Kategoriarkiv: Støtteordninger i hele verden

KORRUPTION OG BEDRAG i den el-producerende industri, den australske senator Madigans tale til regeringen, den 15. september 2015

hansard_frag.pdf;fileType=application_pdf

Senator Madigan opfordrer den australske regering til hurtigt at  vedtage vindmølle-udvalgets fornuftige anbefalinger. Han afslutter sin tale med sit krav: “Vi insisterer på at Labour Senatorens 5. anbefaling bliver behandlet som en hastesag.” Befolkningen har brug for en ombudsmand, der behandler borgernes klager over vindparker.

Recommendation 5

1.9 The committee recommends that the Commonwealth Government establish a National Wind Farm Ombudsman to handle complaints from concerned community residents about the operations of wind turbine facilities accredited to receive renewable energy certificates. The Ombudsman will be a one-stop-shop to refer complaints to relevant state authorities and help ensure that complaints are satisfactorily addressed.

Senator Madigan har gennemskuet vindindustriens udspekulerede strategier, der handler om at betale  “eksperter” for at arbejde for vindindustriens målsætning om vindparkernes uforstyrrede aktivitet og dermed gevinst.

(hjemmesiden: http://marshallday.com/regionpage/marshall-day-acoustics-acoustical-consultants)

Midlet er konstruerede støjrapporter, der viser præcist det, som vindparkens opstillere efterlyser. Senator Madigan beretter om to eksempler på grov manipulation. Det ene er vindparken Cape Bridgewater,

(hjemmesiden: http://www.pacifichydro.com.au/english/projects/operations/capebridgewater/)

den anden er vindparken Waubra vindpark, (hjemmesiden: http://www.acciona.com.au/business-divisions/energy/operational-projects/waubra-wind-farm)

John Madigan forklarer detaljeret, hvordan en bestilt og købt ekspert fra Marshall Day Acoustics har arbejdet for at skjule overskridelsen af vindmøllestøjen ved vindparkerne. Der blev afleveret manipulerede støjrapporter til myndighederne, der lod sig narre og har svigtet de støjsyge borgere, der forgæves har bedt om hjælp.

De samme fremgangsmåder kender vi alt for godt i Danmark, hvor vindindustrien har fået lov til at gøre, hvad der passer den. Dens hengivne støjeksperter sørger for at skjule den lavfrekvente støj og infralyd med deres velovervejede filter-fiduser og beregningsmetoder. Miljøstyrelsens støjbekendtgørelse blev til med vindindustriens “assistence”. Der måles kun ved vindhastigheder på 6m/sek og 8m/sek og slet ikke i familiernes huse. Møllerne bliver selvfølgelig ikke slukket ved de høje vindhastigheder, som driver familierne på flugt. Opstillerne har logfiler, som ingen må se for ikke at afsløre de ulovlige støjbelastninger.

I Holbæk Kommune kæmper mange fortvivlede borgere stadig for deres ret til uafhængige støjmålinger i deres støjforpestede huse. Familierne får heller ikke svar på deres spørgsmål om, hvorfor opstilleren ikke har pligt til at fremlægge sine logfiler, hvorfor der stadig måles med filtre, der ikke viser lavfrekvent støj i de laveste og mest skadelige hertz værdier og hvorfor der ikke er en sundhedsmyndighed, der interesserer sig for de voksnes og børns lidelser.

Hvad man ikke måler, kan man ikke se og bevise – og derfor er loven – vupti – overholdt.  Miljøstyrelsen, vindindustrien og støjfirmaet DELTA er rigtig gode venner og arbejder så tæt sammen, at deres medarbejdere føler sig på hjemmebane på kryds og tværs af de vindglade arbejdspladser. Hvor er Danmarks John Madigan, der rydder op i dette morads?

_____________________________________________________________________________________________

Et par væsentlige citater fra John Madigans tale:

“Tonight I speak about corruption and fraud in the power generation industry.”

I aften taler jeg om korruption og bedrag i  el-produktions-industrien.

“Avoiding noise from wind turbines is an expensive bother that does not hold any appeal to windfarm operators.”

At undgå støj fra vindmøller er noget dyrt bøvl, der ikke appelerer til vindpark opstillere.

“Mr. President, wind farm operators have found a far less expensive and simple process to game the systems. They employ compliant ‘experts’.”

Herr formand, vindfarm opstillere har fundet en langt billigere og lettere procedure for at køre rundt med systemerne. De ansætter lovligheds “eksperter”.

“An ‘average’ noise level means nothing.”

Et “gennemsnitligt” støjniveau betyder intet.

“There must be arm’s length relationship between acousticians and windfarm operators. Independence would put a stop to the practice where false compliance documents allow operators to gain pecuniary advantage!”

Der skal være en armslængde mellem akustikere og vindpark opstillere. Uafhængighed ville stoppe den praksis hvor falske lovligheds dokumenter tillader opstillere at få en økonomisk fordel.

“Local, state and Commonwealth government authorities, departments and agencies have been duped by sham compliance reports.”

Lokale, statslige og Commonwealth regeringsmyndigheder, departementer og myndigheder er blevet ført bag lyset ved humbug VVM rapporter.

“A windfarm that is ‘compliant with state laws can receive RECs.”

En vindpark, som er lovlig under statens love kan modtage RECs. (Australske statstilskud under Clean Energy Finance Corporation)

“A ‘compliant’ windfarm can secure finance – like the $ 70 million Pacific Hydro swindled from the Clean Energy Finance Corporation.”

En lovlig vindpark kan sikre økonomien – som de 70 million $  AUS Pacific Hydro, der er svindlet fra den Clean Energy Finance Corporation.

“Those not on my side include complicit regulators, willfully blind health bodies, greedy operators who put corporate profits before country people. And neither are crooked acousticians flaunting a fraudulent reporting formula, that concludes compliance where there isn’t.”

De, der ikke er på min side inkluderer medskyldige lovgivere, bevidst blinde sundhedsmyndigheder, grådige vindmølleopstillere, som sætter virksomhedens profit før mennesker på landet. Og heller ikke uhæderlige akustikere, der skilter med en svigagtig rapport, der konkluderer projektets lovlighed, hvor den ikke findes.

“The Wind Weasel’s” (vindvæslets) sidste suk? Australien siger stop, ingen penge til nye vindkraftværker

http://www.abc.net.au/news/2015-07-12/government-lobbies-for-cefc-to-stop-wind-farm-funding/6613590

http://www.sudinfo.be/1330637/article/2015-07-12/epouvantables-dangereuses-pour-la-sante-le-gouvernement-australien-interdit-les

http://nyhederne.tv2.dk/udland/2015-07-12-premierminister-stopper-pengestroem-til-grimme-vindmoeller

Gid det var Danmark, der også stoppede vanviddet!

26. feb 2014 Danmark bør droppe statsstøtten til vindmøller, for de gavner ikke klimaet og er ikke den succeshistorie, som regeringen siger. Det mener de …
nyhederne.tv2.dk/2014-02-26-vismænd-til-regeringen-drop-støtten-til- vindmøller

 

Tillykke, Australien!

Denne nyhed er anledning til stor fryd for alverdens vindmøllefamilier, der har lidt overlast i de sidste mange år. Vindfanatiske politikere har proppet formuer i en helt bestemt industris afgrundsdybe lommer ved hjælp af helt vanvittige støtteordninger og i Danmark til forskningsprojekter som den afskyelige og pinlige  wind2050. Samtidigt har de forpestet landbefolkningens tilværelse. Nu lysner det for australske  familier. Efter Spanien og Storbritannien er det nu lykkedes for Australien at vriste sig fri af vindindustriens kvælertag.

Nogle familier i Australien er særlig hårdt ramte, fordi de bor i Macarthur Wind Farms område med 140 vindkraftværker. Imens har danske Vestas fået skovlet subsidier ind og har hemningsløst prøvet at overbevise den australske offentlighed om, at der slet ikke fandtes problemer med vindmøllestøj i andre lande. Løgnen er nu blevet afdækket, fordi den australske undersøgelseskommission har fået mange henvendelser fra netop borgere og fagfolk fra andre og også ikke engelsk talende lande.

Danskere elsker vindkraft? Hus forbi. Bestemt ikke der, hvor disse miljøskadelige monstermaskiner befinder sig og ødelægger familiernes liv.

Her lige én gang til dokumentationen på det klamme og hadefulde forsøg på at kapre Australiens læger, der praktiserer tæt på Macarthur WindFarm.

Macarthur-Community-Health-AGL-ltr-13-12-14

 

 

“Sagen mod PTC”, det amerikanske “Institute for Energy Research”s rapport om PTC (PSO) til vindmøller, fra stopthesethings.com’s nyhedsbrev den 10.12.2014

Rapporten er på 41 sider og påpeger vindenergiens skadelige virkninger på samfundet.
CO2 reduktionen pga. vindenergi findes heller ikke i USA.
Rapporten er også interessant for danskere:
Dr.dk berettede den 8.12.14 om den nyeste klimarapport fra Lima – Climate Change Performance Index, hvor Danmark står på en pinlig 38. plads med sin CO2 udledning og på 18. plads med sin ikke så imponerende energieffektivitet. Der er ikke så meget at juble over Danmarks 4. plads over vedvarende energi udbygning (1., 2. og 3. plads forblev tomme), når målet med CO2 reduktionen ikke er opfyldt.
Resumé af den amerikanske rapport på dansk:

Den føderale vind Production Tax Credit (PTC) er et væsentligt tilskud, som har givet vindmølleindustrien milliarder af skatteydernes penge, og arbejder på at skade pålidelige, økonomisk overkommelige kilder til elproduktion, såsom naturgas, kul og atomkraft. PTC blev først vedtaget i 1992 som en midlertidig foranstaltning for at styrke vindindustrien. Fra 1992 til i dag, er det blevet forlænget syv gange. I sin nuværende form, giver PCT ejere af vind faciliteter et tilskud på $ 23 per megawatt-time af el-produktionen under anlæggets første 10 års drift.

PTC udløb ved udgangen af kalenderåret 2013, men nye faciliteter vil stadig kunne godkendes gennem 2015 under nye, udvidede betingelser. En ny to års udvidelse, som overvejes i et
lovforslag vedtaget af Senatets finansudvalg, ville koste amerikanske skatteydere over 13 milliarder USD.
 
Sammenlignet beløber det sig på hele 4,8 millioner familiers skat i et enkelt år – eller nok til at købe hele den mongolske økonomi og stadig have mere end en milliard dollars tilovers.

Denne rapport giver hårde fakta om PTC. En ekstra forlængelse af PTC ville:

Give skattelettelser til politisk velrelaterede investorer på bekostning af skatteyderne
Øge samlede udgifter til el
True forsyningssikkerheden af Amerikas elnet
Ødelægge flere arbejdspladser, end det skaber
Kvæle innovationen i energiteknologier
Give almisser til en stor, moden industri
Tilføje (et program) til et indviklet net af over 80 forskellige føderale programmer, der støtter 
   vindkraft
Gøre intet for at fremme de miljømæssige mål, det var designet til at løse

Resultatet er, at PTC er et af de mest ekstreme tilskud, som den føderale regering giver.