den gyldne gås aldrig ville vare.

Jeg har brugt to år traipsing Storbritannien i jagten på den fineste udsigt. Det er svært at formidle de ødelæggende konsekvenser af møllerne til dem, der ikke har set dem, især en politisk elite, der aldrig forlader sydøstlige bortset udlandet. Felter i disse strukturer er nu stiger næsten overalt. De er placeret uafhængigt af vinden, da tilskuddet udbetales uafhængigt af udbuddet, selv om der er ingen. Det gør EU landbrugspolitik et forbillede for tilregnelighed.

Møller er at omgive Cornwall og strækker sig langs den nordlige Devon kyst. De vil danne en mur ud for Dorset kysten. De vil linje Offa s Dyke fra Gwent til Shropshire, med en enkelt gigant på Clyro Hill ser ned Wye Valley ligesom Rio Kristus Forløseren. De engang øde Cambrian Mountains er på vej til at blive en ejendom på 840 møller påfyldning udsigt i alle retninger.

De Shires af Northampton, Nottingham og Cambridge er allerede samle vindmøller. Heckington Fen i Lincolnshire, kan have dem højere end Lincoln Cathedral. De skal vises i Forest of Bowland i Lancashire, i Brontë land Yorkshire og Spurn peger væk fra Humber.
Reklame

Den vildeste kyststrækning tilbage i England, i Northumberland, bliver flankeret af 70 møller. I Skotland den Roxburghe vifte af 400 vindmøller har vendt de engang dejlige Lammermuir Hills i et kraftværk. Inverness og Caithness er at miste deres åbne udsigter, som er Shetlandsøerne og øerne ud Argyll. Skotske aristokrater har ikke set sådan en tur i formue siden Highland frirum.

Storbritanniens landskab har aldrig før været genstand for en sådan visuel transformation. Menneskehænder har altid refashioned landet, byer og landdistrikter ens, men de har ikke industrialiseret sit udseende på afstand denne skala. Veje, jernbaner, stenbrud, selv byer, er uanselige i forhold til vindmøller. Kun få af Storbritanniens største synspunkter vil være fri for synet af dem.

Overvejende gevinsten er footling. Turbiner sjældent producere deres erklærede kapacitet. Den ene, der knejser over M4 i Reading genererer kun 16% af sin kapacitet. Hvad de virkelig generere er penge, op til £ 30.000 om året hver i tilskud. De milliarder hældes i vinden ville have været langt bedre brugt – som energi professor Dieter Helm, har konsulenterne KPMG og andre, længe argumenteret – i at forfølge lavere emissioner gennem energieffektivitet og renere kul.

Men myten om, at vind er “gratis” har drevet politikere i galskab. De har jaget på kryds og tværs af landet bruse mængder offentlige midler på en lille håndfuld af de rige. Storbritanniens moderne landskab er deres mindesmærke.

 

 

 

 

Post fra den nuværende miljøminister Eva Kjer Hansen og den trofaste Claus Torp fra Miljøstyrelsen

16-1459 Bilag 1 – MOF alm. del spm. 304 – svar.docx 1588395_1_0

Nuværende vicedirektør i miljøstyrelsen, Claus Torp, har været ansat i Miljøstyrelsen siden 1993. Som kontorchef siden 2003 har han set syv forskellige miljøministre komme og seks af dem gå igen efter ikke så lang tid.

Folketingets hjemmeside ft.dk giver detaljerede oplysninger om alle de kritiske dokumenter, som er undertegnet af Claus Torp med de respektive ministres underskrift. Han er meget glad for vindkraftværker, kan vi hilse og sige og vil altid forsvare deres og især deres producenters trivlsel. Møder med vindmølleindustrien

 

Røttingegruppen fra Næstved Kommune har været til foretræde i miljø- og fødevareudvalget og afleveret et meget væsentligt dokument.

Miljøministeren blev bedt om at tage stilling til gruppens henvendelse. Svaret kom i dag og viser, hvor lidt kontakt det herskende vindmølleregime har til borgernes virkelighed. Hvad ligner det, at gentage de almen kendte regler og undgå at svare hæderligt på ærlige og dybt seriøse spørgsmål?

En helt åbenlys hån er et indbygget link til en opskrift fra Erhvervsstyrelsens bord, som har det kyniske navn: Inspiration vindinfo.dk. netvaerksbaseret_planlaegning Her dokumenteres myndighedernes dybe foragt for landbefolkningen. Borgerne bliver fremstillet som uoplyste bondeknolde, der skal pacificeres med god mad og drikke og underholdes med små snakkerunder. Ved styrelsens drømme-arrangementer er borgerne altid i mindretal. Myndigheder og industriens væbnere står skulder ved skulder – mod den danske landbefolkning! Det er åbenbart ikke gået op for ministerierne, at borgerne er godt i gang med at vokse dem over hovedet. Borgerne har den fornødne viden.

Ministerierne har kun magten, sålænge vores danske retssystem ikke griber ind og beskytter familierne for vindkraftværkernes uhæmmede invasion og ødelæggelse.

Davs med dig, 2016! “Kæmpemøller står på spring” – vindindustriens overophedede drøm fra et luftigt parallelunivers!

http://finans.dk/s/8323462

Danske vindmøllenaboer og de, der er truet til at blive det, blev noget chokerede over udsigten til at blive forsøgsdyr i et kæmpe industrislum. Det var et yndigt land, men det er længe siden. Nu kan Danmark snart konkurrere med Slesvig-Holsten.

Hvem har den største roterende skrotsamling? Hvem har de fleste forladte huse? Hvem har de fleste retssager om vindmøllestøj kørende? Hvem har de fleste protestgrupper? Hvem har de fleste vindmølleulykker, som brand, rotorblades og isflagers flyvetur over vej og beboelse? Og hvem kan prale med en helt uforklarlig væltning af monstrøse vindmøllers tårne? (vetlandaposten.se – 24. 12.2015)

Med Vestas nye gigantiske hvirvlende mirakelmaskiner, der efter Vestas og vindindustriens inderlige ønske skal strøes rundhåndet over Danmarks natur, vil der ikke være meget tilbage af Danmark, som vi kender det.

Det er ikke kun klodens klima, der skal tvinges til at rette ind, men også selveste det danske folk.

Betal, undersåt, din hersker har brug for dine værdier! Kast dig i støvet, slave, betal med dit hus og hjem og dit eget liv. Dine skattekroner redder vore private lommers klima. Dit liv og legeme betyder intet for os. Du er vores offerdyr, søde dumme landbo. Vi alene vide: vidunderlige vind er en vinder.

Men hov, “Befolkningens accept” er et nyt begreb i danske politikeres ordforråd. “Befolkningen” er vel at mærke ikke Københavns borgere, men kun de myndige borgere i landdistrikterne. De har været rystende  uforudsigelige ved folketingsvalget og EU-afstemningen i 2015. Hvis Christiansborgs politikere ikke formår at formilde de vrede borgeres sind, så vil der snart ske noget rigtig pinligt. Danmark kunne blive et af de lande, som de internationale medier skriver hjem om: Danskerne er blevet højreorienterede! Hvordan kunne det dog ske? Det var da ufatteligt, ikke?

Hvad med denne forklaring?

Landbefolkningen har mistet tilliden til deres kommunalpolitikere, der på den ene side har hals- og hovedret over den og samtidigt er rystende uvidende og/eller resistente overfor solide videnskabelige dokumentationer om vindmøllers skadelige virkning på mennesker.

Landbefolkningen har mistet tilliden til Christiansborgs politikere, der på den ene side har magt over lovgivningen og kommunerne og samtidigt er rystende ligeglade med menneskers sundhed og ejendomsrettigheder. Christiansborgs politikere besidder en omfattende viden om vindmøllers skadelige virkning på landbefolkningen. Denne viden er dokumenteret på deres egen hjemmeside på ft.dk, men politikerne har besluttet at blæse på den. De vil hellere køre parløb med deres elskede venner i vindindustrien.

 

Godt julenyt: Farvel “Vindmøllerejsehold”, farvel hr. Pouplier! Se vinterbilleder fra 2013 fiaskoen med det Stevnske folk

2015-12-20, Erhvervsstyrelsens Vindmøllerejsehold stopper ved udgangen af 2015

78582_miljovurderingsdag_aalborg02

vindmoellerejseholdet

www.megamøller.dk

Det fryder os hjerteligt at se Vindmøllerejseholdet forsvinde ud i den blå luft. Det har ikke været godt nyt i al den tid, deres vindmølle-loyale ansatte  har rejst land og rige rundt og stjålet borgernes taletid med almen pladder og gentagelser af lovtekster. Hr. Pouplier præsenterede sig selv som uddannet landsskabsarkitekt, men arbejdede nu som “generalist”, da han en kold vinterdag i 2013 blev spurgt om sin uddannelse. Jobbetegnelsen “propagandist” findes jo ikke –  rent officielt. Alle hans anstrengelser hjalp dog ikke i 2013, da de stevnske vindmøller blev blæst omkuld. 1964 Stevnsborgere har sagt nej til mega vindkraftværker på deres smukke halvø, mens 10 sagde ja. De vindfanatiske SFere forsvandt fra byrådet, da valget i efteråret 2013 var overstået.

“Hvad gik der dog galt?”, spurgte Camilla Holbech fra Vindindustrien (i øvrigt forhenværende ansat ved Miljøministeriet)  da hun mødte en stevnsborger på Christiansborg.

“Ikke noget gik galt. Tvært imod. VI VIL IKKE HA’ DEM!”

3 år Østerild! Peter Hjuler Jensen fra DTU er Østerilds vicedirektør og snakker om uvidenskabelige påstande

http://karriere.jobfinder.dk/artikel/oesterild-direktoer-der-var-mange-uvidenskabelige-paastande-i-lokaldebatten-3828

“Opførelsen af Østerild Testcenter for Store Vindmøller har været en stormomsust opgave for vicedirektør Peter Hjuler Jensen fra DTU. Åbenhed er hans opskrift på, hvordan man som ingeniør navigerer mellem befolkning og politikere.”

Citat:

“Men borgerne var vrede. Kan du godt forstå befolkningens argumenter?

»Ja, det kan jeg godt. Men når samfundet beslutter at gøre nogle ting for det fælles gode, går det ofte ud over nogen – også når man anlægger motorveje. Mange af påstandene i debatten omkring for eksempel støj fra vindmøllerne har ikke baggrund i egentlige videnskabelige undersøgelser, og folk oplever støjgener forskelligt.«

Herr Peter Hjuler Jensen mangler nok et par informationer for at kunne udtale sig om vindmøllestøj og sundhedsskader.

Naturstyrelsens folder over Østerildplantagen: Oesterild_061213_Web

På forsiden ses Naturstyrelsens vartegn: En vindmølle!