Kategoriarkiv: Videoer

Vindindustrien har det godt i Denmark – just som en ræv i hønsestalden

En stærk beretning om, hvordan det lykkedes for vindindustrien, her Vattenfall og som opstiller Hagesholm, at udslette den virkelig grønne virksomhed Lammefjordens Stauder ved hjælp af en yderst snedig kurator og Den Danske Bank.

Et transkript af hele videoens tekst vil være til rådighed om kort tid og dermed også en oversættelse til flere europæiske sprog.

Danmark, nu blunder din lyse nat – og alle dine politikere blunder med.

Teksten til videoen “Det ultimative justitsmord”

her: Lammefjordens Stauders udslettelse – Vattenfall & Co.

Nu inklusive slutning! “Kampen om vindmøllerne”, rystende tysk dokumentar fra den 1. august 2016

 

De tyske borgeres accept for landes 26.000 vindkraftværker med deres kun 15 % bidrag til hele el-forbruget eksisterer ikke længere. Der findes mange indlysende grunde til det. Der er for eksempel lokalpolitikeres helt åbenlyse beskidte private forretninger med “ren vindkraft” på bekostning af familierne, der skal bo klods op ad disse sundhedsskadelige industribygninger. Der er “natur”-organisationen BUND med sine tætte forbindelser til vindindustrien og der er vindindustriens helt uhørt aggressive lobbyarbejde i Bundestag, det tyske parlament i Berlin.

Denne stærke dokumentar viser et eksempel på en borgmester, der får bygget en vindmølle på sin egen mark til en årlig pagt på 10.000 €. Han har selv stemt for den i byrådet, Han er langt fra den eneste borgmester i Tyskland, der har brugt sin magt til at forsyne sig med en vedvarende energikilde i form af let flydende pengestrømme. Fattige familier har ikke råd til at stopfodre pengegriske jordejere, investorer og industrien, fordi den afgiftstunge el-regning stiger voldsomt. Politikerne er ligeglade med befolkningen, bare deres egen kasse er fyldt.

Dokumentaren viser vindindustriens yderst aggressive metoder, der skal sikre den fortsætte rundhåndede offentlig støtte. Det gør indtryk at se en stor “klimademonstration”, hvor bestilte og betalte industriarbejdere fra bl.a. Vestas og Enercon i massevis blev kørt med busser til Berlin for at give indtryk af en folkelig opbakning for nationens klimaindsats, dvs. udbygningen med endnu flere vindkraftværker tæt ved byer, på marker og i skove.

Denne dokumentarfilm er kun begyndelsen af en massiv holdningsændring i Tyskland. Vindmølleindustrien har fuldstændigt mistet befolkningens respekt og medierne har endelig forstået, hvorfor.

Tv-serie “Bedrag”: “Bedrag-direktøren er en blanding af Obama og Asger Aamund.” Nej, er det rigtigt?

http://www.dr.dk/nyheder/kultur/bedrag/video-bedrag-direktoeren-er-en-blanding-af-obama-og-asger-aamund#!/

Danskerne ser med stor spænding på tv-serien, der handler om en vind-koncerns undergang, mens dr.dks hjemmeside ikke tør at antyde, at en spade sagtens kunne være spade, hvis den nu ligner en.

Vi kunne slet ikke finde oplysninger om, at Obama eller Asger Aamund har haft succes med eventuelle forretningsforbindelser i Abu Dhabi. Men søgning på vindenergi og Abu Dhabi gav resultat:  http://ing.dk/artikel/vestas-vinder-energiverdenens-nobelpris-115706

I 2008 havde Ditlev Engel succes med at blive Årets leder. Det var det år, hvor der udkom to varme klimabøger: “Da klimaet blev hot” fra Conni Hedegaard og “Sidste udkald”fra Martin Lidegaard. Bøgerne kan lånes på bibioteket, formodentligt uden den helt store ventetid. Verden har fået andre udfordringer end vindindustriens og politikernes klimavisioner.

 

Fra Australien: Og her efterspørger Vestas Wind Systems forhenværende direktør om:

“ENERGY POLITICS LONGTERM’S CERTAINTY” (Vil sige: Vedvarende støtteordninger, tak!)

 

 

 

 

 

 

 

Alle taler om George Orwells roman “1984” – vi giver et youtube.com link til filmen

 

Af en eller anden besynderlig grund – hvad kan det dog være – dukker navnet George Orwell regelmæssigt op, når der skrives om klimapolitik og vindmølleplanlægningen. Det er kritiske borgeres skræk, at se alle gamle love og regler blive fejet til side for at opfylde en eneste statsligt besluttet plan. Retorikken siger det hele. Hver VVM-redegørelse indledes med statens mantra og milliarder af offentlige midler bliver stillet til rådighed for at gennemføre en politik, der stort set er begrundet med angstfremkaldende propaganda om klodens undergang.

Vores demokratiske frihed er under angreb, når børn bliver introduceret i klimakatastrofens tankegang, når journalister ikke må skrive eller vise, hvad de selv opfatter som væsentligt og når myndigheder udstiller forskere som skadelige klimaskeptikere.

Det er måske for meget forlangt, at alle danskere skal læse Gerorge Orwells bog og tænke lidt over, hvorfor man egentlig får myrekryb over denne historie, men at se filmen, kan måske lige passe ind i tidsplanen. Så forstår man bedre, hvad et “Ministerium for Sandhed” er for noget.

 

Vindmøller bliver først grønne, når der gror mos på dem…

… og det kan gå stærkt for nogle af dem, som man kan se på denne video, som friends-against-wind.org viser på sin hjemmeside. I dette tilfælde handler det om en ENRON-mølle, som i november måned 2015 mistede et af sine rotorblade, der ved naturkræfternes vold blev splittet ad og spredt over mark og skov. Møllehusets giftige kemiske substanser, vindmøllernes hemmelige hjerteblod, dryppede uhindret ned i jorden og videre i grundvandet. Den slags uheld sker i ny og næ, fordi disse monstermaskiner aldrig er blevet undersøgt for deres skadevirkninger på mennesker og miljøet. Derfor var der heller ikke grund til at sikre maskinernes omgivelser for miljøskader. Vindindustrien har fået frie hænder til at “udvikle” deres pengeautomater på deres egne præmisser. Det handler om maksimal profit ved hjælp af propaganda.

https://da.wikipedia.org/wiki/Enron

ENRON blev overtaget af GE, nu hedder koncernen GE Wind Energy.

 

mitFyn.dk: “Hold afstand til ørnerede på Tåsinge” – Danmarks Naturstyrelse: Gælder ikke, når du er en vindmølle!

Danmarks borgere elsker deres havørne og tusindvis af mennesker har set denne rede på youtube:

 

mitfyn.dks journalist Gitte Kjeldal advarede i år: “Hold afstand til ørnerede på Tåsinge”. I artiklen nævner hun, at der er mindst 63 havørne på Sydfyn og at lokale ornitologer opfordrer folk til at lade redebyggende ørne være i fred. DOF har to redekoordinatorer, der kender alt til havørnes følsomhed. Fuglekiggere skal hellere nyde “de flyvende døre” i luften i stedet for ved reden.

Men Svendborg kommune er mindre intereseret i havørne end i vindmøller. Den 13.12.2012 søgte kommunen om dispensation til et repoweringsprojekt og fik straks svar den 10.1.2013. Sagen skulle genoptages, fordi udpegningsgrundlaget var blevet ændret den 31.12.2013.

I august 2015 har Naturstyrelsen givet dispensation til at erstatte 3 vindmøller  på 40 meters højde inden for strandbeskyttelseslinjen til to, som er dobbelt så høje. I begrundelsen indrømmes gerne, at der kunne være en potentiel risiko for havørne, men meget hurtigt afvises risikoen på grundlag af en bestilt rapport. I stedet for at tale med de lokale borgere, der bor i naturen, stillede Naturstyrelsen sig tilfreds med en rapport over et kort besøg i området. Fuglebegejstrede borgere, der kan se havørnenes familieliv og ørneungernes flyveøvelser fra deres haver, blev ikke inddraget i beslutningsprocessen.

Dispensation til genopførelse af 2 vindmøller som erstatning for eksisterende vindmøller inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr nr

Det er ganske gratis, at slå en ellers strengt beskyttet rovfugl ihjel, når det bare sker med en vindmølle. Eneste kommentar fra Miljøstyrelsen kunne være: Nå, hovsa, det troede eller “vurderede” vi godt nok ikke, at den ville flyve ind i rotorbladene. Det må I meget undskylde…

At kommernes folkevalgte ikke har fuldt overblik over internationale studier om rovfuglenes massedød på grund af vindmøllers roterende monsterknive, kan måske forstås, men det kan ikke begribes, at netop de uvidende kommuner har hals- og hovedret over Danmarks og hele verdens strengt beskyttede fugle.

Og det er helt ubegribeligt og skandaløst, at en dansk myndighed som Naturstyrelsen, der er sat i verden for at beskytte naturen, vil give en kommune dispensation til at etablere vindmøller tæt på rugende rovfugle inden for strandbeskyttelseslinjen.

Argumentationen er så plat, som den kun kan være, når den giftgrønne propagandamaskine kører på fuld skrue:

_______________________________________________________________________________

“Begrundelse for afgørelsen
Det ansøgte ligger inden for strandbeskyttelseslinjen, og forudsætter derfor
dispensation efter naturbeskyttelsesloven.
Udbredelsen af vedvarende energi er et anerkendelsesværdigt formål, og ansøgninger
herom skal derfor efter omstændighederne behandles lempeligere end andre typer af
anlæg indenfor strandbeskyttelseslinjen, jf.Natur-og Miljøklagenævnets NoMO nr. 772
Naturstyrelsen har i afgørelsen lagt særligt vægt på, at der i forvejen er opstillet to
vindmøller med samme placering. De nye højere møller vil efter Naturstyrelsens
vurdering betyde en begrænset øget påvirkning af kystlandskabet,
som opvejes af  den større miljømæssige gevinst ved de nye møller.
I den gennemførte væsentlighedsvurdering er det konkluderet, at der ikke ses at
være risiko for negativ påvirkning af arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget
undtaget for arten havørn. For havørnen kunne det ikke afvises, at der var risiko for
negativ indvirkning på artens mulighed for opnåelse af gunstig bevaringsstatus.
Der er derfor foretaget en særskilt undersøgelse af forekomst og adfærd af havørn på det
vestlig Tåsinge. På baggrund af denne undersøgelse konkluderes det, at ”det er usandsynligt, at
de planlagte vindmøller ved Skiftekær vil kunne medføre en væsentlig påvirkning af
bevaringsstatus for havørnen i F71, Det Sydfynske Øhav. De eksisterende vindmøller har så
vidt vides ikke givet anledning til kollisionsdrab hos de lokale havørne.”
På baggrund af den gennemførte væsentlighedsvurdering og yderligere undersøgelser om
havørnens forekomst og adfærd er det Naturstyrelsens vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv,
eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke Natura 2000-området væsentligt.
Det ansøgte vil ikke ødelægge eller beskadige leve-eller voksesteder for de arter, der indgår i
udpegningsgrundlaget. Det ansøgte vil endvidere efter Naturstyrelsens vurdering ikke medføre
beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for dedyrearter,
der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.”
_________________________________________________________________________________________
Inden for strandbeskyttelseslinjen må der ikke sættes en campingvogn eller et hegn op,
men vindmøller er altid  hjerteligt velkommen i Vestas/Siemens eget vindmølleland
Danmark.

 

Direkte link til finsk tv-udsendelse om 8 danske Vestas vindmøller, der tog en stor børnefamilies hjem

http://areena.yle.fi/1-2449130

Start ved 6 min 10 sek.

Jo, de taler finsk hele vejen igennem – men den velfunderede og erfarne forsker i infralydens skadevirkninger, professor Mariana Alves Pereira fra Portugal, forsvarer sit faglige standpunkt på engelsk.

Oversættelsen fra finsk til dansk er på vej! Tv-indslaget vil være tilgængeligt med engelske undertekster meget snart.

 

Pas på, danske medborgere, “vindpesten” er over os, uden engagement fra jer helt almindelige mennesker, kan industri og politik gøre, hvad der passer dem!

Denne video er skabt af fortvivlede borgere i Jylland, som ikke vil finde sig i flere løgne fra vindindustriens spekulanter og vindfanatiske politikere og deres embedsfolk.

__________________________________________________________________________________________

Vi oplever den samme situation, lige meget, hvor på kloden vi bor: Vindmaskinerne bliver præsenteret som en livsnødvendighed. I Danmark skal vi bare sidde som skolebørn ved et bord under klassens time. Der må hyggesnakkes med en lille kop kaffe i hånden. Vi må allernådigst komme med vores helt egne foreslag om, HVOR disse monstre skal stå. Der er ikke lagt op til en ærlig diskussion om vindkraftværkernes skader på familierne og hele miljøet.

Der er ikke indberegnet, at borgerne klart og tydeligt siger : NEJ!

Menneskehedens ældgamle eksistentielle angst for fremtiden bliver skamløst udnyttet for at sælge vindenergien som den frelsende kraft, der alene kan standse fremtidens almindelige og evige kaos. Det er pseudo-religiøst! Der er skabt en beskidt klimakult for at få borgerne til at makke ret og betale omkostningerne for dette vanvid.

Er der virkelig ikke nogen, der har tænkt lidt over, hvor menneskelig aktivitet virkelig skader planeten? Hvad med CO2 og krig? Er der nogen stat, der har skullet stå til regnskab for den uhyre destruktion over flere generationer, som krigshandlinger skaber? Et moderne kulkraftværk burde ikke have den samme skræmmende effekt som et bombefly.