Kategoriarkiv: Venner i verden

Højesteret i Irland, den 14. juni 2017: Syv irske familier vinder over BIG WIND!

Den 20.12.2016 berettede vi om syv irske familiers klage mod Enercon og vindparken.

Nu er det afgjort: Enercon og Carigcannon Wind Farm er erstatningspligtige og er nødt til at betale fuldtud for naboernes tab.

Her er vindparken, copy-paste: http://www.thewindpower.net/windfarm_en_1683_carigcannon.php

Som man kan se, handler det om Carigcannon Wind Farm med 10 Enercon vindkraftværker på 2,3 MW styrke. Vindkraftværkerne blev sat i drift i november 2011.

Selvfølgelig blev der MÅLT støj INDE i familiernes hjem, netop der, hvor den skader familierne! 

Støjeksperten i denne sag er firmaet Mas Environment med Mike Stigwood. På hjemmesiden www.masenv.co.uk/windfarms findes et lytterum, “listening room”, hvor også kommunalpolitikere og andre beslutningstagere kan få et indtryk af vindkraftstøjens gennemtrængende og svingende lydpåvirkning. Og nu er det altså slået fast, at denne belastning fører til sundhedsskader hos naboerne.

Maskiner må ikke skade mennesker!

Her er avisartiklen fra Irland:  http://shr.gs/mPWI9ug

Referat af artiklen på dansk:

Klagerne mod Enercon Windfarm Services Ireland Ltd. og Carigcannon Wind Farm Ltd. blev rejst af familien Shivnen og andre, herunder par, familier og en enkel beboer. De syv familier fra området Banteer blev ramt af støjforureningen, da møllerne blev sat i drift i november 2011.

Enercon og Carigcannon indrømmede deres ansvar allerede i januar måned i år.

Der blev ikke givet oplysninger om afviklingen i retten. Sagen vil blive nævnt kort i næste måned i forhold til bestemte omkostninger. Denne sag var den første af sin art i landet.

Vores bemærkninger:

Enercon og de tyske miljømyndigheder ved udmærket godt, at der er noget galt. “Umweltamt” og vindmøllefabrikanten Enercon har begge udskrevet forskningsprojekter, der handler om den mystiske vindmøllestøj ved navn “strukturlyd” på dansk og “Körperschall” på tysk. I Danmarks officielle publikationer om vindmøllestøj forsvandt begreberne “strukturlyd og infralyd og vibrationer”. De er nemlig meget farlige for vindmølleindustriens overlevelse.

Bundesumweltamt Ausschreibung

eejobs Körperschall Enercon

Denne dom vil have afgørende betydning for lignende sager i hele verden.

 

Pressemeddelelse: En ny højteknologisk støjmåler kan købes af alle og dokumentere infralyd!

Public Press Release – SAM Scribe Mk2

Naboer til gigantiske vindmonstre ved noget, som nogle politikere ikke vil vide og som vindkraftindustrien absolut vil beholde som deres forkælede virksomheds hemmelighed.

Familierne, der er blevet tortureret af vindkraftværkers sundhedsskadelige støj dag og nat, har tigget og bedt om at få korrekte støjmålinger indenfor deres eget hjem. Støjen skader nemlig just der, hvor familierne opholder sig og ikke der, hvor vindindustriens teknikere elsker at måle den og senere beregner støjen ved hjælp af industriens egne computerprogrammer.

Kommunerne kan ikke hjælpe deres borgere. Loven er skræddersyet til vindindustriens eksklusive behov for en total fredning. Uafhængige målinger i samtlige frekvenser ned til 0,1 Hz inde i familiernes hjem må efter loven ikke forekomme eller de bliver bare ikke anerkendt. IGNORANCE IS STRENGTH, en desværre meget modern visdom fra George Orwells roman “1984”.

Familierne har måttet leve i afmagt, vrede og sorg i alt for lang tid. De har lidt under for eksempel søvnløse natter, hovedpine, højt blodtryk, hjerteproblemer, næseblod, svimmelhed, kvalme, stress og synsforstyrrelser eller er flyttet langt væk fra deres nu ubeboelige hjem.

Christiansborgs politikere har ikke haft lyst til at besøge deres plagede landsmænd og tilbyde dem at tilbringe en weekend hos dem. Derfor har de ingen anelse om, hvad der foregår derude i de danske landdistrikter. Når en kvindelig toppolitiker kan skrive på sin facebook profil, at “vindmøller” er hendes “hjerteblod”, så forstår man budskabet. Luft- og subsidiedrevne kraftværker er guddommelige, andre kvinders børn, der bor i disse monstrøse vindmaskiners skygge og lider under den pulserende støj, tæller ikke.

Så, med en af de forhenværende miljøministres (Kirsten Brosbøl) ord: Svesken på disken. Lad os dog se, om Danmarks vindkraftværker kan overholde de 20 dB lavfrekvent støj ved samtlige vindhastigheder og ikke kun ved 6 m/sek eller 8 m/sek. Naboer til vindmonstrene er tit vågne om natten og kan måle støjen, når vindindustriens teknikere og Danmarks politikere sover sødt. Slut med den pinlige babysnak om larmende køleskabe, der kunne overdøve Vestas og Siemens og alle andre fabrikanternes gigantiske kraftværker.

Naboerne kan nu slutte sig sammen og anskaffe en højteknologisk støjmåler i fællesskab og tilslutte sig til en international gruppe for dens brugere. VI ER DE MANGE.

Højesteret i Irland gør tysk vindindustrikoncern ansvarlig for støjbelastning – erstatninger til 7 familier i 2017

Pressemeddelelse, Irsk dom.

Tak til Anja for oversættelsen af windawareireland.com’s pressemeddelelse.
Overview _ Wind Aware Ireland
Den irske dom vil have store konsekvenser for mange irske og forhåbentligt også for danske og andre landes naboer til vindkraftværker.

stopthesethings.com har beskrevet sagen og berettet om vindindustriens benægtelse af sandheden.
Irish High Court Finds Wind Turbine Maker Liable for Noise Nuisance – 7 Irish Families to Get Millions in Punitive Damages – STOP THESE THINGS

Åbent brev til Verdens Sundheds Organisation WHO – nye retningslinjer for støj på vej!

Open Letter to the members of the panel developing the WHO Environmental Noise Guidelines for the European Region

WHOs nye retningslinjer for miljøstøjbelastningen i den europæiske region har været undervejs i længere tid. Nu er de ved at blive revideret og udgivet og skal ligeledes omhandle støjen fra vindmøller og dens konsekvenser for naboerne.

Dette åbne brev til WHO blev sendt for at gøre opmærksom på de mange internationale undersøgelser om vindmøllestøj og helbredsskader. Det er blevet underskrevet af en lang række internationale videnskabsfolk, støjeksperter, læger, engagerede borgere og først og fremmest af nogle af de mennesker, det hele handler om: mænd og kvinder, hvis liv og hvis børns liv er blevet ødelagt af vindmøllestøj.

Håbet er, at sundhedsorganisationens medlemmer vil støtte landbefolkningens bøn om retfærdige strenge støjgrænser for vindmøllestøj. Der skal også anvendes nøjagtige målemetoder indenfor de ramte menneskers boliger, ellers vil flere og flere familier blive syge af den store støjbelastning.

Det er påfældende, hvor uvidende danske (og andre landes) miljø- og sundhedsmyndigheder lader til at være, når det handler om vindmøllestøjens skader på borgernes helbred. Er det manglende empati (menneskekærlighed) for landregionens befolkning? Er det manglende interesse/evne til at læse internationale artikler? Er det en let gennemskuelig gemmeleg for at trække tiden ud? Er det en taktik fra absolutismens svundne tid, der hedder: “Vi alene vide”? Det, der hedder: MAGTENS ARROGANCE?

Det korrekte udsagn må hedde, helt i giftgrøn og blodrød: “VI ALENE IKKE VIDE! FORDI VI IKKE ØNSKER AT VIDE. FORDI VI IKKE ØNSKER AT INFORMERE OS GRUNDIGT. FORDI VI IKKE ØNSKER AT LYTTE TIL VORE SMÅ UNDERSÅTTERE! FORDI VI HAR VORE EGNE PLANER, SOM INGEN MÅ ØDELÆGGE. VORES ENESTE POLITISKE MÅL HEDDER WIND2050.”

 

Nu inklusive slutning! “Kampen om vindmøllerne”, rystende tysk dokumentar fra den 1. august 2016

 

De tyske borgeres accept for landes 26.000 vindkraftværker med deres kun 15 % bidrag til hele el-forbruget eksisterer ikke længere. Der findes mange indlysende grunde til det. Der er for eksempel lokalpolitikeres helt åbenlyse beskidte private forretninger med “ren vindkraft” på bekostning af familierne, der skal bo klods op ad disse sundhedsskadelige industribygninger. Der er “natur”-organisationen BUND med sine tætte forbindelser til vindindustrien og der er vindindustriens helt uhørt aggressive lobbyarbejde i Bundestag, det tyske parlament i Berlin.

Denne stærke dokumentar viser et eksempel på en borgmester, der får bygget en vindmølle på sin egen mark til en årlig pagt på 10.000 €. Han har selv stemt for den i byrådet, Han er langt fra den eneste borgmester i Tyskland, der har brugt sin magt til at forsyne sig med en vedvarende energikilde i form af let flydende pengestrømme. Fattige familier har ikke råd til at stopfodre pengegriske jordejere, investorer og industrien, fordi den afgiftstunge el-regning stiger voldsomt. Politikerne er ligeglade med befolkningen, bare deres egen kasse er fyldt.

Dokumentaren viser vindindustriens yderst aggressive metoder, der skal sikre den fortsætte rundhåndede offentlig støtte. Det gør indtryk at se en stor “klimademonstration”, hvor bestilte og betalte industriarbejdere fra bl.a. Vestas og Enercon i massevis blev kørt med busser til Berlin for at give indtryk af en folkelig opbakning for nationens klimaindsats, dvs. udbygningen med endnu flere vindkraftværker tæt ved byer, på marker og i skove.

Denne dokumentarfilm er kun begyndelsen af en massiv holdningsændring i Tyskland. Vindmølleindustrien har fuldstændigt mistet befolkningens respekt og medierne har endelig forstået, hvorfor.

Vindindustriens klamme spøgelse – og de kommende retssager

Alle steder på jorden og ikke kun i Danmark lider nabofamilier under vindindustriens grimme MONSTER maskiner. Det er ellers meget påfaldende, hvor provincielt kommunerne og de forskellige landsregeringer tænker. Det virker som om de ikke kan se den store sammenhæng i vindindustriens globale rasen. Er det virkelig sådan, at de først begriber alvoren, når de store retssager kommer? Hvordan kan en politiker forsvare, at hårdt arbejdende mennesker skal miste deres helbred og deres hjem på grund af industrielle støjende rotorblade i landområder? Er de virkelig ikke klar over, at der ofres mennesker for en fejlagtig energipolitik? Er der ingen af de herskende politikere, der kan mande sig op og komme på besøg hos de familier, der er blevet udsat for denne tortur? Der står jo mange tomme huse rundt omkring, som politikerne kunne bruge som feriebolig.

Vi vil foreslå en wind-turbine-syndrome dannelsesrejse gennem hele Europa og mere. Start med Danmark, tag en runde til Finland, Sverige og Norge og fortsæt sydpå til Slesvig-Holsten og det nordøstlige Tyskland. Besøg alle delstater. Polen, Frankrig, Irland, Scotland har også mange muligheder- verden er stor. Se på alle de sjove flag på epaw.orgs hjemmeside. Der er uendelige mange rejsemål. Er der råd til en rejse til Canada, USA eller Australien? Bare bank på, hr. og fru Grøn og Rød og lyt efter: Familierne vil ikke leve i nærheden af vindkraftværker – de vil ikke se på kæmpe rotorblade og høre og mærke støjforureningen. De vil heller ikke være vidne til udryddelsen af rovfugle og flagermus, opleve forurenet grundvand og hæslige industrilandskaber ved siden af historiske bygninger.

Modstanden mod vindkraftværker i nærheden af mennesker og i naturen er vokset eksplosivt i de sidste år, fordi flere og flere familier bliver berørt af denne menneskeskabte naturkatastrofe. Nye protestgrupper arbejder dag og nat for at forstå vindenergiens snavsede hemmeligheder, mens politikerne gemmer sig bag strategisk uvidenhed.

Der er et par spændende retssager på vej i år, som vil vise, om der findes retfærdighed i vores demokratiske stater. Det er klogt at holde øje med de store organisationers hjemmesider og facebooksider: epaw.org, friends-against-wind.org og na-paw.org, der vil offentliggøre vigtige nyheder.

Vindindustriens klamme spøgelse er forhåbentligt snart på retur.

 

Den polske vindindustri og deres tilhængere føler sig truet af ny lovgivning – mens familierne på landet håber på bedre tider

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-03-03/jail-and-new-fees-threaten-key-european-market-for-wind-turbines

Den polske regering er ved at ændre reglerne for afstandkrav og støj. Hjemmesiden stopwiatrakom.eu informerer sine læsere om de fremtidige scenarier, den nuværende situation for naboer og den vindenergi kritiske udvikling i andre lande.

10 x møllehøjde og forbedrede støjregler kunne lamme det polske vindmøllemarked. Tyske og danske vindspekulanter har haft stor fornøjelse i at salge deres gamle og nye skrammel videre til Polen, andre lande har “investeret” i polsk vindenergi. Det kunne nu godt blive en smule vanskeligere. Også i Polen findes der familier, der føler sig massivt truet af den nu selv truede vindenergi. At Polen er bedre tjent med at passe godt på sin befolkning og den smukke natur, siger sig selv. Man har ikke brug for drabelig “grøn” energi i landlige områder, hvor der lever Europas storkebestand.

Facebooks store betydning for familier, der kæmper mod vindindustriens invasion af landskaber

Indrømmet: Vi er fanget i den fascinerende kommunikation med alle vores kontakter, som i facebooks gavmilde sprog hedder “venner”. I løbet af kort tid opstår der et smukt fællesskab af oprørte mennesker, der enten allerede er ramt af vindindustriens kolonisering af værdifulde landskaber eller stadig kæmper for at forhindre den.

Modstanden i hele verden er overvældende. Borgerne har arbejdet sig igennem tungt fagligt materiale og har udmærket forstået, hvad tanken om den såkaldte “rene” energi går ud på: At suge pengene fra befolkningens lommer og benægte de voldsomme skader hos mennesker og dyr og miljøet, når stålmonstrene bliver plantet i familiernes omgivelser.

Internettet glemmer aldrig. På denne måde kommer mange gamle og nyere og allernyeste informationer frem i lyset og bliver delt i et splitsekund.

Der er håb forude. Et eller andet land vil få succes med at vælte dette vindkraft-inficerede system. Tysklands regering vil modtage en forfatningsklage i denne måned på grund af brud på menneskerettigheder. (Læs mere på windwahn.de) Det er nemlig statens opgave at beskytte sine borgere for sundhedsskader og ødelæggelser på familiernes hjem. Det er ulovligt at fratage familierne deres mest kostbare ejendom, deres hus og hjem. At udsætte mennesker for en farlig støjforurening og dermed true deres helbred er uansvarligt.