Kategoriarkiv: Vindmøllenaboers retssager

Højesteret i Irland, den 14. juni 2017: Syv irske familier vinder over BIG WIND!

Den 20.12.2016 berettede vi om syv irske familiers klage mod Enercon og vindparken.

Nu er det afgjort: Enercon og Carigcannon Wind Farm er erstatningspligtige og er nødt til at betale fuldtud for naboernes tab.

Her er vindparken, copy-paste: http://www.thewindpower.net/windfarm_en_1683_carigcannon.php

Som man kan se, handler det om Carigcannon Wind Farm med 10 Enercon vindkraftværker på 2,3 MW styrke. Vindkraftværkerne blev sat i drift i november 2011.

Selvfølgelig blev der MÅLT støj INDE i familiernes hjem, netop der, hvor den skader familierne! 

Støjeksperten i denne sag er firmaet Mas Environment med Mike Stigwood. På hjemmesiden www.masenv.co.uk/windfarms findes et lytterum, “listening room”, hvor også kommunalpolitikere og andre beslutningstagere kan få et indtryk af vindkraftstøjens gennemtrængende og svingende lydpåvirkning. Og nu er det altså slået fast, at denne belastning fører til sundhedsskader hos naboerne.

Maskiner må ikke skade mennesker!

Her er avisartiklen fra Irland:  http://shr.gs/mPWI9ug

Referat af artiklen på dansk:

Klagerne mod Enercon Windfarm Services Ireland Ltd. og Carigcannon Wind Farm Ltd. blev rejst af familien Shivnen og andre, herunder par, familier og en enkel beboer. De syv familier fra området Banteer blev ramt af støjforureningen, da møllerne blev sat i drift i november 2011.

Enercon og Carigcannon indrømmede deres ansvar allerede i januar måned i år.

Der blev ikke givet oplysninger om afviklingen i retten. Sagen vil blive nævnt kort i næste måned i forhold til bestemte omkostninger. Denne sag var den første af sin art i landet.

Vores bemærkninger:

Enercon og de tyske miljømyndigheder ved udmærket godt, at der er noget galt. “Umweltamt” og vindmøllefabrikanten Enercon har begge udskrevet forskningsprojekter, der handler om den mystiske vindmøllestøj ved navn “strukturlyd” på dansk og “Körperschall” på tysk. I Danmarks officielle publikationer om vindmøllestøj forsvandt begreberne “strukturlyd og infralyd og vibrationer”. De er nemlig meget farlige for vindmølleindustriens overlevelse.

Bundesumweltamt Ausschreibung

eejobs Körperschall Enercon

Denne dom vil have afgørende betydning for lignende sager i hele verden.

 

Vindindustrien har det godt i Denmark – just som en ræv i hønsestalden

En stærk beretning om, hvordan det lykkedes for vindindustrien, her Vattenfall og som opstiller Hagesholm, at udslette den virkelig grønne virksomhed Lammefjordens Stauder ved hjælp af en yderst snedig kurator og Den Danske Bank.

Et transkript af hele videoens tekst vil være til rådighed om kort tid og dermed også en oversættelse til flere europæiske sprog.

Danmark, nu blunder din lyse nat – og alle dine politikere blunder med.

Teksten til videoen “Det ultimative justitsmord”

her: Lammefjordens Stauders udslettelse – Vattenfall & Co.

Tillykke til de syv familier i Irland, der har vundet mod BIG WIND – tyske ENERCON

Godt nyt fra Irland – i april måned ved vi, hvor meget ENERSON skal betale i erstatning.

PRESS RELEASE 4th January 2017 High Court order for families forced from homes due to noisy wind turbines_

Familierne, der i årevis er blevet tortureret af vindkraftværkers ulidelige støjudsendelser, holder øje med hinanden. Det tager ikke mange sekunder at dele en fantastisk nyhed som en vundet retssag.

Enercon, Vestas, Siemens, what’s the difference?

Vindindustrien vil have jord og penge. Fanatiske eller uoplyste eller grådige politikere er gerne behjælpelige med begge dele og indretter lovene derefter. Borgerne ville ikke have en chance, hvis der ikke var meget dygtige advokater og dommere, der hjælper dem med at gennemskue lovgivningens hemmelige skrifter. Er det ikke hele verdens menneskerettigheder, der burde slå en hurtigt sammentømret vindmøllebekendtgørelse?

“It means the world for os” er danske Vestas motto. Vestas er i øvrigt samme vindkraftfabrik, der betragter den danske landbefolkning som forsøgskaniner i kongeriget Danmark. Efter forhenværende direktør Ditlev Engel tjener Danmarks landregioner som et stor-skala-laboratorium for vindindustriens eksporteventyr.

Er det ikke, det de siger? Skåret ud i pap: “Lad os sælge skidtet i hele verden, men lad os dog hellere afprøve det først på vores egne landsmænd, ikke? Og så fortæller vi f.eks. i Australien, at danskerne slet ikke kan mærke vindkraftværkers støj. Det sker kun i visse australske borgeres hoveder, fordi der er nogen, der har fortalt dem noget grimt om vindkraftværker. NIMBY NIMBY.”

Vi andre ved: NIMBY betyder: NEXT IDIOT MIGHT BE YOU.

Eller pænere sagt: NEXT IT MIGHT BE YOU.

Højesteret i Irland gør tysk vindindustrikoncern ansvarlig for støjbelastning – erstatninger til 7 familier i 2017

Pressemeddelelse, Irsk dom.

Tak til Anja for oversættelsen af windawareireland.com’s pressemeddelelse.
Overview _ Wind Aware Ireland
Den irske dom vil have store konsekvenser for mange irske og forhåbentligt også for danske og andre landes naboer til vindkraftværker.

stopthesethings.com har beskrevet sagen og berettet om vindindustriens benægtelse af sandheden.
Irish High Court Finds Wind Turbine Maker Liable for Noise Nuisance – 7 Irish Families to Get Millions in Punitive Damages – STOP THESE THINGS

Vindbaronernes modbydelige strategier – hvad sker der mon i Ulvemosen/Bækhede?

Annoncen fra de kisteglade vindbaroner: http://www.totalwind.com/da/nyheder/generelt/ulvemosen-dk.htm

Ti nye vindmøller opstilles i Ulvemosen og Bækhede Plantage

Vindbaronerne og lokalbefolkningen i de truede vindmølleområder lever ikke i samme univers. Klamme foretningsmetoder udsletter ulykkelige familiers drømme om et fredfyldt liv på landet. Det hele handler om ulækre spekulanters fanatasier. Money money! Og ikke andet.

Hvad koster en havørn? Skyd den! Hvad koster en flagermusekoloni? Riv bygningnerne ned! Hvad koster et Natura 2000 område? Giv dispensation. Hvad koster et par ynglende traner, glenter, musvåger? Sørg for, at de forsvinder! Hvad har man droner og lejesvende til? I Tyskland har de afprøvet lydløse pile med snore i. På denne måde kan man meget bedre rive rederne ned fra træerne. Alt kan købes for beskidte penge, som jo alligevel kommer fra skatteborgerne.

Og hvis fortjeneste er det? De lovgivende politikeres, der uden en særlig uddannelse er ufatteligt lette at narre. At være uddannet som præst eller i kommunikation fra RUC er en god forudsætning for at lade sig smitte af vindkultens dødelige virus. Naturvidenskab eller jura er ikke det store nummer for politikerne, derfor kan de heller ikke forstå konsekvensen af deres mindre intelligente beslutninger. Det værste er dog, at de ikke engang har en fornemmelse for ret og uret og for sund fornuft eller vanvid.

Her er kommentaren fra facebook i dag, den 21,juni 2016, hvor områdets talsmand Karsten Drøjdal beretter om den helt fortvivlende situation i Ulvemosen/Bækhede. Mens vindvæslerne gnider sig i hænderne, græder danske familier sig i søvn. Snart er deres skæbne beseglet og 10 gigantiske vindkraftværker slår deres liv i tusind stykker! De danske politikere og myndigheder er fuldstændigt ligeglade med folk og fæ. Bare de har deres på det tørre.

Karsten Drøjdals kommentar fra januar måned i jp.dk: http://www.jv.dk/artikel/2200895:Synspunkt–Stop-vindmOellevanviddet

Indlægget på facebook i dag:

Uovligt byggeri med Byrådets og borgmester Erik Buhl Nielsens accept!

Vindmøllesag Ulvemosen/Bækhede omhandler et større vindmølleprojekt i Varde Kommune.Hele forløbet startede i 2008 hvor lokale landmænd får afslag på at rejse store møller i området, da kommunen ønsker en overordnet vindmølleplan. I 2011 modtager viceborgmester Bøje Meiner Jensen (V), medlem af Chefgruppen i Jysk Landbrugsrådgivning, fra sin nevø Ulrik Meiner Jensen, som dengang var ansat af projektmager, European Energy, personligt en projektansøgning indbefattende 10 stk. 150 meter høje Vestas møller. Viceborgmesteren videresender ansøgningen til udvalgsformanden for Plan og Teknik og herefter tager sagen fart. Varde byråd er på 25 medlemmer hvoraf 15 er fra Venstre.Borgerne har gennem flere år kæmpet for at overbevise det politiske system om at projektet ikke bør realiseres. Dette af flere årsager, herunder nabohensyn, hensyn til naturen og de nærmeste landsbyers udvikling, Næsbjerg og Årre, der begge er i en positiv udvikling. Projektet var i kollision med ældre møller, skovbyggelinje, dagpleje, samt en bestand af flagermus. Endeligt var området karakteriseret som bevaringsværdigt.Borgerne er rystede da projektet præsenteres, idet der er tale om et projekt meget tæt på beboelse. Så tæt på, at støjgrænserne for vindmøllestøj udfordredes. Ved anmodning om aktindsigt viser det sig, at kommunen ikke kan “finde” projektansøgning indsendt af viceborgmesterens nevø. Under sagsbehandlingen bliver borgernes indsigelser mod projektet sagsbehandlet af European Energy´s konsulenter.Borgerne klager over afgørelsen til Natur og Miljøklagenævnet, der giver borgerne medhold i, at der ikke er leveret tilfredsstillende dokumentation for projektets indvirkning på miljøet, herunder for lille afstand til ældre møller, hvorfor NMKN forlanger at projektet, der da bestod i støbningen af 10 fundamenter, standsedes straks.Varde kommune, som dengang grundet ombygning af rådhuset havde til huse på Titan, Vestas tårnfabrik i Varde, vælger af ”sikkerhedsgrunde” at lade bygherren lukke de gravede huller med op til 100 tons armeret beton, som i døgndrift blev fragtet til byggepladsen, selv om den opgravede jord stadigt lå ved siden af hullerne. Således fik bygherren lov at fortsætte 14 dage efter at MNKN havde sagt stop. Undervejs fjernes flagermusenes opholdsplads.Formand for plan og miljø, Preben Friis Hauge (V), erklærede under et internt møde, at man havde bevist at man kunne håndtere kriser på et spinkelt grundlag.Bygherren fik påbud om at få fjernet de mindste af de stående møller. VVM redegørelsen blev lavet om, ligesom landskabet fra værdifuldt landskab ændredes til agerjord.Viceborgmester Bøje Meiner Jensen afløstes af Peter Foldager (V), ligeledes medlem af Chefgruppen i Jysk Landbrugsrådgivning.Borgerne fremsendte de samme klagepunkter til NMKN, der nu havde skiftet sagsbehandlerne ud. Man forbeholdte sig retten til at supplere klagen, når byggeriet efter Kommunens godkendelse af projektet, var blevet anmeldt. En anmeldelse kræver en dokumentation af at vindmøllebekendtgørelsens krav ville lære overholdt.Kommunen fik medhold. Anmeldelsen er indgivet. Men ud over at det drejer sig om møller over de 150 meter, som Kommunen maksimalt må planlægge for, har Kommunen ikke været i stand til udlevere den krævede dokumentation.Yderligt er tilkommet, at medlem af Dansk Ornitologisk Forening har observeret ynglende traner, en fugl, der er fredet. NMKN har opfordret naboerne til at indbetale et klagegebyr.Et udkast til ikke på grundlag af Traneobservationen at ville lave en ny VVM redegørelse er sendt i ”høring” hos klager, der har fået 7 dage til at respondere på den ledsagende snørklede udredning foretaget af den jurist Kommunen angiveligt har ansat blot med hensigt at behandle vindmølleproblemer. Kommunen har sendt kopi til naturstyrelsen NMKN og projektmager. Ikke til DOF, eller andre dyre eller naturbeskyttelsesforeninger.Byggeanmeldelsen er først at regne når den nødvendige dokumentation foreligger. Når Kommunen ikke kan finde den, er byggeriet til videre ulovligt. Desuagtet er EE under dække af vagtværn i området gået i gang med at nedtage gamle møller, lægge køreplader ud, nedgrave el kabler, samt køre materialer til.Rejsning af mølletårnene kan nu påbegyndes fra dag til anden, idet startskuddet er givet i form af udstedt byggetilladelse. Konkretisering af den forventede tillægsklage kan først udarbejdes, når byggeriet går i gang uden den nødvendige dokumentation for at vindmøllebekendtgørelsens krav er opfyldt, eller når denne dokumentation, som forventeligt vil være mangelfuld i henhold til støjberegningerne, fremfindes. Det bemærkes at støjberegninger ikke kan udføres uden denne dokumentation, som man nu altså på 4. uge ikke har kunnet finde.Samtidigt erfares at en klage ikke er gældende før et gebyr er indbetalt hvilket kræver at NMKN i løbet af 5 arbejdsdage fremsender et girokort.Det virker i lyset af det hidtidige forløb urimeligt, at der inden byggetilladelse gives ikke kan afsættes tid til at fremskaffe og bedømme den i vindmøllebekendtgørelsen krævede dokumentation, samt til at tage kvalificeret stilling de indgivne klager. Fuglebeskyttelse I relation til fugle, er der ifølge EU-domstolens fortolkning af fuglebeskyttelsesdirektivet krav om, at udpegningsgrundlaget skal justeres for et fuglebeskyttelsesområde, hvis der i området konstateres nye fugle opført på fuglebeskyttelsesdirektivet bilag 1. Tranen er opført på bilag 1 Jeg henviser her til EU-domstolens dom i sag C-418/04. Hvis der på en ny lokalitet konstateres bilag 1 fugle arter eller trækfugle, kan dette udløse krav om, at området udpeges som særligt fuglebeskyttelsesområde efter fuglebeskyttelsesdirektivets art. 4 – og at der indtil en sådan udpegning er sket, gælder et absolut forbud mod skadevirkninger, jf. ligeledes sag C-418/04.Varde Kommunes holdning hertil er, at det er man da faktisk bedøvende ligeglad med, for projektet indsendt af en viceborgmesters nevø SKAL gennemføres. At VVM-vurdering ikke kan erstatte konsekvensvurdering af fugle efter habitatdirektivets artikel 6, stk. 3 (ligeledes jf. sag C-418/04), og at der efter EU-domstolens dom i sag C-43/10 er krav om, at der skal foretages ny konsekvensvurdering, hvis der foreligger nye oplysninger om beskyttede arter, som der ikke er taget højde for i den tidligere vurdering (dommen i sag C-43/10 ligeledes vedlagt). Dette er ligeledes lagt til grund af Natur- og Miljøklagenævnet i MAD 2013.1115 Nmk, hvor nævnet ophævede nævnets tidligere stadfæstelse af VVM-tilladelse, fordi der forelå nye oplysninger. Ovenstående oversat til dansk. ARBEJDET SKAL STANDSES STRAKS. Varde Kommunes svar er at udstede byggetilladelse til European Energy, uden dokumentation for projektet kan overholde lovens krav til dokumentation!!!

 

 

 

Nærlæs paragrafferne eller benægt – to forskellige arbejdsmetoder!

Besvarelse på henvendelse af 17 juni 2016

Bliver mennesker og dyr syge af vindmøllestøj? Hvad skal der til for at kunne bevise sandheden?  Det bedste er, efter Miljøministeriets og dens forskellige styrelsers mening, at benægte fakta og at ignorere lægerapporter/dyrlægerapporter og al den foreliggende dokumentation  fra nær og fjern. Der findes ikke et eneste dansk ministerium, der vil røre ved emnet. Dermed lader landets øverste myndigheder alle de ramte borgere i stikken og håner ofrene.

Sv Statsforvaltningen d 17 06 16

Statsforvaltningen har åbenbart helt andre arbejdsmetoder end Danmarks ministerier og styrelser. Nu har en borger fået ret i aktindsigt i en kommunes dokumenter. Dermed skal og må kommunen udlevere dem. Kommunen ved meget godt, at vindmølleindustrien har et par hemmeligheder, som ville være meget skadelige for branchen. Vindmøller støjer meget mere end loven tillader, men det kan borgerne kun bevise, når de kan få indsigt i vindmøllernes driftsdata. Vindmølleejerne vil ikke standse møllerne for at kunne dokumentere baggrundsstøjens styrke – af god grund. Høj vindhastighed betyder flere rotoromdrejninger per minut og mere skadelig støj. Med vindkraftværkernes egne data i hånden vil det være muligt at dokumentere den helt nøjagtige støjbelastning.

Statsforvaltningen har brugt tid og ekspertise for at give et sandfærdigt svar.

Konklusion: Menneskers, dyrs og miljøets hensyn vejer større end industriens interesse i en hemmeligholdelse af driftsdata.

 

Vindindustriens klamme spøgelse – og de kommende retssager

Alle steder på jorden og ikke kun i Danmark lider nabofamilier under vindindustriens grimme MONSTER maskiner. Det er ellers meget påfaldende, hvor provincielt kommunerne og de forskellige landsregeringer tænker. Det virker som om de ikke kan se den store sammenhæng i vindindustriens globale rasen. Er det virkelig sådan, at de først begriber alvoren, når de store retssager kommer? Hvordan kan en politiker forsvare, at hårdt arbejdende mennesker skal miste deres helbred og deres hjem på grund af industrielle støjende rotorblade i landområder? Er de virkelig ikke klar over, at der ofres mennesker for en fejlagtig energipolitik? Er der ingen af de herskende politikere, der kan mande sig op og komme på besøg hos de familier, der er blevet udsat for denne tortur? Der står jo mange tomme huse rundt omkring, som politikerne kunne bruge som feriebolig.

Vi vil foreslå en wind-turbine-syndrome dannelsesrejse gennem hele Europa og mere. Start med Danmark, tag en runde til Finland, Sverige og Norge og fortsæt sydpå til Slesvig-Holsten og det nordøstlige Tyskland. Besøg alle delstater. Polen, Frankrig, Irland, Scotland har også mange muligheder- verden er stor. Se på alle de sjove flag på epaw.orgs hjemmeside. Der er uendelige mange rejsemål. Er der råd til en rejse til Canada, USA eller Australien? Bare bank på, hr. og fru Grøn og Rød og lyt efter: Familierne vil ikke leve i nærheden af vindkraftværker – de vil ikke se på kæmpe rotorblade og høre og mærke støjforureningen. De vil heller ikke være vidne til udryddelsen af rovfugle og flagermus, opleve forurenet grundvand og hæslige industrilandskaber ved siden af historiske bygninger.

Modstanden mod vindkraftværker i nærheden af mennesker og i naturen er vokset eksplosivt i de sidste år, fordi flere og flere familier bliver berørt af denne menneskeskabte naturkatastrofe. Nye protestgrupper arbejder dag og nat for at forstå vindenergiens snavsede hemmeligheder, mens politikerne gemmer sig bag strategisk uvidenhed.

Der er et par spændende retssager på vej i år, som vil vise, om der findes retfærdighed i vores demokratiske stater. Det er klogt at holde øje med de store organisationers hjemmesider og facebooksider: epaw.org, friends-against-wind.org og na-paw.org, der vil offentliggøre vigtige nyheder.

Vindindustriens klamme spøgelse er forhåbentligt snart på retur.

 

Når “windweasels” møder advokater, også Fremtidens Isenvad har fået juridisk hjælp

hoeringssvar_1_2

Det er en udsøgt fornøjelse at læse advokat Poul Hvilsteds høringssvar. Her betegnes Lokalplan nr. 277 og VVM-redegørelse for vindmølleprojektet Københavnerhede ved Isenvad som ulovlig og ugyldig. Kommunen “kan ikke reparere på VVM-redegørelsen“, den er bare for dårlig.

Her er så lokalplanen, der skal garantere, at alt er i den skønneste orden og borgerne ikke behøver at blande sig mere. Alt er på plads, ingen vil komme til skade, hverken mand eller (flager-) mus, og kommunen kan få endnu mere CO2-fri strøm og gøre Christiansborgs rød-grønne politikere meget glade. Det er jo dem, der stadig sværger på den hellige tekst, der hedder: ENERGIAFTALEN. Alle andre love må vige for vindmøller, hvis det gik efter disse politikeres inderste ønske. Men nu er der optræk til ballade.

forslag-lokalplan-277

Vindmøllenaboer over hele verden kæmper for deres sundhed og ejendom. Med hjælp fra uafhængige advokater er chancerne meget store for at få ret. Når vindindustrien og regeringen arbejder så tæt sammen om at gennemføre en vanvittig energipolitik, er det næsten umuligt for almindelige borgere at blive taget alvorligt.Uden kompetente fagfolk går det ikke.

 

Vindindustriens angstprovokerende ørken og den tyske befolknings krig mod ødelæggelsen

http://www.welt.de/politik/deutschland/article152660500/Die-grosse-Angst-vor-der-Windindustrie-Wueste.html

Tyskernes kamp mod vindmøllediktaturet er blevet meget stærk. I marts måned begynder en retssag med en forfatningsklage mod den tyske stat, som har svigtet sine egne borgere. Ligesom i Danmark bliver vindmøllenaboer syge af infralyd, lavfrekvent støj og stress over myndighedernes brutale ignorance. Vi holder øje med, hvad der sker i de næste uger og ønsker held og lykke for de tyske familier og deres advokater og fagfolk.

 

Vindmøllenaboer til foretræde i Miljø- og Fødevareudvalget, den 4. november 2015

http://www.ft.dk/Folketinget/udvalg_delegationer_kommissioner/Udvalg/Miljoe_og_Foedevareudvalget/Kalender/Vis.aspx?session=20151&meetingNumber=1273346&abbreviation=MOF&se=1

På hjemmesiden ligger alle dokumenterne, som er blevet sendt ind til udvalget forinden.

Det er ikke første gang, danske vindmølleofre har været på besøg i hovedstaden for at klage over vindindustriens regime. Men nu har Danmark fået en ny regering og et nyt håb om, at der endelig kommer en retfærdig og faglig funderet støjbekendtgørelse.

Vi håber, at miljøministeren vil invitere akustikprofessor Henrik Møller til et par møder og lytte til ham i stedet for miljøstyrelsens vindfanatiske embedsmænd.