Kategoriarkiv: Familiers hverdag

Bevar Isenvads fremtid, et samfund kæmper for sit liv ! Ikast-Brande Kommune stiller sig døv

http://aoib.dk/artikel/20151209/manipulation-og-fortielser?related=text

Ikast-Brande Kommune har åbenbart tænkt sig at afvikle et velfungerende lille samfund. Opskriften er enkel: lokalpolitikere godkender et gigantisk vindmølleprojekt med for eksempel 8 megamøller tæt ved byen – til vindindustriens, opstillerens og jordejerens store fryd. Nå ja, der var jo også den forrige rød-grønne regerings vindmøllepolitik, som borgmesteren stadig føler sig bundet til.

Hvis projektet blev gennemført, så vil mange af familierne  lidt efter lidt forsvinde fra området, mens de stavnsbundne uheldige husejere ville få lov til at sygne hen og leve med deres skuffelse, afmagt og vrede.

Overskriften her, ligesom i andre danske kommuner: Mennesker tæller ikke.  Vi arbejder udelukkende for vindindustriens interesser.

Borgergruppen står dog stærkt sammen og kæmper for deres samfund. Borgerne har bedt en ejendomsmægler om en vurdering af Isenvads fremtidige situation på boligmarkedet. På facebook ligger denne meddelelse:

FRISK FRA TRYKKEN: udtalelse fra EDC i Ikast

Debatten omkring de 8 store vindmøller i Isenvad har jo stået på et stykke tid og i den forbindelse, har vi her hos EDC Ikast fået flere henvendelser omkring, den økonomiske betydning dette får for diverse ejendomme, der er beliggende tæt på de nye vindmøller. Henvendelserne er kommet fra de berørte lodsejere.

Vi kigger ikke på det fornuftige i grøn energi, den økonomiske gevinst, minkfarme eller andet som løbende har været inde i debatten.

Vi vil dog rent professionelt bidrage med vores viden og ekspertise, for hvad det betyder for det berørte område generelt. Her tænkes på de ejendomme, der ligger indenfor en radios af ca. 1.5 km. fra vindmøllerne. Det er klart jo tættere man er på vindmøllerne jo større blive den enkeltes økonomiske tab.

Der er ingen tvivl om, at de berørte lodsejere vil få særdeles store tab – ja nogle af ejendomme vil næsten være umulige at omsætte. Mit bud på tabene vil være fra 20 til 50% af ejendommenes nuværende handelsværdi.
Det vil også få den betydning for de enkelte, at panthaverne til ejendommene, som selvfølgelig også følger med i debatten, vil kigge på ejendommenes belåning. Så det får store konsekvenser for de lodsejer der vi sælge og de der vil blive boende, hvis de ellers får lov af panthaverne/realkreditterne.

Fra Edc’s side har denne udtalelse intet med at gøre om det er godt eller dårligt for lodsejere, kommune, realkreditinstitutioner eller andre berørte men fordi vi rent professionelt er blivet bedt om at udtale/vurdere ejendommene i området.
Med venlig hilsen

Kurt Møller
Indehaver – Ejendomsmægler EDC
Ikast
Strøget 34
DK-7430 Ikast
CVR: 26100895

 

TV2 Bornholms reportage om forskerens og “fuskerens” samarbejde om ukontrolleret elektrisk strøm i jorden

http://www.tv2bornholm.dk/net-tv.aspx?area=Programmer&program=&videoID=224382

DTUs forsker Esben Larsen fra Instituttet for Elektroteknik og den kloge mand Kaj Østergård har indledt et samarbejde, hvor de i fællesskab vil forske i elektrisk strømføring  i jorden. Kaj Østergård kalder sig selv i al beskedenhed som “fusker”, men er dog glad for sine successer.

TV2 Bornholm viser stalde hos mælkebønder, der har oplevet en dårlig produktion og dyrevelfærd i nærheden af store vindmøller og en transformatorstation. Efter Kaj Østergårds indsats tør mælkekøerne at drikke normalt igen. Deres vandtruge står ikke under strøm længere. Hos en af mælkeproducenterne er køernes ydelse tydeligt gået op kort tid efter afværgeforanstaltningerne.

Kaj Østergård har også været på besøg i boliger, for at afhjælpe menneskers gener og har overbevisende stor succes med at finde og omdirigere strømmen ved hjælp af kobberspyd og ledninger.

Videnskabsmanden Esben Larsen medgiver, at der er noget, der er værd at forske i og at han respekterer Kaj Østergårds arbejde. Han er åben og nysgerrig og påpeger, at der ikke endnu findes forskning over jordens reaktion på elektrisk strøm.

Den danske Sundhedsstyrelse har naturligvis ikke meget fidus til den slags forskning. Der satser man iskoldt på at ignorere alle nye tilgange til væsentlige emner, indtil den frie forskning har indhentet deres egen myndigheds begrænsede viden og engagement.

Borgerne i Isenvad er skrækslagne: Kaj Bank Olesen viser billeder af sine vanskabte mink fra farmen i Vildbjerg

I et læserbrev den 25.11.2015 i aoib.dk, Ikast Avis, informerer Annette Bækgård de læsere, der endnu ikke ved, hvad der står på spil: ” Ikast-Brande Kommune har givet tilladelse til opførelse af vindmøller tæt på Isenvad, muligvis Danmarks største bynære vindmøllepark.”

Borgerne strømmede til dette møde, som i sin helhed er blevet optaget på video og snarest vil blive lagt på youtube.com og vores hjemmeside. Det var Isenvad Lokalråd og Isenvad Borgerforening, der har afholdt dette åbne borgermøde med eksterne foredragsholdere.

Også minkavler Kaj Bank Olesen fik lejlighed til at berette og advare om denne skandaløse sag, der har beskæftiget Christiansborgs politikere siden 2014. Da 4 Vestas vindmøller blev sat i drift i Vildbjerg i Herning Kommune, begyndte de katastrofale tilstande på farmen. Ingen af disse skader er nogensinde blevet set af farmens dyrlæger: Dødelige slåskampe blandt dyrene ved bestemte vindhastigheder, ufrugtbare minktæver, dødfødte og misdannede minkhvalpe. Kaj Bank Olesen og hans kone har måttet forlade deres families stuehus for at redde deres egen og deres families helbred. Kvinderne i den fødedygtige alder har ikke haft lov til at komme på besøg i det støjforpestede hus længere.

150 meter høje vindkraftværker, 8 styks i Københavnerheden og 11 styks i Ulkær Mose, hvad har kommunens politikere forestillet sig? Troede de, at borgerne ville blive begejstrede for 1 million kroner til byens foreninger som trøst? Kan man købe menneskeliv med vindmølleindustriens penge?

En eneste vindmølle koster ca. 30 mio. kroner og 19 x 30 = 570 mio. kroner. Hvordan har Ikast-Brandes kommunalpolitikere tænkt sig at erstatte familiernes tab, nemlig deres liv og ejendom?

http://www.tvmidtvest.dk/nyheder/25-11-2015/1930/stor-modstand-mod-vindmolleplaner#player

http://aoib.dk/artikel/vindmllenaboer-advarer-mod-de-store-mller–viste-fotos-af-misdannede-minkunger

http://aoib.dk/artikel/blsten-gr-frisk-i-isenvad-byen-er-bekymret-over-udsigt-til-store-vindmller

http://aoib.dk/artikel/vindmllepark-i-isenvad-bekymrer-borgere

http://aoh.dk/artikel/et-sidste-ndrb-fra-en-landsby

Vi lægger youtube.com videoen på hjemmesiden lige så snart vi har fået den!

 

Bolius.dk udgave 2015/7 giver gode råd til desperate borgere i artikel: Skueproces eller nærdemokrati?

https://www.bolius.dk/hoering-om-lokalplaner-er-til-grin-30579/

Overskriften i bladet hedder: Skueproces eller nærdemokrati?

“Det er spil for galleriet, når kommunerne sender en lokalplan i høring hos naboerne, mener ekspert.”

Bolius rubrik “Indsigt” på side 12 – 17 beskriver et eksempel fra Gribskov Kommune, hvor “kommunen tillod et nybyggeri, der var væsentligt større end angivet i lokalplanen…”

Borgeren spørger:”Hvordan ville du som nabo reagere, hvis lokalplanen, som var fyldt med fejl og erklæret ugyldig af Natur- og Miljøklagenævnet, skulle sendes i høring igen, så byggeriet kunne lovliggøres?”

Her handler det ikke om vindmøller, men et supermarked, der blev bygget for tæt på en borgers hjem. Proceduren ved høringer er dog den samme. Alt kan lade sig gøre, når kommunen bare har viljen til at gennemføre et bestemt projekt.

På side 15 findes en opskrift, hvordan man kan påvirke lokalplanen eller klage over den. Det handler om at borgerne skal vænne sig til at være vågen hele tiden og reagere lynhurtigt allerede i “initiativfasen, planlægningsfasen, financieringsfasen og en fase med politikske handlinger”.

Tak for nyttig viden.

 

Danske vindmølleofre i udsendelse i deutschlandradio.de den 9. november 2015

http://www.deutschlandradiokultur.de/vor-der-weltklimakonferenz-paris-3-7-gesundheitsbedenken-im.979.de.html?dram:article_id=336024

Vind-alarm-danmark.eu, vindmøllefamiliernes hjemmeside, bliver ikke kun læst i Danmark, men også i udlandet. Det danske sprog går perfekt i hak med engelsk og er let at oversætte med google translate. Fornylig har hjemmesiden vakt en tysk journalists interesse. Han ville lave en rapportage om danskere, der lider under vindmøllernes infralyd.Det ville vi gerne hjælpe ham med. Resultatet er blevet meget imponerende, seriøst og empatisk overfor de berørte mennesker, der har haft mod til at stå frem.

Vi ved, at vores åbenhed overfor medierne er med til at hjælpe andre vindmøllefamilier i Danmark og i alle andre lande. Problemet er verdensomspændende, men netop dette bliver ikke omtalt i danske medier. Vindmøller er en dansk eksportvare og under særlig beskyttelse.

Kunne det være, at Christiansborgs ministre og folketingets politikere efterhånden er blevet pinligt berørte, når udlandet spørger dem om vindmøllestøj?

Danmarks regeringer har ønsket sig brændende, at hele verden skulle lade sig inspirere af vores lille kongeriges energipolitik og ville elske at dyrke vindmøller på deres territorier i stedet for grønne skove.

Men nu er der hele tre ministerier, der ikke vil besvare en journalists spørgsmål om de danske vindmøllers virkning på befolkningens sundhed. Alle tre ministerier undveg den tyske journalists spørgsmål ved at pege på de andre ministerier som de ansvarlige. Når ingen vil være ansvarlig, så må det jo være alle tre.

Infralyd er et meget oplagt emne for energiministeriet, for sundhedsministeriet og for miljøministeriet. Det er folketingets diverse udvalg, der nu må minde ministrene om deres ansvar for hele befolkningens sundhed og trivsel.

 

Vindmøllenaboer til foretræde i Miljø- og Fødevareudvalget, den 4. november 2015

http://www.ft.dk/Folketinget/udvalg_delegationer_kommissioner/Udvalg/Miljoe_og_Foedevareudvalget/Kalender/Vis.aspx?session=20151&meetingNumber=1273346&abbreviation=MOF&se=1

På hjemmesiden ligger alle dokumenterne, som er blevet sendt ind til udvalget forinden.

Det er ikke første gang, danske vindmølleofre har været på besøg i hovedstaden for at klage over vindindustriens regime. Men nu har Danmark fået en ny regering og et nyt håb om, at der endelig kommer en retfærdig og faglig funderet støjbekendtgørelse.

Vi håber, at miljøministeren vil invitere akustikprofessor Henrik Møller til et par møder og lytte til ham i stedet for miljøstyrelsens vindfanatiske embedsmænd.

Vindmøllekrigen i Irland – landbefolkningen mod “en monstrøs og grusom industri”

http://stopthesethings.com/2015/11/03/fighting-a-monstrous-cruel-industry-ireland-declares-war-on-the-great-wind-power-fraud/

Australiens hjemmeside stopthesethings. com offentliggjorde en ny artikel fra den irske avis Irish Mirror i dag. Overskriften er ikke til at tage fejl af.

“Familier tvunget til at flytte fra deres hjem på grund af industrielle monster vindmøller”, og: “Forlænget udsættelse for denne lavfrekvente støj er skyld i søvnløshed, hovedpine, næseblod, angst og en generel manglende evne til at fungere normalt”.

Families forced to move out of homes due to industrial monster wind turbines
Irish Mirror
Henry Fingleton
9 October 2015

Prolonged exposure to this low frequency noise causes insomnia, headaches, nosebleeds, anxiety and a general inability to function normally

Her er kun tre af de 27 protestgrupper fra Irland, der kan ses på hjemmesiden epaw.org:

http://savethemidlands.com/

http://www.westcorkwind.com/

http://www.windawareireland.com/

Hele verden ved, at der er noget helt galt med vindindustriens magt over politikere og organisationer. Sandheden er blevet undertrykt i alt for lang tid, men flere og flere medier har åbenbart fået nok af propagandavrøvl og vil hellere fortælle om det virkelige liv.

Hvilken stat i verden vil mon være den første, der stopper dette  vanvid?  Og hvor mange år vil der gå, indtil alle politikere har indset, at de er blevet ført bag lyset?

Nej, vindenergi er ikke sund for nogen eller noget, hverken for mennesker, dyr, vandforsyningen, landskabet, klimaet eller landenes økonomi.

Direkte link til finsk tv-udsendelse om 8 danske Vestas vindmøller, der tog en stor børnefamilies hjem

http://areena.yle.fi/1-2449130

Start ved 6 min 10 sek.

Jo, de taler finsk hele vejen igennem – men den velfunderede og erfarne forsker i infralydens skadevirkninger, professor Mariana Alves Pereira fra Portugal, forsvarer sit faglige standpunkt på engelsk.

Oversættelsen fra finsk til dansk er på vej! Tv-indslaget vil være tilgængeligt med engelske undertekster meget snart.

 

Danske borgere har fået nok af deres politikeres vindmøllevrøvl og klimafantasier

Danmarks landbefolkning gider ikke at høre på flere løgne og utroværdigt propagandavrøvl fra ministerier, myndigheder og nogle af kommunernes ikke særligt kløgtige borgmestre. Familierne vil hellere have uafhængige støjeksperter til at måle den virkelige støj i deres huse.

Uden en ny lovgivning, der erkender sandheden om vindmøllernes virkelige indvirkning på mennesker og miljøet, vil borgerne ikke kunne genetablere tilliden til systemet. Miljøministeriet og sundhedsministeriet må skifte retning nu og begynde at forsvare befolkningen i stedet for at fabulere om vindmøllernes påståede frelse for kloden.

Nu er der 240 møllegrupper i Danmark: http://stilhed.eu/2014/01/05/213-moellegrupper/

Her et par tilkendegivelser fra danske borgere:

http://norddjurs.lokalavisen.dk/vindmoelle-planer-saa-er-der-ogsaa-alarm-i-%C3%A5lsrode/Lokale-nyheder/20150921/artikler/709219976/1462

http://m.norddjurs.lokalavisen.dk/apps/pbcs.dll/article?AID=/20151001/laeserbreve/151009981/

http://m.norddjurs.lokalavisen.dk/apps/pbcs.dll/article?AID=/20150930/artikler/710059971/1462

http://www.skivefolkeblad.dk/article/20150921/DEBAT/150929991

http://www.skivefolkeblad.dk/article/20151005/LOKALT/151009968#.VhVwlwJvLpp.mailto

“Vindindustrien pressede citronen den gang i 1999”:  Document1(1)