Kategoriarkiv: Nyt fra Christiansborg

Åbent samråd med miljøministeren fredag, den 22.5.2015 ca. kl. 12.30

22-05-2015: Åbent samråd om kommunernes håndtering af klagesager om vindmøller m.m.

Miljøudvalget har kaldt miljøminister Kirsten Brosbøl (S) i samråd om kommunernes håndtering af klagesager over anlægsarbejder. Samrådet er åbent for alle og finder sted umiddelbart efter besvarelsen af samrådsspørgsmål M, fredag den 22. maj 2015, kl. ca. 12.30 i vær. 1-133 på Christiansborg.

Udvalget har bedt ministeren redegøre for, om kommunerne har tilstrækkelige redskaber og vejledning til at sikre, at der tages hensyn til natur og miljø, så der ikke finder uoprettelige skade sted, mens klagesager behandles eller afgørelse føres ud i livet. Udvalget har ligeledes bedt ministeren redegøre for, hvordan ministeren vil sikre, at kommunerne er bedst muligt rustet til denne opgave. Samrådet er en opfølgning på drøftelserne på samrådet den 13. november 2014 om samrådsspørgsmål B.Samrådsspørgsmål K er stillet efter ønske fra Hans Chr. Schmidt (V)

Få mere information

Samrådet er åbent for alle, men tilmelding er nødvendigt også for pressen. Tilmelding skal ske senest kl. 11 dagen inden, samrådet bliver afholdt. Se kontaktinformation i boksen til højre på siden, hvis du ønsker at tilmelde dig.

Gæster udefra må beregne ekstra tid til registrering i besøgsindgangen på grund af sikkerhedstjek.

Det er tilladt at optage lyd og billeder, hvis det kan ske uden at forstyrre samrådets afvikling i øvrigt.

Samrådet tv-optages og vil blive vist live her på Folketingets hjemmeside, hvor det også kan findes efterfølgende under “TV fra Folketinget”. Desuden vises samrådet forskudt på Folketingets tv-kanal.

Åbent samråd om fossilfri energiforsyning i 2050, er flyttet til den 30.4.2015, kl.14.30 med minister Rasmus Helveg Petersen

30-04-2015: Åbent samråd om fossilfri energiforsyning i 2050

Folketingets Klima-, Energi- og Bygningsudvalg har kaldt klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen (RV) i samråd om fossilfri energiforsyning i 2050. Samrådet er åbent for alle og finder sted torsdag den 30. april 2015 kl. 14.30 i lokale 2-080 på Christiansborg.

Udvalget har bedt ministeren redegøre for, hvordan regeringen helt konkret vil opfylde sit mål om, at der i 2050 overhovedet ikke skal indgå fossile brændsler i energiforsyningen.Derudover har udvalget bedt ministeren redegøre for, hvilke konsekvenser det kan få for konkurrenceevnen og energipriserne for de danske forbrugere og virksomheder, hvis ikke andre EU-lande også bliver helt fossilfrie i 2050.Samrådsspørgsmål N og O er stillet efter ønske fra Lars Christian Lilleholt (V), Mikkel Dencker (DF) og Villum Christensen (LA).

________________________________________________________________________________________________________

Ved denne lejlighed vil ministeren blive bedt om at svare på, hvordan han helt præcist forestiller sig et fossiltfrit Danmark fra året 2050, dvs. i forhold til transporten til lands, til vands og i luften. Da Danmark er foregangsland til vedvarende grønne bæredygtige energiløsninger, vil ministeren sikkert kunne overraske danskerne og verdenssamfundet med sine forbavsende fremsynede svar. Og WWF vil igen kun have rosende ord og evt. endnu en hæderspris til Danmark.  Se: http://www.wwf.dk/succeser/gift_to_the_earth/

Spørgsmål S 852

Spørgsmål 853

Spørgsmål 854

Spørgsmål 855

Spørgsmål 856

Spørgsmål 857

KEB alm. del Samrådsspørgsmål N

KEB alm.del Samrådsspørgsmål O

Vi glæder os over, at hestenes tidsalder med stor sandsynlighed kommer tilbage snart og kræver derfor asfaltvejene fjernet. De er for hårde til hestenes hove, som jo helt bogstaveligt skal være bæredygtige i mange århundreder endnu.

 

Frie Elforbrugeres henvendelse til tre ministre og fire udvalg, den 24.3.2015 – om vindinvestorers grådighed og udemokratiske tilstande i Danmark

Det er altid nyttigt at holde sig informeret og se på ft.dk under “vindmøller”. Her offentliggør det danske parlament “Folketinget” de nyeste dokumenter vedr. dette emne. De store danske medier vil/må ikke så gerne beskæftige sig med vindindustriens kulsorte sider, men der er nogle kritiske borgere, der henvender sig direkte til de ansvarlige politikere, dvs. til ministrene og/eller Folketingets forskellige udvalg.

Frie Elforbrugeres brev bilag 215

Frie Elforbrugere, Bilag 224

 

Minkskandalen – en påfaldende sindsformørkelse i de danske ministerier, f.eks. i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

I går, den 19.3.2015 kom et tysk TV-team fra RTL på besøg hos vindmølleofre syd fra grænsen og også hos danske Kaj Bank Olesen i Vildbjerg. Kaj Bank Olesen kan fortælle, at der blev lyttet meget intenst til ham i lang tid og at han har fået lov til at lægge sit bevismateriale frem. I Tyskland er interessen for vindmølleofre blevet meget stor efter det store medie welt.de har skrevet om minkfarmen i Vildbjerg og Lammefjordens naboer til Hageholm møllerne. Det er ikke kun danske familier, der lider under vindmøllestøj, men også flere og flere tyske familier står offentligt frem.

Ministeren Dan Jørgensen har aldrig været på besøg hos minkavleren, fordi han ikke kan se noget formål med det. Efter hans mening er jo alt, som det skal være. Han vil ikke engang sætte en undersøgelse i gang, der kunne belyse, hvorfor minktæverne fødte flere hundreder misdannede hvalpe og hvorfor der skete 1600 dødsfødsler af minkunger i maj måned 2014.

Ministeren vil ikke vide, hvorfor minkfarmens dyr lider under vindmøller, der kører i kun 320 meters afstand fra staldene. Der findes ingen lov, der bestemmer nogen som helst sikkerhedsafstand for husdyr. Og han synes, det er helt i orden. Der har jo kørt vindmøller i nærheden af minkfarme i mange år. Men hvor store var de møller mon, som ministerierne henviser til? Og hvor kan offentligheden og pressen se de systematiske undersøgelser, der viser, at der aldrig nogensinde har været problemer med husdyrhold i nærheden af store vindmøller?

Her er den chokerende video af den eneste svært misdannede minkhvalp, der har overlevet i få minutter, de andre var døde og kan stadig ses i frossen tilstand:

IMG_0551

Her er Folketingets dokument ULØ-18.12.2015 fra den 18.12.2014, der viser Udvalget for Landdistrikter og Øers spørgsmål og ministerens svar:

“Vil ministeren tage initiativ til at få undersøgt spørgsmålet om vindmøllers påvirkning af husdyr?”

Og ministerens svar lyder:

“Fødevareministeriet har besluttet, ikke at foretage en udredning af vindmøllers potentielle påvirkning af husdyr.”

I går, den 19.3.2015 kom følgende dokument frem på folketingets hjemmeside:

http://www.ft.dk/samling/20141/almdel/FLF/spm/207/index.htm

“Ministeren bedes at bekræfte, at bevarelserne er udtryk for en nedprioritering af beskyttelseshensyn til minks velfærd og sundhed til fordel for etablering af vindmøller.”

Jesper Tynells bog “Mørkelygten”og Justitsministeriets svar på Retsudvalgets spørgsmål om embedsmændenes vurdering af begrevet “klart ulovligt”

Jesper Tynell har ikke undersøgt forholdene  i Miljøministeriet og Sundhedsministeriet, desværre. Borgerne, der er udsat for vindmøllestøj og dermed sundhedsskader, kan kun gætte sig til, hvordan embedsværket har formået at fremstille regeringens vindmøllepolitik som ufarlig for mennesker og dyr. De ni hemmelige møder med vindindustrien, hvor lovlige var de? Og hvad er konsekvenserne for ministeriet og embedsmændene?

Bog Embedsmænd fejlinformerer bevidst Folketinget _ Politik _ DR

Justitsministeriet

Spørgsmål nr. 60 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:
”Vil ministeren, jf. de artikler, derer blevet bragt om den nye
bog ”Mørkelygten”, tage initiativ til, at formuleringen
”klart ulovligt” for embedsmændenes vurderinger bliver strammet, så
det ikke efterlader tvivl om, at et lovforslag holder sig inden
for det juridisk korrekte, og så embedsmændene ikke skal føle
sig tilskyndet til at ændre forklaringer, så det passer til ministe-
rens virkelighed og ønsker? Vil ministeren i øvrigt sikre, at alle
juridiske mellemregninger fremlægges for Folketinget, så de
kan tage stilling til et lovforslag selv? Vil ministeren herudover
sikre ansættelsesretlig beskyttelse af embedsmænd, der står
frem med kritisabel viden, så de ikke sætter deres stilling på
spil, hvis det er korrekte og vigtige informationer, de frem-
kommer med? Og vil ministeren angive fordele og ulemper
ved de nævnte forslag samt pege på eventuelle andre ændrin-
ger?

Ministerbeskyttelse _ En blog om, hvordan skiftende regeringer leger skjul med vælgerne

 

Nuværende miljøminister må snart i samråd igen, gid MINISTEREN kan overbevise spørgeren om, at MINISTEREN er et menneske og ikke en robot

Spørgsmål nr. 94:

Spørgsmålets ordlyd:
Med henblik på et kommende samråd bedes ministeren a. indhente Brønderslev Kommunes
bemærkninger til henvendelse af 6/1-15 fra Annemette Nielsen og Henrik Søndergaard,
Dronninglund, jf. ULØ alm. del – bilag 64, indeholdende en række kommentarer til
kommunens udtalelse af 8/12-14 indhentet af Miljøstyrelsen til brug for svar på ULØ alm. del
– spm. 68. b. sende kommunens bemærkninger til udvalget ledsaget af ministerens
bemærkninger til sagen.
 ____________________________________________________________________________________________
Kommentar:
Nuværende miljøminister Kirsten Brosbøl, ledsaget af den yderst trofaste embedsmand i
miljøstyrelsen i over 20 år Claus Torp, skriver: “Jeg har ingen bemærkninger til sagen.”
Det forstår vi godt, fordi hvis nuværende minister Kirsten Brosbøl som et selvstændigt og frit
tænkende menneske tog stilling til, hvad der er foregået i Brønderslev Kommune blandt så
mange andre kommuner, så ville vindmølleindustriens og vindglade politikeres
egen “Vindmøllebekendtgørelse” forsvinde ved første lejlighed.
Vindmøllebekendtgørelsen er en lov, der har sørget for, at ingen har mulighed for at
kontrollere vindindustrien, hverken kommuner eller privatmennesker, der lider under
støjen.
 Hvornår vil det gå op for Christiansborgs politikere, at denne lov er en kulsort
skamplet på staten Danmark? Et såkaldt grønt image skaber man ikke ved at føre sin egen
befolkning bag lyset.

 

Demokratiske tilstande? Nej, VEL? “Frie Elforbrugeres” oplysende brev til Christiansborgs politikere om en dyb uretfærdig lovgivning

Brev 126

Kommentar: “Socialt bedrageri” er et begreb, der gerne anvendes, når en fattig borger finder på ulovlige fiduser for at sikre sig en uberettiget offentlig indkomst.

Vindenergiens grådige lykkeriddere derimod kan stå med oprejst pande, når de lænser befolkningens samlede formue for milliardbeløb. Politikerne har jo indrettet samfundet på denne måde og oven i købet argumenteret for vindinvestorernes eksemplariske klimavenlige gerning. I politikernes øjne er det ligefrem nødvendigt, at borgerne betaler formuer til vindenergiens privilegerede og ofrer deres eget hus og hjem plus helbredet.

De kloge narrer de mindre kloge, dvs. politikerne har helt åbenlyst ikke haft fuldt overblik over lovgivningens konsekvenser for deres egen befolkning. Frie Elforbrugeres brev kan hjælpe politikerne til en bedre forståelse af, hvilke udemokratiske tilstande Danmark er havnet i. Hvis de altså læser det…

 

Den aktuelle elproduktion i Danmark kan altid ses på energinet.dk, for Tyskland og flere andre europæiske lande er det, på engelsk: http://www.transparency.eex.com/en/

 

 

De døde mink fra Kaj Bank Olesens minkfarm i Vildbjerg – nu foreligger dyrlægens rapport på dansk og engelsk

Vindmøllekritikere i hele verden har ventet længe på denne dyrlægerapport, efter skandalen fra Herning Kommune blev kendt i foråret 2014. Nu er rapporten frigivet til offentligheden på dansk og på engelsk. Dyrlæge Karen Enevoldsen er ikke i tvivl. Vestas’ vindmøller, som blev stillet op i en helt uansvarlig kort afstand på 320 m til dyrenes stalde, har påvirket minkenes helbred på en dramatisk måde. Billeddokumentation findes på stilhed.eu, Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøllers hjemmeside, hvor der kan ses vanskabte og døde minkhvalpe og skambidte dyr.

Dyr lyver ikke, de reagerer! Det bliver svært for Vestas, vindmølleopstilleren og Herning Kommune at forklare, hvorfor dyr ikke skal beskyttes for infralyd fra vindmøller.

Dyrlægerapport Kaj Vildbjerg 5.6.-14

Kaj-Bank-2014-06-05-engelsk-oversættelse1

Advokat Poul Hvilsted har skrevet et meget skarpt høringssvar til Naturstyrelsen, som blev offentliggjort på Folketingets hjemmeside ft.dk. Advokaten navner Kaj Bank Olesens minkfarm og Danmarks mangelfulde støjbekendtgørelse og dens konsekvenser for mennesker og dyr. Advokatens klare ord står i en meget påfaldende kontrast til ministeriers og myndigheders usaglige propagandavrøvl. Vindmølleofrene og vindmøllekritikerne er taknemmelige over, at jurister nu endelig skærer igennem og påpeger de ulovlige forhold i vindmølleplanlægningen.

Høringssvar advokat Poul Hvilsted

 

 

 

Jyllands-Posten skriver den 17.12.14 om Miljøstyrelsens hemmelige møder med vindindustrien, vindmøllestøj og vindmølleflygtninge

“Vindmølleflygtninge: Støjen gør os syge og tvinger os ud af vores egen bolig”, sådan hedder overskriften på Jyllands-Postens helt uforskrækkede artikel (betalingsartikel) om den nye realitet, som vindmøllefamilier lever med i dag – her i Danmark og andre steder i verden.  Energiwatch har citeret artiklen, dr.dk ligeledes, P4 har lavet en radioudsendelse ud af det og egentlig var det meningen, at TV2 ville producere og udsende en meget omfattende tv-udsendelse med relevante deltagere. Men- men – men, Danmark er jo Vestasland, loven er på vindmølleproducenternes side og TIDEN ER IKKE MODEN! Det var begrundelsen for, at projektet blev fløjtet tilbage. Det kalder man censur, når det sker i Nordkorea eller Kina. Hvad kalder man det, når det sker i Danmark? Hvorfor må Danmarks borgere i byerne ikke kende de beskidte hemmeligheder, som danner grundlag for Danmarks fabelagtige støjregulering for lavfrekvent støj, der ikke måtte have konsekvenser for opstillingen af vindmøller?

Artiklen om de hemmelige møder, copy – paste:

http://jyllands-posten.dk/indland/ECE7292620/Hemmelige-m%C3%B8der-gav-lempelige-st%C3%B8jregler-for-vindm%C3%B8ller/

Vindmøllefamilierne venter på retfærdighed og heldigvis er der flere og flere politikere, der begynder at tage stilling til de skandaløse forhold i Danmarks Miljøstyrelse.

Citat fra artikeln: “…og en række miljøordførere både til højre og venstre i Folketinget kritiserer nu den manglende åbenhed i processen.” “Det er en stinker og giver mistanke om ført hånd”, kommenterer Liberal Alliances miljøordfører Villum Christensen. “Hvis de møder er årsagen til de tal, der kom i bekendtgørelsen, skal det frem. Ellers forsvinder den demokratiske kontrol,”

Vindmøller ved Dronninglund: Prof. Henrik Møllers støj-MÅLING i familiens soveværelse, en borgmesters høflige forespørgsel, miljøministerens automatsvar og DELTAS støj-BEREGNINGER ligger nu på ft.dks hjemmeside, som kan ses her

Tankevækkende læsning, forhåbentligt også for vindmølle begejstrede politikere. Hvem
beskytter Danmarks familier i landlige regioner, hvis huse er blevet ubeboelige pga.
støjen fra vindmøller? Menneskerettigheder er blevet byttet ud med maskinrettigheder!