Kategoriarkiv: Miljøskader

“Julklapp” i Sverige, Vestas megavindmølle kollapsede i skogen om morgenen den 24.12.2015

http://www.vetlandaposten.se/article/bildspel-se-forodelsen-efter-olyckan/#slideshow-13

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article21994234.ab

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/jonkoping/har-foll-vindraftverket?cmpid=del:pd:ny:20151224:har-foll-vindraftverket:nyh

http://www.vetlandaposten.se/article/vindkraftverk-har-valt-lacker-olja/

http://www.vetlandaposten.se/article/vindpark-andrade-hembygd

Vindparker i drift _ Stena Renewable

stena-infofolder-lemnhult-web

Tænk  selv: Er vindkraft “effektiv, nödvändigt och miljövänligt?”

Vindmøller bliver først grønne, når der gror mos på dem…

… og det kan gå stærkt for nogle af dem, som man kan se på denne video, som friends-against-wind.org viser på sin hjemmeside. I dette tilfælde handler det om en ENRON-mølle, som i november måned 2015 mistede et af sine rotorblade, der ved naturkræfternes vold blev splittet ad og spredt over mark og skov. Møllehusets giftige kemiske substanser, vindmøllernes hemmelige hjerteblod, dryppede uhindret ned i jorden og videre i grundvandet. Den slags uheld sker i ny og næ, fordi disse monstermaskiner aldrig er blevet undersøgt for deres skadevirkninger på mennesker og miljøet. Derfor var der heller ikke grund til at sikre maskinernes omgivelser for miljøskader. Vindindustrien har fået frie hænder til at “udvikle” deres pengeautomater på deres egne præmisser. Det handler om maksimal profit ved hjælp af propaganda.

https://da.wikipedia.org/wiki/Enron

ENRON blev overtaget af GE, nu hedder koncernen GE Wind Energy.

 

Danmarks Radios netavis: Danmark har mindst natur i EU

http://www.dr.dk/nyheder/regionale/sjaelland/danmark-har-mindst-natur-i-eu

Og det hele er landbrugets skyld…? Er det virkelig?

Danmarks natur har ikke meget vildt og frit liv tilbage. Derfor undrer det os, at Danmarks ministerier er så forhippede på, at ødelægge endnu flere sårbare landskaber ved at tillade opsætningen af vindmøller i beskyttede naturområder og at ignorere borgernes og biologers advarsler. Klimabeskyttelse før naturbeskyttelse hedder parolen.

Vi har ikke haft lejlighed til at spørge miljøstyrelsen, hvordan man egentlig er kommet frem til erkendelsen og overbevisningen, at vindmøller sparer menneskeheden for det yderst farlige “giftgas” CO2?

Danmarks klimapolitik er ynkelig. I dag, kl. 9.00 ved hæftigt blæsevejr præsterer Danmarks vindmøller 2.272 MW – behovet ligger på 4.800 MW. Der bliver importeret 1.271 MW fra Norge, 317 MW fra Tyskland og 414 fra Sverige. Hvordan har ministerierne tænkt sig at forsyne Danmark med el, når det udelukkende er vindmøller, der står for leverancen? Det bliver nok sort og koldt om vinteren i 2050.

Miljø- og fødevareudvalgs hjemmeside pyntes af 6 vindmøller, en ko, en svane og en slyngplante

Hvilken skuffelse for Danmarks landbefolkning! Folketingets miljø- og fødevareudvalg viser klokkeklart, hvad deres AGENDA består i:

VINDMØLLER-VINDMØLLER-VINDMØLLER-VINDMØLLER-VINDMØLLER-VINDMØLLER!

Koen, svanen og slyngplanten udgør symboler for landbrug og natur.

Men hvor er mennesket i samspil med naturen?

Miljø- og landbrugsudvalget har ramt ved siden af og er kun udtryk for Danmarks desperate energipolitik. Udvalget demonstrerer, at mennesker ikke er deres sag.

Nu har Enhedslisten kaldt den nye minister for miljø- og fødevarer i samråd for at forbedre vilkårene for naturen og hæfter sig ved gylle og gift.  Samrådsspørgsmål§3 områder

Partiet overser med vilje et af de allerstørste problemer for Danmarks natur og landskaber: danske landskabers ødelæggelse og vilde dyrs død, fordi vindmøller invaderer de mest sårbare områder, truer grundvandet, slår dyr ihjel og skader familier, der bor i nærheden af disse industrielle kraftværker.

Det er helt håbløst, at råbe Enhedslistens (og SFs) politikere op, de bor jo ikke på landet, hvor fortvivlede borgere kæmper for deres hjemstavn. De har bevidst valgt at lukke deres øjne for de store skader, som vindkraftværker udgør.

De vil heller ikke se i øjnene, at det er en meget privilegeret samfundsgruppe, der skummer fløden og hvis eneste motivation for vindmølleplaner er egen gevinst.

Børnefamilier med kun en forsørger, pensionister, studerende, fattige indvandrere og flygtninge har også brug for strøm i deres hverdag og betaler PSO-afgiften lige ned i lommen på de rige og dem, der vil være vindenergiens lykkeriddere.

Her Aarhus Universitets studie: VINDMØLLER PÅ § 3-BESKYTTEDE NATURARELAER – Potentielle konsekvenser for biodiversitet, fugle og flagermus: SR115

 

 

Og hvad skal der ske med de udtjente vindmøllers jordiske levninger? Handelsblatt.de og stopthesethings.com efterspørger en klog plan

http://www.handelsblatt.com/unternehmen/zukunftderenergie/ausgediente-windkraftanlagen-sprengen-faellen-oder-gebraucht-verkaufen/12324660.html

http://stopthesethings.com/2015/10/02/the-staggering-cost-of-cleaning-up-the-mess-when-the-wind-power-fiasco-ends/

Handelsblatt skriver, at vindkraftværker er dyre at fjerne fra jordens overflade. Det koster 30.000 € at demontere en landvindmølle på den helt rigtige måde, dvs. ca. 2.250.000 danske kroner. Havvindmøllers nedrivning er endnu dyrere, fordi fundamentets stålkonstruktioner skal fjernes fra havets bund og sejles tilbage i land. Havvindmølleparkers opstillere er i gang med at spare formuer op til den dag, hvor deres vindmaskineri er færdigt med at se godt ud.

 

At svine atmosfæren til – bare for griskhedens skyld, takket være Kyoto aftalen

http://ing.dk/andre-skriver/rapport-kyoto-co2-kreditsystem-er-voldsomt-korrupt-178199

I dag har Danmarks ing.dk en lille artikel på hjemmesiden med et link til den udførlige engelske artikel i The Guardian. Vi kender fidusen fra vores eget yndige land. Det er ikke kun de slemme russere, der kan finde på at støtte spekulanternes leg med CO2 kvoter, VEL?

“At dø for omstillingen til vedvarende energi”, vindmøllernes flyvende gigantiske knive dræber Tysklands “beskyttede” rovfugle

http://www.welt.de/print/wams/wirtschaft/article144979432/Sterben-fuer-die-Wende.html

Søndagsudgaven af welt.de, den 9. august 2015 indeholder en artikel om fugledøden i Tyskland. Det er ikke en helt almindelig fugl, artiklen handler om, men Tysklands egentlige nationalfugl,  “Roter Milan”, den røde glente. Bestanden af røde glenter er den største i hele verden her, men nu er den voldsomt reduceret på grund af Tysklands omstilling til vedvarende energi. Den store og elegante rovfugl respekterer ikke rotorbladene, men kommer alt for tæt på vindmaskinerne for at finde føde under de golde arealer,  hvor disse monstrøse industribygninger er placeret.

Tysklands sydvestlige delstat Baden-Württembergs regering har planer om at etablere betydelig flere vindkraftværker i det bakkede og skovbevoksede landskab. Nu kæmper de sande naturbeskyttere mod grønne politikere for at redde de stolte fugle. Der skal findes en løsning, hvor sikkerhedsafstande på 1000 – 1500 meter er på tale og foreskrifter om en gennemtænkt beplantning af arealerne rundt om vindmaskinerne. Fuglene skal forhindres i at søge efter føde direkte under rotorknivene.

At snakke om fugle og flagermus virker åbenbart provokerende på grønne klimafanatikere. De vil hjertensgerne ofre dyr, landskaber, træer og endda mennesker for deres klimafantasier. De har ikke respekt for livet i naturen, men udelukkende for deres ideologi, som efterhånden lyder mere og mere skinger i borgernes ører. El-produktion med Vindkraft kan kun lade sig gøre ved hjælp af massive subsidier. Vindindustriens ubegrænsede magt har tiltrukket projektmagere, der ikke har de mindste samvittighedskvaler over vindmøllernes skadevirkninger. Lovgivningen giver dem jo ret, uanset hvad.

 

Vores vigtigste levensmiddel VAND er i fare, vindkraftværker truer grundvandet

Undersøgelser fra Tyskland viser den samme problematik som skotske videnskabsfolk har påpeget. Vindkraftværker  i naturen betyder en massiv forurening af befolkningens vigtigste ressource: Grundvandet.

Her linket fra windwahn.de: 150430_Wasserflyer

Det er en smal sag at få dispensation for at kunne få lov til at rejse vindkraftværker alle steder i landet, også i områder, der er erklæret som vandbeskyttelsesområder, dvs. drikkevandsinteresser.

Her er et lille citat fra VVM-redegørelsen for Knuthenborg Safariparks og HOFORs vindmøllepark ved Hunsø:

I mølleområdet ved Knuthenborg er der drikkevandsinteresser, men opstillingen af møllerne
vil ikke påvirke de eksisterende vandboringer, som alle ligger mere end 1 km fra møllerækken.
Der vurderes at være risiko for spild af olie ved uheld,men et spild fra møllen vil grundet
elektronisk niveauovervågning og automatisk alarmering straks blive opdaget, så afgravning /
oprensning kan iværksættes. Møllerne er desuden konstrueret således, at et eventuelt
oliespild vil blive opsamlet i nacellen (møllehatten) eller ledt ned i tårnet og opsamlet i bunden
af tårnet. Dette gælder dog ikke ved lækage af hydraulikolie fra møllernes vinger. Samlet set
vurderes risikoen for at grundvandet påvirkes af forurening at være minimal.
Vi er oprørte over dette tilslørende sprog. Hvem vurderer her og på hvilket grundlag?
Hvor er de videnskabelige undersøgelser, der viser, hvor en evt. lækage løber hen? Og
hvor bliver oplysningen af, at selveste det dybe beton- og stålfundament udgør en
forureningskilde?

Guldborgsund Kommunes afdeling Natur, Miljø & Plan har afsløret deres ønskedrømme om herregårdenes industrialisering, men udtrykker en del nervøsitet over al den folkelige modstand:

Citat: “Opstilling af nye vindmøller er blevet et politisk smertensbarn, i takt med at modstanden mod møllerne vokser blandt borgerne. Ikke nødvendigvis bare blandt naboer til kommende møller: der er tale om en regulær folkemodstand hvor der gøres indsigelser og protester over lange afstande, selv over kommunegrænser:”

Og vi kan tilføje: Ja, selv over landegrænser – faktisk over hele kloden. Kunne det have noget at gøre med, at al de mange borgere har ret i, at vindenergi er en dødssejler?

Winds Of Justice – Protecting Our Environment, Scotlands grundvand er truet af miljøskadelige vindmøller

construction-impacts-on-groundwater

http://www.windsofjustice.org.uk/2015/07/environmental-liabilities-directive-request-for-action/

Danske borgere på landet har kunnet se de store skader i nærmiljøet, når vindparker er blevet etableret. De kan godt følge de skotske borgeres protest mod vindkraftværker i følsomme naturområder. Nu viser det sig, at også grundvandet er truet af vindmøllers etablering og drift. Det kræver omgående politisk handling.

Vindindustrien og deres grønne venner har prøvet at reklamere for en vidunderlig ren vindenergi, men har helt glemt at fortælle, hvilke mængder af maskinolie og kemikalier der er nødvendige for at holde apparaterne kørende. De har heller ikke fortalt, hvordan selveste etableringen graver dybe sår i jordens overflade og åbner op for nedsivningen af skadelige stoffer.

Ved en vindparks etablering kan Danmarks landbefolkning i øvrigt ganske nemt følge med i, hvordan mennesket i forbavsende kort tid kan skabe klimaforandringer i nærmiljøet. Hvordan har marken, engen, stranden, skoven, mosen og heden set ud inden kraftværkerne blev sat op? Og hvordan har landskabet forandret sig siden?

Betonfundamenter i storformat bliver gravet ned i den danske muld, tilkørselsveje skal etableres, der skal skabes et arbejdsområde for kraner for at kunne servicere maskineriet. Vindkraftværker er grovædere, der opbruger enorme arealer. Hvor der førhen har været  frugtbar agerjord og eng, en stille strand, hede eller mose, er der nu kun golde og grimme industriområder.

Det gør særlig ondt på de mennesker, der har kendt deres lokalsamfund fra deres tidlige barndom og deres egen slægts historie. Landbefolkningen vil gerne dele deres herlighedsværdier med turisterne, men nu er der snart intet tilbage, hverken for dem selv eller besøgende. Hvem gider at se på de grimme monstre ved en stille sø i Scotland? At der nu også er beviser på, at befolkningen ikke engang kan være sikker på at få rent vand længere, det burde få politikerne til at stoppe vanviddet omgående.