Kategoriarkiv: Vindmøllenaboers retssager

Direkte link til finsk tv-udsendelse om 8 danske Vestas vindmøller, der tog en stor børnefamilies hjem

http://areena.yle.fi/1-2449130

Start ved 6 min 10 sek.

Jo, de taler finsk hele vejen igennem – men den velfunderede og erfarne forsker i infralydens skadevirkninger, professor Mariana Alves Pereira fra Portugal, forsvarer sit faglige standpunkt på engelsk.

Oversættelsen fra finsk til dansk er på vej! Tv-indslaget vil være tilgængeligt med engelske undertekster meget snart.

 

Rensdyrene vandt over Vattenfall! Dagensjuridik.se har nyheden

http://www.dagensjuridik.se/2015/10/vattenfall-far-inte-tillstand-att-bygga-vindkraftverk-riskerar-stora-rennaringen

Og hvordan foregår vindindustriens klimafjendtlige planlægning i Sverige, helt oppe i nord? Væk med træerne, hit med vindmaskinerne! Og: Hit med pengene! Og så stikker vi befolkningen en stor løgn om vindmaskinernes velsignelse for den svenske natur og hele planetens redning.

091019_vindkraftsplan_slutdokument_6_mb

Og sådan indledes tillægget til oversigtsplanen, der ikke tager hensyn til den nyeste IPCC-rapport, : WG1AR5_TS_FINAL

På side 114 og 115 finder vi som videbegærlige og oplyste borgere, at der findes et helt katalog af usikkerheder omkring IPCCs dramatiske spådomme. Men én ting er stensikker: Den store klimakatastrofe foregår her og nu, regionalt – nemlig alle steder, hvor vindfabrikkerne invaderer den frie natur.

Vindkraftplanering i Södra Lappland – tillägg till översiktsplan

1. Bakgrund
 
FN:s klimatkommitté IPCC konstaterar i sin senaste vetenskapliga
 
rapport (2007)att världen står inför en rad allvarliga miljöhot,där
 
klimat-frågan på senare tid fått stor uppmärksamhet.
Koldioxidutsläpp från fossila bränslen bidrar till växthuseffekten,
 
som hotar att förändra jordens klimat. Om utsläppen fortsätter att
 
ligga på samma nivå som idag, kommer jordens temperatur att
 
öka med cirka 2-6 grader celsius till år 2100 och följden blir att
 
havsytan stiger så att kustområden översvämmas. För att stabilisera
 
halten av växthusgaser i atmosfären på dagens nivå måste utsläppen
 
minska med 50-70 procent. Utsläpp av svavel- och kvävefören -ingar
 
från fossila bränslen leder till att jordbruks- och skogsmark försuras
 
och att hav och vattendrag övergöds.
 

dr.dk fortsætter diskussionen om støjmålinger: “Miljøekspert: Klager over vindmøller bør prøves i retten”

http://www.dr.dk/nyheder/regionale/nordjylland/miljoeekspert-klager-over-vindmoeller-boer-proeves-i-retten

Indtil nu har kommuner og ministerier gemt sig bag vindmølleindustriens skræddersyede lovgivning. Det må være slut nu, der skal måles al vindmøllestøj i familiernes huse, dvs. uden filtre og med det mest avancerede udstyr. En 20 dB støjgrænse er fuldstændigt ubrugelig, når de mest voldsomme lydtryksbølger under 20 hz slet ikke bliver målt.

Med hjælp af ansvarlige og empatiske jurister må det nu snart lykkes at få rettet op på den helt uholdbare situation. Det kan ikke være rigtigt, at borgerne med lovgiverens velsignelse må udsættes for tortur gennem vindmøllers infralyd, lavfrekvent støj og skyggeslag.

Vi har store forventninger til den nye regering, som er fuldtud klar over hele miserens omfang. Vindmølleflygtningene har krav på, at flytte tilbage til deres eget hjem. Vindmøllerne må stoppes, fordi de blev opført på et helt forkert grundlag. Maskiner må ikke skade mennesker og dyr.

Rising Tree Wind Farm: Hovsa! Der kom vi lige til at smadre jeres hus! Skidt for jer, godt for os. Vi skal nemlig have en vindpark her!

WindAction _ Dotson v. EDP Renewables North America, Rising Tree Wind Farm et.al

Complaint_filed_05.07.15

Doreen Dotson og hendes sønner David Dotson og Daniel Dotsen har anlagt retssag mod EDP Renewables Rising Wind Farm og nu foreligger anklageskriftet på nettet, så alle kan læse om denne fuldstændigt vanvittige sag. At vindmølleopstillere har ødelagt rovfuglereder, for at undgå naturbeskyttelseslove, eller savet et træ med en ørnerede over, det er efterhånden almen kendt  –

– men at de nu også direkte går til angreb på en families hus for at få gennemført deres milliardprojekt, det er ikke set før i et demokratisk land.

EDP Renewables nægter ikke engang at have revet huset ned, men undskylder med, at det jo kun var et lille uheld. Har de mon i forvejen regnet ud, at de vil slippe med en lille bøde og en overskuelig erstatning for denne families tab? Og så fortsætter man jo bare, fordi vindmøllerne skal op. De er jo 100 % garanti for svimlende indtægter, hvad betyder et lille hus i dette forgyldte regnskab? Hvad betyder menneskers liv og deres følelser? Intet!

Her er hjemmesiden til dette foretagende, der skal stå til ansvar for deres kriminelle overgreb på et hjem, der var fyldt med familiens værdifulde ejendele:

www.risingtreewindfarm.com

Der har de haft en rigtig dygtig grafiker til at lave et nuttet lille logo: Et lille bette træ med tre ganske små rotorblade, der svæver som en kær lille stjerne på himlen. Der behøves åbenbart ikke beton og stål til fundamentet og en truende skorstenslignende tårn for at holde den fjerlette sag oppe. Jamen tillykke med så megt bluff. Var Rising Tree Wind Farms fantasifulde logo mon tænkt til en børnehaveklasse, der skal danse omkring det og samtidigt vifte med hænderne og råbe i kor: Hil dig, Rising Wind Farm? Hil dig,, Cæsar, osv.osv. osv. – det var engang. Nu hedder det: Hil dig, vindindustri!

Når man ser lidt omkring på hjemmesiden, kommer dog vindmølleørkenens billeder frem alligevel: Stål og beton og fiberglas og den golde jord i miles omkreds.

 

Falmouth Massachusetts: Neil og Betsy Andersens plageånd hedder Vestas V 82, er på 1,65 MW og roterer 422 m fra deres hjem, se ny rapport med MÅLINGER af INFRALYDEN

NCE_Report_27Feb2015

Originaltitel: Infrasound Measurements of Falmouth Wind Turbines Wind 1 and Wind 2.

Vindmøllerne har været i drift siden 2010 og har ført til en retssag, som familien Andersen og deres naboer vandt – til dels. Byen Falmouths Vestasmøller må kun dreje rundt mellen 7 til 19.00 i ugens 6 hverdage. Om søndagen skal der være ro. Tre helligdage er også støjfrie: Thanksgiving, Jul og Nytårsdag. Det er bedre end ingenting, men slet ikke nok. Hvad med et par ferieuger om sommeren, hvad med de dage, hvor en af familiemedlemmerne måske er syg og skal være hjemme hele dagen? Mennesker skal ikke flygte fra deres hjem hele dagen for at undgå sundhedsskader. Familier har ret til at leve uforstyrret i deres eget hjem, uden at deres sundhed bliver truet af vindkraftværkers infralyd.

De tre Vestasmøller skal snart tages ned, men det er dyrt og borgerne skal betale det danske vindeventyr med deres egne skattepenge.

Falmouth-Preliminary-injunction-decision-order

Town of Falmouth – Falmouth Wind Information indeholder mange links til forskellige dokumenter, bl.a. en præsentation af Dr. Nissenbaums undersøgelse af vindmøllenaboer: HealthEffectsPresentation_BOS07-11-2011_MDonald

 

Cesme i Tyrkiet eller Varde i Danmark – vindindustriens brutale ødelæggelser på ulovligt grundlag og juraprofessor Helle Tegner Ankers foredrag ved Wind2050

IMG_8512

foto (6)

 

Wind2050 projektet har holdt en mini-konference ved navnet: “What shapes the local acceptance over Wind Power” (Hvad former den lokale accept af vindenergi) den 24.10.2014 og bl.a. inviteret juraprofessor Helle Tegner Anker for at oplyse om “den lovmæssige rammes rolle”. Vi som vindmøllemodstandere kan ikke se ret meget lov og orden i eksemplerne fra Tyrkiet og Danmark og rigtig mange andre steder. Og det kan hun åbenbart heller ikke. Prof. Helle Tegner Anker har brugt Varde sagen og Sønderborg sagen som Danmarks grimme og pinlige eksempler på siderne 4 og 10 af den engelske præsentation. Den kan findes på Wind 2050s hjemmeside under “events”, hvor der er flere foredragsholdere med interessante bidrag.

The role of the legal framework HTA final-1

Nogle indledende bemærkninger findes på s. 17 af prof. H.T.A.s powerpoint sider,

her oversæt til dansk:

Tillid og retfærdighed i den offenlige beslutningstagning –

Er systemet, forståeligt ved planlægning og VVM ?

Er der en klar afgrænsning mellem myndigheder og opstiller?-

Er de grundlæggende regler tilstrækkelige, f.eks. støj?-

Hensigtsmæssige deltagelsesprocedurer –

Ankesager,svært at undgå –

Væsentlige versus formelle regler

Omfattende offentlige reguleringer (og formelle rettigheder) giver rigelig eljlighed for ankesager

Vigtigt at myndigheder gør alt rigtigt

Pro-aktive tiltag

Fremmer ordningerne faktisk den lokale accept?

Positive eller negative signaler?

Danmarks kompensationsordning anfægtet

En lovgivning, der virker modsat?

 

 

De døde mink fra Kaj Bank Olesens minkfarm i Vildbjerg – nu foreligger dyrlægens rapport på dansk og engelsk

Vindmøllekritikere i hele verden har ventet længe på denne dyrlægerapport, efter skandalen fra Herning Kommune blev kendt i foråret 2014. Nu er rapporten frigivet til offentligheden på dansk og på engelsk. Dyrlæge Karen Enevoldsen er ikke i tvivl. Vestas’ vindmøller, som blev stillet op i en helt uansvarlig kort afstand på 320 m til dyrenes stalde, har påvirket minkenes helbred på en dramatisk måde. Billeddokumentation findes på stilhed.eu, Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøllers hjemmeside, hvor der kan ses vanskabte og døde minkhvalpe og skambidte dyr.

Dyr lyver ikke, de reagerer! Det bliver svært for Vestas, vindmølleopstilleren og Herning Kommune at forklare, hvorfor dyr ikke skal beskyttes for infralyd fra vindmøller.

Dyrlægerapport Kaj Vildbjerg 5.6.-14

Kaj-Bank-2014-06-05-engelsk-oversættelse1

Advokat Poul Hvilsted har skrevet et meget skarpt høringssvar til Naturstyrelsen, som blev offentliggjort på Folketingets hjemmeside ft.dk. Advokaten navner Kaj Bank Olesens minkfarm og Danmarks mangelfulde støjbekendtgørelse og dens konsekvenser for mennesker og dyr. Advokatens klare ord står i en meget påfaldende kontrast til ministeriers og myndigheders usaglige propagandavrøvl. Vindmølleofrene og vindmøllekritikerne er taknemmelige over, at jurister nu endelig skærer igennem og påpeger de ulovlige forhold i vindmølleplanlægningen.

Høringssvar advokat Poul Hvilsted