Kategoriarkiv: Ministerier og embedsmænd

Indberetning af bivirkninger? Nej, ikke her! Vi er VINDLAND nr. 1!

Har du en lille pakke Panodil (paracetamol) i huset, det mest almindelige smertestillende middel i Danmark? Har du nogensinde læst indlægssedlen eller plejer du bare at smide den slags ud? Måske skulle du overveje at kigge på den lille bitte bemærkning på indlægssedlen, som hedder:

“Indberetning af bivirkninger”. Der står:  “Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apotek. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 DK – 2300 København S Websted: www./meldeenbivirkning.dk E-mail: dkma@dkma.com. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.”

Er det ikke skønt?

Vi kan meget hurtigt blive enige om, at borgernes opmærksomhed overfor lægemidlers bivirkninger er en god og nyttig ting. Staten er forpligtet til at beskytte borgernes helbred og borgerne skal og må altid henvende sig til myndighederne og slå alarm.

Nu vil vi jo meget gerne vide, hvor danske borgere kan indberette bivirkningerne fra vindkraftstøj. Vindkraft er ikke ligefrem et lægemiddel, selvom nogle påstår, at den er sund for planeten. Vi må lede andre steder. Det kunne jo nemt være hele tre adresser, som vindmøllefamilierne samtidigt må henvende sig til: Energistyrelsen, Miljøstyrelsen og Sundhedsstyrelsen. Det er de tre ministerier, som har finansieret Kræftens Bekæmpelses helbredsundersøgelse om vindmøllestøj og disse tre ministerier med deres styrelser burde være yderst interesseret i danske landfamiliers velvære. Men hvilket kontor modtager mon vindmøllenaboers indberetninger?

Dette kontor findes ikke endnu, men måske burde det oprettes?

Borgernes egen opfattelse af deres helbredstilstand i forhold til vindmøllestøj er åbenbart fuldstændigt uinteressant for myndighederne. Borgernes beretninger om vindmøllestøjens negative virkning på deres helbred forekommer ministrene som “anekdotiske”, dvs. subjektive fortællinger om noget privat.  I modsætningen til henvendelser om bivirkninger fra medikamenter, vil myndighederne ikke høre og se den slags oplysninger. Lægemiddelstyrelsen har så vidt vides, ikke prøvet sig med at fremme borgernes accept af ubehagelige bivirkninger af medicin. Det er ikke normal praksis at tilbyde potentielle  patienter penge for evt. helbredstab eller lokke med andele i medicinfirmaets profit.

Man har heller ikke hørt om økonomiske tiltag fra lægemiddelstyrelsens side, hvor man for eksempel har sat et offentligt betalt ca. 20 millioner kroner projekt i gang for at finde ud af, hvorfor borgerne ikke vil have en bestemt medicin.

www.wind2050.dk projektet, der bliver støttet af vindmølleindustrien, vindmølleforeningen og mange vindkraftrelaterede interessegrupper, fik næsten 20 millioner for at undersøge naboernes modstand og derefter at tilbyde kommunerne et værktøj eller en opskriftsbog til at tackle denne.

Kræftens Bekæmpelse fik lovet 1,7 kroner i starten for at undersøge helbredsgener fra vindmøllestøj. Da begge projekter blev startet op i samme tidsrum i 2014, blev forskellen for tydelig og dermed pinlig. Beløbet blev sat op, men sundhedsundersøgelsens pris blev stadig sat til under 4 millioner danske kroner.

Da myndighederne ikke vil samarbejde med ramte vindmøllenaboer, må de vente på den længe ventede undersøgelse.

Her et link til studiedesignet om den første undersøgelse, vindmøllestøj og virkning på hjerte/kredsløb

Kræftens Bekæmpelses undersøgelse

Ingen kender resultaterne endnu, bortset fra en meget lille kreds af forskere.

Men dengang i 2014, da helbredsundersøgelsen blev sat i gang, var ministerierne allerede klar til en udtalelse om formålet med Kræftens Bekæmpelses Studie. Den skulle afkræfte de tiltagende foruroligende beretninger fra vindmøllenaboer, der informerede om vindkraften bivirkninger. brev til borgmestre om sundhedsundersøgelse

Man havde allerede med stor  kunstfærdighed regnet baglæns og fundet ud af, at der ikke kunne og måtte være et upassende resultat. Landets vindmølleeventyr måtte ikke ødelægges. Derfor blev kommunerne straks opfordret  til at fortsætte med deres planlægning og byggeri af mere vindkraft, som om der ikke var den mindste fare for landfamilierne. 

Den nuværende regering har ligeledes svaret på en kommunes spørgsmål om helbredsundersøgelsen: Tre-ministre-svarer-Haderslev    

Kernesætningen i dette brev er denne bemærkning, der viser tidsånden i en klimabesat periode i dansk og verdens historie. Den vil først blive opfattet som dybt umoralsk og forkasteligt, når tiden har ændret sig.

“Langt de fleste regler afspejler en afvejning. Dette er også tilfældet for de gældende støjgrænser, der afspejler en afvejning mellem beskyttelse af borgere mod støjgener og den klimapolitiske retning, der er ønske om at Danmark skal gå i.”

Oversættelse: Vi foretrækker vores klimapolitik frem for landets borgere.

Hvordan arbejder Lægemiddelstyrelsen mon? Hvis der nu var en stor gruppe danskere, der indberettede bivirkninger fra et bestemt medikament? Ville myndighederne så bruge samtlige ressourcer for at modsige borgernes henvendelser og nedgøre dem? Ville myndighederne slå sig sammen med medicinalkoncernerne for at  neddysse viden om dårligdom? Ville myndighederne bede borgerne om at holde op med at henvende sig en anden gang? Ville myndighederne med lys og lygte lede efter beviser for at borgerne måtte tale usandt?

Er det ikke på tide, at oplyse myndighederne om familiernes dårligdom? At fortælle myndighederne om alt, I ved, just som om det handlede om en indberetning over et farligt medikament:

Hvornår blev vindmøllerne sat i drift? Hvor store er de? Hvor langt fra ejendommen står de? Hvilke gener er der opstået, siden vindmøllerne begyndte at køre? Hvem i familien har hvilke gener? Hvilken vindretning er værst? Hvilke rum i huset er mest belastet? Hvad har I gjort for at dæmpe støjen eller reducere generne:  installeret nye vinduer, flyttet soveværelser, overnattet andre steder, klaget til kommunen, talt med et byrådsmedlem, skrevet til folketingets diverse udvalgsmedlemmer, talt med familielægen, sygeplejersken, apoteket evt. for at få receptfri sovemedicin – adresserne til styrelserne er her:

Energistyrelsen: ens@ens.dk

Miljøstyrelsen: mst@mst.dk

Sundhedsstyrelsen: sst@sst.dk

 

Noget om støj – videnskab, vindkult og penge – ignorante politikere misbruger videnskabens love til egne formål

“Fra børn og fulde folk skal man høre sandheden”, hedder et gammelt dansk ordsprog.  Børn i grundskolen har stadig en klar fornemmelse for, hvornår de bliver undervist i faget religion eller historie. Noget kan handle om tro, noget andet om viden. Børn og fulde folk har ingen restriktioner i modsætning til de fleste ædru voksne.  Et stort flertal voksne danskere må af praktiske grunde tage hensyn til samfundets aktuelle reglement, der ikke skelner mellem tro og viden, når det handler om landets energipolitik.

Men hvad er sandhed? Det må være noget, som man kan bevise!

Og hvordan beviser man sandheden? Det har man forskere til!

Borgernes egne oplevelser betyder intet for det politiske system i Danmark og kan åbenbart ikke bruges af politikerne til at lære af deres fejlbeslutninger.

Som et grimt eksempel: Her er et brev, som en dansk kvinde fra et vindkraftområde på Falster har skrevet for knap 15 år siden. Hun henvendte sig til EU-systemet for at bede om hjælp. Hun berettede om sin mands og sine egne livstruende sundhedsproblemer og deres dyrs dårlige trivsel. Deres grise blev også syge snart efter vindmonstrene blev sæt i drift i nærheden af deres gård. Der blev født mange døde smågrise, det fortalte hun til en journalist fra området, men nævnte det ikke til EU-adressaten. 

Brev til EU

holm læge

falster holm

Systemet kunne ikke tage sig af det. Begge ægtefæller døde af en blodprop i hjertet.

Hvad er danske politikeres og vindmølleindustriens svar på den slags sager? “Der findes ikke videnskabelige beviser!”

Men vindmøllefamilier ved, at der er bestemte beviser, som politikerne ikke ønsker at få! Der kommer ikke det mindste politiske krav eller ønske om officielle undersøgelser med biologer, læger og akustikere, når det handler om menneskers og dyrs sundhedsskader fra vindmøllestøj.

Danmarks og verdens største skandale, der handler om en fuldstændigt ubegribelig fornægtelse af biologiske skader fra vindmøllestøj foregår i Vildbjerg i Herning. Det er nu på 4. sæson, at tusindvis minkhvalpe blev dødfødt. Nogle af dyrene er, som i de sidste tre år, alvorligt misdannede. Mange voksne tæver mistede livet også i dette forår.

Politikerne ved det alt for godt, men de blokerer med eller uden stor anstrengelse for deres egen samvittighed. Også landets kommunistparti Enhedslisten holder sig til vindmøllekapitalen. Viden er uønsket, mails med billeddokumentation til tre af partitoppens kvinder blev ikke besvaret og måske ikke engang læst til ende. Man har åbenbart en ubrydelig kontrakt med vindmølleindustrien om aldrig nogensinde at tillade negativ omtale, koste hvad det vil. Man behøver åbenbart kun at være troværdig overfor sit feministiske bagland i storbyen, men aldeles ikke overfor bønderne i provinsen.

Nogle kommunalpolitikere er udpræget tonedøve og skammer sig ikke spor over at komme med denne skriftlige udmelding, som viser deres dybe foragt for de mennesker, de burde arbejde for:  Haderslev kommunes kommentar til 2.112 indsigelser mod vindturbiner i Kastrup Tiset Enge: “De indkomne indsigelser og bemærkninger viser grundlæggende borgernes bekymring, men vurderes ikke at have et indhold, som giver anledning til ændringer i det fremlagte planforslag”.

VIDENSKAB – Hvad kan videnskaben, som almindelige borgere ikke kan?

Seriøse videnskabsmænd og -kvinder er meget forsigtige fagfolk, der allerhelst vil løfte i flok. De kan godt lide at være enige om metoder. Derfor efterlyser de oftest endnu flere undersøgelser, der skal bekræfte deres nye iagttagelser. Deres egne forsøg og undersøgelser skal kunne gentages af andre og give samme resultat. Og først ved det stadie kan der anerkendes en form for sandhed om et bestemt emne.

Men politikerne kræver stadig at kunne lide resultaterne. De skal jo passes ind i deres program, ellers bliver artiklerne bare fejet af. Miljøstyrelsen og Sundhedsstyrelsen påstår stadig, at der ikke findes videnskabeligt belæg for sundhedsskader fra vindmøllestøj og infralyd fra andre støjkilder. Det er en stor kunst at ignorere sandheden med retoriske virkemidler. Resultatet af denne strategi er borgernes totalt ødelagte tillid til myndighederne og stor sorg, vrede og afmagt hos de ramte familier.

Her er en ny artikel, der helt sikkert ikke falder i danske politikeres og ministeriers smag. Emnet er infralyd som en sundhedsskadelig kraft. Der findes rigtig mange andre studier, men politikerne ønsker udtrykkeligt kun at læse det stof, som understøtter deres klimamål og dermed landets vindmøllepolitik.

Den 12. april 2017 har en forskergruppe i Tyskland udgivet en artikel, der beskriver infralydens virkning på menneskers hjerne og viser afslørende skanninger af hjerner ved infralyd.  Også disse ti forskere efterlyser flere undersøgelser især i forhold til langtidsstudier og giver dermed ufrivilligt én eller endnu flere chancer til politikerne, som allerhelst vil trække tiden ud.

Hvor mange undersøgelser skal der gennemføres, før politikerne begynder at lytte til befolkningen og handle ansvarligt?

Altered cortical and subcortical connectivity due to infrasound administered near the hearing threshold – Evidence from fMRI

“In summery this study is the first to demonstrate that infrasound near the hearing threshold may induce changes of neural activity across several brain regions, som of which are known to be involved in auditory processing, while others are regarded as keyplayers in emotional and autonomic control. These findings thus allow us to speculate on how continuous exposure to (sub-) liminal IS (Infrasound) could exert a pathogenic influence on the organism, yet further (especially longitudianl studies are required in order to substantialize these findings.”

Oversættelse: “Sammenfattende er denne undersøgelse den første til at vise, at infralyd tæt på høretærsklen kan fremkalde forandringer i neurale aktiviteter på tværs af flere hjerneregioner, hvor af der vides at være involveret i auditiv behandling (hørelse) , mens andre betragtes som nøglefunktioner i følelsesmæssig og autonom kontrol. Disse resultater gør det muligt for os at spekulere på, hvordan kontinuerlig eksponering for (sub) liminal IS (infralyd) kan udøve en patogen inflydelse på organismen, men yderligere  (især langtidsstudier) er nødvendige for at substantivere disse resultater.”

En af forskerne, Christian Koch fra Physikalisch-Technische Bundesanstalt Berlin har i en tidligere artikel undersøgt menneskers evne til at høre infralyd og kunne bevise, at nogle personer er i stand at opfatte 8 Hz i stedet for de 20 Hz, som gælder som høretærskel for mennesker. 

Christian Koch

KLIMATROEN: Tror du på den menneskeskabte globale klimaforandring?

Hvis du ikke svarer prompte og med et rungende: JA! OG JEG FORSAGER ENHVER DVÆVELSK KLIMANÆGTENDE PERSON, DER KUNNE FORFØRE MIG TIL DET MODSATTE , så har du et stort problem i nogle kredse. Du vil blive spurgt, om du heller ikke tror på månelandingen og om du helt generelt er tilhænger af forskellige konspirationsteorier. Så skal du formodentligt besvare ingeniørfaglige spørgsmål om atomkraft, kulkraft og energiproduktion som sådan og almen etiske spørgsmål om fremtidige generationer. Kort sagt, du bliver angrebet med en kaotisk sammenblanding af alverdens problemstillinger.

Men hvis du nu skulle have sagt JA til klimatroen, så må du også sige JA til vindkraft. Troen på truende menneskeskabte klimaforandringer hører sammen med en massiv udbygning med vindkraftværker i Danmarks landdistrikter. De katastrofale konsekvenser bliver ikke behandlet i Danmarks lemfældigt konstruerede VVM redegørelser og landets politikere ved ingenting, fordi HER HANDLER DET OM TRO.

Klimatrosbekendelsen er forudsætningen for Danmarks hjerne- og hjerteløse energipolitik. Den kan læses som indledning til samtlige lemfældigt konstruerede VVM redegørelser. At lade vindmølleindustrien overtage magten over landets ministerier og styrelser er en alvorlig fejl. Vindkraftværker som en vejrafhængig, økonomisk uansvarlig og sundheds- og miljøskadelig energikilde er en gigantisk fejlkonstruktion og vil forsvinde fra kloden lige så snart det gumpetunge politiske system har forstået, at tiden er omme. Nogle lande er dog noget hurtigere end andre.

 

FOR AT BESKYTTE LANDFAMILIER FOR VINDMØLLESTØJ SKAL DER MÅLES STØJ INDE I BORGERNES HUSE, DER HVOR STØJEN BEFINDER SIG. DEN SKAL MÅLES PÅ DET STED OG DET TIDSPUNKT, HVOR DEN ER VÆRST, OGSÅ OM NATTEN OG VED SAMTLIGE VINDHASTIGHEDER.  MILJØSTYRELSEN VED UDMÆRKET GODT, AT BORGERNE BLIVER SYGE AF STØJ. EMNET INFRALYD, STRUKTURLYD OG VIBRATIONER HAR VÆRET ET STORT PROBLEM FOR SELVESTE MILJØSTYRELSEN I FLERE ÅRTIER! DER ER STADIG MANGE DOKUMENTER I OMLØB FRA DE GAMLE DAGE, HVOR MILJØSTYRELSEN NÆGTEDE AT BESKÆFTIGE SIG MED INFRALYD FRA STORE KRAFTVÆRKER. EMBEDSMÆNDENE VED ALT OM INFRALYD, STRUKTURLYD, VIBRATIONER OG SUNDHEDSSKADER, MEN VIL HELLERE FØLGE LANDETS POLITISKE DAGSORDEN I STEDET FOR AT HJÆLPE LANDDISTRIKTERNES FAMILIER.

 

 

 

 

 

 

Det juridiske begreb “culpa” og om at handle “culpøst” – et spørgsmål om skyld og erstatning

Miljøministeriets medarbejdere måtte have haft bange anelser, da Kræftens Bekæmpelses forskerteam begyndte deres arbejde på den registerbaserede sundhedsundersøgelse. LINK: Wind turbines and Health Danish study

Godt nok er undersøgelsen bestilt og betalt af de tre ministerier for miljø, energi og sundhed, men resultatet kunne ikke fås per ordre. Ministeriernes ønskedrøm var og er, at undersøgelsen vil vise, at der ikke er noget at komme efter. Fryd og fred for vindindustrien, optimisme hos HOFOR, European Energy, Wind Estate og alle dem, der tjener godt på vindenergi. Borgerne og kommunalpolitikerne skulle helst være helt trygge fra nu af og langt ud i fremtiden. Vindkraftværker skulle helst frikendes for sundhedsskadelig lavfrekvent støj og infralyd og Danmarks eksporteventyr skulle fortsætte uden forhindringer.

MEN HVIS RESULTATERNE VISER NOGET HELT ANDET?

Undersøgelsens design er usædvanligt i international sammenhæng, fordi kun Danmark registrerer sine borgere så grundigt. Vindkraftværkernes data og position er ligeledes registreret siden 1980 og kan dermed køres sammen med naboernes data. Staten ved alt om, hvor borgerne har boet og hvordan det står til med al deres receptpligtige medicin, deres sygehusophold og nyfødte børns vægt. Hvis man som nabo til et eller flere vindkraftværker har fået blodtryksænkende medicin, hjertemedicin, medicin for sukkersyge, depression, søvnløshed, så kan det dokumenteres. Staten ved også alt om borgernes sociale status i forhold til arbejdsmarked og uddannelse. 10.000 – 15.000 borgere bliver sammenlignet med 30.000 borgere, der bor i en større afstand til vindfabrikkerne.

Den forhenværende miljøminister Kirsten Brosbøl bad kammeradvokaten om at svare på spørgsmålet, om myndighederne og kommunerne kunne gøres erstatningspligtige, hvis resultaterne på trods af styrelsernes afværgende meddelelser til kommunernes borgmestre, brev_til_borgmestre_om_sundhedsunders_gelse viste helbredsskader hos vindkraftnaboerne. Den 5. december 2013 skrev to nu forhenværende ministre følgende: “Det er intentionen og vores forventning, at vi med en grundig undersøgelse én gang for alle kan imødegå bekymringerne.”

Kammeradvokatens svar kom den 12. marts 2014. Link: notat_fra_kammeradvokaten_om_erstatningsansvar

Og her dukker det vigtige begreb “culpa” op, som stammer fra romersk lovgivning.

Kammeradvokaten skriver: “Det er min konklusion, at myndighedernes erstatningsansvar skal bedømmes efter dansk rets almindelige culpa-norm, og at et erstatningsansvar på dette område forudsætter, at der kan påvises en klar fejl eller forsømmelse fra styrelsens eller kommunens side,”

Den uddybende forklaring kommer her:

et erstatningsansvar bl.a. kan komme på tale, hvis myndighederne bevidst tilbageholder viden, bevidst forvansker eller videregiver urigtige oplysninger eller holder sig i bevidst uvidenhed om forhold, som de burde være bekendt med.”

Her et link til de juridiske detaljer vedr. culpa-normen:

Erstatningsbetingelser – Ageras store jura- og regnskabsordbog

Mange danske landfamilier er panikslagne over den truende industrialisering af deres område, som ligger langt fra hovedstaden og landets politiske elite, men midt i deres højt værdsætte nære naturområder og alt for tæt på deres hjem.

Kommunalbestyrelsernes magt over deres medborgeres ejendom og helbred er total. Med et uovervejet JA er kommunalpolitikerne i stand til at ødelægge livet for en hel region.

MEN: Har de nu selv undersøgt, hvad der ligger af dokumentation på folketingets hjemmeside ft.dk? Har de et overblik over, hvor mange familier, der har henvendt sig til folketingets politikere i de sidste år og som er mødt op til et foretræde? Har de set alle samråd på folketingets tv kanal, der handler om vindmøllestøj og har de forstået konflikten mellem vindlobbyen og borgerne? Har de mødt nogle familier, som er flyttet fra deres  støjforurenede og usælgelige hus? Har de selv af eget initiativ opsøgt ramte naboer og talt med dem? Har de selv prøvet at overnatte i huse, der står tæt ved de helt store vindkraftværker? Har de en grundlæggende forståelse for Danmarks energipolitik og  vindkraftværkernes faktiske økonomi og strømlevering? Har de en grundlægende viden om lyd, støj, decibel, hertz? Kender de hjemmesiderne emd.dk/el og energinet.dk – (under el-produktion lige nu), hvor der konstant kan aflæses, hvor Danmarks strøm kommer fra?  Har lokalpolitikerne gjort sig selvstændige tanker om ministeriernes og styrelsernes offentlige kommunikation i forhold til borgeres mange klager over vindmøllestøj og sundhedsskader?

Hvis en kommunalpolitiker eller en myndighed bevidst afviser at tage imod information fra oplyste borgere, kan det betegnes som en “klar forsømmelse”. “At holde sig i bevidst uvidenhed”. Det er borgernes demokratiske pligt at advare landets beslutningstagere for at træffe farlige afgørelser. Vigtige informationer skal videregives til kommunernes politikere, så de kan få en grundig viden om emnet, inden de tager en beslutning. De ramte vindkraftnaboer burde sørge for at få dokumenteret deres helbredstilstand hos deres egne læger, så forskellen mellem før og efter vindturbinernes etablering bliver synlig.

Når der en dag kræves erstatninger for sundhedsskader, må den personlige dokumentation være i orden.

 

JOKER eller JOKE? – Kræftens Bekæmpelses sundhedsundersøgelse

http://www.dkvind.dk/html/nyheder/2016/110816.html

En jublende Asbjørn Bjerre, Danmarks Vindmølleforening, forkynder just som en euforisk dørsælger, at danske vindkraftværkers fremmarch er sikret. Han kan nemlig læse mellem linjerne og forstå en halvkvædet vise. Han har sin egen måde at fortolke et intetsigende brev til egen fordel og udtaler straks på foreningens hjemmeside: “Det er en meget skrap og klar udmelding fra de ansvarlige ministre. Nu må vi forvente, at også de sidste kommuner kommer i gang igen, så vi hen over de næste år kan få en kontinuerlig og rolig planlægningsproces med beslutninger på et seriøst grundlæg.”

Den videbegærlige læser kan finde borgmesteren Geils utålmodige brev til Danmarks ansvarlige ministerier og ministrenes svar lige under Asbørn Bjerres opmuntrende opråb til landets tøvende kommuner.

Danmarks nuværende og måske kommende vindmøllenaboer er ikke spor imponeret. Mange har nemlig læst Jesper Tynells oplysende bog Mørkelygten om Danmarks embedsmænd og deres samspil med ministrene og har forstået hemmeligheden bag et nøje afvejet ministersvar. Her gælder det om, ikke at skrive noget, der er klart ulovligt og usandt. Det lykkedes fuldtud i de tre ministeriers skrivelse til hr. borgmester Geil. Her bliver der nemlig ikke sagt noget som helst nyt. Der bliver bare konstateret, at Danmarks (ufatteligt uengagerede) Sundhedstyrelse ikke har kendskab til videnskabelige resultater, men det betyder på ingen måde, at de ikke findes. Hr. Asbjørn Bjerre mener dog, at have forstået brevets indhold på den helt rigtige måde.

Først og fremmest vil vind-alarm-danmark.eu med deres svært skadede familier holde fast ved, at Kræftens Bekæmpelses forskere IKKE har udtalt sig om undersøgelsens resultater, fordi deres serie af artikler SLET IKKE ER UDKOMMET. Dette ville først være tilfældet, hvis artiklerne havde været igennem en INTERNATIONALT ANERKENDT AKADEMISK PROCEDURE, der hedder antagelse af artiklerne i et internationalt anerkendt tidsskrift. Og dette sker faktisk kun efter et peer review, dvs. en kvalitetskontrol fra videnskabsmænd eller -kvinder. Så langt er sagen slet ikke kommet. 

Vindmøllefamilierne ville helst have set et meget klart brev fra de tre ministerier, som dog ikke kan fås foreløbigt. Derfor har vi arbejdet med en version, der passer meget bedre til den oplevede virkelighed. Dette reviderede brev skal hjælpe politikerne til en bedre forståelse for landbefolkningens intelligens og deres vrede over den hensynsløse vindmøllepolitik i mange kommuner.

vind-alarm-danmarks borgmesterbrev

Nærlæs paragrafferne eller benægt – to forskellige arbejdsmetoder!

Besvarelse på henvendelse af 17 juni 2016

Bliver mennesker og dyr syge af vindmøllestøj? Hvad skal der til for at kunne bevise sandheden?  Det bedste er, efter Miljøministeriets og dens forskellige styrelsers mening, at benægte fakta og at ignorere lægerapporter/dyrlægerapporter og al den foreliggende dokumentation  fra nær og fjern. Der findes ikke et eneste dansk ministerium, der vil røre ved emnet. Dermed lader landets øverste myndigheder alle de ramte borgere i stikken og håner ofrene.

Sv Statsforvaltningen d 17 06 16

Statsforvaltningen har åbenbart helt andre arbejdsmetoder end Danmarks ministerier og styrelser. Nu har en borger fået ret i aktindsigt i en kommunes dokumenter. Dermed skal og må kommunen udlevere dem. Kommunen ved meget godt, at vindmølleindustrien har et par hemmeligheder, som ville være meget skadelige for branchen. Vindmøller støjer meget mere end loven tillader, men det kan borgerne kun bevise, når de kan få indsigt i vindmøllernes driftsdata. Vindmølleejerne vil ikke standse møllerne for at kunne dokumentere baggrundsstøjens styrke – af god grund. Høj vindhastighed betyder flere rotoromdrejninger per minut og mere skadelig støj. Med vindkraftværkernes egne data i hånden vil det være muligt at dokumentere den helt nøjagtige støjbelastning.

Statsforvaltningen har brugt tid og ekspertise for at give et sandfærdigt svar.

Konklusion: Menneskers, dyrs og miljøets hensyn vejer større end industriens interesse i en hemmeligholdelse af driftsdata.

 

Danskernes tillid til deres politikere er forsvundet – kronik i Jyllands-Posten

Link til kronik:

http://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE8555396/angreb-paa-hemmelighedskulturen/

De fleste danske familier har travlt med at passe deres hverdag. Arbejdspladsen, børn og familiens daglige opgaver i hus og have fylder stort set det hele. Men der er en voksende gruppe af borgere, der pludselig er blevet meget interesseret i kommunalpolitikernes beslutninger. Det sker i samme øjeblik, hvor familiernes ejendom og helbred er truet af vindmølleplaner. Og når borgerne fra landlige regioner så finder ud af, at kommunalpolitik handler om Christiansborgs politikeres centrale beslutninger og deres lovgivning, bliver de jo meget videbegærlige. Nogle kan finde på at holde øje med folketingets hjemmeside og studere vigtige skrevne dokumenter og videooptegnelser af de mange åbne samråd om vindmøllestøj.

Mens mange borgere i Danmark og udlandet venter på Kræftens Bekæmpelses sundhedsundersøgelse, bruger nogle af dem tid til at undersøge de grundlæggende informationer. Her er Nick Hækkerups talepapir om undersøgelsen:

http://www.ft.dk/samling/20131/almdel/suu/spm/911/svar/1146686/1385531.pdf

og videoen af samrådet:

http://www.ft.dk/Folketinget/udvalg_delegationer_kommissioner/Udvalg/Sundhedsudvalget/Video.aspx?s=20131&m=td.1143505&from=20-06-2014&to=08-04-2016&as=1#player

Dokumenterne er fra juni 2014, hvor den daværende sundhedsminister Nick Hækkerup sidder på pinebænken. Han er helt ny i rollen og forstår ikke ret meget af emnet og alvoren af de fremlagte informationer. Her på mødet får han nemlig at vide, hvilke helt alvorlige sundhedsmæssige problemer der er opstået to steder i Danmark:

I Holbæk Kommune, hvor Lammefjordens Stauders kvindelige ansatte fik massive problemer med deres hormonsystem efter Hagesholms (Siemens) vindmøller er sat i drift og i Herning Kommune, hvor der lige var født vanskabte minkunger på en minkfarm kun 320 meter fra den nærmeste Vestas 112v vindmølle. Christiansborgs politikere og deres håndtamme journalister fra “Foreningen for klimajournalister” ved, hvad der foregår. Dokumenterne ligger trygt og sikkert på folketingets hjemmeside, men politikerne tør ikke at erkende den faktuelle viden og bliver ved med at tie sandheden ihjel. Intet er sket i de ramte områder! Støjmålinger er ikke blevet foretaget. Prof. Henrik Møllers støjmåler er blevet låst væk, for ikke at forstyrre Aalborg Universitetets samarbejde med vindindustrien. I Vildbjerg kører vindmøllerne lystigt videre og truer dyr og mennesker på livet. Men det er en politisk beslutning!

Der er ikke politisk vilje til at undersøge de konkrete sager!

Flere og flere danskere kender efterhånden sandheden om Danmarks forkvaklede energipolitik, der først og fremmest beror på en amatøragtig forståelse af vindmøllestrøm. Nej, de damer og herrer i folketinget: Danskerne er ikke stolte over, at et dansk firma (også) gør livet til et helvede for familier i andre lande som f.eks. Australien. Industrien er snedig nok, ikke at afsløre deres kulsorte hemmeligheder, der bl.a. handler om misinformation, skjulte økonomiske transaktioner og tophemmelige støjmålinger. Politikerne har skabt forudsætningen for disse forretningsmetoder og netop dette faktum er borgerne meget bevidste om.

Tillid er noget, man skal gøre sig fortjent til – den er ikke et lovmæssigt krav fra politikerne til borgerne!

 

El fra vindmøller – se regnestykket og træk vejret dybt og helt roligt!

Brev 136

De Frie Elforbrugeres nye brev til tre danske ministre fortæller den fulde sandhed. Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt, miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen og skatteminister Karsten Lauritzen må nu kaste et blik på de astronomiske summer,  som Danmarks energipolitik koster de danske skatteborgere. Konklusionen: Den danske energipolitik med den højt besungne vindmøllestrøm er ikke noget at prale af. Foregangsland Danmark? Helst ikke.

Post fra den nuværende miljøminister Eva Kjer Hansen og den trofaste Claus Torp fra Miljøstyrelsen

16-1459 Bilag 1 – MOF alm. del spm. 304 – svar.docx 1588395_1_0

Nuværende vicedirektør i miljøstyrelsen, Claus Torp, har været ansat i Miljøstyrelsen siden 1993. Som kontorchef siden 2003 har han set syv forskellige miljøministre komme og seks af dem gå igen efter ikke så lang tid.

Folketingets hjemmeside ft.dk giver detaljerede oplysninger om alle de kritiske dokumenter, som er undertegnet af Claus Torp med de respektive ministres underskrift. Han er meget glad for vindkraftværker, kan vi hilse og sige og vil altid forsvare deres og især deres producenters trivlsel. Møder med vindmølleindustrien

 

Røttingegruppen fra Næstved Kommune har været til foretræde i miljø- og fødevareudvalget og afleveret et meget væsentligt dokument.

Miljøministeren blev bedt om at tage stilling til gruppens henvendelse. Svaret kom i dag og viser, hvor lidt kontakt det herskende vindmølleregime har til borgernes virkelighed. Hvad ligner det, at gentage de almen kendte regler og undgå at svare hæderligt på ærlige og dybt seriøse spørgsmål?

En helt åbenlys hån er et indbygget link til en opskrift fra Erhvervsstyrelsens bord, som har det kyniske navn: Inspiration vindinfo.dk. netvaerksbaseret_planlaegning Her dokumenteres myndighedernes dybe foragt for landbefolkningen. Borgerne bliver fremstillet som uoplyste bondeknolde, der skal pacificeres med god mad og drikke og underholdes med små snakkerunder. Ved styrelsens drømme-arrangementer er borgerne altid i mindretal. Myndigheder og industriens væbnere står skulder ved skulder – mod den danske landbefolkning! Det er åbenbart ikke gået op for ministerierne, at borgerne er godt i gang med at vokse dem over hovedet. Borgerne har den fornødne viden.

Ministerierne har kun magten, sålænge vores danske retssystem ikke griber ind og beskytter familierne for vindkraftværkernes uhæmmede invasion og ødelæggelse.

Godt julenyt: Farvel “Vindmøllerejsehold”, farvel hr. Pouplier! Se vinterbilleder fra 2013 fiaskoen med det Stevnske folk

2015-12-20, Erhvervsstyrelsens Vindmøllerejsehold stopper ved udgangen af 2015

78582_miljovurderingsdag_aalborg02

vindmoellerejseholdet

www.megamøller.dk

Det fryder os hjerteligt at se Vindmøllerejseholdet forsvinde ud i den blå luft. Det har ikke været godt nyt i al den tid, deres vindmølle-loyale ansatte  har rejst land og rige rundt og stjålet borgernes taletid med almen pladder og gentagelser af lovtekster. Hr. Pouplier præsenterede sig selv som uddannet landsskabsarkitekt, men arbejdede nu som “generalist”, da han en kold vinterdag i 2013 blev spurgt om sin uddannelse. Jobbetegnelsen “propagandist” findes jo ikke –  rent officielt. Alle hans anstrengelser hjalp dog ikke i 2013, da de stevnske vindmøller blev blæst omkuld. 1964 Stevnsborgere har sagt nej til mega vindkraftværker på deres smukke halvø, mens 10 sagde ja. De vindfanatiske SFere forsvandt fra byrådet, da valget i efteråret 2013 var overstået.

“Hvad gik der dog galt?”, spurgte Camilla Holbech fra Vindindustrien (i øvrigt forhenværende ansat ved Miljøministeriet)  da hun mødte en stevnsborger på Christiansborg.

“Ikke noget gik galt. Tvært imod. VI VIL IKKE HA’ DEM!”

Foreningen mod kæmpevindmøller ved St. Røttinge i Miljø- og Fødevareudvalget den16.12.2015: Vi har mistet al tiltro!

FORENINGEN MOD KÆMPEVINDMØLLER VED ST. RØTTINGE har fremlagt deres sag på Christiansborg i Miljø- og Fødevareudvalget i dag. De politikerne, som ikke har hørt meget om vindmøllepolitik i de danske landdistrikter, blev åbenbart noget forbavsede over de sande tilstande i kongeriget.

Her er foreningens oplysende powerpoint, der er lærerig for hele den danske befolkning:

Miljø-og-Fødevareudvalget 16-12-2015