Kategoriarkiv: Sundhedsundersøgelser

Pressemeddelelse fra Finland i dag, den 20.10.2015

PRESSEMEDDELELSE på dansk.

Finland er ved at erkende, hvordan vindkraftværker har ødelagt familiers sundhed. Pressemeddelelsen er kun begyndelsen på en massiv skandale. Nu må ministerierne beslutte sig, hvordan de vil forholde sig til kendsgerningerne:

Vindmøllestøj er sundhedsskadelig.

Her et studie fra Irland:

stt – Alun Evans – Irish Wind Farm Study Proves Turbine Noise Causes Disease 20-10-2015

 

Direkte link til finsk tv-udsendelse om 8 danske Vestas vindmøller, der tog en stor børnefamilies hjem

http://areena.yle.fi/1-2449130

Start ved 6 min 10 sek.

Jo, de taler finsk hele vejen igennem – men den velfunderede og erfarne forsker i infralydens skadevirkninger, professor Mariana Alves Pereira fra Portugal, forsvarer sit faglige standpunkt på engelsk.

Oversættelsen fra finsk til dansk er på vej! Tv-indslaget vil være tilgængeligt med engelske undertekster meget snart.

 

Speciallæge Vivi Schlünssen, vindindustriens tro væbner, afviser vindmøllestøjs skadevirkninger

De – indtil – nu sejrrige Stevnsborgeres hjemmeside megamøller.dk findes stadig og derfra havde vi hentet linket for at illustrere vindindustriens kynisme.  Ekstrabladet havde udgivet denne fremragende grundige artikel lige i den kritiske tid på Stevns: http://megamøller.dk/wp-content/uploads/2013/01/ekstrabladet_100113_Vestas.pdf

Ditlev Engel blev afsløret i, at han betragtede sit fædreland Danmark som et fuldskala-laboratorium, der var yderst brugbart i forhold til vindindustriens eksport. Ellers ikke.

Sidst i ekstrabladets artikel finder man speciallæge i arbejds- og miljømedicin Vivi Schlünssens kommentar til sagen.

Her er ordlyden fra Ekstrabladets artikel:

“Mens tusindvis af danskere må leve i et støjhelvede fra kæmpe-vindmøller, raser
både foreninger og eksperter over, at politikerne intet har gjort for at undersøge sa-
gen ordentligt.
Faktum er nemlig ifølge formanden for Dansk Selskab for Arbejds- og Miljø-
medicin, Vivi Schlünssen, at man slet ikke har undersøgt ordentligt, om de mange
danskere, der dagligt udsættes for enorm støj fra vindmøller, tager skade af det.
– Vi er meget betænkelige ved, at de nye regler for støj fra vindmøller er lavet fuld-
stændig uden at undersøge,om folk tager skade af at leve i konstant støj.
Lægerne ikke spurgt
Støjgrænserne er fastsat udelukkende af ingeniører.Der har ikke været en eneste
læge inde over, siger hun.Vivi Schlünssen understreger, at vindmølle-støj er
noget helt andet end f.eks.larmen fra en motorvej.For selv om støjen fra møl-
len ofte er lavere, så er denkonstant – især om natten,hvor generne vil være eks-
tra store.
Det gik alt for stærkt, da man skulle have lavet de nye regler.
Og vores helt primære anke er, at det ikke er okay, at folk skal leve med store støj-
gener – især om natten, hvordet kan forstyrre søvnen, siger Vivi Schlünssen og un-
derstreger, at området burde undersøges til bunds.”

Nu har en af vores opmærksomme læsere opdaget noget besynderligt. Vivi Schlünssen er nemlig præcis den speciallæge, som hun selv er kommet i kontakt med i år, da hun henvendte sig pga. invaliderende søvnløshed. Læseren har nu fundet sin lægejournal på nettet og fremlægger hermed et uddrag af speciallæge Vivi Schlünssens bedømmelse. Nu har piben fået en anden lyd, eller: Lirekassen er i fuld sving! Nu er der ikke mere tale om den omsorgsfulde behandling af støjofrene. I stedet bliver patienten svigtet på det groveste, når det handler om en helt konkret sag!

Udklip af journal:

Hun har været sygemeldt de sidste 1½ år pga. følger af søvnløshed.

“Henviste er orienteret om, at vi ikke har mistanke til, at man kan blive syg af vindmøllestøj og at støjen er lavere end andre kendte støjkilder som f.eks. trafik- og vejstøj.
Hun er endvidere orienteret om, at man fra spørgeskemaundersøgelse ved, at en del personer er generet af støj, hvis de bor tæt på vindmøller.
Vi drøfter muligheder for, hvad hun har af handlemuligheder, inkl. ørepropper, afledende musik, mere fysisk aktivitet samt at droppe middagssøvnen. Hun vil gå videre med disse tiltag og evt. igen kontakte Respirationscenter Vest.
Hun tilbydes endvidere kontakt til vores socialrådgiver med henblik på social opfølgning. Hun vil indenfor 14 dage ringe, hvis hun er interesseret i et sådant tilbud.”

Til de tålmodige og engelskkyndige læsere her et link fra Wisconsin, hvor vindmøller af myndighederne blev dømt som en sundhedsrisiko. Brown-Country

Udkommet i dag: Australiens “Senate Committee” anbefaler strenge regler og nye tiltag for at beskytte mennesker fremfor vindmaskiner

AUS Senate Committee wt FINAL Report 8th Aug 2015 FULL LIST OF RECOMMENDATIONS 6 PP

Flere informationer fra:

http://en.friends-against-wind.org/health/select-committee-on-wind-turbines-final-report

 

 

Infralyd, sygdom og sundhedsundersøgelser – TV-udsendelse fra den 19.8.2013, stadig aktuel

De forhenværende danske regeringeres hengivenhed og ærbødighed overfor vindindustriens virke dokumenteres her på en for Danmarks borgere meget pinlige måde: http://www.ft.dk/samling/20131/almdel/miu/bilag/249/1345926.pdf

VINDINDUSTRIENS VELFÆRD frem for befolkningens helbred, det er det officielle Danmarks parole.

De danske borgere tæller ikke, lidende familier er ligegyldige for de danske politikere, der er vindindustriens jubelidioter. Er det uvidenhed/dumhed eller ondskab?

Nu venter vi på, at andre nationers politikere opretter demokratiets regler og menneskerettighedernes love. Australien er godt på vej.

Følg med i den aktuelle udvikling og se stopthesethings.com, friends-against-wind.org, epaw.org og windwahn.de hvor der er links til alverdens hjemmesider.

“Ikke hørbar” lyd kan høres alligevel – nyeste tysk forskning viser høj følsomhed overfor sundhedsskadelig infralyd

EMRPs hjemmeside: http://www.ptb.de/emrp/ears.html

EMRP står for Eurpean Metrology Research Programm, som er den del af programmet EURAMET

EARS opgave består i at forske i den menneskelige hørelse for at finde ud af, hvordan man beskytter befolkningen for støjskader. Deres forskning har nu vist, at menneskers hørelse er meget mere sensibel end tidligere antaget.

Vi husker de gamle fejlagtige påstande: “Når man ikke kan høre støjen, skader den ikke. Når støjen ligger under høretærsklen, så kan industrien føle sig sikker.”

Her er en meget interessant ældre artikel fra den 20.juni 2011 http://videnskab.dk/teknologi/store-vindmoller-laver-mest-lavfrekvent-stoj. Den beskriver hele problematikken med vindmøllestøjen, der er yderst generende for miljøstyrelsens opfattelse af sandheden. Miljøstyrelsen ville jo meget hellere samarbejde med det private firma Delta i stedet for at lytte til Danmarks internationalt anerkendte støjforskere. Hellere få fyret prof Henrik Møller end at tænke sig om og være sig bevidst om sit store ansvar overfor befolkningen.

De altid videbegærlige vindmøllefamilier har arbejdet med sagen og har forstået, at infralyd har flere aspekter vedrørerende opfattelsen af dens støjforurening. For det første er menneskers hørelse meget mere følsom end vindindustrien og deres politikervenner har håbet på og har gættet sig frem til. For det andet findes der andre sanser, der kan opfatte infralyd som en meget skadelig påvirkning. Den sidste erkendelse stammer helt fra Australien, hvor Steven Cooper har fået lov til at tænde og slukke for vindmøller for at udføre eksakte målinger.

Artiklen har fået meget international opmærksomhed  og er naturligvis også kommet på  vindkraftmodstandernes hjemmesider.

http://www.telegraph.co.uk/news/science/science-news/11736728/Wind-turbines-may-trigger-danger-response-in-brain.html

http://www.deutschlandfunk.de/forschung-aktuell.675.de.html – radioudsendelse på tysk

http://www.epaw.org/echoes.php?lang=en&article=ns113

http://en.friends-against-wind.org/health/brains-excited-by-wind-turbines-study

http://stopthesethings.com/2015/07/18/wind-industry-in-fresh-panic-germans-deliver-smoking-gun-infrasound-research/

Den australske hjemmeside stopthesethings.com fryder sig over nyheden og håber – sammen med vindmølleofrene – på en hurtig verdensomspændende afslutning på torturen.

Stopthesethings.com’s motto: “We’re not here to debate the wind industry, we are here to destroy it!”

Finsk familie med otte børn er flygtet fra Vestas v112 støjhelvede, nu er støjmålingerne offentlige

Vi har fået en rapport om en familie i Finland, der har været tvunget til at flytte langt væk fra deres hjem for at beskytte børnenes og de voksnes helbred. En vindpark med otte Vestas vindmøller v112 med 3.3 MW i 1½ km afstand gjorde deres liv til et pinefuldt og grotesk støjhelvede. (http://www.tuuliwatti.fi/index.php?id=12444)

2 7 2015 Wind turbines and family description (3)

Nu foreligger de eksakte støjmålinger i den finske families hjem. Vindmølle-familier i hele verden har i årevis bedt om omfattende og ærlige støjmålinger i stedet for computerberegninger, men det kunne ikke være tale om. Deres brummende køleskab kunne jo nemt forfalske resultaterne, ikke sandt?

Og her et lille indtryk af infralydens natur, lagt på youtube.com og:
Offentliggjort den 6. jul. 2015

Wind turbine infrasound recorded by a microbarometer outside a house 1.5km away from the nearest turbine. The power plant consist of 8 pcs Vestas V112 3.3MW turbines. During the measurement the wind was decreasing and the turbines power output decreased from 70% to 20% of maximum value. The sound is played with 240X speed increase.

 

Offentliggjort den 6. jul. 2015

Wind turbine infrasound recorded by a microbarometer inside a house 1.5km away from the nearest turbine. The power plant consist of 8 pcs Vestas V112 3.3MW turbines. During the measurement the wind first increased and then decreased again. The peak power output of the whole plant was 80% of maximum value. The sound is played with 240X speed increase.

Vedvarende energi betyder vedvarende tortur, sådan er det bare. Det har vindmølle-fanatiske politikere bestemt. 

De støjmålinger, som nogle har dristet sig at få foretaget i deres eget hjem, blev indtil nu totalt afvist. Aalborgs Universitetets Prof Henrik Møllers nye støjmåler bliver stadig betragtet som en alvorlig trussel mod vindmølleindustrien. Ja, vi kan godt følge vindmølleindustriens kulsorte tankegang. Tænk, hvis det nu viser sig, at Vestas og Siemens og alle de andre var erstatningspligtige overfor familierne! Tænk, hvis industrien blev tvunget til at rive alle de skadelige vindfabrikker ned og sørge for at de på ansvarlig vis forsvinder fra alverdens landskaber! Det bliver dyrt. Men så er det jo godt, at vindindustrien allerede har fået fyldt lommerne med skatteborgernes rare penge. Der må være nok at tage af.

Preliminary_measurements_Jäneskeidas-2

I Finland er der desuden sat grundige individuelle helbredsundersøgelser i gang for at afdække den store families sundhedsskader efter at have været udsat for lavfrekvent støj og infralyd i flere måneder.

Sandheden er ikke velkommen hos vindindustrien, ministerier og myndigheder. Den er nemlig meget skadelig for eksporteventyret og klimareligionen. Ellers havde Aalborg Universitet ikke fyret den internationalt højt respekterede danske akustikekspert Prof. Henrik Møller, der i mange år har advaret for store vindkraftværkers støjudsendelser.

Hvor stor er offentlighedens tillid egentlig til et firma som Vestas, hvis ledende ansatte og deres fans i medieverden udelukkende interesserer sig for deres milliardforretning? Når deres forhenværende chef Ditlev Engel har erklæret Danmark med dens befolkning som et fuldskala-laboratorium? Når Vestas er totalt afvisende, når det handler om at udlevere de livsvigtige informationer om lavfrekvent støj og infralyd? Hvorfor må landbefolkningen og kommunernes byrådsmedlemmer ikke se vindmøllernes støjdata? Vi venter spændt på vindmølleindustriens kommentarer til de finske støjresultater.

 

 

Speciallæge Dr. Mauri Johanssons åbne brev til DASAM

Dr. Mauri Johansson, MHH  Speciallæge i samfundsmedicin/arbejdsmedicin, herunder miljømedicin, har holdt et foredrag på DASAMs generalforsamling. Her offentliggøres hans åbne brev, der understreger sagens alvor.

Her relevante links, der blev sendt med henvendelsen:

Oplæg ved DASAMS generalforsamling 22.5.2015 Hindsgavl Mauri J 21 maj -15 37 PP FINAL (2)

SST Slag på tasken brevet 1996 til JJ med gul boble(1)

Kelley og Siponen figurer 2 april -14

stt – Macarthur Turbine Hosts Destroy Local Community 27-06-2015

 

Gode kolleger i DASAMS bestyrelse!

Til lykke med valget!

Ved den lige overståede generalforsamling anmodede jeg venligt om  at  få min Power pointserie lagt på DASAMS hjemmeside grundet den urimeligt korte tid der var sat af til et meget komplekst emne. Jeg kan ikke finde den på hjemmesiden ved søgning i dag.

Er det ikke snart på tide at såvel DASAMS som Sundhedsstyrelsen kommer i arbejdstøjet i forhold til de alvorlige helbredsproblemer, verden over, som de store, i Danmark udviklede, vindmøller påfører deres naboer, mennesker som dyr? Den videnskabelige dokumentation er nu hug og stikfast – bare ikke ved fabrikanterne og i sundhedsmyndighederne. Det i 1995-96 planlagte SST- MST-Delta-projekt (med læge Elle Laursen som SSTs medarbejder) omkring netop infralyd og LFN kuldsejlede i 1996. Jeg synes forskningsprotokollen var udmærket og de eksterne speciallæger der var udpegede velegnede til opgaven. I burde undersøge om det pludselige stop ikke var et krav fra vm-industrien. Siden er der intet forskningsmæssigt lægeligt gjort her i landet for at belyse problemet nærmere. Se bare Elle Laursens afskedsbrev til MST-manden (JJ).

Jeg vedlægger en helt aktuel gennemgang af problematikken fra Australien, der på senatsplan i parlamentet nu kulegraver de menneskelige omkostninger for vm-naboerne. I en interim-rapport tidligere i juni -15 er der en foreløbig serie konklusioner og forslag til parlamentet og regeringen, hvor en del allerede nu er sat i værk (f eks en uvildig Ombudsmand til løbende at analysere klager fra vm-naboerne og fremkomme med forslag til foranstaltninger). UK har allerede stoppet for subsidierne og givet de potentielle vm-naboer vetoret. Andre lande er godt på vej. Er det Danmark der bliver det sidste land der indrømmer denne globale fadæse, ved at man her ikke overholder hverken FNs Aarhuskonvention, EU lovgivningen, i sær EU-maskindirektivet, der endda nu er fuldt ud implementeret i dansk lov nr. 155/2013 ”om indretning mv. af visse produkter” – herunder ”maskiner”, som vm per EU definition og i dansk lov er (se i sær bemærkningerne i L89/2012/BM). Intet af disse love håndhæves overhovedet af nogen som helst myndighed, heller ikke kommunerne, der har udstedt opstillingstilladelser, men intet gør ved selv alvorlige klager(bemærk at der i udlandet er dødeligt forløbende tilfælde, retsmedicinsk verificeret)? Landets læger er aldrig blevet informeret om disse de facto risici og ingen følger klagerne op. Finder SST det forsvarligt at møllenaboernes sundhedstilstand kun overvågers en tekniker med en A-filter støjmåler, der frafiltrerer hovedparten af den reelt farlige (se den lille Kelley-Siponen figur vedhæftet), men uhørbare, ”støj” i området < 200 Hz, især < 20Hz støj,  eller andre love på område, men lader industrien diktere det hele, uden at en eneste, uvildig, læge har medvirket i fastlæggelsen af sikre støjgrænseværdier og derved sikre afstande, på kort og lang sigt, hvor der også tages hensyn til risikogrupper som fostre, børn og gamle samt personer med hyppigt forekommende kroniske lidelser, der hastigt forværres af møllestøjen, jf. EU-traktatens Forsigtighedsprincip, der heller ikke overholdes.  Der må udformes krav om fuldspektrum-målinger (0.1 – 10 000 Hz) uden nogen form for filtre (dvs. som SPL dB (lin)) ude som inde i boliger/bygninger, ved alle vindhastigheder, med efterfølgende smalbåndsanalyser, så møllernes bidrag kan skelnes fra baggrundsstøjen (se Coopers aktuelle summary). Også den af EU-MD krævede overvågning, herunder selvfølgelig ikke alene med støjmålinger, men selvfølgelig lægelig overvågning af naboerne må iværksættes over et længere tidsrum for at  få et billede af den sensibilisering der indtræder blandt  de støjudsatte og som yderligere forværrer deres lidelser. Målingerne skal gøres af måleteknikere der ingen interessekonflikter har vis-a-vis vm-industrien (dvs. ingen inhabile personer kan godkendes til dette (jf. også EU’s habilitetskrav ved akkreditering).

Der verserer allerede en sag mod den svenske regering i klageorganet vedrørende Aarhuskonventionen (ACCC), der langt hen ad vejen har forsøgt at undgå håndhævelsen af Aarhuskonventionen (se sagen via Google på ACCC/C/2013/81) og ligeledes undladt at implementere og håndhæve væsentlige krav i EU-lovgivningen, til skade for landets borgere. Der arbejdes i Danmark  på at få rejst en lignende sag i ACCC i UN-ECE, Geneve, mod den danske regering og evt. andre myndigheder.

Der er formentlig en eller flere ministeransvarlighedssager gemt i denne sag, der i mere end 30 år er blevet holdt under mørkelygtens dunkle skær.

Som mangeårigt medlem af DASAMS ser jeg frem til at I informerer mig om hvad I påtænker at gøre og hvornår i anledning af den fremsendte dokumentation, der let kan suppleres ved behov. Også hvornår I vil lægge min PP-serie på hjemmesiden. For god ordens skyld vedlægger jeg den en gang mere her, så dem der ikke var i Hindsgavl kan blive opdaterede på de mange andre vm-problemer jeg ikke får plads til i dette brev. Der er valid dokumentation for det hele, skal jeg hilse og sige.

Med kollegial hilsen

Mauri Johansson, MHH  Speciallæge i samfundsmedicin/arbejdsmedicin, herunder miljømedicin.

Sportsvej 17

7441 Bording

 

 

 

 

 

“Mølleræven prædiker for gæssene”, debatindlæg i JP, konklusion: Vindmølleindustrien styrer Danmarks energi- og miljø- og sundhedspolitik

1357170

Dokument fra folketingets hjemmeside. Ja, vindindustrien har været hunderæd for Kræftens Bekæmpelses bestilte sundhedsundersøgelse og dens resultater og har presset regeringen til at forhindre kommunerne i at stoppe udbygningen med vindmøller.

Mølleræven(1)

Jyllands-Posten har været så venlig, at offentliggøre dette debatindlæg, som er skrevet til de familier, der er ramt af vindindustriens og den danske regerings strategi. Deres mere eller mindre hemmelige kooperation og deres fælles plan for at forhindre en ærlig og menneskevenlig dokumentation over vindmøllers støjbelastning for landfamilierne kan ikke skjules længere. Alle ved: Vindmølleindustrien ønsker ikke at se på den nye internationale forskning, fordi de og deres vennergerne vil tjene flere penge. Den nuværende danske regering ønsker ikke at se på den nye internationale forskning, fordi den ikke vil tabe ansigt.

 

 

 

Uvildig lægelig forskning efterspørges, speciallæge i samfundsmedicin Dr. Mauri Johanssons oplæg ved DASAMs generalforsamling, den 22.maj 2015

Oplæg-ved-DASAMS-generalforsamling-22.5.2015-Hindsgavl-Mauri-J-21-maj-15-37-PP-FINAL-2

Denne samling af dokumenter er offentlig og dermed pligtlæsning for de kommunalpolitikere, der er beslutningstagere for vindmølleopstillingen. Som kammeradvokaten så tydeligt skrev, kunne erstatningskrav komme på tale, når kommunerne og miljøstyrelsen ikke har sørget for at informere sig grundigt om sagen. Kommunerne har dermed pligt til at opsøge informationer over vindmølledriftens sundhedsrisici for deres borgere. Borgmestrene og kommunalbestyrelserne kan ikke hævde, at der ikke var informationer til rådighed, når de ligger frit fremme på nettet og vindmøllefamilierne har kendskab til dem.