Kategoriarkiv: Klimapolitik

Danmarks Radios netavis: Danmark har mindst natur i EU

http://www.dr.dk/nyheder/regionale/sjaelland/danmark-har-mindst-natur-i-eu

Og det hele er landbrugets skyld…? Er det virkelig?

Danmarks natur har ikke meget vildt og frit liv tilbage. Derfor undrer det os, at Danmarks ministerier er så forhippede på, at ødelægge endnu flere sårbare landskaber ved at tillade opsætningen af vindmøller i beskyttede naturområder og at ignorere borgernes og biologers advarsler. Klimabeskyttelse før naturbeskyttelse hedder parolen.

Vi har ikke haft lejlighed til at spørge miljøstyrelsen, hvordan man egentlig er kommet frem til erkendelsen og overbevisningen, at vindmøller sparer menneskeheden for det yderst farlige “giftgas” CO2?

Danmarks klimapolitik er ynkelig. I dag, kl. 9.00 ved hæftigt blæsevejr præsterer Danmarks vindmøller 2.272 MW – behovet ligger på 4.800 MW. Der bliver importeret 1.271 MW fra Norge, 317 MW fra Tyskland og 414 fra Sverige. Hvordan har ministerierne tænkt sig at forsyne Danmark med el, når det udelukkende er vindmøller, der står for leverancen? Det bliver nok sort og koldt om vinteren i 2050.

Forbavsende vision fra Dansk Energi: ELEKTRICIFER SAMFUNDET – TOTALT, hold nu op med at spare på strømmen!

Giv_Energien_Videre_Rapport_November2015-1

Her er Dansk Energis tekst, hvis forside viser noget vindombrust hår fra en ukendt persons baghoved. Vi får ingen videre forklaring, hvem personen mon er og hvad mennesket ville sige til os, hvis han/hun/det fik lov. Ellers findes der kun et fotografi af en kvinde med en glad lille dreng, der ser ud til at hvine fornøjet – og ikke nogen fotografi af en monstrøs og miljøskadelig vindmølle. Når den lille gut er stor, så er vindpesten forhåbentligt drevet over.

I tekstens indledning er lige nogle danske gamle dyder, der bliver blæst omkuld. Slut med alle de energipolitisk uheldige sparetiltag. Tænd for lyset, skru op for el-radiatoren, kære medborger – det blæser! Og det skal være nu, så længe det varer!

Nu skal der nemlig bruges løs af vindmøllestrømmen, hver evige eneste gang, når det stormer derude. Start venligst alle husholdningsmaskiner på én gang, så vi kan få nytte af naturkræfternes gavmildhed – i det mindste én gang imellem. Det kalder man omstillingsparathed. Og det har vi hårdt brug for. Ellers ved vi jo ikke, hvad vi skal stille op med alle de gode kilowatt, der suser igennem ledningerne. Ingen vil have dem, så må vi jo selv finde på noget.

Det oplyste selvtænkende menneske undrer sig dog over, hvorfor en hel befolkning skal gøre sig 100 % afhængig af en statsreguleret elektricitet, der ikke kan levere varen. Tør vi godt – helt frivilligt – at udsætte os selv for kulde, mørke og sult, når vi nu ved, at vinden er en uberegnelig størrelse? Nej, VEL?

 

Dyr og dårlig vindenergi i Tyskland: flere end 22.000 vindmøller – til ingen verdens nytte!

http://www.welt.de/wirtschaft/energie/article148406103/So-teuer-wird-der-Atomausstieg-fuer-die-Deutschen.html

Citat fra artiklen:

“Befürworter der Energiewende argumentieren: Der Atomausstieg verursacht nun einmal Kosten. Aber ist die Energiewende nicht dennoch ein Erfolg? Seit Inkrafttreten des EEG vor 15 Jahren ist der Anteil des Ökostroms auf 28 Prozent gestiegen. Zeigt das nicht, dass Atom- und Kohlestrom ersetzbar sind? Wissenschaftler des Physikalischen Instituts der Universität Heidelberg haben ihre Zweifel. Sie stellten jüngst fest: Trotz dreistelliger Milliarden-Beihilfen deckt die Windkraft erst 1,2 Prozent des gesamten deutschen Energiebedarfs, die Solarenergie sogar nur ein Prozent.

Wie kann das sein? Beliefert nicht eine Windkraftanlage mehr als tausend Haushalte mit Strom? Sollten bei den mehr als 20.000 Windrädern nicht 20 Millionen Haushalte mit Ökostrom versorgt sein? Ist damit die Energiewende nicht fast schon geschafft? “Nein”, stellten die Physiker fest. So hat der gesamte deutsche Stromverbrauch nur einen Anteil von 14 Prozent am Gesamtenergie-Verbrauch Deutschlands. Und die privaten Haushalte stehen wiederum nur für 26 Prozent des gesamten Stromverbrauchs.

Der Beitrag von Ökostrom zum Klimaschutz ist damit fast verschwindend gering. “Selbst wenn alle Haushalte in Deutschland ihren Strom aus erneuerbaren Quellen bezögen, so wären erst 3,6 Prozent der Energiewende geschafft”, sagt Studienautor Dirk Dubbers. Tatsächlich müsste der Klimaschutz eher bei der Heizenergie oder dem Verkehr ansetzen. “Wird im Verkehrssektor acht Prozent weniger Kraftstoff verbraucht, so spart dies mehr Energie ein, als alle bestehenden Windkraftanlagen produzieren”, so Dubbers.”

“Når jorden går under”, fra Karl Iver Dahl-Madsens blog i Børsen, den 29.8.2015

http://borsen.dk/opinion/blogs/view/17/3452/naar_jorden_gaar_under.html

Jorden kan gå under ligesom så meget andet, men det behøver slet ikke at ske foreløbigt. Karl Iver lister op, hvad der måske kunne ske af uheldige begivenheder og hvordan mennesker kan gardere sig ved hjælp af forskning og økonomisk vækst. Vindmøller bliver pudsig nok slet ikke nævnt som en mulighed. Hvorfor mon det?

http://www.dahl-madsen.dk/weblog/2015/08/rigelig-billig-og-ren-energi/

Karl Iver Dahl-Madsen har sin egen meget informative hjemmeside, der rummer mange gode artikler. Vi bliver præsenteret for et nyt udtryk, som hedder “retroteknologi”, som han bruger for at beskrive de komplet vejrafhængige vindmaskinerns virkning. Denne teknologi er blevet forkastet mange gange i løbet af forskellige epoker og kulturer – og nu er den her igen. Bare for at blive forladt igen, når alle politikere og borgere har indset, at de er hoppet på en fed løgn. Vindmøller redder ikke andet end producenternes, opstillernes og jordejernes bankkonti for gabende tomhed og nogle politikeres forkvaklede ideologis sammenbrud.

http://www.dahl-madsen.dk/weblog/2014/07/fri-mig-for-det-fossilfri-samfund/

At gøre befolkningen rigtig bange, er en lønsom strategi. Det vidste den katholske kirke allerede for nogle århundreder siden.

http://www.bellitalia.dk/artikler/kirken/peterskirken_vatikanet.htm

Uden angst og frygt var Pederskirken i Rom aldrig blevet bygget, fordi der havde ikke været økonomi til dette kostbare projekt. Afladspengene skulle garantere borgerne en mildere skæbne – efter døden.  Og kirken fik præcist det, den have efterspurgt: Rigdom på jorden.

At svine atmosfæren til – bare for griskhedens skyld, takket være Kyoto aftalen

http://ing.dk/andre-skriver/rapport-kyoto-co2-kreditsystem-er-voldsomt-korrupt-178199

I dag har Danmarks ing.dk en lille artikel på hjemmesiden med et link til den udførlige engelske artikel i The Guardian. Vi kender fidusen fra vores eget yndige land. Det er ikke kun de slemme russere, der kan finde på at støtte spekulanternes leg med CO2 kvoter, VEL?

SEAS-NVE synes, du skal betale mere for din strøm og samtidigt gøre livet til et helvede for dine medborgere

http://www.seas-nve.dk/om-seas-nve/presse/nyheder-og-pressemeddelelser/2015/pm-klimabevidste-kunder-rejser-vindmoelle

http://www.seas-nve.dk/privat/el-og-varme/el-produkter/globalenergi

http://taksationsmyndigheden.dk/DA/Afgoerelser/Sjaelland/Naestved-Kommune/Sider/St-Roettinge.aspx

http://www.tveast.dk/artikler/kommuner-i-kamp-om-groen-aere

Sorg og glæde????

Taksationsmyndigheden har indrømmet, at naboerne vil lide tab, hvis vindmaskinerne blev sat i gang. Danmarks “Naturfrednings”-forening, der helhjertet går ind for den uhæmmede industrialiseringen af danske landskaber, råder politikerne at afskaffe værditabsordningen, til glæde for fabrikanterne, spekulanterne og rystende naive rød-grønne politikere.

Virkelig miljøbevidste og oplyste kunder af SEAS-NVE væmmes over denne pressemeddelelse. Den fortæller selvglad om en monstrøs vindmølle, der nu ejes af el-leverandøren og dermed dens kunder. Den har kunnet købes, fordi nogle kunder har bestilt og betalt den via forhøjede el-priser. Tillykke med så meget usaglig propaganda, der har fået uvidende borgere i fælden.

Hvis de vidste, hvor meget deres landsmænd i St. Røttinge har kæmpet imod disse monstermaskiner. St.Røttinge er en lille landsby tæt på Tappernøje i Sydsjælland og har motorvejen til nabo. Der vides ikke, hvilke tanker der lå bag planlægningen. Måske en dyb foragt for landbefolkningen langt fra København? Evt. har man bedømt landskabet som meget værdiløst, fordi motorvejen jo signaliserer noget  uattraktivt og nærmest sølle? Det kunne vel ikke skade så meget derude end hvis de lå  i Holte eller på Frederiksberg? Lad de folk bare få et par mega friluftsventilatorer ud i horizonten. Er det sådan, Danmark skal fungere? At nogle borgere skal kunne sole sig i deres politisk korrekte klimatro, mens andre mister deres helbred og deres hjem?

Borgerne i St. Røttinge har protesteret forgæves. De ville ikke finde sig i at få ødelagt deres livsvigtige søvn og få forstyrret deres ro med roterende monsterknive foran deres vinduer.

Men Danmarks Naturlige Vindmølle-Frednings-Forening og SEAS-NVE trækker på samme hammel og sørger med stolthed for at forpeste Danmarks landdistrikter med vindmøller. Det gode er, at borgerne har mulighed for at sige fra. De har nemlig ret til at melde sig ud af vindglade foreninger og organisationer og strømleverandører.

Det dårlige er, at almindelige borgere i byerne mangler informationer om vindmaskinernes skadevirkninger. Derfor er det umuligt for dem at bedømme, hvordan torturredsskabet vindkraftværk i landregioner virker på mænd, kvinder, børn og deres dyr. De fleste medier har et par journalister siddende, der græmmer sig ganske grusomt, fordi de ved mere end de må og får lov til at skrive om. De har ikke andre muligheder end at vente på sandhedens time. Vindkraftværker skader mennesker og dyr og gør intet godt for miljøet og landets økonomi!

 

Danmarks naturlige VINDMØLLE-fredningsforening ønsker at afskaffe værditabsordningen

Danmarks “Naturfredningsforening” har – lige for øjeblikket – 123.000 medlemmer, i 2014 var det 125.000. For at være et trofast medlem må man være klimafanatiker, ellers kan det ikke lade sig gøre. Også den danske naturfredningsforening er tæt forbundet med vindindustrien og deres venner. Og er dermed helt sammenlignelig med den tyske BUND, som oplever faldende medlemstal og pinlige skandaler.

Her er foreningens egne dokumenter:

Politik_placering_af_vindmoeller

Energipolitik_-_Fremtidens_Energiforsyning_i_Danmark

se især s. 7, hvor Danmarks Naturfredningsforening præsenterer et par uhyrlige foreslag til Danmarks politikere, der tyder på et inderligt ønske om en totalitær klimastat.

Pas på, danske medborgere, “vindpesten” er over os, uden engagement fra jer helt almindelige mennesker, kan industri og politik gøre, hvad der passer dem!

Denne video er skabt af fortvivlede borgere i Jylland, som ikke vil finde sig i flere løgne fra vindindustriens spekulanter og vindfanatiske politikere og deres embedsfolk.

__________________________________________________________________________________________

Vi oplever den samme situation, lige meget, hvor på kloden vi bor: Vindmaskinerne bliver præsenteret som en livsnødvendighed. I Danmark skal vi bare sidde som skolebørn ved et bord under klassens time. Der må hyggesnakkes med en lille kop kaffe i hånden. Vi må allernådigst komme med vores helt egne foreslag om, HVOR disse monstre skal stå. Der er ikke lagt op til en ærlig diskussion om vindkraftværkernes skader på familierne og hele miljøet.

Der er ikke indberegnet, at borgerne klart og tydeligt siger : NEJ!

Menneskehedens ældgamle eksistentielle angst for fremtiden bliver skamløst udnyttet for at sælge vindenergien som den frelsende kraft, der alene kan standse fremtidens almindelige og evige kaos. Det er pseudo-religiøst! Der er skabt en beskidt klimakult for at få borgerne til at makke ret og betale omkostningerne for dette vanvid.

Er der virkelig ikke nogen, der har tænkt lidt over, hvor menneskelig aktivitet virkelig skader planeten? Hvad med CO2 og krig? Er der nogen stat, der har skullet stå til regnskab for den uhyre destruktion over flere generationer, som krigshandlinger skaber? Et moderne kulkraftværk burde ikke have den samme skræmmende effekt som et bombefly.

TV-program om magtfuld og påfaldende vindglad naturforening, “BUND står foran en stresstest”

http://www.wattenrat.de/2015/08/06/ard-fernsehbericht-naturschutz-und-energiewende-der-bund-vor-der-zerreissprobe/

www.wattenrat.de er en østfrisisk hjemmeside, der dokumenterer kampen mod vindmaskineriet i vadehavet. Her findes nu et aktuelt link til ARDs program “plusminus” inklusive programmets tekst på tysk. Desværre vil udsendelsen ikke blive ved med at være tilgængelig på nettet. Derfor er det godt at have adgang til programmets tekst, for at bevare indholdet til eftertiden. Om ikke så lang tid vil mange medlemmer af denne tvivlsomme organisation have forladt BUND og fundet sig en ærlig forening, der er uafhængig  af vindindustrien og leverer en stærk indsats for naturen. I Bayern blev der lige godkendt foreningen VLAB, Verein für Landschaftspflege & Artenschutz in Bayern”. De borgere, der føler kærlighed for naturen, vil ikke gå hånd i hånd med vindindustriens lobbyister. Hverken i Tyskland eller i Danmark. I øvrigt: Danmarks Naturfredningsforening elsker vindmøller og vil gerne “redde klimaet” ved at etablere masser af dem, se nyt indlæg, den 14.8.2015.

Tysk tekst til udsendelsen:

(Dansk oversættelse af teksten er på vej.)

Naturschutz und Energiewende, skript tysk