Kategoriarkiv: Videnskabelige artikler

Danmarks Vindmølleforeningens kamp om overlevelse – bl.a. ved hjælp af den “fine” ven, professor emeritus Simon Chapman

Danmarks Vindmølleforening med sin sekretariatsleder Henrik Vinther er meget fortvivlet. Danskerne derude på landet kan ikke lide gigantiske, larmende og hæslige vindapparater.

De vil bare ikke have dem og nu er det lykkedes for nogle af Jyderne, at overbevise en gruppe af deres kommunalpolitikere om vindparkers skadelige virkning på menneskers sundhed og nærmiljøets trivsel.

Det er jo meget skidt for vindforretningen. Investorerne og lodsejerene har brugt så ufattelig mange dejlige danske kroner på at forberede det hele, og nu gik eventyret i vasken. Øv. øv og atter øv. Årsagen til denne fiasko må findes. Kunne det være, at den portugisiske professor Mariana Alves Pereiras foredrag i Gram var skyld i den massive modstand? Nå, så må sekretariatslederen jo finde på noget. For nogen er det altid det nemmeste, direkte at angribe ubekvemme personer, dvs. straks dolke dem i ryggen og gøre et forsøg på, at overbevise borgerne om deres helts eller heltindes uduelighed.

Denne uværdige strategi er meget brugt i det fjerne Australien, hvor danske Vestas har formået at invadere verdensdelen med ufattelig mange og gigantiske vindparker. Henrik Vinther fandt sin allieret helt derude. Det handler om professor emeritus Simon Chapman. Denne herre har gjort sig bemærket ved at gøre brug af betegnelsen “wing-nuts” for vindmøllenaboer, som har klaget over Vestas’ vindkraftstøj i deres hjem og de opståede alvorlige helbredsproblemer. Han har offentligt udtalt og skrevet, at disse mennesker er simulanter, der lider under NOCEBO effekten og at dette kan sammenlignes med almen overtro. Simon Chapman har strikt afvist at besøge familierne i deres støjforpestede hjem, fordi han jo heller ikke besøger folk, der tror på alt muligt skørt og irrationelt. Kort og godt: Simon Chapman er en hardliner, der tit og ofte har holdt foredrag for vindindustrien og har skrevet nogle deraf prægede artikler for at styrke Australiens “bæredygtige” energipolitik.

Stopthesethings.com har bragt senator John Madigans tale på sin hjemmeside. Her forklarer han, hvorfor han undtagelsesvis går efter manden og ikke efter bolden. Simon Chapmans adfærd fortjener at blive offentligt kendt.

Senator John Madigan Skewers Simon Chapman – STOP THESE THINGS

Når vi nu kigger nærmere på Chapmans artikel, så kan vi gætte os til, at Henrik Vinther åbenbart ikke har regnet med, at nogen gider at læse den. Den skulle nok bare lige bruges til at berolige foreningens medlemmer. At fremvise en ægte professor fra Australien, det måtte være nok til at redde medlemmernes nattesøvn og samvittighed.

Faktum er: Simon Chapman er ikke læge og ikke akustiker og har dermed slet ikke kompetence til at udtale sig om vindmøllestøjens virkning på mennesker. Han har ikke nogen anelse om den naturvidenskabelige del af sagen og har heller ikke lyst til at sætte sig ind i den forskning, der allerede findes. Han er uddannet sociolog og hans speciale er rygning og tobaksreklamer. På University Sydneys hjemmeside Emeritus Professor Simon Chapman – The University of Sydney bliver hans værker præsenteret. Der vises ingen forskning, der har med støj eller sundhedsskader pga. vindkraftværker at gøre. Chapman har ikke brugt sit liv på, at bevise vindmøllestøjens uskadelighed ved hjælp af videnskabelig forskning.

Henrik Vinther har valgt Chapman’s lille artikel fra 2013, fordi den handler om et – for vindindustrien – farlige emne: Vibroacoustic Disease. Efter Mariana Alves Pereiras foredrag i Gram i november 2016, var der åbenbart pludselig akut behov for at finde et våben mod den portugisiske forskning i infralydens virkning på mennesker.

Simon Chapman og hans medforfatter bruger en noget sælsom metode: forfatterne googler sig igennem internettet og jagter beviser for denne meget enestående og specielle forsknings “manglende anerkendelse”. Målet er at afkræfte resultaterne, så forskernes arbejde ikke skal kunne bruges som bevis for infralydens skadevirkninger.

Skal videnskab ikke være fornyende og ærlig i sin søgen efter sandhed? Her handler det om en planlagt smædekampagne for at opfylde et eneste mål: at forsvare vindindustriens selvopfattelse om at være sundhedsfremmende. Chapman og hans kollega måler hverken støj eller undersøger mennesker/dyr for sundhedsskader efter udsættelse af lavfrekvent støj/infralyd.

I konklusionen afslører hr. Chapman og hans medforfatter deres energipolitiske agenda og viser dermed deres fælles interesse med sekretariatslederen for Danmarks Vindmølleforening Henrik Vinther:

“The term “vibroacoustic disease” resonates with a portentousness that may foment nocebo effects among those hearing about it and assuming it to be an established disease classification, ackknowledged in medicine.”

“Wind turbines have the potential to make further major contributions to renewable energy generation, and thereby to reduce greenhouse gas emissions. Health concerns are being used by wind energy opponents to thwart new projects. Regulary authorities should take care to critically examine the quality of evidence for claims that wind turbines harm health.”

Oversættelse: “Begrebet vibroakustisk sygdom genlyder med en ildevarsel, som kan skabe nocebo effekter blandt de, der hører om det og formoder, at det er en anerkendt sygdoms klassifikation i medicin.”

“Vindturbiner har potentialet at gøre store bidrag til den bæredygtige energiproduktion og dermed at reducere drivhusgas forureninger. Helbredsbekymringer er blevet brugt af vindenergi modstandere for at forpurre nye projekter. Beslutningstagende myndigheder bør sørge for kritisk at undersøge bevisernes kvalitet over for påstande, at vindturbiner skader helbredet.”

Hele artiklen findes her:2013-how-the-factoid-of-wind-turbines-causing

Danmarks Vindmølleforening har et formål: at fremme vindkraftudbygningen i Danmark. Henrik Vinther tjener sit daglige brød ved at arbejde for denne forening. Fred med det.

Men det er direkte uanstændigt, udansk og uværdigt at nedgøre internationale forskere, der i årtier har arbejdet seriøst og ihærdigt for at forstå flymekanikeres alvorlige sygdom.

Vindkraftværkers støj var slet ikke et emne, da forskerteamet i Portugal begyndte med deres arbejde. Lavfrekvent støj og infralyd forekommer som bekendt ikke kun ved vindkraftværkers drift, men også ved driften af andre store maskiner, f.eks. fly og helikoptere eller skibsmotorer.

Forskningen står ikke stille, men den tager rigtig lang tid. Allerede i dette år 2017 vil der komme resultater fra Danmark og Tyskland. Der er løbende undersøgelser i gang og på grund af det vil Tysklands støjregler for lavfrekvent støj og infralyd blive ændret i år. Det er snart slut med at nøjes med støjberegninger. Nu skal der måles helt ned til de laveste frekvenser i menneskers hjem. Nogle myndigheder har forstået alvoren!

Men ingen regering i verden har nogensinde indkaldt sygdomsramte vindkraftnaboer til lægelige undersøgelser for at forstå sammenhængen mellem et tæt naboskab til vindkraftværker og boliger. Sundhedsstyrelsen i Danmark vil ikke lytte til familierne og afviser en dialog med dem. Det ødelægger tilliden til det politiske system.

Det ville klæde Danmarks Vindmølleforening at opføre sig fair og lydhør overfor mennesker, der klager over vindkraftværkers støj og at vise en anstændig og saglig stil i forhold til internationale forskere. 

 

 

Ny artikel om vindmøllestøjens skadevirkning: Jerry L. Punch, Richard R. James: Wind Turbine Noise and Human Health

Den multinationale vindkraftindustri vil gerne overleve og er tvunget til at afvise vindkraftmodstandernes argumenter som ren fantasi. Derfor bliver industrien og deres supportere ved med at påstå, at der ikke findes videnskabeligt belæg for vindmøllernes skadevirkninger på folk og fæ.

Denne artikels fulde overskrift hedder: Wind Turbine Noise and Human Health: A Four-Decade History of Evidence that Wind Turbines Pose Risks

final-final-16-09-30-wind-turbine-noise-final-manuscript-hhtm-punch-james

Fire årtiers historie over beviser er imponerende, men ikke for vindkraft kapitalisterne og deres rød-grønne tilhængere. Artiklen er på 72 sider og har 180 litteraturhenvisninger, som handler om emnet støj som helbredsrisiko.

Artiklen er bygget op over 12 af vindkraftindustriens påstande og banker dem på plads med netop fire årtiers videnskabeligt bevismateriale.

Det er ikke specielt forunderligt, at danske medier ikke vil beskæftige sig med emnet og de allerfleste ikke føler trang til at præsentere nogen som helst dårlige nyheder om vindmøller. Borgerne må selv knokle sig igennem lange engelske tekster for at forstå internationale videnskabsfolks artikler. De fleste medier har forbindelse til http://www.fem-2004.dk/medlemmer/, hvor journalisterne er i mindretal og åbenbart ikke tør at være illoyale overfor deres mægtige “venner” i industrien.

Vindindustriens 12 argumenter, som Punch og James præsenterer og skyder i sænk:

1. Side 5 – Infrasound kan ikke høres af mennesker, – infrasound kan MÆRKES af mennesker og der findes en stor samling af videnskabeligt materiale om den ekstreme belastning fra infralyd fra store maskiner (fly, helikoptere) og ventilatorer, der er i stand til at gøre en hel bygning til et støjhelvede.

2. Side 10 – Infralyd fra vindmøller er ikke noget specielt, kroppen og naturen laver dem selv – Ærlige målinger viser, at den meget komplekse vindmøllestøj slet ikke kan sammenlignes med bølgernes brusen og en lille tur i en børnegynge.

3. Side 13 – Der findes ikke beviser for, at hørbar og ikke hørbar vindmøllestøj fører til negative helbredsvirkninger for mennesker og der findes ingen fysiske mekanismer for en forklaring hvordan ikke hørbar akustisk energi kunne være skadelig. – Beviserne er samlet igennem 4 årtier og hvis man læser det videnskabelige materiale, må man bare give sig til at forstå indholdet.

4. Side 27 – 0,3 til 0,5 kilometer er tilstrækkelige sikkerhedsafstande for at beskytte mennesker fra skader, uanset hvor høje eller stærke vindmøllerne er. – Det er ikke sandt. Med ærlige målinger kan vindmøllestøj påvises over langt større afstande. To statsautoriserde undersøgelser er i gang og vil være afsluttet i 2017, dvs. det er Tyskland og Danmark, der har betalt videnskabelige undersøgelse for at få en konklusion. Tysklands undersøgelse inkluderer dog flere aspekter og bruger ikke udelukkende registerundersøgelser som Danmark.

5. Side 29 – Gene er en irritation, men ikke et helbredsemne. – Irritationen kommer bl.a. fra søvnforstyrrelse, der fører til stress og alvorlig sygdom. Søvnforstyrrelser har meget alvorlige konsekvenser for menneskers helbred, det er bevist for længe siden og WHO advarer for støjbelastninger især om natten.

6. Side 32 – Støjen kan ikke være begrundelsen fra alle naboklager, der må være noget andet – Naboerne, der flytter fra området, får det hurtigt godt igen, når de ikke er udsatte for støjen længere. (Børns næseblod, kramper, hovedpine og kvalme stopper.)

7. Side 33 – Infralyd er forbundet med normal lyd, der kan måles med A-vægtede målinger – A- vægtede målinger kan ikke registrere de lave frekvenser, som er relevante for infralydens lydtryk. Den er meget højere, end vindindustrien offentligt vil indrømme, men vindindustrien ved det alt for godt og sørger for at beskytte deres data.

8. Side 35 – Vindmøllesyndromet er ikke accepteret som en diagnose hos lægerne, så lægerne kan ikke behandle det. – Syv af de ti symptomer for vindmøllesyndromet står på lægernes ICD-10 diagnose system.

9. Side 37 – Peer-reviewed epidemiologisk litteratur er det eneste acceptable grundlag for at bevise en logisk sammenhæng mellem vindmøllestøj og negative helbredskonsekvenser. Vindindustrien nægter konsekvent at slukke for vindmøllerne ved støjmålingerne i naboers huse og vil heller ikke fremlægge deres egne driftsdata. Det gør det svært at påvise en nøjagtig sammenhæng mellem akute naboklager og vindmøllestøjens styrke. Men det er lykkedes for den australske akustiker Steven Cooper at påvise den individuelle vindmølle-signatur, da vindmøllerne første gang blev slukket for forskningens skyld. Han har kunnet bevise en sammenhæng mellem naboernes støjbelastningerne og vindmøllernes drift.

10. Side 43 – Nocebo-effekten som en psykisk forventning forklarer, hvorfor mennesker klager over negative helbredskonsekvenser. – Vindindustrien ynder at angribe og fornærme ofrene og støtter sig til en australsk “forskers” påstande, som ikke er underbygget af solide videnskabelig undersøgelser. Simon Chapman er hverken læge eller akustiker og har ikke forsket naturvidenskabeligt med emnet.

11. Side 49 – Kun et mindretal, hvis der overhovedet er nogen, er negativt påvirket af vindmøllestøj, hovedparten klager ikke. Spørgeskemaer har deres svagheder. I artiklen nævnes dog en undersøgelse af en forsker, der beretter om en højere sygdomsrate hos vindmøllenaboer end andre. Det betragtes også som en fejl at ignorere de konkrete beviser som fraflytning fra vindmølleområder.

12. Side 51 – Der findes ikke videnskabeligt belæg i litteraturen for at støtte en forbindelse mellem vindmøllestøj og negative virkninger. Vindindustriens undersøgelser inkluderer ganske enkelt ikke de vigtige studier, der beviser, at vindmøllestøj skader menneskers helbred og velvære.

Denne korte oversigt er en meget lille erstatning for den intensive læsning. Det er især vigtigt at kigge grundigt på litteraturlisten, der indeholder den væsentlige forskning. Konklusionen er: Der findes mange videnskabelige undersøgelser, der beviser vindmøllestøjens negative virkning på menneskers helbred. Man skal bare læse og forstå artiklerne.

Glemt norsk skoletekst tilbage fra 1987 i “VITEN”, et tidskrift for skoleelevers naturfag – om INFRALYD

Den norske forfatter til denne oplysende tekst i tidsskriftet “Viten” hedder professor Alv Egeland, er lektor i fysik og årgang 1932. “Viten” er et tidsskrift og nu også/eller hjemmeside for naturfag i norske skoler. Teksten handler om INFRALYD.

“INFRALYD” er blevet et forbudt ord i nogle danske rød-grønne miljøer, hvor man ikke tror på den slags. Den fremherskende mening er, at det der må være noget psykisk og det kan helt sikkert afhjælpes med en lille værditabsordning og et par andele i vindmølleparken. Er det ikke ligefrem bevist, at vindmølleejere aldrig brokker sig over støj?

Her kommer fotokopierne fra denne udmærkede og let forståelige artikel fra 1987, en side af gangen. Dengang havde man ikke fordomme overfor bestemte fysikalske kendsgerninger og kunne endnu tillade sig at undervise de store skoleelever i emnet INFRALYD.

IMG_0001

IMG_0002

IMG_0003

IMG_0004

IMG_0005

Der er en meget interessant passage i teksten: “Helikoptere kan identificeres”. Da helikoptere er et vigtigt transportmiddel til civile og militære formål, er de af betydelig interesse, skriver forfatteren.

Citat på norsk:  “Rotorene står for det aller meste av infralyden, og ethvert helikopter har sitt eget, karakteristiske lydbilde. Ved nøjagtige målinger kan man faktisk identificere enhver helikoptertype på grunnlag av lydbildet. Man kan til og med opdage eventuelle tekniske fejl med slike lydmålinger, og målingerne kan utføres selv om helikopteret er under horizonten”

Vores videbegærlige spørgsmål: Er et vindkraftværk ikke i grunden en slags helikopter, der ikke kan komme fra stedet, fordi den jo er monteret på en mega skorsten? Og var det ikke støjeksperten i Australien, Steven Cooper, der havde fundet vindkraftværkers individuelle “signatur”? Hver vindmølle har sit eget lydbillede. Hvad er det mon for nogle måleinstrumenter, der blev brugt til at dokumentere helikopteres infralyd i professor Alv Egelands unge år?

Og her infrasound_508(1) er en hel samling af artikler fra 2001, der handler om INFRALYD. National Institute of Environmental Health Science (NIEHS) har udgivet et litteratur review om INFRALYDENS virkning på mennesker. Baggrunden for dette initiativ var de gentagne klager fra borgere, der oplevede gener fra dybe lyde i omgivelserne. Der konstateres, at mange af undersøgelsernes resultater viste, at blodtrykket, åndedrættet og balancen hos mennesker blev negativt påvirket af INFRALYD. Når man går undersøgelserne igennem, kan man se, hvordan forsøgene blev udført: testpersonerne plejede at være unge mænd og tidsrummet for støjbelastningen var meget kort. Flere af artiklerne findes kun som en kort engelsk opsummering, fordi forsøgene blev udført og beskrevet i andre lande. Det er selvfølgelig ikke blevet lavet forsøg over mange døgn over flere uger, måneder eller år. Det ville hverken have været lovligt eller muligt at udsatte testpersonerne for mere støj end mest nødvendigt for at få et eller andet tydeligt resultat.

Men det er den permanente støjpåvirkning over mange år – resten af beboernes liv, som mange vindmøllenaboer skal leve med. Der er ikke vilje tid at lytte til Aalborg akustikernes advarsler og lære af deres målemetoder. Resultaterne vil nemlig skade den privilegerede vindindustri. IMG

 

Nuno A. A. Castelo Branco , Mariana Alves-Pereira og deres team i Lissabon/Portugal er de forskere, der ved mest om infralydens skader og hvordan man diagnosticerer VAD

Euronoise2015-000601

I 2015 har Prof. Mariana Alves Pereira holdt et foredrag ved http://www.euronoise2015.eu/ om hvordan man ved hjælp af specielle vævsundersøgelser kan stille diagnosen VAD, Vibro Acoustic Disease. Nu er den skriftlige dokumentation tilgængelig for de læger, der endelig vil vide, hvad hele diskussionen om infralyd egentlig går ud på.

Sygdommen VAD er ikke kun en sygdom, der opstår ved at leve ved siden af vindkraftværker, men også ved at opholde sig tæt på andre store maskiner. Der findes love, der beskytter gravide kvinder for fosterskader, der ville opstå under arbejdet for eksempel som helikopterpilot eller som industriarbejder.

Vindmøllenaboer har lært igennem egne pinefulde erfaringer, at et vindkraftværk lyder som en mega helikopter, et fly eller en stående lastbil med løbende motor. Men indtil nu har voksne og børn ikke været under beskyttelse af love, der bare nævner begrebet infralyd.

De af vores læsere, der behersker engelsk på et ret pænt niveau, kan kaste et blik på prof. Marina Alves-Pereiras tekst for at få et indtryk af de portugisiske forskeres fornemme arbejde.

Men teksten er først og fremmest tænkt til de læger, der gerne vil fordybe sig i hele problematikken. Der kommer en tid – snart – hvor prof. Mariana Alves-Pereiras og hendes kollegers forskning vil være almen viden for alle læger. Ekspertise om infralydens skadelige virkning på den menneskelige organisme vil være påkrævet for at kunne hjælpe de mange mennesker, der er blevet syge af vindkraftværkers støjforurening.

Men vindmøllesygdom er også noget andet. Hele verden er ramt af et virus, der hedder vindmøllemani. De de fleste epidemier plejer at toppe på et tidspunkt og klinger lige så stille af. Vi kender desværre ikke tidspunktet, hvor verden kan erklæres som helbredt, men vi iagttager fortrøstningsfuldt den voksende oplysning og modstand i mange lande.

 

 

 

Finsk studie over vindmøllers sundhedsskadelige infralyd er udkommet nu

NEWS RELEASE Nov. 2015

Vi har berettet om den finske familie med 8 børn, der måtte flygte hjemmefra for at overleve 8 Vestas vindmøllers støjhelvede. Mens danske medier dagligt bryster sig med vindmølleindustriens ordrebøger og klapper i hænderne over de danske regeringers fantasiprægede energipolitik, har uafhængige og ærlige fagfolk travlt med at finde årsagen til vindmøllesygdomme.

Her, som alle andre steder i verden, handlede det om at få gennemført eksakte støjmålinger, der bliver udført for at beskytte landbefolkningen for sundhedsskader – og ikke at bevare vindmølleproducenter og spekulanter for manglende profit. Canada, Australien og nu også Finland som det første land i Europa har bevist, at der er noget om snakken: Vindmøllestøj skader menneskers (og dyrs) helbred!

November 2015
 
NEWS RELEASE INFRASOUND EMISSIONS FROM WIND TURBINES HAVE ADVERSE HEALTH EFFECTS
Wind turbines generate infrasound that can cause serious health problems. The infrasound from
wind turbines can carry through the air for tens of kilometres. This was verified in the
measurements carried out in Finland. This was the first time that infrasound generated by wind
turbines was verified by measurements in Finland. Tuulivoima-kansalaisyhdistys (TV-KY) ry –the
National Association of Citizens against Giant Windmills -has recently released an extensive report
on the infrasound emissions from wind turbines and their impact on people’s health.
The wind turbines being built in close proximity to residential areas in Finland are the biggest in
Europe.Their rotating blades generate low frequency noise and infrasound, i.e. frequent and
continuous air pressure pulses that can travel for very long distances.
Low frequency noise refers to frequencies between 20-200 Hz that are audible to the human ear, and
infrasound refers to frequencies between 0.1-20 Hz that can’t be picked up by the human ear.
Wind power companies, as well as some researchers, have claimed that “infrasound can’t
cause adverse health effects as it is inaudible”. Similarly, we could maintain that radiation isn’t
harmful as it is beyond sensory perception.
However, in the summer of 2015 the German Max Planck Institute released a study conducted using
a new kind of measurement technology. Contrary to the well-established view, the study showed that
the alarm mechanisms of the human brain are sensitive to very low infrasound that is below the
hearing threshold.
The need for a survey conducted by the TV-KY Association arose when a growing number of residents
in areas located near wind farms started to report health problems, some of which were serious. The
measurements showed that the rapidly changing low frequency noise and infrasound caused by
wind turbines can indeed be measured inside Finnish homes.
Low frequencies permeate the structures of buildings and they can be disturbingly
distinguishable from background noise, particularly indoors. Infrasound, on the other hand, can’t
be picked up by the human ear, but the residents complain over a great number of symptoms, some
of which are serious. The emergence and degree of problems depend on the strength and length of
exposure. In Finland, large scale wind farms have only been constructed for a few years.We don’t yet
have any records of the number of people who have had health problems caused by the infrasound
emissions of wind turbines.
For this report, we interviewed 12 Finnish families who live in close proximity to giant wind turbines
in Finland, and we collected the experiences of 55 people concerning the health impacts of industrial
wind power production. Out of these 55 people, 33 suffer from sleep disturbances, 26 from ear
problems, 23 from headache, 17 from nausea, 11 from heart problems and 11 from inertia.
 
In addition to infrasound emissions, the audible low frequency noise of the up to 230 m tall wind
turbines is directed with force horizontally away from the rotating blades, both downwind and
against the wind. The massive air pressure pulse, generated by the blades, that varies with 1- 2
seconds intervals, produces low frequency noise that isn’t actually directed at the foot of the wind
turbine or on the side.
This partly explains why the interviewed residents in areas that are close to wind farms don’t react
identically to wind turbine noise, which is at its worst during night time. In our measurements, we
used a microbarometer, an exceedingly accurate instrument for measuring atmospheric pressure.
The measurements were carried out in homes that had reported adverse health effects caused by
wind turbines. The report presents the noise measurements carried out inside the homes of some
families interviewed in the survey.
The infrasound emissions from wind turbines were clearly perceivable.
The report describes what types of well-known health problems are caused by infrasound and what
kind of mechanisms are involved. In addition to this, the report contains basic information on the
infrasound emissions of wind turbines and on how those emissions can be measured.
This report is first of its kind. Both foreign and domestic experts have been heard in the making of it,
and it goes through a wide range of literature published on the topic both in Finland and in other
countries.
The report has been prepared without any external funding, relying solely on voluntary
contribution and support from international experts. Almost all other researches and surveys
conducted on the problems caused by noise emissions from wind turbines in Finland have been
funded entirely or partly by the industry.The Association expresses its concern over the small number
of wind power research conducted independent of funding from the industry.
The Association maintains that if wind farms are suspected of causing health problems, they should
be investigated by independent medical researchers instead of simply denying the existence of
problems. The National Association of Citizens against Giant Windmills is an impartial and voluntary
association working for the benefit of people and the environment.
The report Tuulivoimaloiden infraäänen aiheuttama terveysongelma Suomessa
(Health problems in Finland caused by infrasound from wind turbines)
 is available in its entirety on the web pages of the Association:
http://tvky.info/tiedostot/infra_aani.pdf
Kalevi Nikula
Chair, M. Sc. (Philosophy)
The National Association of Citizens against Giant Windmills
Mobile +358400441 049
Email:
kalleniku@gmail.com
Website: http://www.tvky.inf

 

http://tvky.info/tiedostot/infra_aani.pdf

 

 

Miljø- og fødevareudvalgs hjemmeside pyntes af 6 vindmøller, en ko, en svane og en slyngplante

Hvilken skuffelse for Danmarks landbefolkning! Folketingets miljø- og fødevareudvalg viser klokkeklart, hvad deres AGENDA består i:

VINDMØLLER-VINDMØLLER-VINDMØLLER-VINDMØLLER-VINDMØLLER-VINDMØLLER!

Koen, svanen og slyngplanten udgør symboler for landbrug og natur.

Men hvor er mennesket i samspil med naturen?

Miljø- og landbrugsudvalget har ramt ved siden af og er kun udtryk for Danmarks desperate energipolitik. Udvalget demonstrerer, at mennesker ikke er deres sag.

Nu har Enhedslisten kaldt den nye minister for miljø- og fødevarer i samråd for at forbedre vilkårene for naturen og hæfter sig ved gylle og gift.  Samrådsspørgsmål§3 områder

Partiet overser med vilje et af de allerstørste problemer for Danmarks natur og landskaber: danske landskabers ødelæggelse og vilde dyrs død, fordi vindmøller invaderer de mest sårbare områder, truer grundvandet, slår dyr ihjel og skader familier, der bor i nærheden af disse industrielle kraftværker.

Det er helt håbløst, at råbe Enhedslistens (og SFs) politikere op, de bor jo ikke på landet, hvor fortvivlede borgere kæmper for deres hjemstavn. De har bevidst valgt at lukke deres øjne for de store skader, som vindkraftværker udgør.

De vil heller ikke se i øjnene, at det er en meget privilegeret samfundsgruppe, der skummer fløden og hvis eneste motivation for vindmølleplaner er egen gevinst.

Børnefamilier med kun en forsørger, pensionister, studerende, fattige indvandrere og flygtninge har også brug for strøm i deres hverdag og betaler PSO-afgiften lige ned i lommen på de rige og dem, der vil være vindenergiens lykkeriddere.

Her Aarhus Universitets studie: VINDMØLLER PÅ § 3-BESKYTTEDE NATURARELAER – Potentielle konsekvenser for biodiversitet, fugle og flagermus: SR115

 

 

Dyr og dårlig vindenergi i Tyskland: flere end 22.000 vindmøller – til ingen verdens nytte!

http://www.welt.de/wirtschaft/energie/article148406103/So-teuer-wird-der-Atomausstieg-fuer-die-Deutschen.html

Citat fra artiklen:

“Befürworter der Energiewende argumentieren: Der Atomausstieg verursacht nun einmal Kosten. Aber ist die Energiewende nicht dennoch ein Erfolg? Seit Inkrafttreten des EEG vor 15 Jahren ist der Anteil des Ökostroms auf 28 Prozent gestiegen. Zeigt das nicht, dass Atom- und Kohlestrom ersetzbar sind? Wissenschaftler des Physikalischen Instituts der Universität Heidelberg haben ihre Zweifel. Sie stellten jüngst fest: Trotz dreistelliger Milliarden-Beihilfen deckt die Windkraft erst 1,2 Prozent des gesamten deutschen Energiebedarfs, die Solarenergie sogar nur ein Prozent.

Wie kann das sein? Beliefert nicht eine Windkraftanlage mehr als tausend Haushalte mit Strom? Sollten bei den mehr als 20.000 Windrädern nicht 20 Millionen Haushalte mit Ökostrom versorgt sein? Ist damit die Energiewende nicht fast schon geschafft? “Nein”, stellten die Physiker fest. So hat der gesamte deutsche Stromverbrauch nur einen Anteil von 14 Prozent am Gesamtenergie-Verbrauch Deutschlands. Und die privaten Haushalte stehen wiederum nur für 26 Prozent des gesamten Stromverbrauchs.

Der Beitrag von Ökostrom zum Klimaschutz ist damit fast verschwindend gering. “Selbst wenn alle Haushalte in Deutschland ihren Strom aus erneuerbaren Quellen bezögen, so wären erst 3,6 Prozent der Energiewende geschafft”, sagt Studienautor Dirk Dubbers. Tatsächlich müsste der Klimaschutz eher bei der Heizenergie oder dem Verkehr ansetzen. “Wird im Verkehrssektor acht Prozent weniger Kraftstoff verbraucht, so spart dies mehr Energie ein, als alle bestehenden Windkraftanlagen produzieren”, so Dubbers.”

“UNDSKYLD!”siger Vestas’ australske medarbejder Ken McAlpine for at udbrede falske påstande om Dr. Sarah Laurie

Det var da smukt gjort, Mr. McAlpine fra Vestas ! Bravo! Hvad har mon fået denne herre til at skifte mening og fortryde sin smædekampagne mod den modige læge Dr. Sarah Laurie (waubrafoundation.org.au)? 

ENERGIPOLITISKE PLATUGLERS største skræk: sobre videnskabelige undersøgelser, her en ny artikel fra Canada

Infasound__and_wind_turbines_final_version_4_August_2015

Nu fat det dog, kære giftgrønne, blodrøde og pengegriske vindfanatikere: Vindkraftværker er en blindgyde, en dødssejler, en sørgelig fejltagelse, som skader mennesker og dyr.

Og: Engelsk er et meget svært sprog for nogle, som ikke har gået i skole plus universitetet i knap 20 år, som nogle af Danmarks rødgrønne politikere har haft lejlighed og økonomi til. Men det virker, som om et par danske vindpolitikere ikke ønsker at gøre brug af deres formidable kundskaber. “Læs og forstå”, sådan hedder en læse-let-serie i indskolingen. De engelsksprogede artikler om den skadelige virkning af vindmøllestøj på mennesker og dyr burde være en – uhyggelig – læse-let øvelse for Folketingets akademiske politikerskare.

Husk nu: Menneskeheden har taget fejl mange gange før. Vi vil lige minde politikerne om for eksempel røntgenstråler, uvstråler, astbest, nikotin, DDT, svampegifte og de fantastisk mange giftcocktails i danske forbrugeres køleskabe.

Hvad du ikke kan se, høre, mærke eller have en anelse om, kan pludselig komme til at være dødeligt for mennesker – efter et stykke tid.

Det er regeringens og politikernes ansvar at beskytte befolkningen for sundhedsskadelige stoffer.