Kategoriarkiv: Protest fra akademikere

Åbent brev til Verdens Sundheds Organisation WHO – nye retningslinjer for støj på vej!

Open Letter to the members of the panel developing the WHO Environmental Noise Guidelines for the European Region

WHOs nye retningslinjer for miljøstøjbelastningen i den europæiske region har været undervejs i længere tid. Nu er de ved at blive revideret og udgivet og skal ligeledes omhandle støjen fra vindmøller og dens konsekvenser for naboerne.

Dette åbne brev til WHO blev sendt for at gøre opmærksom på de mange internationale undersøgelser om vindmøllestøj og helbredsskader. Det er blevet underskrevet af en lang række internationale videnskabsfolk, støjeksperter, læger, engagerede borgere og først og fremmest af nogle af de mennesker, det hele handler om: mænd og kvinder, hvis liv og hvis børns liv er blevet ødelagt af vindmøllestøj.

Håbet er, at sundhedsorganisationens medlemmer vil støtte landbefolkningens bøn om retfærdige strenge støjgrænser for vindmøllestøj. Der skal også anvendes nøjagtige målemetoder indenfor de ramte menneskers boliger, ellers vil flere og flere familier blive syge af den store støjbelastning.

Det er påfældende, hvor uvidende danske (og andre landes) miljø- og sundhedsmyndigheder lader til at være, når det handler om vindmøllestøjens skader på borgernes helbred. Er det manglende empati (menneskekærlighed) for landregionens befolkning? Er det manglende interesse/evne til at læse internationale artikler? Er det en let gennemskuelig gemmeleg for at trække tiden ud? Er det en taktik fra absolutismens svundne tid, der hedder: “Vi alene vide”? Det, der hedder: MAGTENS ARROGANCE?

Det korrekte udsagn må hedde, helt i giftgrøn og blodrød: “VI ALENE IKKE VIDE! FORDI VI IKKE ØNSKER AT VIDE. FORDI VI IKKE ØNSKER AT INFORMERE OS GRUNDIGT. FORDI VI IKKE ØNSKER AT LYTTE TIL VORE SMÅ UNDERSÅTTERE! FORDI VI HAR VORE EGNE PLANER, SOM INGEN MÅ ØDELÆGGE. VORES ENESTE POLITISKE MÅL HEDDER WIND2050.”

 

Danmarks støjmåler-skandale i ekstrabladet.dk

http://ekstrabladet.dk/nationen/maskinen-vindmoelle-skeptikere-elsker-nu-bliver-den-laast-inde/5929433

Hvem måler støjen? Her et dokument fra 2008 med forhenværende miljøminister Troels Lund Poulsens og CLAUS TORPS underskrift:

http://www.ft.dk/samling/20072/spoergsmaal/s1945/svar/559773/574993.pdf

http://www.ft.dk/samling/20072/spoergsmaal/s1945/svar/559773/574992.pdf

“Svar
Projektet om lavfrekvent støj fra vindmøller gennemføres i samarbejde mel-
lem firmaet DELTA, Aalborg Universitet, Risø og DONG Energy og med
DELTA som projektleder. Projektet er finansieret af Energistyrelsen under
Energiforskningsprogrammet (EFP) og er således underlagt de almindelige
regler for offentlig forskning. Projektet er også støttet af en række vindmøl-
leproducenter.”
På folketingets egen hjemmeside kan findes dokumentation over prof. Henrik
Møllers fortvivlede kamp mod miljøstyrelsen og vindindustrien.
Her Ekstrabladet artikel fra 2014 om “Lokumsaftaler om vm-støj”
http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/article4949946.ece

 

Uafhængige danske læger HAR skrevet om sundhedsskader fra vindmøllestøj, men Sundhedsstyrelsen er ganske uinteresseret

Som_læge_må_man_undre_sig_michael_rotne

http://www.ft.dk/samling/20111/almdel/suu/bilag/418/1147585/index.htm

http://www.ft.dk/samling/20111/almdel/SUU/bilag/418/index.htm

SST-Slag-på-tasken-brevet-1996-til-JJ-med-gul-boble1

falster holm   

IMGLægens attest

Lydtrykket går dramatisk op ved de helt lave frekvenser og skader mennesker og dyr,

derfor nægter vindindustrien at måle infralyd under 20 Hz.

Det er vindindustriens målemetoders ikke så velbevarede hemmelighed:

Sound Level A-wighted spectrum

ENERGIPOLITISKE PLATUGLERS største skræk: sobre videnskabelige undersøgelser, her en ny artikel fra Canada

Infasound__and_wind_turbines_final_version_4_August_2015

Nu fat det dog, kære giftgrønne, blodrøde og pengegriske vindfanatikere: Vindkraftværker er en blindgyde, en dødssejler, en sørgelig fejltagelse, som skader mennesker og dyr.

Og: Engelsk er et meget svært sprog for nogle, som ikke har gået i skole plus universitetet i knap 20 år, som nogle af Danmarks rødgrønne politikere har haft lejlighed og økonomi til. Men det virker, som om et par danske vindpolitikere ikke ønsker at gøre brug af deres formidable kundskaber. “Læs og forstå”, sådan hedder en læse-let-serie i indskolingen. De engelsksprogede artikler om den skadelige virkning af vindmøllestøj på mennesker og dyr burde være en – uhyggelig – læse-let øvelse for Folketingets akademiske politikerskare.

Husk nu: Menneskeheden har taget fejl mange gange før. Vi vil lige minde politikerne om for eksempel røntgenstråler, uvstråler, astbest, nikotin, DDT, svampegifte og de fantastisk mange giftcocktails i danske forbrugeres køleskabe.

Hvad du ikke kan se, høre, mærke eller have en anelse om, kan pludselig komme til at være dødeligt for mennesker – efter et stykke tid.

Det er regeringens og politikernes ansvar at beskytte befolkningen for sundhedsskadelige stoffer.

 

“Pandora’s Pinwheels”, dokumentarfilm fra 2011 viser vindmøllefamilier fra New Zealand og Australien

Når man googler billeder af “pinwheels”, så ser man søde farvestrålende papir- og plastikvindmøller, som jo bare er muntert legetøj til de kære børn. Den græske fortælling om Pandoras hemmelighedsfulde æske bliver i Lilli-Ann Greens dokumentarfilm brugt som sammenligning med børnenes håndholdte legetøjsvindmøller.

Da æskens låg nemlig blev åbnet, væltede der død og helvede, pest og kolera og lidt til ud af den. Og hvad med Pandoras pudsige vindfiduser? Deres gigantiske udgaver har kun frembragt sygdom og elendighed hos de landfamilier, der bor i nærheden af dem.

Friends-against-wind.org har offentliggjort Lilli-Ann Greens skript fra hendes vidneudsagn i Australiens Parlaments undersøgelsesudvalg.

http://en.friends-against-wind.org/health/lilli-ann-green-s-evidence

Her er dokumentarfilmen, som hun omtaler:

Lilli-Ann Green og hendes nu afdøde ægtemand og forretningspartner har skabt denne dokumentarfilm. Den viser familier fra New Zealand og Australien, der er hårdt ramt af vindindustriens miljøskadelige maskiner. Lilli-Ann Green har været glad for vindmøller, inden hun lærte dem bedre at kende og beviser dermed, hvad andre har påstået: Jo mere du ved om vindenergien, des mindre kan du lide den!

I dokumentarfilmen ses også den modige journalist Brendan Gullifer og flere videnskabsmænd, der forklarer, hvorfor mennesker i hele verden lider under vindmøllernes infralyd og lavfrekvente støj.

Det er BSc, MPhil (Technology)Bruce Rapley, PhD Huub Bakker og PhD Daniel Shepherd.

(http://waubrafoundation.org.au/resources/shepherd-et-al-negative-affect-hypothesis-noise-sensitivity/)

 

 

Speciallæge Dr. Mauri Johanssons åbne brev til DASAM

Dr. Mauri Johansson, MHH  Speciallæge i samfundsmedicin/arbejdsmedicin, herunder miljømedicin, har holdt et foredrag på DASAMs generalforsamling. Her offentliggøres hans åbne brev, der understreger sagens alvor.

Her relevante links, der blev sendt med henvendelsen:

Oplæg ved DASAMS generalforsamling 22.5.2015 Hindsgavl Mauri J 21 maj -15 37 PP FINAL (2)

SST Slag på tasken brevet 1996 til JJ med gul boble(1)

Kelley og Siponen figurer 2 april -14

stt – Macarthur Turbine Hosts Destroy Local Community 27-06-2015

 

Gode kolleger i DASAMS bestyrelse!

Til lykke med valget!

Ved den lige overståede generalforsamling anmodede jeg venligt om  at  få min Power pointserie lagt på DASAMS hjemmeside grundet den urimeligt korte tid der var sat af til et meget komplekst emne. Jeg kan ikke finde den på hjemmesiden ved søgning i dag.

Er det ikke snart på tide at såvel DASAMS som Sundhedsstyrelsen kommer i arbejdstøjet i forhold til de alvorlige helbredsproblemer, verden over, som de store, i Danmark udviklede, vindmøller påfører deres naboer, mennesker som dyr? Den videnskabelige dokumentation er nu hug og stikfast – bare ikke ved fabrikanterne og i sundhedsmyndighederne. Det i 1995-96 planlagte SST- MST-Delta-projekt (med læge Elle Laursen som SSTs medarbejder) omkring netop infralyd og LFN kuldsejlede i 1996. Jeg synes forskningsprotokollen var udmærket og de eksterne speciallæger der var udpegede velegnede til opgaven. I burde undersøge om det pludselige stop ikke var et krav fra vm-industrien. Siden er der intet forskningsmæssigt lægeligt gjort her i landet for at belyse problemet nærmere. Se bare Elle Laursens afskedsbrev til MST-manden (JJ).

Jeg vedlægger en helt aktuel gennemgang af problematikken fra Australien, der på senatsplan i parlamentet nu kulegraver de menneskelige omkostninger for vm-naboerne. I en interim-rapport tidligere i juni -15 er der en foreløbig serie konklusioner og forslag til parlamentet og regeringen, hvor en del allerede nu er sat i værk (f eks en uvildig Ombudsmand til løbende at analysere klager fra vm-naboerne og fremkomme med forslag til foranstaltninger). UK har allerede stoppet for subsidierne og givet de potentielle vm-naboer vetoret. Andre lande er godt på vej. Er det Danmark der bliver det sidste land der indrømmer denne globale fadæse, ved at man her ikke overholder hverken FNs Aarhuskonvention, EU lovgivningen, i sær EU-maskindirektivet, der endda nu er fuldt ud implementeret i dansk lov nr. 155/2013 ”om indretning mv. af visse produkter” – herunder ”maskiner”, som vm per EU definition og i dansk lov er (se i sær bemærkningerne i L89/2012/BM). Intet af disse love håndhæves overhovedet af nogen som helst myndighed, heller ikke kommunerne, der har udstedt opstillingstilladelser, men intet gør ved selv alvorlige klager(bemærk at der i udlandet er dødeligt forløbende tilfælde, retsmedicinsk verificeret)? Landets læger er aldrig blevet informeret om disse de facto risici og ingen følger klagerne op. Finder SST det forsvarligt at møllenaboernes sundhedstilstand kun overvågers en tekniker med en A-filter støjmåler, der frafiltrerer hovedparten af den reelt farlige (se den lille Kelley-Siponen figur vedhæftet), men uhørbare, ”støj” i området < 200 Hz, især < 20Hz støj,  eller andre love på område, men lader industrien diktere det hele, uden at en eneste, uvildig, læge har medvirket i fastlæggelsen af sikre støjgrænseværdier og derved sikre afstande, på kort og lang sigt, hvor der også tages hensyn til risikogrupper som fostre, børn og gamle samt personer med hyppigt forekommende kroniske lidelser, der hastigt forværres af møllestøjen, jf. EU-traktatens Forsigtighedsprincip, der heller ikke overholdes.  Der må udformes krav om fuldspektrum-målinger (0.1 – 10 000 Hz) uden nogen form for filtre (dvs. som SPL dB (lin)) ude som inde i boliger/bygninger, ved alle vindhastigheder, med efterfølgende smalbåndsanalyser, så møllernes bidrag kan skelnes fra baggrundsstøjen (se Coopers aktuelle summary). Også den af EU-MD krævede overvågning, herunder selvfølgelig ikke alene med støjmålinger, men selvfølgelig lægelig overvågning af naboerne må iværksættes over et længere tidsrum for at  få et billede af den sensibilisering der indtræder blandt  de støjudsatte og som yderligere forværrer deres lidelser. Målingerne skal gøres af måleteknikere der ingen interessekonflikter har vis-a-vis vm-industrien (dvs. ingen inhabile personer kan godkendes til dette (jf. også EU’s habilitetskrav ved akkreditering).

Der verserer allerede en sag mod den svenske regering i klageorganet vedrørende Aarhuskonventionen (ACCC), der langt hen ad vejen har forsøgt at undgå håndhævelsen af Aarhuskonventionen (se sagen via Google på ACCC/C/2013/81) og ligeledes undladt at implementere og håndhæve væsentlige krav i EU-lovgivningen, til skade for landets borgere. Der arbejdes i Danmark  på at få rejst en lignende sag i ACCC i UN-ECE, Geneve, mod den danske regering og evt. andre myndigheder.

Der er formentlig en eller flere ministeransvarlighedssager gemt i denne sag, der i mere end 30 år er blevet holdt under mørkelygtens dunkle skær.

Som mangeårigt medlem af DASAMS ser jeg frem til at I informerer mig om hvad I påtænker at gøre og hvornår i anledning af den fremsendte dokumentation, der let kan suppleres ved behov. Også hvornår I vil lægge min PP-serie på hjemmesiden. For god ordens skyld vedlægger jeg den en gang mere her, så dem der ikke var i Hindsgavl kan blive opdaterede på de mange andre vm-problemer jeg ikke får plads til i dette brev. Der er valid dokumentation for det hele, skal jeg hilse og sige.

Med kollegial hilsen

Mauri Johansson, MHH  Speciallæge i samfundsmedicin/arbejdsmedicin, herunder miljømedicin.

Sportsvej 17

7441 Bording

 

 

 

 

 

Australien – langt langt borte? Ikke for Vestas og ikke for vindmøllefamilierne – se hvad der sker i Australiens parlament lige nu

http://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/Senate/Wind_Turbines/Wind_Turbines/Submissions

http://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/Senate/Wind_Turbines/Wind_Turbines

Her findes flere hundrede bidrag fra borgere, højtuddannede eksperter fra forskellige fag og så selvfølgelig også modsidens udmeldinger fra organisationer, der ikke vil høre tale om sundhedsundersøgelser eller eksakte støjmålinger indenfor familiernes huse. De tør ikke se sandheden i øjnene. Hvis de var så sikre på, at vindmøller ikke udsender skadelig støj og var årsag til kraftige vibrationer, så ville de jo ligefrem ønske at bevise det. De nyeste metoder og de bedste akustikere ville blive hidkaldt og fabrikanter og opstillere bedt meget bestemt om at være behjælpelige. Ja, vindindustriens venner ville jo selv storme ind i de udsatte familiers huse og tilbyde deres kære medmennesker at bytte bolig i et par måneder. Selvfølgelig ville de også tage deres egne børn eller børnebørn med, altsammen for at demonstrere, hvor hyggelige og dejlige vindmøller dog er. Men det tør de ikke. De holder sig langt væk, fordi de aner nok, at der er noget farligt og uhyggeligt ved disse mægtige industribygninger, der summer og brummer og hviner og klaprer ved de høje vindhastigheder og sender deres flaksende skygger dybt ind i familiernes boliger.

På danske Vestas hjemmeside www.vestas.dk kan man se, hvordan den 140 vindmøller store Macarthur Wind Farm blev til. Det er svært at få øje på det naturvenlige ved dette voldsomt forstyrrende projekt. Rigtig gyseligt bliver det dog, når skolebørn for propagandaens skyld skal danne en munter rundkreds omkring et af de kolde ståltårne og lidt senere bliver instrueret i at kaste deres små arme i luften for at lovprise grøn energi.

Meget hård tone i Australien

Vestas har en samarbejdspartner, som hedder AGL. De to venner er ikke så søde og bløde at høre på, når det handler om at angribe borgerne, der klager over vindmøllestøj. Der bruges meget ufine metoder, for ekspempel har AGL sendt et brev ud til lægerne i området, da McArthur vindfarmen lige var kommet i omdrejninger. Lægerne blev simpelthen bedt om, ikke at tage sig af naboernes klager over sundhedsproblemer i sammenhæng med vindmøllestøj. Den slags patienter skulle hellere sendes til AGL, der nok skulle forklare dem, at det hele var indbildt. Macarthur-Community-Health-AGL-ltr-13-12-14

Ildsjælenes ensomme kamp

Lægen Dr. Sarah Laurie giver vindmølleofrene i Australien og i andre lande håb ved sin rådgivning og ved at offentliggøre vigtge informationer på hjemmesiden waubrafoundation.org.au. Hun blev og bliver personligt meget hårdt angrebet, fordi hun får en meget stærk opbakning af de skadede familier, fagfolk og internationale venner. Det er for farligt for vindindustrien, når der kommer modstand fra kvalificerede mennesker, der tør at stå frem. Her er en samling dokumenter om Macarthurs vindbondegård.

http://waubrafoundation.org.au/?s=macarthur

Dr. Sarah Laurie har meget til fælles med andre ildsjæle i hele verden, der støtter vindmøllefamilierne. Oprindeligt havde hun intet imod vindenergi som sådan, inden hun mødte borgere, der havde smertefulde erfaringer med vindindustriens strategier. Befolkningens protester og enkelte borgeres klager bliver afvist og latterliggjort i Australien og i Danmark og i resten af de vindinficerede lande .

http://stopthesethings.com/?s=macarthur

Melissa Ware er en af naboerne, der lider under Cape Bridgewaters vindparks støj. Her hendes appel til politikerne, der blev offentliggjort i avisen The Courier og også udgivet på hjemmesiden www.friends-against-wind.org:

http://en.friends-against-wind.org/testimonies/ill-informed-opinions-build-on-wind-farm-ignorance

Konklusionen bliver igen: Jo mere du ved om vindkraft, jo mindre kan du lide den. Først i det øjeblik, almindelige borgere bliver konfronteret med et vindmølleprojekt i deres eget område, går det op for dem, hvor udemokratisk og modbydeligt landets borgere bliver behandlet. Mangelnde information, giftgrøn propagandasprog og magtmisbrug er blevet til normen. Strategien bag den såkaldte bæredygtige energipolitik er uværdig for et demokratisk land.

Med mediernes tiltagende mod på at fortælle et par ubehagelige sandheder om vindenergi, kommer der også viden ud til byboerne, der jo betaler hele gilden over deres elregning.

 

Syg af vindmøllestøj: Biolog PhD Lynne Knuths kommentar om syge mennesker og vanskabte dyr til Public Service Commission of Wisconsin i USA

ERF – Public Comments Lynne Knuth Infrasound-1

Lynne Knuths tekst er fra 2010, men ikke spor forældet. En lang litteraturliste med 37 artikler viser det internationale videnskabelige materiale om kroppens reaktion på infralyd og akustiske vibrationer.

I november 2014 har delstaten Wisconsin erklæret en vindpark for et helbredsrisiko  for mennesker: Wisconsin Wind Turbines Declared Health Hazard, avisartikel af Jack Spencer.

Vi anbefaler at få printet teksten ud i et læsevenlig format og studere den grundigt. Her er de informationer, som vindmøllefamilier – med eller uden husdyr –  har efterspurgt. Ja, der findes videnskabelige beviser for, at infralyd, akustiske vibrationer og lavfrekvent støj fra vindmøller gør mennesker og dyr syge og skader deres indre organer. Det er en ren gyser, når man tænker på, hvordan befolkningen bliver narret med vindindustriens og vindglade politikers og ministeriers ringe reklamebrochurer.

Hvis der er interesse for at sammenligne vindindustriens reklamevideoer med gamle tobaksreklamer, så findes der et rigt udvalg på youtube.com. Stemmeføringen i videoerne minder i begge tilfælde om den store stygge ulvs indsmigrende bøn ved de tre små grises hoveddør. Så meget for eventyrlig propaganda.

 

Nyhed på windwahn.de: Tyske læger i delstaten Hessen advarer mod vindkraft

Aerzteinitiative_Gruenberg_oeffentlicher_Appell_04_2015

www.aerzteinitiative-gruenberg.de
www.aefis.de

Danske familier, der lever i nærheden af vindmøller har brug for deres egne modige lægers ekpertise vedr. lavfrekvent støj og infralydens skadevirkninger. Hvordan skal familiernes læger reagere, når sundhedsstyrelsen og sundhedsministeriet ikke vil tale om emnet og ikke vil lytte til de mennesker, der har lidt under vindmøllestøjen i årevis. Sundhedsstyrelsen har ikke givet de informationer videre til sundhedspersonalet, som de allerede er i besiddelse af. Så kan de bare læne sig tilbage og afvente, hvad sundhedsmyndigheder og læger i andre lande finder ud af – og hvilke resultater Kræftens Bekæmpelses sundhedsundersøgelse måtte vise. Nogle læger har en privat mening om emnet, men at stå offentligt frem eller danne en forening ligesom den tyske www.aefis.de, så langt er vi ikke kommet herhjemme. Desværre.

Curt Devlins tekst “Wind Turbine Torture” om den livsnødvendige søvn, tortur og mod til at sige fra overfor autoriteter

Wind_Turbine_Torture

CITAT FRA TEKSTEN: “Folk er villige til at tolerere, godkende, og bidrage til tortur af deres naboer med de skadelige virkninger af vindmøller, blot fordi de har fået at vide af offentlige embedsmænd, medierne eller grønne fanatikere, at det er nødvendigt at redde planeten” fra globale klimaændringer.

Curt Devlins tekst burde ramme alle civiliserede mennesker, der har fået en opdragelse i et demokratisk land.

Han beskriver de kendte forsøg, der er blevet udført med universitetsstuderende, som fik som opgave, at straffe andre mennesker med elektriske stød.

Sidenhen har mange mennesker tænkt over deres egen personlighed. Spørgsmålene er:

Hvor modig er jeg selv, når det gælder?

Kan jeg tænke selv eller er jeg et nemt instrument for autoriteter?

Tør jeg sige imod, når jeg er uenig med en overordnet person?

Hvor ville jeg selv have stået som menneske under et totalitært regime?

Ville jeg have været en modstandsmand under Hitlers eller Stalins regime eller ville jeg have været en stikker?

Ville jeg have været en Stasimand under det gamle østtyske regime eller ville jeg have været stærk nok til at bevare min integritet?

Det handler ikke om at ofre sit liv eller begå kriminelle handlinger for retfærdighedens skyld, men om at tænke selvstændigt og bevare sin kritiske sans. I demokratiske lande koster det ikke livet, at sige sin mening.

Vi står i en svær situation i dag, når vi oplever en helt åbenlys og skamløs propaganda fra ministerier og myndigheder og deres hjælpere i kommuner, interesseorganisationer og i de fleste medier, når det drejer sig om den såkaldte grønne energi fra vindmøller.

Ulykkelige familier med børn i hele verden bliver afvist som indbildt syge, når de klager over søvnløse natter og fysiske symptomer fra lavfrekvent støj. Borgere flytter fra deres egne huse, fordi de er blevet ubeboelige, men ministerierne bliver ved med at påstår, at der ikke findes beviser for vindmøllestøjens skadevirkninger. Ministerierne og myndighederne vil ikke se og høre vindmølleofrene personligt og tier problemerne ihjel. De følger ikke med i de nyeste erkendelser fra internationale videnskabsfolk, fordi det ikke passer ind i deres regning.

Det er på tide, at vinden vender og flere modige mennesker begynder at stille spørgsmål. Journalister burde ikke lade sig kue af den massive propaganda fra autoriteter. Vindmølleofrene vil ikke andet end korrekte støjmålinger indenfor deres egne støjbelastede huse og dermed bevis for, at der er noget galt. Støjgrænserne bliver ikke overholdt, men det vil vindinficerede politikere og deres venner i vindindustrien helst skjule.