Kategoriarkiv: Menneskerettigheder

Vindindustriens angstprovokerende ørken og den tyske befolknings krig mod ødelæggelsen

http://www.welt.de/politik/deutschland/article152660500/Die-grosse-Angst-vor-der-Windindustrie-Wueste.html

Tyskernes kamp mod vindmøllediktaturet er blevet meget stærk. I marts måned begynder en retssag med en forfatningsklage mod den tyske stat, som har svigtet sine egne borgere. Ligesom i Danmark bliver vindmøllenaboer syge af infralyd, lavfrekvent støj og stress over myndighedernes brutale ignorance. Vi holder øje med, hvad der sker i de næste uger og ønsker held og lykke for de tyske familier og deres advokater og fagfolk.

 

Har flygtninge fået status som husdyr? De bliver jo heller ikke beskyttet for vindmøllestøj! Se BT.dk

Ændring af bekendtgørelse om støj fra vindmøller

Chokerende nyhed fra BT.dk:

Regeringen: Beskyttelse mod farlig vindmøllestøj skal ikke gælde flygtninge

Regeringen vil fjerne grænsen for, hvor meget støj fra vindmøller flygtninge på midlertidige opholdscentre må udsættes for. Det fremgår af en ændring af den nuværende bekendtgørelse, hvori der er opstillet grænser for, hvor meget støj beboere omkring vindmøller må udsættes for.Ændringen, som regeringen sendte i høring den 8.-10. december, og som Folketinget snart skal stemme om, vil udelukkende omfatte beboere på midlertidige opholdssteder, mens alle andre stadigvæk vil være beskyttet af lovgivningen.

Klik her for at læse mere

20 års fødselsdag den 29.4.2015 – International Noise Awareness Day

Her den officielle hjemmeside af International Noise Awareness Day 20th anniversary _ CHC

_______________________________________________________________________________________________________

vind-alarm-danmark.eu hjemmesidens folgeskrivelse til epaws åbne brev.

Den må gerne kopieres og sendes personligt til de politikere, der har et medansvar for vindmølleplanlægningen i jeres kommune.

_______________________________________________________________________________________________________

vind-alarm-danmark.eu
Familier i vindmøllernes skygge

I anledning af den ”International Noise Awareness Day” den 29-04-2015 sender vi jer et åbent brev, som er blevet offentliggjort igennem epaw.org og er ved at blive oversat til flere europæiske sprog. Vi danske vindmøllemodstandere, der er tilknyttet Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller med vores egen hjemmeside www.vind-alarm-danmark.eu har stået for den danske oversættelse. Vores hjemmesides undertitel hedder ”Familier i vindmøllernes skygge” og det er det, det hele handler om. Danske familier, der er kommet i nød pga. industrivindmøller i naboskabet, fører en skyggetilværelse i Danmark, i Europa og i hele verden.
Et eksempel er danske Jakob på seks år. Han bor med sine forældre i en campingvogn, fordi deres hus er blevet et spøgelseshus. Drengen fik kvalme om natten og næseblod af at være nabo til de vindmøller, der nu har overtaget ejendommen. Nu kan lydene bevæge sig frit familiens hjem, uden at forstyrre nogen. Der er ingen danske myndighed, der interesserer sig for sagen. Danmarks jord er til for vindmøllernes skyld. Der findes detaljerede officielle dokumenter, hvor det er optegnet, hvilke ejendomme der kunne stå i vejen for Danmarks vindmølleplaner i en ”fossilfri” fremtid. Danmarks politikere redder verdensklimaet og vindmølleindustriens økonomi, danskerne flygter fra deres egne huse på landet.
Et andet eksempel er en tysk dreng, der ikke kan bo hjemme hos sine forældre mere, fordi han ikke kan tåle at overnatte i familiens hus. Nu er han på en kostskole og er glad for, at han ikke har næseblod om natten længere. Lillesøsteren bor heller ikke hjemme mere, forældrene har bygget sig en slags bunker i kælderen.
Et tredje eksempel er Herning Kommunes skandale i Vildbjerg. Nu er det andet år, at der bliver født forkrøblede minkhvalpe hos en minkavler. Ejeren og hans kone har overlevet i deres sommerhus indtil nu. Det har ikke været muligt for dem at sove i deres eget hjem længere, børnebørnene kan ikke engang tåle kun at være på besøg i et par dage. Der er ingen myndighed, der vil undersøge, hvorfor alle mennesker, der opholder sig i nærheden af disse vindmøller bliver syge, hvorfor minkene aborterer deres unger og hvorfor et uhyggeligt stort antal af disse dyr er misdannede.
Vi vil gerne bede jer om, at undersøge selv, hvad der er sandt og hvad der er falsk. Kan det være rigtigt, at helt almindelige voksne borgere fra hele verden beretter om deres elendige hverdag som vindmøllenaboer uden at der er grundlag for det? Har man i hele verden oplevet så meget – og ikke oppefra organiseret -modstand fra voksne mennesker, der aldrig nogensinde har engageret sig i et politisk emne?
Og: Hvor har man nogensinde oplevet så meget misinformation og propagandasprog, når det drejer sig om vindmøller som klimaredder?
Europas, Amerikas og Australiens vindmøllemodstandere beder jer politikere og ansvarlige beslutningstagere om at forsvare jeres medborgere for et sundhedsfarligt industriprodukt, der i årtier har haft de mest eventyrlige økonomiske privilegier – på befolkningens regning.
Med venlige hilsner, 27.04-2015
Greta Gallandy-Jakobsen, vind-alarm-danmark.eu

Den 29. april er Noise Awareness Day – i anledning af 20 års dagen i 2015 udsender epaw.org et åbent brev til politikere, beslutningstagere og medier

Open Letter on Wind Turbine Noise

Åbent brev 23. april 2015, dansk

Læs, hvad det internationale fællesskab af vindkraftmodstandere har at sige til politikere og beslutningstagere. Det vigtigste budskab er, at alle ansvarlige politikere og embedsmænd bliver nødt til selv at studere emnet vindmøllestøj – helt uafhængigt af den feterede vindmølleindustri i Danmark.

Det er et meget hårdt arbejde at sætte sig ind i videnskabelige tekster, oven i købet på engelsk og i et kompliceret fagsprog. Det er netop de opgaver, som helt almindelige borgere påtager sig for at være velinformeret. Borgerne ved, at de ikke kan få væsentlige informationer fra officielle brochurer, som de danske ministerier og styrelser har udgivet. De har nemlig en skuffende ringe kvalitet og er præget af et forstemmende propagandasprog.

Og så kan det stadig undre, at der ikke er flere politikere, der har en levende interesse i deres medborgeres velbefindende.

 

 

Nu kommer hjælp fra uafhængige og modige jurister! Se artikel om sundhedsfare for mennesker pga. store vindmøllers infralyd

http://www.deutscherarbeitgeberverband.de/aktuelles/2014_11_30_dav_aktuelles_grosswindanlagen.html

Denne artikel blev den 30.11.2014 offentliggjort i Deutscher Arbeitgeber Verband, det tyske arbejdsgiver forbund. Forfatterne er juristerne prof. Michael Elicker og Andres Langenbahn. De beskriver lovløsheden og det store bedrageri ved vindmølleplanlægningen i Tyskland. Forfatterne påpeger, at hvert medlem af en kommunalbestyrelse er forpligtet til at overholde den tyske grundlov og hæfter personligt, når borgerne kommer til skade. Statens opgave er at beskytte sine borgeres liv og helbred, også overfor alvorlige indgreb fra anden side.

Citat: “Hvis staten (hermed også kommunerne) tillader, at der bliver etableret vindkraftværker i fuldstændigt utilstrækkelig afstand på delvis kun få 100 m til menneskelig beboelse, så bryder den sin statslige forpligtelse til at beskytte og kan gøres ansvarligt for de helbredsmæssige konsekvenser.”

Forfatterne understreger, at der i Tyskland allerede findes regler om støj, DIN 45680, der beskriver infralydens virkninger. Og “Bundesamt für Umwelt”, Miljøstyrelsen i Tyskland har sat en stor undersøgelse i gang, som hedder “Machbarkeitsstudie zur Wirkung von Infraschall”.

texte_40_2014_machbarkeitsstudie_zu_wirkungen_von_infraschall

På side 59 af denne skriftlige redegørelse står der en lang liste over infralydens helbredsmæssige skader, vel at mærke dokumenterede virkninger, der blev beskrevet efter videnskabelige forsøg. Her kan vi så læse om øjnes sitren, træthed, omtågethed, apati, depressioner, koncentrationsbevær, indre organers rystelser, blodtrykkets stigning, hjerterytmens forøgelse, ændring af åndedrætsfrekvens, svækkelse af opmærksomhed og reaktionsevne, søvnforstyrrelser og meget mere.

Afsluttende bliver der konstateret den kroniske tilstand efter forsøgene:  “Meget foruroligende er, at forsøgspersonernes graverende sundhedstilstand efter afslutningen af påvirkningen for infralyd, ikke endnu havde normaliseret sig efter længere tid.

“An im Labor oder auch im Langzeitversuch Infraschall ausgesetzten Probanden wurden folgende krankhafte Veränderungen festgestellt:

vertikaler Nystagmus (unkontrolliertes Zucken der Augen), Müdigkeit, Benommenheit, Apathie, Depressionen, Konzentrationseinbußen und Schwingungen der inneren Organe, Verringerung der Leistung der Herzmuskelkontraktion, Modulation der Stimme, Gefühl der Schwingung des Körpers, Anstieg des Blutdrucks, Herzratenveränderung, Veränderung der Atemfrequenz, Erhöhung der Adrenalinausschüttung, veränderte Gerinnungsfähigkeit des Blutes, veränderter Sauerstoffgehalt des Blutes, starke Veränderung des Blutdrucksystems, Absenkung der Herzfrequenz, Verminderung der Aufmerksamkeit und der Reaktionsfähigkeit, Sinken der elektrischen Leitfähigkeit der peripheren Gefäße, Absinken der Hauttemperatur, Abfall der Leistung bei der Lösung serieller Wahlreaktionsaufgaben, Schwindelanfälle, Schlafstörungen, Schmerzen in der Herzgegend und Atembeschwerden, signifikante Verschlechterung des Hörvermögens, signifikante Auswirkungen auf subjektive Wahrnehmungen. Besonders beunruhigend ist, dass viele dieser gravierenden gesundheitlichen Auswirkungen sich bei den Probanden auch längere Zeit nach Ende der Exposition noch nicht normalisiert hatten (S. 59 ff.).”

Man kan jo godt fornemme, at nogle ved mere end andre. Kommunalbestyrelserne ved i hvert fald intet om alt dette, ellers ville de ikke turde at udsætte sig for den store risiko, at blive anklaget for at skade deres – eller en del af – deres befolkning ved at tilllade vindkraftværkers støjforurening i nærheden af menneskers beboelse. Nu kan vi bare vente på kommende retssager, der vil definere helt klart, hvad “menneskerettigheder” egentlig er for noget.

 

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention – også undertegnet af staten Danmark

den_europaeiske_menneskerettighedskonvention

Se på Artikel 3: Forbud mod tortur

Nattesøvnen er en forudsætning for menneskers sundhed. At blive berøvet sin nattesøvn er en form for tortur, når det sker systematisk. Mennesker bliver syge af ikke at måtte sove om natten. Tortur er forbudt i Danmark, men familier, der bor i nærheden af vindmøller,  oplever denne tortur, der ikke må tales om. Når vinden blæser fra en bestemt retning og ved en bestemt styrke, må mange familier pakke sammen og opsøge et sommerhus, en campingvogn eller familiers eller venners gæstesenge. Var det den danske regerings mening, at der skulle ske en slags landboreform med en udskiftning af mennesker til fordel for gigantiske maskiner?

Artikel 8: Ret til respekt for privatliv og familieliv

Artiel 8.1: Enhver har ret til respekt for sit privatliv og familieliv, sit hjem og sin korrespondance.

Hvordan skulle et privatliv og et familielv være mulige, når familiens hjem bliver invaderet af vindmøllestøj?

I den Danske Grundlov fra den 5. juni 1953 står følgende:

Paragraf 73, stk. 1: Ejendomsretten er ukrænkelig

Ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom, uden hvor almenvellet kræver det. Det kan kun ske ifølge lov og mod fuldstændig erstatning.

Regeringen vil jo kunne sige, at ingen har bedt familierne om at flytte. Det var deres eget valg. Når regeringen ikke vil anerkende vindmøllestøjen som farlig for menneskers sundhed, vil politikerne heller ikke kunne se en begrundelse for denne form for folkevandring.