Kategoriarkiv: Støj fra vindmøller

Lille landejendom søges – INGEN vindmøller/vindmølleplaner i 20 km radius

Seriøs akut annonce – henvendelser på kontaktsiden eller facebook:
Hus på landet, beliggende Nord / Østjylland købes.
150 – 200 m2 bolig i rimelig god stand.
1 – 5 ha omkring bygningerne.
INGEN vindmøller/vindmølleplaner i en radius af 20 kilometer fra ejendommen!
Danske familiers nye realitet: HVOR må vi være? HVOR må vi leve i fred med vores
børn og hobbydyr? Hvor kan vi være sikre på, at vi ikke bliver syge af vindmøllestøj?
Vindmøllepesten breder sig med foruroligende hastighed. Grådige investorer spytter i
kassen og gør livet til et støjhelvede for deres landsmænd.
Når for eksempel pensionskasserne lader sig presse umanerlig hårdt af
vindmøllelobbyister i deres bestyrelser/medlemsgrupper og investerer i (gift-) grøn
energi, så burde de også kalkulere med den alt for tidlige pensionering af de støjramte
og invaliderede mennesker.
Hvor er logikken? Hvem interesserer sig for folkesundheden i vindstaten Danmark?
Ministerier og myndigheder?

 

Vindindustriens angstprovokerende ørken og den tyske befolknings krig mod ødelæggelsen

http://www.welt.de/politik/deutschland/article152660500/Die-grosse-Angst-vor-der-Windindustrie-Wueste.html

Tyskernes kamp mod vindmøllediktaturet er blevet meget stærk. I marts måned begynder en retssag med en forfatningsklage mod den tyske stat, som har svigtet sine egne borgere. Ligesom i Danmark bliver vindmøllenaboer syge af infralyd, lavfrekvent støj og stress over myndighedernes brutale ignorance. Vi holder øje med, hvad der sker i de næste uger og ønsker held og lykke for de tyske familier og deres advokater og fagfolk.

 

Lavfrekvent støjs forunderlige mystik forklaret for Christiansborgs politikere

http://www.ft.dk/samling/20131/almdel/MIU/bilag/165/index.htm
Måling kontra beregning – vindindustrien ved, hvad der er bedst.
For dem selv.
 
Dokumentet fra 2014 viser, på hvilket informationsniveau Danmarks politikere
bliver oplyst. Det er pinligt! Den barnagtige tekst kombineret med en
børnehavetegning, der skulle forestille at illustrere problematikken er under al
kritik.
I stedet for at overlade ekspertisen til de mennesker, der har erhvervet sig den
igennem deres forskning – som støjeksperterne fra Aalborg Universitet og andre
universiteter i verden – fremlægges dette misvisende dokument.
“Når man ikke måler støjen direkte ved og i boligen, er det fordi der er alt for
stor måleusikkerhed forbundet hermed. Det skyldes både de varierende
vejrforhold og baggrundsstøjen fra andre støjkilder, vindens susen i træer og
buske og andre lyde, der kan påvirke måleresultatet. Vindmøller støjer netop,
når det blæser kraftigt, og også trafikstøj kan mange steder have en styrke, der
ville kunne forstyrre en måling af vindmøllestøj. Hvis baggrundsstøjen er for
kraftig i forhold til den støj, man ønsker at vurdere, vil det ikke være muligt at
bestemme støjen fra vindmøllen med tilstrækkelig nøjagtighed.”
Og nu kommer eksemplet, der skal anskueliggøre for Christiansborgs åbenbart
ikke så lærenemme politikere, hvordan tingene hænger sammen. Daværende
miljøminister Ida Aukens rådgivere har åbenbart ikke haft fantasi til at forestille
sig, at man kunne SLUKKE for vindmøllerne for 10 minutter for at få MÅLT
BAGGRUNDSTØJEN. Det er nemlig præcist det, der skal til for at hjælpe de
støjskadede familier ude i landdistrikterne.
 
“Dette illustrerer, at hvis der eksempelvis blev opstillet en vindmølle ved siden
af Christiansborg, hvilket kunne give anledning til eksempelvis 25 dB
lavfrekvent støj i mødelokalet, ville dette ikke kunne dokumenteres med en
måling. En måling ville vise summen af den samlede støj, dvs. vindmøllestøj +
 
baggrundsstøj, men der ville ikke kunne opnås en sikker vurdering af
 
møllestøjens størrelse. Derimod ville det være muligt at beregne støjen fra
 
vindmøllen i mødelokalet, hvis man har målt,hvor meget støj møllen udsender.”
Folketingets hjemmeside er proppet med interessante spørgsmål om
vindmøllestøj , der aldrig er blevet besvaret. Her et dokument fra 2008.
Da var dengang, da miljøministeren hed Troels Lund Poulsen :

Spørgsmålets ordlyd:
Fastholder ministeren fortsat, at alt er idel lykke ift. lavfrekvent støj fra vindmøller, jf. ministerens svar på MPU, alm. del (072) – spørgsmål 460 og spørgsmål nr. S 1945 (072), også efter at Aaborg Universitet nu har trukket sig fra de videnskabelige undersøgelser heraf?

Skriftlig begrundelse:
Ministeren har i sine svar hidtil ikke kunnet se problemer med lavfrekvent støj fra vindmøller, og ministeren har heller ikke fundet det problematisk, at firmaet DELTA som medlem af Vindmølleindustrien står for disse målinger, ligesom ministeren heller ikke har villet forholde sig til kritikken fra DELTA’s samarbejdspartner, Aalborg Universitet. Spørgeren finder, at den seneste udvikling, hvor Alborg Universitet har trukket sig fra »samarbejdet« med DELTA, samt det forhold, at DELTA ikke har villet forholde sig konkret til kritikken, kan have givet ministeren anledning til at revurdere sit synspunkt.

Danmarks støjmåler-skandale i ekstrabladet.dk

http://ekstrabladet.dk/nationen/maskinen-vindmoelle-skeptikere-elsker-nu-bliver-den-laast-inde/5929433

Hvem måler støjen? Her et dokument fra 2008 med forhenværende miljøminister Troels Lund Poulsens og CLAUS TORPS underskrift:

http://www.ft.dk/samling/20072/spoergsmaal/s1945/svar/559773/574993.pdf

http://www.ft.dk/samling/20072/spoergsmaal/s1945/svar/559773/574992.pdf

“Svar
Projektet om lavfrekvent støj fra vindmøller gennemføres i samarbejde mel-
lem firmaet DELTA, Aalborg Universitet, Risø og DONG Energy og med
DELTA som projektleder. Projektet er finansieret af Energistyrelsen under
Energiforskningsprogrammet (EFP) og er således underlagt de almindelige
regler for offentlig forskning. Projektet er også støttet af en række vindmøl-
leproducenter.”
På folketingets egen hjemmeside kan findes dokumentation over prof. Henrik
Møllers fortvivlede kamp mod miljøstyrelsen og vindindustrien.
Her Ekstrabladet artikel fra 2014 om “Lokumsaftaler om vm-støj”
http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/article4949946.ece

 

Har flygtninge fået status som husdyr? De bliver jo heller ikke beskyttet for vindmøllestøj! Se BT.dk

Ændring af bekendtgørelse om støj fra vindmøller

Chokerende nyhed fra BT.dk:

Regeringen: Beskyttelse mod farlig vindmøllestøj skal ikke gælde flygtninge

Regeringen vil fjerne grænsen for, hvor meget støj fra vindmøller flygtninge på midlertidige opholdscentre må udsættes for. Det fremgår af en ændring af den nuværende bekendtgørelse, hvori der er opstillet grænser for, hvor meget støj beboere omkring vindmøller må udsættes for.Ændringen, som regeringen sendte i høring den 8.-10. december, og som Folketinget snart skal stemme om, vil udelukkende omfatte beboere på midlertidige opholdssteder, mens alle andre stadigvæk vil være beskyttet af lovgivningen.

Klik her for at læse mere

friends-against-wind.org: Vindmøllers støj årsag til næseblod hos børn

http://en.friends-against-wind.org/testimonies/nosebleeds-from-wind-turbines

Uddrag på dansk: Dansk oversættelse af familiernes erfaringer:

Ejendom # 1

“Jeg vil gerne vide, hvorfor min seng ryster eller vibrerer let. Nætterne med stormen var særlig mærkbare. Jeg sover altid med mit soveværelse vindue åbent, men kan ikke længere. ”

Ejendom # 2

“Støj fra vindmøller var meget højt i aftes (Oct.31), men har fået til det punkt, at ingen vil følge op. Vi kører en ventilator hele natten for at drukne støjen. Så snart mit hoved rører puden kan jeg høre støj og føle vibrationen. ”

Ejendom # 3

“Vore bekymringer er støj-natten hovedsagelig. Nårvi vil sove, hører vi hører et konstant swoosh. De tilfælde, hvor vejr, temperatur, og vind er i en perfekt combination får dem til at være meget højt -nok til at vække dig fra en søvn. ”

Ejendom # 4

“Jeg har ringet til opstilleren tre gange nu vedr. vindmøllestøj og er ikke blevet kaldt tilbage en gang. Jeg har også kaldt MOECC mindst tre gange, og intet har ændret sig med hensyn til støj, og der er heller ikke kommet nogen d til mit hjem. ”

Ejendom # 5

“Om morgenen den 25 September blev to børn ramt, kunne man ikke tænke ordentligt og følge basale opgaver uden en konstant forvirring og den anden vågnede op med en meget dårlig hovedpine – møllen er tættest på værelset, som disse to børn sover i.

Ejendom # 6

“Jeg lider af søvnløshed fra møllerne og synes de er meget støjende. Det var særlig slemt September 25-27. Hvis møllerne larmer meget og jeg kan høre dem inde fra huset, vil min kat  nægte at gå uden for døren nu. Det var aldrig et problem før. ”

Ejendom # 7

“Vi hører dem hver dag. Vi er to voksne og to børn, der bor i vores hjem. Støj påvirker os både om dagen og om natten. Skyggekast fra vingerne samt de blinkende røde lys om natten er et problem for os. Vi kan altid høre dem, om det er blæsende eller rolig. ”

Ejendom # 8

“Vi hører møllerne helt sikkert og de har afbrudt vores søvn, især i sommermånederne, som vi ikke har aircondition og kunne ikke sove med de åbne vinduer. Begge beboere i huset oplever søvnløshed. ”

Ejendom # 9

“Det lyder som om der er et tog bag vores stald. Vi er ikke i stand til at sove, når vinduet er åbent, især i sommermånederne. ”

Ejendom # 10

“Vi oplever støj både dag og nat fra møllerne, bogstaveligt syv dage om ugen. Skyggekast, kvalme, hovedpine og ringen for ørerne er problemer, vi har oplevet. Lysene er en distraktion om natten og giver os kvalme. Naturligvis er støjen værre, hvis det blæser. ”

Ejendom # 11

“Vi er to voksne og tre børn, der bor i vores hus. Varme, blæsende nætter forekommer at være de værste. Vi oplever: søvnforstyrrelser, forhøjet blodtryk, næseblod, vibrationer på brystet om natten, skyggekast, hovedpine og kvalme. ”

Ejendom # 12

“Afhængig af vindretning, påvirkes vi mest tidligt om morgenen (omkring 3 am). Det er højt nok til at vække os, det gør det meget vanskeligt at få en god nats søvn. ”

Ejendom # 13

“Fire til fem aftener om ugen afbrydes vores søvn. Vi oplever også kvalme og hovedpine. Det var aldrig et problem før. ”

Ejendom # 14

“Da de begyndte at køre, har vi konstant haft problemer. Der er i alt seks personer, der bor i vores hjem med to voksne og fire børn. “

 

 

Uafhængige danske læger HAR skrevet om sundhedsskader fra vindmøllestøj, men Sundhedsstyrelsen er ganske uinteresseret

Som_læge_må_man_undre_sig_michael_rotne

http://www.ft.dk/samling/20111/almdel/suu/bilag/418/1147585/index.htm

http://www.ft.dk/samling/20111/almdel/SUU/bilag/418/index.htm

SST-Slag-på-tasken-brevet-1996-til-JJ-med-gul-boble1

falster holm   

IMGLægens attest

Lydtrykket går dramatisk op ved de helt lave frekvenser og skader mennesker og dyr,

derfor nægter vindindustrien at måle infralyd under 20 Hz.

Det er vindindustriens målemetoders ikke så velbevarede hemmelighed:

Sound Level A-wighted spectrum

Borgerne i Isenvad er skrækslagne: Kaj Bank Olesen viser billeder af sine vanskabte mink fra farmen i Vildbjerg

I et læserbrev den 25.11.2015 i aoib.dk, Ikast Avis, informerer Annette Bækgård de læsere, der endnu ikke ved, hvad der står på spil: ” Ikast-Brande Kommune har givet tilladelse til opførelse af vindmøller tæt på Isenvad, muligvis Danmarks største bynære vindmøllepark.”

Borgerne strømmede til dette møde, som i sin helhed er blevet optaget på video og snarest vil blive lagt på youtube.com og vores hjemmeside. Det var Isenvad Lokalråd og Isenvad Borgerforening, der har afholdt dette åbne borgermøde med eksterne foredragsholdere.

Også minkavler Kaj Bank Olesen fik lejlighed til at berette og advare om denne skandaløse sag, der har beskæftiget Christiansborgs politikere siden 2014. Da 4 Vestas vindmøller blev sat i drift i Vildbjerg i Herning Kommune, begyndte de katastrofale tilstande på farmen. Ingen af disse skader er nogensinde blevet set af farmens dyrlæger: Dødelige slåskampe blandt dyrene ved bestemte vindhastigheder, ufrugtbare minktæver, dødfødte og misdannede minkhvalpe. Kaj Bank Olesen og hans kone har måttet forlade deres families stuehus for at redde deres egen og deres families helbred. Kvinderne i den fødedygtige alder har ikke haft lov til at komme på besøg i det støjforpestede hus længere.

150 meter høje vindkraftværker, 8 styks i Københavnerheden og 11 styks i Ulkær Mose, hvad har kommunens politikere forestillet sig? Troede de, at borgerne ville blive begejstrede for 1 million kroner til byens foreninger som trøst? Kan man købe menneskeliv med vindmølleindustriens penge?

En eneste vindmølle koster ca. 30 mio. kroner og 19 x 30 = 570 mio. kroner. Hvordan har Ikast-Brandes kommunalpolitikere tænkt sig at erstatte familiernes tab, nemlig deres liv og ejendom?

http://www.tvmidtvest.dk/nyheder/25-11-2015/1930/stor-modstand-mod-vindmolleplaner#player

http://aoib.dk/artikel/vindmllenaboer-advarer-mod-de-store-mller–viste-fotos-af-misdannede-minkunger

http://aoib.dk/artikel/blsten-gr-frisk-i-isenvad-byen-er-bekymret-over-udsigt-til-store-vindmller

http://aoib.dk/artikel/vindmllepark-i-isenvad-bekymrer-borgere

http://aoh.dk/artikel/et-sidste-ndrb-fra-en-landsby

Vi lægger youtube.com videoen på hjemmesiden lige så snart vi har fået den!

 

Finsk studie over vindmøllers sundhedsskadelige infralyd er udkommet nu

NEWS RELEASE Nov. 2015

Vi har berettet om den finske familie med 8 børn, der måtte flygte hjemmefra for at overleve 8 Vestas vindmøllers støjhelvede. Mens danske medier dagligt bryster sig med vindmølleindustriens ordrebøger og klapper i hænderne over de danske regeringers fantasiprægede energipolitik, har uafhængige og ærlige fagfolk travlt med at finde årsagen til vindmøllesygdomme.

Her, som alle andre steder i verden, handlede det om at få gennemført eksakte støjmålinger, der bliver udført for at beskytte landbefolkningen for sundhedsskader – og ikke at bevare vindmølleproducenter og spekulanter for manglende profit. Canada, Australien og nu også Finland som det første land i Europa har bevist, at der er noget om snakken: Vindmøllestøj skader menneskers (og dyrs) helbred!

November 2015
 
NEWS RELEASE INFRASOUND EMISSIONS FROM WIND TURBINES HAVE ADVERSE HEALTH EFFECTS
Wind turbines generate infrasound that can cause serious health problems. The infrasound from
wind turbines can carry through the air for tens of kilometres. This was verified in the
measurements carried out in Finland. This was the first time that infrasound generated by wind
turbines was verified by measurements in Finland. Tuulivoima-kansalaisyhdistys (TV-KY) ry –the
National Association of Citizens against Giant Windmills -has recently released an extensive report
on the infrasound emissions from wind turbines and their impact on people’s health.
The wind turbines being built in close proximity to residential areas in Finland are the biggest in
Europe.Their rotating blades generate low frequency noise and infrasound, i.e. frequent and
continuous air pressure pulses that can travel for very long distances.
Low frequency noise refers to frequencies between 20-200 Hz that are audible to the human ear, and
infrasound refers to frequencies between 0.1-20 Hz that can’t be picked up by the human ear.
Wind power companies, as well as some researchers, have claimed that “infrasound can’t
cause adverse health effects as it is inaudible”. Similarly, we could maintain that radiation isn’t
harmful as it is beyond sensory perception.
However, in the summer of 2015 the German Max Planck Institute released a study conducted using
a new kind of measurement technology. Contrary to the well-established view, the study showed that
the alarm mechanisms of the human brain are sensitive to very low infrasound that is below the
hearing threshold.
The need for a survey conducted by the TV-KY Association arose when a growing number of residents
in areas located near wind farms started to report health problems, some of which were serious. The
measurements showed that the rapidly changing low frequency noise and infrasound caused by
wind turbines can indeed be measured inside Finnish homes.
Low frequencies permeate the structures of buildings and they can be disturbingly
distinguishable from background noise, particularly indoors. Infrasound, on the other hand, can’t
be picked up by the human ear, but the residents complain over a great number of symptoms, some
of which are serious. The emergence and degree of problems depend on the strength and length of
exposure. In Finland, large scale wind farms have only been constructed for a few years.We don’t yet
have any records of the number of people who have had health problems caused by the infrasound
emissions of wind turbines.
For this report, we interviewed 12 Finnish families who live in close proximity to giant wind turbines
in Finland, and we collected the experiences of 55 people concerning the health impacts of industrial
wind power production. Out of these 55 people, 33 suffer from sleep disturbances, 26 from ear
problems, 23 from headache, 17 from nausea, 11 from heart problems and 11 from inertia.
 
In addition to infrasound emissions, the audible low frequency noise of the up to 230 m tall wind
turbines is directed with force horizontally away from the rotating blades, both downwind and
against the wind. The massive air pressure pulse, generated by the blades, that varies with 1- 2
seconds intervals, produces low frequency noise that isn’t actually directed at the foot of the wind
turbine or on the side.
This partly explains why the interviewed residents in areas that are close to wind farms don’t react
identically to wind turbine noise, which is at its worst during night time. In our measurements, we
used a microbarometer, an exceedingly accurate instrument for measuring atmospheric pressure.
The measurements were carried out in homes that had reported adverse health effects caused by
wind turbines. The report presents the noise measurements carried out inside the homes of some
families interviewed in the survey.
The infrasound emissions from wind turbines were clearly perceivable.
The report describes what types of well-known health problems are caused by infrasound and what
kind of mechanisms are involved. In addition to this, the report contains basic information on the
infrasound emissions of wind turbines and on how those emissions can be measured.
This report is first of its kind. Both foreign and domestic experts have been heard in the making of it,
and it goes through a wide range of literature published on the topic both in Finland and in other
countries.
The report has been prepared without any external funding, relying solely on voluntary
contribution and support from international experts. Almost all other researches and surveys
conducted on the problems caused by noise emissions from wind turbines in Finland have been
funded entirely or partly by the industry.The Association expresses its concern over the small number
of wind power research conducted independent of funding from the industry.
The Association maintains that if wind farms are suspected of causing health problems, they should
be investigated by independent medical researchers instead of simply denying the existence of
problems. The National Association of Citizens against Giant Windmills is an impartial and voluntary
association working for the benefit of people and the environment.
The report Tuulivoimaloiden infraäänen aiheuttama terveysongelma Suomessa
(Health problems in Finland caused by infrasound from wind turbines)
 is available in its entirety on the web pages of the Association:
http://tvky.info/tiedostot/infra_aani.pdf
Kalevi Nikula
Chair, M. Sc. (Philosophy)
The National Association of Citizens against Giant Windmills
Mobile +358400441 049
Email:
kalleniku@gmail.com
Website: http://www.tvky.inf

 

http://tvky.info/tiedostot/infra_aani.pdf

 

 

Danske vindmølleofre i udsendelse i deutschlandradio.de den 9. november 2015

http://www.deutschlandradiokultur.de/vor-der-weltklimakonferenz-paris-3-7-gesundheitsbedenken-im.979.de.html?dram:article_id=336024

Vind-alarm-danmark.eu, vindmøllefamiliernes hjemmeside, bliver ikke kun læst i Danmark, men også i udlandet. Det danske sprog går perfekt i hak med engelsk og er let at oversætte med google translate. Fornylig har hjemmesiden vakt en tysk journalists interesse. Han ville lave en rapportage om danskere, der lider under vindmøllernes infralyd.Det ville vi gerne hjælpe ham med. Resultatet er blevet meget imponerende, seriøst og empatisk overfor de berørte mennesker, der har haft mod til at stå frem.

Vi ved, at vores åbenhed overfor medierne er med til at hjælpe andre vindmøllefamilier i Danmark og i alle andre lande. Problemet er verdensomspændende, men netop dette bliver ikke omtalt i danske medier. Vindmøller er en dansk eksportvare og under særlig beskyttelse.

Kunne det være, at Christiansborgs ministre og folketingets politikere efterhånden er blevet pinligt berørte, når udlandet spørger dem om vindmøllestøj?

Danmarks regeringer har ønsket sig brændende, at hele verden skulle lade sig inspirere af vores lille kongeriges energipolitik og ville elske at dyrke vindmøller på deres territorier i stedet for grønne skove.

Men nu er der hele tre ministerier, der ikke vil besvare en journalists spørgsmål om de danske vindmøllers virkning på befolkningens sundhed. Alle tre ministerier undveg den tyske journalists spørgsmål ved at pege på de andre ministerier som de ansvarlige. Når ingen vil være ansvarlig, så må det jo være alle tre.

Infralyd er et meget oplagt emne for energiministeriet, for sundhedsministeriet og for miljøministeriet. Det er folketingets diverse udvalg, der nu må minde ministrene om deres ansvar for hele befolkningens sundhed og trivsel.