Kategoriarkiv: Læger siger stop til vindmøllestøj

Åbent brev til Verdens Sundheds Organisation WHO – nye retningslinjer for støj på vej!

Open Letter to the members of the panel developing the WHO Environmental Noise Guidelines for the European Region

WHOs nye retningslinjer for miljøstøjbelastningen i den europæiske region har været undervejs i længere tid. Nu er de ved at blive revideret og udgivet og skal ligeledes omhandle støjen fra vindmøller og dens konsekvenser for naboerne.

Dette åbne brev til WHO blev sendt for at gøre opmærksom på de mange internationale undersøgelser om vindmøllestøj og helbredsskader. Det er blevet underskrevet af en lang række internationale videnskabsfolk, støjeksperter, læger, engagerede borgere og først og fremmest af nogle af de mennesker, det hele handler om: mænd og kvinder, hvis liv og hvis børns liv er blevet ødelagt af vindmøllestøj.

Håbet er, at sundhedsorganisationens medlemmer vil støtte landbefolkningens bøn om retfærdige strenge støjgrænser for vindmøllestøj. Der skal også anvendes nøjagtige målemetoder indenfor de ramte menneskers boliger, ellers vil flere og flere familier blive syge af den store støjbelastning.

Det er påfældende, hvor uvidende danske (og andre landes) miljø- og sundhedsmyndigheder lader til at være, når det handler om vindmøllestøjens skader på borgernes helbred. Er det manglende empati (menneskekærlighed) for landregionens befolkning? Er det manglende interesse/evne til at læse internationale artikler? Er det en let gennemskuelig gemmeleg for at trække tiden ud? Er det en taktik fra absolutismens svundne tid, der hedder: “Vi alene vide”? Det, der hedder: MAGTENS ARROGANCE?

Det korrekte udsagn må hedde, helt i giftgrøn og blodrød: “VI ALENE IKKE VIDE! FORDI VI IKKE ØNSKER AT VIDE. FORDI VI IKKE ØNSKER AT INFORMERE OS GRUNDIGT. FORDI VI IKKE ØNSKER AT LYTTE TIL VORE SMÅ UNDERSÅTTERE! FORDI VI HAR VORE EGNE PLANER, SOM INGEN MÅ ØDELÆGGE. VORES ENESTE POLITISKE MÅL HEDDER WIND2050.”

 

Uafhængige danske læger HAR skrevet om sundhedsskader fra vindmøllestøj, men Sundhedsstyrelsen er ganske uinteresseret

Som_læge_må_man_undre_sig_michael_rotne

http://www.ft.dk/samling/20111/almdel/suu/bilag/418/1147585/index.htm

http://www.ft.dk/samling/20111/almdel/SUU/bilag/418/index.htm

SST-Slag-på-tasken-brevet-1996-til-JJ-med-gul-boble1

falster holm   

IMGLægens attest

Lydtrykket går dramatisk op ved de helt lave frekvenser og skader mennesker og dyr,

derfor nægter vindindustrien at måle infralyd under 20 Hz.

Det er vindindustriens målemetoders ikke så velbevarede hemmelighed:

Sound Level A-wighted spectrum