Kategoriarkiv: Uncategorized

Boye Jensen og naboer til Vattenfalls Hagesholm Vindmøllepark i kamp mod Holbæk Kommune og selveste Miljøministeriet

Støjforsker fra Aaborg Universitet lektor Christian Sejr Peteresen har skrevet et brev Vurdering af projekt Lavfrekvent støjmåling i boliger til Holbæk Kommune for at præsentere sin vurdering af “pilotprojektets” støjmåling og for at komme med sit eget tilbud om faglig assistence. Kommunen var ikke spor begejstret over, at dette dokument kom ud til naboerne, så de kunne danne sig en mening om fagligheden og ærligheden af de forskellige tilbud. Problemet er jo bare: Danske vindmøllefamilier har mistet tilliden til myndighederne, da de i årevis har ladt familierne groft i stikken. Vattenfalls og Hagesholms Vindmøllepark har bragt ulykke over de ramte familier og ødelagt deres liv. De ønsker en retfærdig behandling.

I dag har Holbæk Kommune så valgt et tilbud, som ikke er tillidsvækkende for de støjplagede familier.

Nu har naboerne taget en beslutning: De vil ikke være en del af dette aftalte projekt, der oser langt væk af en lusket aftale om at skåne vindindustrien for den hæslige sandhed: vindmøllestøj gør mennesker syge. Vindmøllebekendtgørelsen beskytter ikke mennesker for lavfrekvent støj. Målemetoderne, som miljøministeriets akreditterede firmaer anvender, tager ikke hensyn til de sårbare menneskers reaktion på lavfrekvent støj, men er kun et middel til at bevise, at den omhyggeligt konstruerede lovmæssige grænse er overholt – uanset hvad. Menneskers helbred har aldrig været i fokus, det har altid kun handlet om at benytte danske borgere i et stort vindmøllelaboratorie – danske familier som forsøgsdyr!

Her er naboernes brev til offentligheden:

Kære alle

 Ang. lavfrekvente støjmålinger ved Hagesholm Vindmøllepark.

 Til jeres orientering er denne beslutning truffet af naboerne til Hageholm Vindmøllepark.

Ved Klimaudvalget i Holbæk Kommunes(HK) vedtagelse i dag af alternativ forslaget må jeg på naboernes vegne meddele: At vi naboer ikke er og bliver en del af projektet. Ålborg Universitet er kørt ud på et sidespor og projektet er ikke i nærheden af det vi ønsker og er blevet lovet.

Danmarks største kapacitet på området lektor Christian Sejer Pedersen Ålborg Universitet har givet sin vurdering af HK og Miljøstyrelsens(MST) projekt i hans vurdering ”Lavfrekvent støjmåling i boliger” (se vedhæftet) tilsendt HK 5marts 2015. Her fraråder Christian Sejer Pedersen HK og MST’s projekt og foreslår i stedet at vi låner Ålborg Universitets lydmåler.

Det er det vi naboer ønsker. Men HK og MST ønsker ikke Ålborg Universitets indblanding?

Med venlig hilsen

 Boye Jensen

Talsmand for naboerne til Hagesholm Vindmøllepark.

Kirsebærhaven 5 

4532 Gislinge

Vattenfalls Vindmøller har udraderet Lammefjordens Stauder, nu bliver bygningerne jævnet med jorden, før de påbudte støjmålinger blev realiseret

Kurt Skovbjerg 23april 2015 Nordvestnyt

Nuværende miljøminister Kirsten Brosbøl og forhenværende embedsmand i Miljøstyrelsen Claus Torp har besvaret Folketingets Miljøudvalgets skriftlige spørgsmål fra den 13. juni 2014 om et såkaldt pilotprojekt i Holbæk, hvor der skal laves støjmålinger ved Vattenfalls vindmøllepark, nærmere betegnet og helt sensationelt: I vindmøllenaboers huse. Svaret kom tre uger efter. Det kan læses her: Pilotprojekt Holbæk vindmøllestøj

Nu er det lykkedes kommunen ved vindglade politikeres hjalp at trække støjmålingerne i langdrag, så de aldrig kan gennemføres. Den støjramte bolig bliver bare revet ned.

Det må være vindindustriens største – giftgrønne – drøm: At smide mennesker på porten og skabe plads til Vestas’ og Siemens’ miljø- og menneskeskadelige monstermaskiner i alverdens landdistrikter. Danske politikere har ikke tid til at læse lange og komplicerede tekster og slet ikke på engelsk. Derfor ved de ikke endnu, at der er fundet nye eksakte støjmålingsmetoder i Australien, der kan spore INFRALYD. De ved jo ikke engang, at INFRALYD virkelig findes. Det er pinligt for Danmark, at Vestas’  største eksportlande nu begynder at tvivle på danske støjmålinger- dvs. -beregninger.

 

 

 

Kan underskrifter redde Loch Ness og The Great Glen fra “vindpesten”? Petition PEO 1564 venter på online underskrifter inden den 23. april 2015

På hjemmesiden  savelochness.com er der direkte adgang til petitionen, klar til at udfylde skemaet og give sin støtte. Der ligger også en gribende og velkomponeret video om Loch Ness’ skønhed og den truende ødelæggelse af dette fantastiske landskab.

Rough Guides – roughguides.com – første plads til Skotland – Twitter og Facebook brugere hat stemt 20 lande ind på en liste over smukke lande, hvor Skotland fik den første plads før landene Canada, New Zealand, Italien, Sydafrika, Indonesien, England, Island, USA, Wales, Slovenien, Mexico, Indien, Finland, Sveits, Peru, Norge, Irland, Kroatien og Vietnam.

Er der mon et eneste land af de 20, der er sluppet for vindindustriens voksende kolonisering af deres smukke natur?

Begrebet “vindpest” hedder ganske enkelt “Windpest” på tysk og stammer fra den vindmøllehærgede tyske delstat Slesvig Holsten, hvor Jutta Reichardt og Marco Bernardi i to årtier har levet under vindindustriens regime. Deres hjemmeside windwahn.de har en oversættelsesfunktion, så alle kan informere sig grundigt over de væsentlige emner som sundhed, akustik, lovgivningen og flere og flere juridiske sejre for potentielle og nuværende vindmøllenaboer. Der findes læger, advokater og akustikere, der er på familiernes side.

Men situationen er desværre den samme i hele verden: Politikere er inficeret med en vindmøllevirus, der forhindrer dem i at se realiteterne og tænke selvstændigt og modigt og at være lydhør overfor deres medborgeres argumenter. De hårdest ramte politikere kan finde på at prioritere deres fantasiprægede energipolitik fremfor mennesker, dyr og landskaber – og en sund økonomi.

Hvor mange underskrifter fra verdensborgerne skal der til for at stoppe vanviddet?

De må have fået rotorblade for øjnene! Se GREENPEACE og Global Wind Energy Outlook -2014 med deres fantasiprægede visioner

GWEO2014_WEB

Forenede venner:

GREENPEACE, som forklarer sig selv og sin rolle på side 58 og præsenterer sig som uafhængig og ikke voldelig global organisation og

GLOBAL WIND ENERGY,som er en organisation med 1500 af vindindustriens fabrikanter, opstillere, leverandører, forskningsinstitutter og foreninger for vind og vedvarende energi.

Vennerne har så udgivet et ideologisk skrift på 60 sider med triste billeder af hærgede landskaber, men  udgiverne formår ikke at erkende den deprimerende ødelæggelse. De synes åbenbart, at høje og støjende industribygninger med brandfarlige og eksplosive væsker og med åbne roterende monsterknive hører hjemme i skove og i nærheden af menneskers boliger. Teksten er blottet for den mindste tvivl og nævner ikke, hvilke problemer vindenergien bringer med sig: For menneskers og dyrs helbred, for vandforsyningen, landskabet og landenes økonomi. Det findes flere tusind modstandsgrupper over hele verden, der prøver at råbe politikerne og fagfolk op, men det ved vennerne ikke noget om. De kæmper for vindindustriens eksistensgrundlag og argumenterer for “kloden overlevelse”, uden at kunne forklare helt nøjagtigt, hvad det egentlig har med vindmøller at gøre.

GREENPEACE, som jo oprindeligt havde det formål at beskytte naturen, svigter sine medlemmer, når den ikke vil spærre øjnene op og se, hvad der sker: Vindmøller bliver stillet op i verdens mest sårbare regioner og allerhelst der, hvor der er mindst modstand fra befolkningen og så naturligvis der, hvor der findes de mest lukrative økonomiske støtteordninger. U-landene er et yndet mål, selvom de ikke engang kan præsentere et CO2 tal, der kommer i nærheden af industrilandenes. Hvor er der en logisk forklaring for disse ødelæggelser?

Det er verdensomspændende vanvid: 70 lande på jorden har støtteordninger for vindenergi, 144 stater har konkrete såkaldte “økostrøm” målsætninger. Menneskets jord? Nej, den er helt og aldeles blevet til vindmøllernes klode.

Nu med dansk oversættelse: Den Europæiske Platform against Wind Power epaw.org og stopthesethings.com skriver om Steven Coopers banebrydende støjundersøgelse i Australien

http://www.epaw.org/echoes.php?lang=en&article=ns75

http://stopthesethings.com/2015/01/23/steven-coopers-cape-bridgewater-wind-farm-study-the-beginning-of-the-end-for-the-wind-industry/

Begge links indeholder også journalist Graham Lloyds artikel i The Australian fra den 21.1.2015, der omhandler undersogelsens resultater. Undersøgelsen er banebrydende, fordi Pacific Hydro har været villig til at slukke totalt for sine vindmøller og har dermed gjort det muligt, at måle støjen korrekt. Undersøgelsens resultater betyder først og fremmest, at vindmøllestøj ikke skal bedømmes med den menneskelige hørelsestærskel, men med hele kroppens sansning, som i rapporten betegnes som “sensations”. Den danske oversættelse er “følelse eller fornemmelse”.

Dansk oversættelse af Graham Lloyds artikel:

En banebrydende undersøgelse har vist, at mennesker, der bor i nærhden af vindmølleparker har en større risiko for at lide under gener, der er forårsaget af lavfrekvent støj fra vindmøller.

Akustikeksperten Steven Coopers undersøgelse er den første i verden, hvor en vindmølleopstiller har samarbejdet og slået vindmøllerne fuldstændigt fra under afprøvningen. Det baner vejen for en fuldskala medicinsk undersøgelse, der kan løse den kontroversielle debat om de sundhedsmæssige konsekvenser af vindmølleparker.

Pacific Hydro har finansieret undersøgelsen ved Cape Bridgewater i det sydøstlige Victoria, hvor beboerne længe har klaget over hovedpine, brystsmerter og søvnmangel, men har fået at vide, at det altsammen var i deres psyke.

Som en del af undersøgelsen blev beboerne, der lever mellem 650 m til 1,6 km fra vindmøllerne, bedt om om at føre dagbog over deres oplevelser, inklusive hovedpine, tryk i hovedet, ørene eller brystet, ringen for ørene, hjerterasen eller en følelse af tunghed.

Deres iagttagelser blev delt op i støj, vibration og fornemmelser ved hjælp af en sværhedsgradsskala fra et til fem.

“Beboernes iagttagelser og identifikation af fornemmelser viser, at den største kilde til klager over driften af møllerne synes at være relateret til fornemmelser i stedet for støj eller vibrationer”, hedder det i rapporten.

“For nogle beboere, som oplever negative virkninger, kan disse virkninger blive forværret i foroverbøjet stilling i forhold til stående stilling. I nogle tilfælde rapporterede beboerne dem som meget alvorligt og over et par timers varighed.”

Hr. Cooper sagde, det var første gang, at fornemmelser i stedet for hørbar støj havde været brugt som en indikator for beboernes opfattelse af nært placerede vindmøller.

Rapporten fandt påtrængende lydtryk ved fire forskellige faser af vindmøllers drift. Ved starten, ved maksimal effekt og ved skift med over 20% variation enten op eller ned.

Hr. Cooper sagde, resultaterne var i overensstemmelse med forskningen i sundhedsmæssige virkninger fra tidlige vindmøllemodeller, som blev gennemført i USA for mere end 20 år siden. Forholdet mellem vindmølledrift og fornemmelse viste en “årsag og virkning”, noget som Pacific Hydro ikke var parat til at indrømme, sagde han.

Undersøgelsens deltager Sonja Crisp, 75, sagde, den første gang, hun oplevede ubehag fra vindmøllerne: “det var ligesom et slag i midten af brystet.” “Det er en absolut lettelse, ligesom en åbenbaring at have ham (hr. Cooper) sige, jeg var ikke skør, når jeg vasker op og jeg får kvalme og skal komme ud af huset.”

David Brooks, fra Gullen Range nær Goulburn sagde, at sundhedsproblemer fra vindmølleparker ikke er begrænset til Cape Bridgewater.

Resultaterne skal bruges som grundlag for en grundig sundhedsundersøgelse af virkninger af lavfrekvent støj, sagde han. “Indtil dette er gjort, bør der være et moratorium for den videre udbygning af vindmølleparker”.

Pacific Hydro og hr. Cooper er enige om, at der er behov for udvidede undersøgelser. Andrew Richards, manager på Pacific Hydro sagde:” Vi anerkender de foreløbige resultater på Pacific Hydro. Hvad de på nuværende tidspunkt betyder, er stort set uklart.” “Efter vores mening påviser resultaterne, som er præsenteret i rapporten ikke nogen sammenhæng, der fører til konklusioner, at der er en sammenhæng mellem tilstedeværelsen af infralyd frekvenser og beboernes oplevelse af “fornemmelser”.

Mr. Cooper sagde, at resultaterne havde totalt afvist den såkaldte “necebo” effekt, som blev fremsat af nogle offentlige embedsmænd fra sundhedsmyndigheder. Symptomerne skulle være et resultat af bekymringer om muligheden for at opleve dem.

Cape Bridgewater undersøgelsen omfattede seks beboere over otte uger i tre huse. En hørehæmmet deltager havde været i stand til at identificere vindmøllernes drift med 100 % nøjagtighed,på trods af, at han ikke var i stand til at se dem.

Jo Kermond, en anden beboer fra Cape Bridgewater sagde, resultaterne har været “både foruroligende og bekræftende vedrørende den grad af alvorlig påvirkning, vi har lidt under, samtidigt med at vi er blevet latterliggjort af vores egen kommune og samfundet.”

Hr. Cooper sagde, beboernes tærskel for fornemmelse var på lydtryksniveauer på 4 til 5 hertz ved over 50 dB.

Den nominelle akustiske tærskel for frekvenser på 4-5 hertz er mere end 100 dB. Hr. Cooper sagde, at en tidligere undersøgelse over sundhedspåvirkninger fra vindmølleparker i Sydaustralien EPA var behæftet med fejl ved at begrænse undersøgelsen til kun en tredjedel oktavbånd og ikke at se på smalbåndsanalyser.

”Den nominelle tærskelværdi for hørbarhed af frekvenserne fire og seks Hertz er over 100 dB. Mr. Cooper sagde, at tidligere påvirkninger af hørelsen som var blevet undersøgt af det australske miljømyndigheder var fejlbehæftede ved at man kun havde brugt 1/3 oktavbånd målinger men undladt at arbejde med smalbåndsanalyser.

 ”Ved at registrere tydeligt sansbare legemsfornemmelser og samtidigt måle med smalbåndsteknik har jeg udviklet en fremgangsmåde til evaluering af brugen af smalbåndmålinger på infra-frekvensområdet. Vi har nu et grundlag hvor vi kan påbegynde  de lægevidenskabelige undersøgelser.”

Hr. Cooper var ikke interesseret i at slå fast, om der var en forbindelse mellem vindmølledrift og sundhedspåvirkninger, “men resultaterne af mit arbejde viser, at der er noget der”, sagde han.

Hr. Cooper sagde, at Pacific Hydro bør have ros for at lade arbejdet køre.

“Det er første gang nogensinde i verden, at en vindmøllepark har samarbejdet med en undersøgelse, herunder komplet at lukke deres drift ned”, sagde han.

Hr. Cooper har præget udtrykket Wind Turbine Signature som grundlag for smalbånd lyd komponeneter, der er åbenlys i andre undersøgelser. Han sagde, at arbejdet ved Cape Bridgewater havde etableret en metode, der meget let kunne gentages over hele verden.

Pacific Hydro sagde, at undersøgelsen blev lavet for at se, om der kunne findes en forbindelse mellem visse vindforhold eller lydniveauer i Cape Bridgewater og de involverede beboeres bekymringer.

“Steven Cooper viser i sin rapport, for det begrænsede dataset, at der er en tendenslinje mellem infralyd komponenter ved rotorbladets passeringsfrekvens og harmoniske komponenter ved bladets passeringsfrekvens og beboernes iagttagelser, baseret på hans smalbåndsanalyser af resultaterne”, sagde Pacific Hydro. “Men vi tror ikke, at de data i deres nuværende form understøtter sådan en stærk konklusion.”

Rapporten er blevet sendt til en række interessenter, herunder ministerier, parlamentsmedlemmer, miljøorganisationer og sundhedsmyndigheder.