Kategoriarkiv: Nyt fra Christiansborg

Redigeret: Ny mail til pelsdyravler Kaj Bank Olesen fra Danmarks nuværende miljøminister Eva Kjer Hansen

Her kommer Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansens svar på henvendelsen vedtræffetiden, den 7. december 2015:

IMGMiljøminister Eva Kjer Hansen_NEW

Vindmøllestatens hovedregler:

“Benægt – benægt -benægt. Indrøm aldrig nogensinde, at du kender til tonsvis af bevismateriale mod vores egne politikere og embedsmænd, der er arkiveret på det danske parlaments hjemmeside ft.dk. Lad som om du ikke ved, at der er blev afholdt rigtig mange yderst pinlige samråd med skiftende ministre i miljøministeriet og sundhedsministeriet.

Hold godt kontakt med pressen, så de under ingen omstændigheder beretter om denne skandale i Vildbjerg. Deforme dyr fra vindmøllestøj og vibrationer? Nej, det kender vi ikke noget til. Hvad vi ikke taler om, findes nemlig ikke.

Giv dem dog et lille ben at gnave på, som:

“Jeg er opmærksom på, at naboer lokaliseret tæt på vindmøller, kan føle sig negativt påvirket af vindmøller:”

Øh, lokaliseret? Hvem er lokaliseret tæt på hvem? Det er miljøministeriets og miljøstyrelsens fulde ansvar, at vindindustriens skadelige kraftværker er blevet lokaliseret alt for tæt på mennesker og dyr.

På Kajs facebook profil kan man se de misdannede dyr – et af dem er på en video og er levende endnu og lider de sidste sekunder af sit liv.

Christiansborgs politikere har fået en henvendelse fra Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller

Familier, der har været plaget af vindmøllestøj i lang tid, har ikke ret meget tillid til Christiansborgs politikeres læselyst. De folkevalgte damer og herrer ønsker åbenbart ikke at begribe, hvad der sker ude på landet, ellers havde de taget imod familiernes tilbud om at komme på ferie over en lang weekend i et af deres støjramte boliger. Det skal gerne være om vinteren og ved vindhastigheder, der ligger et pænt stykke over de 8m/sek.

Henvendelse af 20/1-16 fra Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller om bemærkninger til miljø- og fødevareministerens svar på spm. vedr. vindmøller

2015-16
MOF, Alm. del, Bilag 226
20. januar 2016

Post fra den nuværende miljøminister Eva Kjer Hansen og den trofaste Claus Torp fra Miljøstyrelsen

16-1459 Bilag 1 – MOF alm. del spm. 304 – svar.docx 1588395_1_0

Nuværende vicedirektør i miljøstyrelsen, Claus Torp, har været ansat i Miljøstyrelsen siden 1993. Som kontorchef siden 2003 har han set syv forskellige miljøministre komme og seks af dem gå igen efter ikke så lang tid.

Folketingets hjemmeside ft.dk giver detaljerede oplysninger om alle de kritiske dokumenter, som er undertegnet af Claus Torp med de respektive ministres underskrift. Han er meget glad for vindkraftværker, kan vi hilse og sige og vil altid forsvare deres og især deres producenters trivlsel. Møder med vindmølleindustrien

 

Røttingegruppen fra Næstved Kommune har været til foretræde i miljø- og fødevareudvalget og afleveret et meget væsentligt dokument.

Miljøministeren blev bedt om at tage stilling til gruppens henvendelse. Svaret kom i dag og viser, hvor lidt kontakt det herskende vindmølleregime har til borgernes virkelighed. Hvad ligner det, at gentage de almen kendte regler og undgå at svare hæderligt på ærlige og dybt seriøse spørgsmål?

En helt åbenlys hån er et indbygget link til en opskrift fra Erhvervsstyrelsens bord, som har det kyniske navn: Inspiration vindinfo.dk. netvaerksbaseret_planlaegning Her dokumenteres myndighedernes dybe foragt for landbefolkningen. Borgerne bliver fremstillet som uoplyste bondeknolde, der skal pacificeres med god mad og drikke og underholdes med små snakkerunder. Ved styrelsens drømme-arrangementer er borgerne altid i mindretal. Myndigheder og industriens væbnere står skulder ved skulder – mod den danske landbefolkning! Det er åbenbart ikke gået op for ministerierne, at borgerne er godt i gang med at vokse dem over hovedet. Borgerne har den fornødne viden.

Ministerierne har kun magten, sålænge vores danske retssystem ikke griber ind og beskytter familierne for vindkraftværkernes uhæmmede invasion og ødelæggelse.

Foreningen mod kæmpevindmøller ved St. Røttinge i Miljø- og Fødevareudvalget den16.12.2015: Vi har mistet al tiltro!

FORENINGEN MOD KÆMPEVINDMØLLER VED ST. RØTTINGE har fremlagt deres sag på Christiansborg i Miljø- og Fødevareudvalget i dag. De politikerne, som ikke har hørt meget om vindmøllepolitik i de danske landdistrikter, blev åbenbart noget forbavsede over de sande tilstande i kongeriget.

Her er foreningens oplysende powerpoint, der er lærerig for hele den danske befolkning:

Miljø-og-Fødevareudvalget 16-12-2015

Har flygtninge fået status som husdyr? De bliver jo heller ikke beskyttet for vindmøllestøj! Se BT.dk

Ændring af bekendtgørelse om støj fra vindmøller

Chokerende nyhed fra BT.dk:

Regeringen: Beskyttelse mod farlig vindmøllestøj skal ikke gælde flygtninge

Regeringen vil fjerne grænsen for, hvor meget støj fra vindmøller flygtninge på midlertidige opholdscentre må udsættes for. Det fremgår af en ændring af den nuværende bekendtgørelse, hvori der er opstillet grænser for, hvor meget støj beboere omkring vindmøller må udsættes for.Ændringen, som regeringen sendte i høring den 8.-10. december, og som Folketinget snart skal stemme om, vil udelukkende omfatte beboere på midlertidige opholdssteder, mens alle andre stadigvæk vil være beskyttet af lovgivningen.

Klik her for at læse mere

Miljø- og fødevareudvalgs hjemmeside pyntes af 6 vindmøller, en ko, en svane og en slyngplante

Hvilken skuffelse for Danmarks landbefolkning! Folketingets miljø- og fødevareudvalg viser klokkeklart, hvad deres AGENDA består i:

VINDMØLLER-VINDMØLLER-VINDMØLLER-VINDMØLLER-VINDMØLLER-VINDMØLLER!

Koen, svanen og slyngplanten udgør symboler for landbrug og natur.

Men hvor er mennesket i samspil med naturen?

Miljø- og landbrugsudvalget har ramt ved siden af og er kun udtryk for Danmarks desperate energipolitik. Udvalget demonstrerer, at mennesker ikke er deres sag.

Nu har Enhedslisten kaldt den nye minister for miljø- og fødevarer i samråd for at forbedre vilkårene for naturen og hæfter sig ved gylle og gift.  Samrådsspørgsmål§3 områder

Partiet overser med vilje et af de allerstørste problemer for Danmarks natur og landskaber: danske landskabers ødelæggelse og vilde dyrs død, fordi vindmøller invaderer de mest sårbare områder, truer grundvandet, slår dyr ihjel og skader familier, der bor i nærheden af disse industrielle kraftværker.

Det er helt håbløst, at råbe Enhedslistens (og SFs) politikere op, de bor jo ikke på landet, hvor fortvivlede borgere kæmper for deres hjemstavn. De har bevidst valgt at lukke deres øjne for de store skader, som vindkraftværker udgør.

De vil heller ikke se i øjnene, at det er en meget privilegeret samfundsgruppe, der skummer fløden og hvis eneste motivation for vindmølleplaner er egen gevinst.

Børnefamilier med kun en forsørger, pensionister, studerende, fattige indvandrere og flygtninge har også brug for strøm i deres hverdag og betaler PSO-afgiften lige ned i lommen på de rige og dem, der vil være vindenergiens lykkeriddere.

Her Aarhus Universitets studie: VINDMØLLER PÅ § 3-BESKYTTEDE NATURARELAER – Potentielle konsekvenser for biodiversitet, fugle og flagermus: SR115

 

 

Vindmøllenaboer til foretræde i Miljø- og Fødevareudvalget, den 4. november 2015

http://www.ft.dk/Folketinget/udvalg_delegationer_kommissioner/Udvalg/Miljoe_og_Foedevareudvalget/Kalender/Vis.aspx?session=20151&meetingNumber=1273346&abbreviation=MOF&se=1

På hjemmesiden ligger alle dokumenterne, som er blevet sendt ind til udvalget forinden.

Det er ikke første gang, danske vindmølleofre har været på besøg i hovedstaden for at klage over vindindustriens regime. Men nu har Danmark fået en ny regering og et nyt håb om, at der endelig kommer en retfærdig og faglig funderet støjbekendtgørelse.

Vi håber, at miljøministeren vil invitere akustikprofessor Henrik Møller til et par møder og lytte til ham i stedet for miljøstyrelsens vindfanatiske embedsmænd.

“Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 17/10-15”, der handler om den danske støjbekendtgørelse, skabt af vindindustrien og miljøstyrelsens embedsværk

Miljø- og Fødevareudvalget, Alm. del  2015-16: Spørgsmål og svar

Spm. om kommentar til henvendelse af 17/10-15 fra Kurt Hjort-Gregersen, Føvling, om støj fra vindmøller, jf. MOF alm. del – bilag 47, til miljø- og fødevareministeren

 1558092

1558088

1558052

Den nye regering har arvet de sidste ministres (Ida Auken, Kirsten Brosbøl, Astrid Krag, Nick Hækkerup)) gamle og tunge problemstillinger. Den nye miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen sidder præcist i den samme situtation som forgængerne: Danskere klager over luskede love, der favoriserer vindindustrien og håner familierne, der bor ved siden af vindparkerne. Mennesker og dyr bliver syge af vindmøllestøj, men ministerierne har ikke reageret indtil nu.

Venstres Hans-Christian Schmidt har grillet den sidste regerings miljø- og sundhedsministre over en sagte ild så mange gange, at de i det mindste må have fået røde ører. Nu har partiet fået regeringsmagten og kan ændre lovgivningen og drage omsorg for de skadede familier.

Hvordan er det mon at måtte vælge mellem eksportvirksomhederne Vestas/Siemens og den danske befolkning på landet?

Den tyske avis welt.de undrer sig over Danmarks energiministeriets ejendommelige svar til delstaten Baden-Württemberg

http://www.welt.de/wirtschaft/energie/article141691937/Behoerden-reden-moegliche-Schall-Schaeden-klein.html

I marts måned 2015 udkom en artikel i søndagsudgaven af welt.de, som fik meget opmærksomhed. For første gang overhovedet turde et stort medie i Tyskland stille det farlige spørgsmål: Bliver man syg af vindenergi? Journalisten Daniel Wetzel har været på besøg i Danmark og talt bl.a. med Boye Jensen og Kaj Bank Olesen om deres situtation som vindmøllenaboer. Der blev også beskrevet tyske borgeres ødelagte sundhed på grund af vindmøllestøj. Det, der gjorde tyskerne opmærksomme på Danmarks specielle situation var, at artiklen fremhævede, at Danmark slet ikke er i samme ekstremistiske byggehumør som de tyske delstater. Og det skulle skyldes den i gangværende sundhedsundersøgelse, hvis resultater mange danske kommmuner hellere vil afvente. De tyske medborgere var også forundrede over Danmarks minkskandale, som de oplevede som meget foruroligende. Hvis dyr bliver så dramatisk påvirkede af lavfrekvent støj og infralyd og akustiske vibrationer, hvad så med mennesker?

Miljømyndigheden i Baden-Württemberg, som har en grøn regering, ville gerne høre den danske regerings mening om denne artikel og har stilet et officielt brev til den danske ambassade i Berlin. Dette brev landede så mærkeligt nok i energiministeriet, der har taget stilling til spørgsmålene.

Energiministeriet har gjort brug af den i dansk politik meget anvendte “Mørkelygte”, som er et fint lille redskab til at forvanske sine officielle udsagn. Det handler om, ikke direkte at lyve, men heller ikke at sige den ubehagelige sandhed. Derfor taler man udenom og viser de eksisterende dokumenter frem, som kunne være egnede til at give det ønskede svar. Ny eller mere relevant viden vil man ikke tage stilling til, fordi den ville undermininere det engang politisk trufne valg.

Vindmøller vindmøller over alt i verden. Dansk klimapolitik er et eksempel for hele klodens folkeslag og er lige så urørlig som den italienske mafia i en Hollywood film. Her det uforglemmelige brev fra Vestas’ forhenværende chef Ditlev Engel, der siger sandheden:

MST Aktnr 63 Brev fra Ditlev Engel 2 den 29 juni 11 pdf

Energiministeriet nægter at erkende overfor den tyske myndighed, at udbygningen med vindmøller er gået i stå på grund af sundhedsundersøgelsen og at mange danske kommuner afventer undersøgelsens resultat.

Energiministeriet viser et dokument frem, som allerede er blevet erstattet med et helt andet, der nemlig bekræfter, at der er kæmpe problemer med en minkfarm i Danmark, der har fået store vindmøller som nabo og at der stadig ikke bliver undersøgt, hvad problemerne skyldes. Og at der ikke findes undersøgelser om de små vindmøller, der åbenbart ikke har været skadelige for minkavl.

Her er det nye dokument, der allerede var kendt i Fødevareministeriet. Indledningen lyder sådan:

 I relation til Fødevareministerens besvarelse af spørgsmål nr. 53 (ULØ alm. del) stillet den 21. november 2014 af Folketingets Udvalg for Landdistrikter og øer (http://www.ft.dk/samling/20141/almdel/ulø/spm/53/1424279.pdf) har Dansk Pelsdyravlerforening udtalt følgende til Fødevareministeriet:

Notat_Vindmøller2015

Hvad er det dog for nogle politikere, der styrer landet? Hvem kan man dog have tillid til og give sin stemme ved det kommende folketingsvalg? Hvor mange danske borgere er der mon derude, der har det præcist som denne efterskolelærer: http://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE7745370/Efterskolel%C3%A6rer-Jeg-har-slet-ikke-lyst-til-at-stemme-p%C3%A5-nogen-af-jer/

Danmarks vindmøllevirus på kort, fordi vindmøllebekendtgørelsens venner sidder trygt i miljøministeriet og miljøstyrelsen, mens vindmøllenaboer er flygtet til campingpladsen!

report273582523194315079

Er dit hus med på kortet eller måske dine forældres, søskenes eller vennernes? Miljøministeriet har været meget generøs med at kortlægge danskernes ejendomme, der kunne stå i vejen for den nuværende regerings energipolitik. Man kan zoome sig helt ind og finde adressen, hvor Vestas’ og Siemens’ kraftværker kunne tænkes at blive opstillet og efterfølgende at få landfamilier drevet på flugt. Det ligner en infektionssygdom. Vi har brug for dygtige læger.

Det sidste åbne samråd, (se: ft.dk webtv) den 22.5.2015 kl. 10.30 med den nuværende miljøminister Kirsten Brosbøl,  gav vindmøllemodstanderne et indtryk af ministeriets og styrelsens metoder igen. Ministerens indledende ord vidnede engang mere om ministerens manglende indsigt i realiteterne:

“Jamen, jeg vil gerne starte med at slå fast, at jeg er meget opmærksom på, at der er borgere, som er usikre og bekymrede over udsigten til at blive naboer til vindmøller og også at der er borgere, der føler sig generet af støjen fra vindmøller. Det anerkender jeg og den bekymring tager jeg alvorligt.”

Det er meget svært at sidde roligt på sin tilhørerplads, når man hører så meget vrøvl!

Naboer er ikke bekymrede, de er skrækslagne, fordi de ved, at vindmøllebekendtgørelsens carte blanche for vindmølleopstillerne kan blive familiens helbredsmæssige og økonomiske ruin. Der er ingen instans i hele kongeriget, der kan redde naboerne til vindmøllerne ud af denne katastrofe. Når en VVM er skrevet, så kører forløbet på skinner. Når møllerne er sat i gang, så er det kun vindguderne, der kan stoppe dem en gang imellem, Intet andet. Ikke et sygt barn med næseblod og kvalme, hovedpine og kramper, ikke en gammel bedstefar med et skrøbeligt helbred, ikke engang tusindvis af skrigende mink. (Nu må Danmarks Vindmølleforening i øvrigt jo sande, at Videncentret for Landbrugs notat fra 2011 er totalt forældet. Nej, kære Vindmølleforening, deres blåstempling af vindmøller er borte med blæsten siden Kaj Bank Olesens minkfarm blev ramt af lavfrekvent støj og infralyd fra Vestas vindmøller.)

Naboer føler sig ikke generede, de er blevet syge af vindmøllestøj. Og hvordan har miljøstyrelsen med sine ansvarlige mangeårige medarbejdere tænkt sig at bevise, at de selv føler en form for empati for deres egne landsmænd? At de måske er kommet en smule i  tvivl? Miljøministre kommer, miljøministre går, men miljøstyrelsens medarbejderstab er så stabil, at den har overlevet en del regeringer. Det er på tide, at der kommer nye kræfter til og de gamle vindmøllevenner finder sig et nyt arbejde i vindmøllebranchen, hvor de hører hjemme.

Miljøministeren var ikke så glad for, at Hans Christian Schmidt i fuld offentlighed nævnte ubehagelige detaljer omkring vindmøllebekendtgørelsens ufine tilblivelse og anvendelse. Det er jo ganske interessant, at Aalborg Universitetets yderst kompetente forskere har været i dialog med miljøudvalget og har givet nogle oplysninger, som offentligheden ellers ikke får: Der er 50 % risiko for at en vindmølle overskrider støjgrænserne!

Ministeren ville jo meget hellere have, at man holdt et lille møde i Østerild forligskreds, hvor offentligheden bliver holdt helt udenfor. Der kan man jo godt hyggesnakke bag Christiansborgs tykke mure og gennemtænke konsekvenserne, hvis man nu alligevel overvejede at give vindmøllebekendtgørelsen den nødvendige reform. Farvel wind2050!

friends-against-wind.org har en aktuel amatørvideo på deres forside om Tysklands fuldstændigt vanvittige udbygning med vindmøller. Er det sådan, Danmark skal se ud i fremtiden?