Kategoriarkiv: Nyheder fra medier

Danskernes tillid til deres politikere er forsvundet – kronik i Jyllands-Posten

Link til kronik:

http://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE8555396/angreb-paa-hemmelighedskulturen/

De fleste danske familier har travlt med at passe deres hverdag. Arbejdspladsen, børn og familiens daglige opgaver i hus og have fylder stort set det hele. Men der er en voksende gruppe af borgere, der pludselig er blevet meget interesseret i kommunalpolitikernes beslutninger. Det sker i samme øjeblik, hvor familiernes ejendom og helbred er truet af vindmølleplaner. Og når borgerne fra landlige regioner så finder ud af, at kommunalpolitik handler om Christiansborgs politikeres centrale beslutninger og deres lovgivning, bliver de jo meget videbegærlige. Nogle kan finde på at holde øje med folketingets hjemmeside og studere vigtige skrevne dokumenter og videooptegnelser af de mange åbne samråd om vindmøllestøj.

Mens mange borgere i Danmark og udlandet venter på Kræftens Bekæmpelses sundhedsundersøgelse, bruger nogle af dem tid til at undersøge de grundlæggende informationer. Her er Nick Hækkerups talepapir om undersøgelsen:

http://www.ft.dk/samling/20131/almdel/suu/spm/911/svar/1146686/1385531.pdf

og videoen af samrådet:

http://www.ft.dk/Folketinget/udvalg_delegationer_kommissioner/Udvalg/Sundhedsudvalget/Video.aspx?s=20131&m=td.1143505&from=20-06-2014&to=08-04-2016&as=1#player

Dokumenterne er fra juni 2014, hvor den daværende sundhedsminister Nick Hækkerup sidder på pinebænken. Han er helt ny i rollen og forstår ikke ret meget af emnet og alvoren af de fremlagte informationer. Her på mødet får han nemlig at vide, hvilke helt alvorlige sundhedsmæssige problemer der er opstået to steder i Danmark:

I Holbæk Kommune, hvor Lammefjordens Stauders kvindelige ansatte fik massive problemer med deres hormonsystem efter Hagesholms (Siemens) vindmøller er sat i drift og i Herning Kommune, hvor der lige var født vanskabte minkunger på en minkfarm kun 320 meter fra den nærmeste Vestas 112v vindmølle. Christiansborgs politikere og deres håndtamme journalister fra “Foreningen for klimajournalister” ved, hvad der foregår. Dokumenterne ligger trygt og sikkert på folketingets hjemmeside, men politikerne tør ikke at erkende den faktuelle viden og bliver ved med at tie sandheden ihjel. Intet er sket i de ramte områder! Støjmålinger er ikke blevet foretaget. Prof. Henrik Møllers støjmåler er blevet låst væk, for ikke at forstyrre Aalborg Universitetets samarbejde med vindindustrien. I Vildbjerg kører vindmøllerne lystigt videre og truer dyr og mennesker på livet. Men det er en politisk beslutning!

Der er ikke politisk vilje til at undersøge de konkrete sager!

Flere og flere danskere kender efterhånden sandheden om Danmarks forkvaklede energipolitik, der først og fremmest beror på en amatøragtig forståelse af vindmøllestrøm. Nej, de damer og herrer i folketinget: Danskerne er ikke stolte over, at et dansk firma (også) gør livet til et helvede for familier i andre lande som f.eks. Australien. Industrien er snedig nok, ikke at afsløre deres kulsorte hemmeligheder, der bl.a. handler om misinformation, skjulte økonomiske transaktioner og tophemmelige støjmålinger. Politikerne har skabt forudsætningen for disse forretningsmetoder og netop dette faktum er borgerne meget bevidste om.

Tillid er noget, man skal gøre sig fortjent til – den er ikke et lovmæssigt krav fra politikerne til borgerne!

 

Danmarks støjmåler-skandale i ekstrabladet.dk

http://ekstrabladet.dk/nationen/maskinen-vindmoelle-skeptikere-elsker-nu-bliver-den-laast-inde/5929433

Hvem måler støjen? Her et dokument fra 2008 med forhenværende miljøminister Troels Lund Poulsens og CLAUS TORPS underskrift:

http://www.ft.dk/samling/20072/spoergsmaal/s1945/svar/559773/574993.pdf

http://www.ft.dk/samling/20072/spoergsmaal/s1945/svar/559773/574992.pdf

“Svar
Projektet om lavfrekvent støj fra vindmøller gennemføres i samarbejde mel-
lem firmaet DELTA, Aalborg Universitet, Risø og DONG Energy og med
DELTA som projektleder. Projektet er finansieret af Energistyrelsen under
Energiforskningsprogrammet (EFP) og er således underlagt de almindelige
regler for offentlig forskning. Projektet er også støttet af en række vindmøl-
leproducenter.”
På folketingets egen hjemmeside kan findes dokumentation over prof. Henrik
Møllers fortvivlede kamp mod miljøstyrelsen og vindindustrien.
Her Ekstrabladet artikel fra 2014 om “Lokumsaftaler om vm-støj”
http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/article4949946.ece

 

Davs med dig, 2016! “Kæmpemøller står på spring” – vindindustriens overophedede drøm fra et luftigt parallelunivers!

http://finans.dk/s/8323462

Danske vindmøllenaboer og de, der er truet til at blive det, blev noget chokerede over udsigten til at blive forsøgsdyr i et kæmpe industrislum. Det var et yndigt land, men det er længe siden. Nu kan Danmark snart konkurrere med Slesvig-Holsten.

Hvem har den største roterende skrotsamling? Hvem har de fleste forladte huse? Hvem har de fleste retssager om vindmøllestøj kørende? Hvem har de fleste protestgrupper? Hvem har de fleste vindmølleulykker, som brand, rotorblades og isflagers flyvetur over vej og beboelse? Og hvem kan prale med en helt uforklarlig væltning af monstrøse vindmøllers tårne? (vetlandaposten.se – 24. 12.2015)

Med Vestas nye gigantiske hvirvlende mirakelmaskiner, der efter Vestas og vindindustriens inderlige ønske skal strøes rundhåndet over Danmarks natur, vil der ikke være meget tilbage af Danmark, som vi kender det.

Det er ikke kun klodens klima, der skal tvinges til at rette ind, men også selveste det danske folk.

Betal, undersåt, din hersker har brug for dine værdier! Kast dig i støvet, slave, betal med dit hus og hjem og dit eget liv. Dine skattekroner redder vore private lommers klima. Dit liv og legeme betyder intet for os. Du er vores offerdyr, søde dumme landbo. Vi alene vide: vidunderlige vind er en vinder.

Men hov, “Befolkningens accept” er et nyt begreb i danske politikeres ordforråd. “Befolkningen” er vel at mærke ikke Københavns borgere, men kun de myndige borgere i landdistrikterne. De har været rystende  uforudsigelige ved folketingsvalget og EU-afstemningen i 2015. Hvis Christiansborgs politikere ikke formår at formilde de vrede borgeres sind, så vil der snart ske noget rigtig pinligt. Danmark kunne blive et af de lande, som de internationale medier skriver hjem om: Danskerne er blevet højreorienterede! Hvordan kunne det dog ske? Det var da ufatteligt, ikke?

Hvad med denne forklaring?

Landbefolkningen har mistet tilliden til deres kommunalpolitikere, der på den ene side har hals- og hovedret over den og samtidigt er rystende uvidende og/eller resistente overfor solide videnskabelige dokumentationer om vindmøllers skadelige virkning på mennesker.

Landbefolkningen har mistet tilliden til Christiansborgs politikere, der på den ene side har magt over lovgivningen og kommunerne og samtidigt er rystende ligeglade med menneskers sundhed og ejendomsrettigheder. Christiansborgs politikere besidder en omfattende viden om vindmøllers skadelige virkning på landbefolkningen. Denne viden er dokumenteret på deres egen hjemmeside på ft.dk, men politikerne har besluttet at blæse på den. De vil hellere køre parløb med deres elskede venner i vindindustrien.

 

“Julklapp” i Sverige, Vestas megavindmølle kollapsede i skogen om morgenen den 24.12.2015

http://www.vetlandaposten.se/article/bildspel-se-forodelsen-efter-olyckan/#slideshow-13

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article21994234.ab

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/jonkoping/har-foll-vindraftverket?cmpid=del:pd:ny:20151224:har-foll-vindraftverket:nyh

http://www.vetlandaposten.se/article/vindkraftverk-har-valt-lacker-olja/

http://www.vetlandaposten.se/article/vindpark-andrade-hembygd

Vindparker i drift _ Stena Renewable

stena-infofolder-lemnhult-web

Tænk  selv: Er vindkraft “effektiv, nödvändigt och miljövänligt?”

Har flygtninge fået status som husdyr? De bliver jo heller ikke beskyttet for vindmøllestøj! Se BT.dk

Ændring af bekendtgørelse om støj fra vindmøller

Chokerende nyhed fra BT.dk:

Regeringen: Beskyttelse mod farlig vindmøllestøj skal ikke gælde flygtninge

Regeringen vil fjerne grænsen for, hvor meget støj fra vindmøller flygtninge på midlertidige opholdscentre må udsættes for. Det fremgår af en ændring af den nuværende bekendtgørelse, hvori der er opstillet grænser for, hvor meget støj beboere omkring vindmøller må udsættes for.Ændringen, som regeringen sendte i høring den 8.-10. december, og som Folketinget snart skal stemme om, vil udelukkende omfatte beboere på midlertidige opholdssteder, mens alle andre stadigvæk vil være beskyttet af lovgivningen.

Klik her for at læse mere

Bevar Isenvads fremtid, et samfund kæmper for sit liv ! Ikast-Brande Kommune stiller sig døv

http://aoib.dk/artikel/20151209/manipulation-og-fortielser?related=text

Ikast-Brande Kommune har åbenbart tænkt sig at afvikle et velfungerende lille samfund. Opskriften er enkel: lokalpolitikere godkender et gigantisk vindmølleprojekt med for eksempel 8 megamøller tæt ved byen – til vindindustriens, opstillerens og jordejerens store fryd. Nå ja, der var jo også den forrige rød-grønne regerings vindmøllepolitik, som borgmesteren stadig føler sig bundet til.

Hvis projektet blev gennemført, så vil mange af familierne  lidt efter lidt forsvinde fra området, mens de stavnsbundne uheldige husejere ville få lov til at sygne hen og leve med deres skuffelse, afmagt og vrede.

Overskriften her, ligesom i andre danske kommuner: Mennesker tæller ikke.  Vi arbejder udelukkende for vindindustriens interesser.

Borgergruppen står dog stærkt sammen og kæmper for deres samfund. Borgerne har bedt en ejendomsmægler om en vurdering af Isenvads fremtidige situation på boligmarkedet. På facebook ligger denne meddelelse:

FRISK FRA TRYKKEN: udtalelse fra EDC i Ikast

Debatten omkring de 8 store vindmøller i Isenvad har jo stået på et stykke tid og i den forbindelse, har vi her hos EDC Ikast fået flere henvendelser omkring, den økonomiske betydning dette får for diverse ejendomme, der er beliggende tæt på de nye vindmøller. Henvendelserne er kommet fra de berørte lodsejere.

Vi kigger ikke på det fornuftige i grøn energi, den økonomiske gevinst, minkfarme eller andet som løbende har været inde i debatten.

Vi vil dog rent professionelt bidrage med vores viden og ekspertise, for hvad det betyder for det berørte område generelt. Her tænkes på de ejendomme, der ligger indenfor en radios af ca. 1.5 km. fra vindmøllerne. Det er klart jo tættere man er på vindmøllerne jo større blive den enkeltes økonomiske tab.

Der er ingen tvivl om, at de berørte lodsejere vil få særdeles store tab – ja nogle af ejendomme vil næsten være umulige at omsætte. Mit bud på tabene vil være fra 20 til 50% af ejendommenes nuværende handelsværdi.
Det vil også få den betydning for de enkelte, at panthaverne til ejendommene, som selvfølgelig også følger med i debatten, vil kigge på ejendommenes belåning. Så det får store konsekvenser for de lodsejer der vi sælge og de der vil blive boende, hvis de ellers får lov af panthaverne/realkreditterne.

Fra Edc’s side har denne udtalelse intet med at gøre om det er godt eller dårligt for lodsejere, kommune, realkreditinstitutioner eller andre berørte men fordi vi rent professionelt er blivet bedt om at udtale/vurdere ejendommene i området.
Med venlig hilsen

Kurt Møller
Indehaver – Ejendomsmægler EDC
Ikast
Strøget 34
DK-7430 Ikast
CVR: 26100895

 

TV2 Bornholms reportage om forskerens og “fuskerens” samarbejde om ukontrolleret elektrisk strøm i jorden

http://www.tv2bornholm.dk/net-tv.aspx?area=Programmer&program=&videoID=224382

DTUs forsker Esben Larsen fra Instituttet for Elektroteknik og den kloge mand Kaj Østergård har indledt et samarbejde, hvor de i fællesskab vil forske i elektrisk strømføring  i jorden. Kaj Østergård kalder sig selv i al beskedenhed som “fusker”, men er dog glad for sine successer.

TV2 Bornholm viser stalde hos mælkebønder, der har oplevet en dårlig produktion og dyrevelfærd i nærheden af store vindmøller og en transformatorstation. Efter Kaj Østergårds indsats tør mælkekøerne at drikke normalt igen. Deres vandtruge står ikke under strøm længere. Hos en af mælkeproducenterne er køernes ydelse tydeligt gået op kort tid efter afværgeforanstaltningerne.

Kaj Østergård har også været på besøg i boliger, for at afhjælpe menneskers gener og har overbevisende stor succes med at finde og omdirigere strømmen ved hjælp af kobberspyd og ledninger.

Videnskabsmanden Esben Larsen medgiver, at der er noget, der er værd at forske i og at han respekterer Kaj Østergårds arbejde. Han er åben og nysgerrig og påpeger, at der ikke endnu findes forskning over jordens reaktion på elektrisk strøm.

Den danske Sundhedsstyrelse har naturligvis ikke meget fidus til den slags forskning. Der satser man iskoldt på at ignorere alle nye tilgange til væsentlige emner, indtil den frie forskning har indhentet deres egen myndigheds begrænsede viden og engagement.

Borgerne i Isenvad er skrækslagne: Kaj Bank Olesen viser billeder af sine vanskabte mink fra farmen i Vildbjerg

I et læserbrev den 25.11.2015 i aoib.dk, Ikast Avis, informerer Annette Bækgård de læsere, der endnu ikke ved, hvad der står på spil: ” Ikast-Brande Kommune har givet tilladelse til opførelse af vindmøller tæt på Isenvad, muligvis Danmarks største bynære vindmøllepark.”

Borgerne strømmede til dette møde, som i sin helhed er blevet optaget på video og snarest vil blive lagt på youtube.com og vores hjemmeside. Det var Isenvad Lokalråd og Isenvad Borgerforening, der har afholdt dette åbne borgermøde med eksterne foredragsholdere.

Også minkavler Kaj Bank Olesen fik lejlighed til at berette og advare om denne skandaløse sag, der har beskæftiget Christiansborgs politikere siden 2014. Da 4 Vestas vindmøller blev sat i drift i Vildbjerg i Herning Kommune, begyndte de katastrofale tilstande på farmen. Ingen af disse skader er nogensinde blevet set af farmens dyrlæger: Dødelige slåskampe blandt dyrene ved bestemte vindhastigheder, ufrugtbare minktæver, dødfødte og misdannede minkhvalpe. Kaj Bank Olesen og hans kone har måttet forlade deres families stuehus for at redde deres egen og deres families helbred. Kvinderne i den fødedygtige alder har ikke haft lov til at komme på besøg i det støjforpestede hus længere.

150 meter høje vindkraftværker, 8 styks i Københavnerheden og 11 styks i Ulkær Mose, hvad har kommunens politikere forestillet sig? Troede de, at borgerne ville blive begejstrede for 1 million kroner til byens foreninger som trøst? Kan man købe menneskeliv med vindmølleindustriens penge?

En eneste vindmølle koster ca. 30 mio. kroner og 19 x 30 = 570 mio. kroner. Hvordan har Ikast-Brandes kommunalpolitikere tænkt sig at erstatte familiernes tab, nemlig deres liv og ejendom?

http://www.tvmidtvest.dk/nyheder/25-11-2015/1930/stor-modstand-mod-vindmolleplaner#player

http://aoib.dk/artikel/vindmllenaboer-advarer-mod-de-store-mller–viste-fotos-af-misdannede-minkunger

http://aoib.dk/artikel/blsten-gr-frisk-i-isenvad-byen-er-bekymret-over-udsigt-til-store-vindmller

http://aoib.dk/artikel/vindmllepark-i-isenvad-bekymrer-borgere

http://aoh.dk/artikel/et-sidste-ndrb-fra-en-landsby

Vi lægger youtube.com videoen på hjemmesiden lige så snart vi har fået den!

 

Visdom direkte fra hestens mund: “Vindmøller finder hele tiden nye og overraskende måder at gå i stykker på!”

Som nysgerrige borgere er vi altid på jagt efter nye oplysninger og begrænser os ikke til vennernes hjemmesider som friends-against-wind.org, epaw.org, windwahn.de, stopthesethings.com, waubrafoundation.org.au, na-paw.org,  windsofjustice.org.uk og alle de andre.

Vi vil også gerne vide, hvad vindindustriens mænd og kvinder tænker og hvad de skriver om. Hjemmesiden naturlig-energi.dk er et forum for vindfolk. Der findes mange interessante oplysninger for eksempel et referat fra et erfa-møde i 2015.

Den danske vindmølleforenings tekniske konsulent Strange Skrive har forsynet os med vores kloge overskrift og Steen Buss, ligeledes konsulent samme sted,  har bidraget til vores efteruddannelse. Ved erfa-mødet i Vingsted blev mølleejerne nemlig anbefalet, at holde skarpt øje med vingerne:

“Steen Buss fortalte, at der nu også ses vingeskader på nyere 2-, 3-, og 6 MW møller. Forkant- og overfladeskader kan i værste fald dukke op allerede efter få måneders drift. Forkantskader, som ser ud til være et generelt problem…..”

Læs selv videre på http://www.naturlig-energi.dk/cms/sidste-nyt og give din nyerhvervede viden videre til dine kommunalpolitikere. Spørg dem, hvor meget de egentlig ved om danske (og andres) vindkraftværkers skrøbelighed.