Kategoriarkiv: Uncategorized

Familierne i Haderslev Kommune sejrede over 39 vindmonstre i Kastrup Tiset Enge

Mette fik sin vilje_ Kommune sagde nej til flere vindmøller _ TV SYD

Copy – paste og se videoen:

https://www.tvsyd.dk/nyheder/03-09-2017/1930/1930-03-sep-2017?autoplay=1#player

Jyske borgerne kan ikke lide monstermøller, dem har de nemlig fået nok af. Kastrup Tiset Enge har været et ambitiøst projekt, som skulle have været Danmarks største vindpark på land, og nu er det bare dumpet i papirkurven.

Se jordejernes overoptimistiske hjemmeside her: http://kastruptisetvind.dk/projektet.html

2.000 borgere har tilkendegivet, at de ikke ønsker denne vindpark og har informeret deres lokalpolitikere om de alvorlige konsekvenser for lokalsamfundets helbred og livskvalitet.  Politikerne har heldigvis lyttet til familierne og har forkastet dette vanvittige projekt.

Udsigten til kommunalvalget i november kunne have haft en betydning for politikernes valg. Hvem ønsker at ødelægge sin karriere for nogle få jordejere og Vestas skyld? Valgerne vil huske, hvilke af deres lokalpolitikere har vist empati og omhu i denne sag.

Se det afgørende byrådsmøde fra min. 26: https://haderslev.kommune-tv.dk/watch/2081

Borgerne vil aldrig glemme, at netop partiet Enhedslisten helst ville være en “erhvervspolitisk partner”. Partiet støttede vindmølleindustriens ønsker om masser af vindkraftværker på land – men ville ikke sikre jyske familiers livskvalitet og ejendom. Enhedslisten? Taler vi om et ræverødt parti, der bekæmper kapitalismen?

De Radikale Venstre elsker vindkraft, fordi den forekommer dem som noget saftigt grønt og rigtig godt og bæredygtigt. Og grøn er jo også en pæn farve, især på de mange træer og al den vegetation, der ikke bliver ryddet i vindgudens navn.

Det er borgerne, det er de engagerede og flittige mænd og kvinder, der har sat sig ind i mange forskellige faglige detaljer og har undervist politikerne. Politikerne lader sig allerhelst informere af Danmarks myndigheder og vindkraftens mange “specialister”.

Det officielle – et energipolitisk omtåget – Danmark læser jævnligt i DE HELLIGE KØERS HELLIGE SKRIFT, der handler om Folketingets Energiforlig. Det handler om tro, ikke viden.

Kastrup Tiset Enges VVM er forsynet med den samme indledning som Øster Hassing Kærs, et projekt, der nu også blev forkastet. Den lyder sådan:

“I 2014 vedtog Folketinget et energiforlig, der har som overordnet mål, at hele Danmarks energiforsyning (el, varme, industri og transport) skal omstilles til vedvarende energi med udgangen af 2050. Forliget indeholder blandt andet en markant udbygning med vindkraft. Det er målet, at vindkraft i 2020 skal dække halvdelen af Danmarks samlede elforbrug.”

Den oplyste borger har for længst fundet løbende opdateret, daglig dokumentation for vindmaskinernes præstation, som svinger just som vinden blæser.

emd.dk/el/ er et af de steder, hvor man altid kan skrue tiden tilbage og få sig et indtryk af en energiproduktion over netop 14 dage. Samtidigt kan de danske familier se, hvor strømmen ellers kommer fra, når vinden har lagt sig og hvad elektriciteten koster fra det ene kvarter til det andet – i øst og i vest.

Konklusionen er: Vindkraft som energikilde er en sørgelig Mølbo historie. Lige så lidt, som man kan bruge sække til at bære lyset ind til et rådhus. lige så lidt kan man stole på blæsten og at den uafladeligt puster ned i elforsyningens kabelsystem. Ingen kan indgå kontrakter med vejret. Ingen kan bestille vand fra en bestemt brønd til sin vandhane derhjemme og ingen kan bestille grøn strøm fra sin stikdåse. Alt andet er fantasi.

Borgerne er blevet mere kompetente end politikerne. Er borgernes viden magt? Desværre kun, når politikerne føler sig nødsaget til at lytte og det gør de kun, når modstanden er blevet for stor. Ellers er magt ikke andet end magt.

Citat fra artiklen i tvsyd:

Nej til vindmøller spreder sig

I februar i år sagde Tønder Kommune nej til 30 nye landvindmøller i Lundsmark og Haved, og i marts sagde Esbjerg nej til alle fremtidige vindmøller på land.

I maj i år sagde Aabenraas borgmester klart nej til flere vindmøller i kommunen. De støjer for meget og de er placeret for tæt på borgerne, sagde han dengang.

I juli 2017 var turen så kommet til Varde Kommune. Her strammede man kravene til vindmøller på land. Fremover skal der være opbakning fra 95 procent af beboere inden for 900 meters afstand til eventuelt nye vindmøller.”

Spørgsmål om helbred betyder alt

Her belyses PlanEnergis sølle kundskaber om infralyd, som dokumenteres i deres VVM redegørelser over Kastrup Tiset Enge og Øster Hassing Kær.

“Vindmøllerne udsender infralyd, lyd under 20 Hz, men niveauerne er lave. Selv tæt på vindmøllerne er lydtrykniveauet langt under den normale høretærskel, og infralyd fra vindmøller betragtes således ikke som et problem.”

Det er ren idioti! Infralyd bliver netop defineret som ikke hørbar lyd ligesom ultraviolet lys som ikke synligt!

Her en klassisk video om Pieter og Heimkes lidelser i Dörpum, Slesvig Holsten:

Og dette uintelligente vrøvl fra VVM redegørelserne er alt, hvad lokalpolitikerne kan få at vide fra officielle kilder, hvis de vil danne sig en mening om infralyd. “Betragtes således ikke som et problem” er en direkte ondskabsfuld formulering. At betragte noget som noget, handler ikke om videnskab, men magt.

Når en myndighed afviser at undersøge et problem til bunds, men “vurderer, skønner og betragter og mener”, så handler det om et massivt svigt. Miljøstyrelsen har stor erfaring med at “vurdere, skønne,betragte og mene”, nu fornylig om drikkevandets kvalitet. Se: https://ing.dk/artikel/miljoestyrelsen-blev-advaret-nyt-grundvands-mareridt-ti-aar-siden-203832

Man behøver helt åbenlyst ikke at vide noget, når man sidder på magten, fordi magt er magt – og viden er noget helt underordnet for ministerierne.

Ny dansk sundhedsundersøgelse – Hjerteforeningen annoncerer lynresultat – og opfordrer til at købe “hjertestrøm” fra vindmøller

Hjerteforeningens medlemsblad fra juni 2017 præsenterer en ny sundhedsundersøgelse om vindmøllestøj og hjertesygdom på side 29: derfor forsker jeg

Mange vindmøllenaboer fik sig en stor overraskelse, da de hørte om Hjerteforeningens helt egen sundhedsundersøgelse. Hvordan kunne det dog lade sig gøre, at hemmeligholde denne nye registerundersøgelse indtil nu, når der har været så meget opmærksomhed omkring Kræftens Bekæmpelses meget omfattende studie? Nogle kommuner afventer netop resultaterne af denne store undersøgelse, selvom den skulle have været afsluttet for lang tid siden.

Hvorfor behøvede Hjerteforeningen starte en meget mindre undersøgelse, når den offentligt finansierede undersøgelse nærmede sig sin afslutning i nuværende år 2017 og den første artikel er sendt afsted til et videnskabeligt forlag allerede for nogle måneder siden?

Vindmøllenaboer og alle andre borgere, der netop ikke ønsker at få en vindpark tæt på deres hjem, er et meget videbegærligt folkefærd og undrer sig.

Først og fremmest synes landdistrikternes truede medborgere ikke om Hjerteforeningens besynderlige engagement i vindmøller. Køb “hjertestrøm fra vindmøller” er en grotesk opfordring fra en organisation, der skal varetage hjertesyge menneskers interesser. Det er ganske enkelt løgnagtigt at påstå at kunne sælge vindmøllestrøm, fordi elektricitet ligesom rindende vand kan ikke skilles ad fra de forskellige kilder.

Når man så kaster et blik på Hjerteforeningens bestyrelse, undrer det jo ganske voldsomt, at næstformanden Peter Højland er en herre, der er selveste formand for Siemens Denmarks bestyrelse. Hvilken interesse skulle Siemens Danmark have i at forske i vindmøllestøj, uden at have resultatet klart til deres eget formål? At regne baglæns er en snedig kunst, som vindmølleindustrien og dens venner i ministerierne behersker til perfektion.

Hvis Siemens Danmark virkelig var interesseret i sygdom fra vindmøllestøj, ville koncernen selvfølgelig have givet tilladelse til præcise støjmålinger i naboernes huse ved for eksempel Hagesholm Vindmøllepark i Holbæk Kommune. Der havde man jo med glæde have lukket alle vindkraftværker ned i nogle minutter for at måle baggrundstøjen. Siemens og Vattenfalls høje herrer var jo fluks kommet forbi de støjplagede naboer og havde tilbudt dem at betale sundhedsundersøgelser ved hjertespecialister og arbejdsmedicinere.

Men: Ligesom Danmarks ministerier ønsker Siemens kun at imødekomme naboernes bekymringer og afkræfte mistanken og det gør man med en saft- og kraftløs sundhedsundersøgelse, hvor man netop ikke inkluderer de ramte familier.

http://w3.siemens.dk/home/dk/dk/cc/footer/pages/virksomhedsoplysninger.aspx#

Hjerteforeningens bestilte registerundersøgelse bliver skrevet ud fra Den danske sygeplejerske kohorte, som er materiale fra to spørgeskemaundersøgelser fra årene 1993 og 1999, her en nærmere forklaring:

Enestående forskningsmateriale stilles til rådighed

Man skal have en meget speciel forståelse for den slags videnskabelighed, for at blive imponeret.

Hvorfor skal der egentlig bruges en gammel spørgeskemaundersøgelse, der bliver sat i gang for at forske i kvinders overgangsalder og hormonpræparaters indvirkning på deres sundhed?

Hvad er forventningen til resultatet?

Hvis nogle af disse sygeplejersker tilfældigvis har boet i nærheden af vindmøller og hvis de nu har fået en hjertesygdom, der ikke skyldes røg eller for meget alkohol eller arvelig sygdom, så kunne det måske være, at det var vindmøllens skyld. 1993 – 1999, hvor store var vindmøllerne på det tidspunkt? Hvor mange hjertesyge vindmøllenaboer skal der bruges fra denne sygeplejerskeundersøgelse for at vise et resultat, der er statistisk signifikant? Det er det store spørgsmål.

Det er umuligt at få øje på et ærligt initiativ for at klarlægge situationen, ellers havde sundhedsmyndighederne for længst fået indkaldt de familier, der har klaget over helbredsproblemer på grund af vindmøllestøj.

Myndighederne ville have registreret alle de borgere, mænd, kvinder og børn, der bor tæt på vindparker og som har vist tegn på sundhedsskader.  Ministerierne havde for længst sørget for ærlige støjmålinger inde i disse landfamiliers huse, i stedet for at lade vindmølleindustrien styre vindmøllers lovgivning.

 

Pressemeddelelse: En ny højteknologisk støjmåler kan købes af alle og dokumentere infralyd!

Public Press Release – SAM Scribe Mk2

Naboer til gigantiske vindmonstre ved noget, som nogle politikere ikke vil vide og som vindkraftindustrien absolut vil beholde som deres forkælede virksomheds hemmelighed.

Familierne, der er blevet tortureret af vindkraftværkers sundhedsskadelige støj dag og nat, har tigget og bedt om at få korrekte støjmålinger indenfor deres eget hjem. Støjen skader nemlig just der, hvor familierne opholder sig og ikke der, hvor vindindustriens teknikere elsker at måle den og senere beregner støjen ved hjælp af industriens egne computerprogrammer.

Kommunerne kan ikke hjælpe deres borgere. Loven er skræddersyet til vindindustriens eksklusive behov for en total fredning. Uafhængige målinger i samtlige frekvenser ned til 0,1 Hz inde i familiernes hjem må efter loven ikke forekomme eller de bliver bare ikke anerkendt. IGNORANCE IS STRENGTH, en desværre meget modern visdom fra George Orwells roman “1984”.

Familierne har måttet leve i afmagt, vrede og sorg i alt for lang tid. De har lidt under for eksempel søvnløse natter, hovedpine, højt blodtryk, hjerteproblemer, næseblod, svimmelhed, kvalme, stress og synsforstyrrelser eller er flyttet langt væk fra deres nu ubeboelige hjem.

Christiansborgs politikere har ikke haft lyst til at besøge deres plagede landsmænd og tilbyde dem at tilbringe en weekend hos dem. Derfor har de ingen anelse om, hvad der foregår derude i de danske landdistrikter. Når en kvindelig toppolitiker kan skrive på sin facebook profil, at “vindmøller” er hendes “hjerteblod”, så forstår man budskabet. Luft- og subsidiedrevne kraftværker er guddommelige, andre kvinders børn, der bor i disse monstrøse vindmaskiners skygge og lider under den pulserende støj, tæller ikke.

Så, med en af de forhenværende miljøministres (Kirsten Brosbøl) ord: Svesken på disken. Lad os dog se, om Danmarks vindkraftværker kan overholde de 20 dB lavfrekvent støj ved samtlige vindhastigheder og ikke kun ved 6 m/sek eller 8 m/sek. Naboer til vindmonstrene er tit vågne om natten og kan måle støjen, når vindindustriens teknikere og Danmarks politikere sover sødt. Slut med den pinlige babysnak om larmende køleskabe, der kunne overdøve Vestas og Siemens og alle andre fabrikanternes gigantiske kraftværker.

Naboerne kan nu slutte sig sammen og anskaffe en højteknologisk støjmåler i fællesskab og tilslutte sig til en international gruppe for dens brugere. VI ER DE MANGE.

TV 2s julegave til Danmarks landfamilier – en lille, men stærk dokumentation over den danske vindkraftmodstand

Det er første gang, at en dansk landsdækkende nyhedsudsendelse har beskæftiget sig med Danmarks voksende vindkraftmodstand, som har spredt sig over hele kongeriget. Det blev kun til få minutter, men hvilket budskab! Landfamilierne VIL IKKE HAVE disse industrimonstre i nærheden af deres hjem. Det var modigt at vise en lykkelig borger, der har sejret over vindkraftplaner i sit område. Nogle borgere i Gram har inviteret den portugisiske forsker prof. Mariana Alves-Pereira for at høre et foredrag om sundhedsskader, der opstår ved påvirkningen fra infralyd.

Borgerne kender familier, der allerede har lidt stor skade og som ikke har kunnet få hjælp hverken hos kommunen, embedslægen, ministerierne eller Christiansborgs politikere. Når monstrene er etableret, så er der ingen hjælp at hente. De mennesker, der er blevet ramt af vindmøllestøjens terror i deres eget hjem, kan ikke gøre andet end at flygte.

Her igen filmen Wind Turbine Syndrome – a Matter of Bad Prevention, der netop handler om danske familier, som bliver “trampet på”. Støjbekendtgørelsen er ikke skabt til at beskytte mennesker, men den danske vind”mølle”industri. Der har ikke andret sig noget som helst siden filmen blev optaget.

Venstres politiker Anni Mathiesen deltog med stor tilfredshed og synlig fornøjelse også i denne franske dokumentation og virker ikke, som om hun har lært noget som helst imens.

En journalistkarriere i Danmark kan hurtigt komme i fare ved at skrive noget negativt om vindindustrien. Hvem ville turde det, hvis man tilfældigvis var ansat hos en meget vindkraftvenlig avis eller tv-station? Ville man ikke blive mobbet ud som Trump tilhænger eller medlem af Dansk Folkeparti? De fleste unge journalisters politiske ståsted er rød-grønt og det inkluderer en betingelsesløs begejstring for Danmarks vind”mølle”eventyr og en accept af andre danske familiers dårligdom.

Vindindustrien har rigtig mange magtfulde venner, ikke kun i politikerkredse og i store organisationer og foreninger, men også i medierne.
Det er meget uhyggeligt, når angsten breder sig hos de ansatte for at blive afsløret som vindkraftmodstander eller bare vindkraftkritiker – eller når man sidder i bestyrelsen af den stor organisation. Det er som om ingen har lært noget af forrige generationers erfaringer, som om ingen har læst George Orwells roman eller har set nogen af filmatiseringer af “1984”. Der ligger ellers forskellige udgaver af filmen på youtube.
Er det ikke pure ondskab at acceptere menneskers lidelser for at give en grådig industri plads til etableringen af mægtige industrianlæg i de engang strengt beskyttede danske landskaber?

Kampen om Hagesholm Vindmøllepark – stop møllerne og mål baggrundsstøjen!

Hagesholm Vindmøllepark – Vattenfall

Siemens og Vattenfall lever i deres eget pragtfulde univers, der bliver præsenteret som teknisk perfekt og gennemtænkt. Den menneskelige faktor kan dog ikke spores. Hagesholm Vindmølleparks hjemmeside beskriver dens gode forhold til naboerne. De reklamerer endda med deres dokumenterede støjmålinger, der viser de lovmæssige resultater. Det gør de helt uanfægtet på trods af de skandaløse forhold med massive støjbelastninger og naboernes sygdom, som har været diskussionsemne i parlamentets forskellige udvalg. Mange delegationer fra Holbæk Kommune har fremlagt deres klager, men Hagesholm Vindmøllepark kan ikke se problemet. MEN: Hvorfor vil de så ikke være med til at stoppe møllerne for en lille stund for at måle baggrundsstøjen, for at måle støjbelastningen helt korrekt?

Hvad siger de støjramte familier, der har forladt deres hjem pga. vindmøllernes utålelige lavfrekvente pulserende støj?

Det lykkedes dem i det mindste at overbevise Christiansborgs politikere om at bestille et “pilotprojekt”, der kræver nøjagtige støjmålinger indenfor de ramte familiers huse. Familierne har dog fuldstændigt mistet tilliden til Miljøstyrelsen og dens akkrediterede firma og har krævet at måtte bruge professor Henrik Møllers støjmåler, der kan bevise lavfrekvent støj.

Lige nu og i de kommende uger er denne meget efterspurgte støjmåler i funktion hos tre familier, der vil finde ud af, hvor høj støjbelastningen i virkeligheden er og hvornår støjen er værst. De vil også gerne vide, hvilke værelser er de mest belastede med det pulserende høje lydtryk. Der er nogle rum i deres huse, hvor familierne ikke kan sove i fred.

Her Aalborg Universitets, dvs. prof. Henrik Møllers, efterspurgte støjmåler og pressemeddelelsen over dens formål:

7fecd4a112207ddc2e718689f016fbbd

Vindindustrien og deres bedste venner kan ikke lide mennesker. De elsker penge, dvs. den vedvarende strøm af gavmilde subsidierne og tanken om Denmarks FØRER-status. Der er nogle, der vil betegne førerrollen som FOR-førerrollen, fordi andre lande helt ukritisk har overtaget Danmarks utilstrækkelige støj- og afstandsregler. At disse regler i hvertfald ikke beskytter folk og fæ i Danmark, kan man læse på Landsforeningen Naboer til Vindmøllers hjemmeside stilhed.eu, hvor der er en lang liste over Danmarks “møllegrupper”. Lokalbefolkningen vil ikke finde sig i invaderingen af deres umiddelbare naboskab og natur. Alle de truede små samfund kender faren ved vindmøllestøj, fordi sygdomsramte familier har stået frem og berettet om deres nød, ikke kun til de lokale medier og venner og bekendte, men også til landets politikere i København.

Her et læserbrev fra Boye Jensen Naboerne står ikke i vejen for grøn energi Han er den forhenværende ejer af Lammefjordens Stauder, der blev udslettet for vindmøllernes skyld. Boye Jensen er nu Formand for Sammenslutningen af flygtede naboer fra kæmpevindmøller i Danmark.

Uddrag fra Boye Jensens læserbrev:

“Hvorfor egentlig bekymre sig om naboerne nu?

Man har flertallet i Folketinget, så kan man jo gøre hvad man vil, ligesom det er sket siden 2004. Men uanset magten får man aldrig naboerne med, for manglende søvn ender med sygdom og død.

Vi har oplyst alle relevante myndigheder om dette problem. Trods det mener sundhedsmyndighederne ikke naboerne har søvnproblemer. Miljømyndighederne mener heller ikke at naboerne har søvnproblemer. Veterinærmyndighederne mener heller ikke vores husdyr behøver at sove. Alle disse myndigheder har overbevist politikerne i Folketinget og vedtaget, at naboer og husdyr ikke har søvnproblemer, uden undersøgelser af nogen art.

Miljøudvalget på Christiansborg har haft utallige deputationer af naboer der har fortalt om problemet, men selv mennesker af kød og blod der fortæller deres skæbnehistorier gør åbenbart ikke indtryk på politikerne.

De praktiserende læger får intet at vide om geneproblemer ved kæmpevindmøller af Sundhedsstyrelsen jf. ovenfor.

Jeg er formand for Sammenslutningen af flygtede naboer fra kæmpevindmøller i Danmark. Jeg synes I skal høre på os, i stedet for jeres velmenende råd vi ikke kan bruge. Vi stiller gerne op.

Det er menneskerettigheder det handler om, derfor forsætter modstandskampen med uformindsket styrke, hvis ikke søvnproblemet bliver løst. Løsningen er meget enkel.

 

Med venlig hilsen

Boye Jensen

Kirsebærhaven 5, 4532 Gislinge.

Formand for Sammenslutningen af flygtede naboer fra kæmpevindmøller i Danmark.”

 

 

 

 

Danmarks Radio dr.dk skriver: “Miljøminister ind i vindmølle-støjsag”, dvs. Venstres miljøminister Eva Kjer Hansen

http://www.dr.dk/nyheder/miljoeminister-ind-i-vindmoelle-stoejsag

http://www.dr.dk/nyheder/regionale/nordjylland/vindmoeller-smadrer-naboers-liv-kommunen-afviser-maalinger

De mange forhenværende miljøministre har ikke været motiveret til at lave om på støjreglerne for vindmøller, som jo af god grund er skræddersyet til industriens behov. Men nu må det være slut med hemmelige møder og aftaler. Familier der bor ved siden af vindmøller skal beskyttes for lavfrekvent støj og infralyd. En fysisk måling må anerkendes som mere troværdig end listigt konstruerede computerprogrammer.

Det absurde foreslag om at købe naboer til vindmøller ud og overlade terrænet til industrien er helt uacceptabelt. Skal landbefolkningen, som har ejet deres bygninger og jord over generationer, virkelig udskiftes med disse trearmede tyveknægte, fugle- og flagermuse-kværne og pyrotekniske redskaber? Der findes allerede vindparker i hele verden, der dominerer oprindeligt smukke landregioner og alle ved: Vindkraftværkers tid lakker mod enden. Er det meningen, at alle disse vind-koloniserede områder skal forkomme til industrielle lossepladser? Var det ikke bedre at stoppe apparaterne snarest, afmontere dem og finde en fornuftig måde at genbruge skrottet på?

Højt fra mølletårnets top stråler godsets frue, hun føler sig nemlig privilegeret – arveafgiften er ikke et tema længere

http://tvtid.tv2.dk/2015-05-17-godsejer-vil-sikre-arv-bruger-160-millioner-paa-vindmoeller

Kragerup Gods er DET GODE EKSEMPEL for alle de vindglade ministerier, styrelser og kommuner for ikke at nævne DTU og RUC med alle deres små forskningsinstitutte. Og naturligvis for Danmarks Vindmølleforeningens medlemmer og Vindindustrien med Vestas og Siemens osv. osv.

På Kragerup gik det nemlig som smurt – i modsætning til mange andre steder i landet. Der kom ikke den mindste flagermus eller rovfugl, ikke det mindste vandløb eller en kirkebygning på tværs. Og heller ikke nogen som helst tætboende nabo. Og hvis der alligevel gjorde, så kunne man sikkert lige arrangere en lille dispensation, som jo er så let at få i den så kunstfærdigt fremstillede VVM.

Godsejeren ville meget meget gerne tjene masser af penge. Hendes eneste datter skulle jo engang være i stand til at overtage det gamle gods. Det har jo været i familien i mange generationer og nu hang statens arveafgift som en kulsort sky over familiens skæbne. Arveafgiften er dybt uretfærdig og uforståelig, når det drejer sig om gamle landbrugsejendomme. Enig.

Men Kragerup Gods er blevet solgt på statens præmisser alligevel. Nu har det stolte gods seks monstrøse tårne på sine marker, som kræver pasning og pleje indtil de om nogle år skal fjernes forsvarligt fra fædrene jord. Det er ikke kommunen, der vil påtage sig det og heller ikke staten. Staten ved ikke engang, hvor det farlige affald skal deponeres. Når der nu kommer beviser på bordet, hvor farlige vindkraftværkers støj er for mennesker, så skal de truede naboer jo flyttes – eller maskinerne skal stoppes og demonteres. Det kunne blive dyrt.

Er der nogen, der undrer sig, hvor lidt klodens redning spillede i denne eventyrlige historie? Denne lille del af kloden var aldeles grøn og frisk og sund, inden vindmøllerne kom op.

Boye Jensen og naboer til Vattenfalls Hagesholm Vindmøllepark i kamp mod Holbæk Kommune og selveste Miljøministeriet

Støjforsker fra Aaborg Universitet lektor Christian Sejr Peteresen har skrevet et brev Vurdering af projekt Lavfrekvent støjmåling i boliger til Holbæk Kommune for at præsentere sin vurdering af “pilotprojektets” støjmåling og for at komme med sit eget tilbud om faglig assistence. Kommunen var ikke spor begejstret over, at dette dokument kom ud til naboerne, så de kunne danne sig en mening om fagligheden og ærligheden af de forskellige tilbud. Problemet er jo bare: Danske vindmøllefamilier har mistet tilliden til myndighederne, da de i årevis har ladt familierne groft i stikken. Vattenfalls og Hagesholms Vindmøllepark har bragt ulykke over de ramte familier og ødelagt deres liv. De ønsker en retfærdig behandling.

I dag har Holbæk Kommune så valgt et tilbud, som ikke er tillidsvækkende for de støjplagede familier.

Nu har naboerne taget en beslutning: De vil ikke være en del af dette aftalte projekt, der oser langt væk af en lusket aftale om at skåne vindindustrien for den hæslige sandhed: vindmøllestøj gør mennesker syge. Vindmøllebekendtgørelsen beskytter ikke mennesker for lavfrekvent støj. Målemetoderne, som miljøministeriets akreditterede firmaer anvender, tager ikke hensyn til de sårbare menneskers reaktion på lavfrekvent støj, men er kun et middel til at bevise, at den omhyggeligt konstruerede lovmæssige grænse er overholt – uanset hvad. Menneskers helbred har aldrig været i fokus, det har altid kun handlet om at benytte danske borgere i et stort vindmøllelaboratorie – danske familier som forsøgsdyr!

Her er naboernes brev til offentligheden:

Kære alle

 Ang. lavfrekvente støjmålinger ved Hagesholm Vindmøllepark.

 Til jeres orientering er denne beslutning truffet af naboerne til Hageholm Vindmøllepark.

Ved Klimaudvalget i Holbæk Kommunes(HK) vedtagelse i dag af alternativ forslaget må jeg på naboernes vegne meddele: At vi naboer ikke er og bliver en del af projektet. Ålborg Universitet er kørt ud på et sidespor og projektet er ikke i nærheden af det vi ønsker og er blevet lovet.

Danmarks største kapacitet på området lektor Christian Sejer Pedersen Ålborg Universitet har givet sin vurdering af HK og Miljøstyrelsens(MST) projekt i hans vurdering ”Lavfrekvent støjmåling i boliger” (se vedhæftet) tilsendt HK 5marts 2015. Her fraråder Christian Sejer Pedersen HK og MST’s projekt og foreslår i stedet at vi låner Ålborg Universitets lydmåler.

Det er det vi naboer ønsker. Men HK og MST ønsker ikke Ålborg Universitets indblanding?

Med venlig hilsen

 Boye Jensen

Talsmand for naboerne til Hagesholm Vindmøllepark.

Kirsebærhaven 5 

4532 Gislinge