Kategoriarkiv: El-markedet

Vindmølleindustriens privilegier er vedvarende og uendelige – se Frie Elforbrugeres brev nr. 137

brev-137

Vindmøller i Danmark – et eventyr? Nej, et gigantisk mareridt. Ikke kun for de familier, der er tvunget til at leve med de grimme skadelige monstre, men for samtlige Danmarks borgere, der endnu ikke har forstået hele miseren. Naive politikere, der hverken har forstand på fysik, teknologi eller økonomi har gennemtrumfet en lovgivning, der tilskynder grådige spekulanter (vindbaroner) at dræne landets økonomi.

 

El fra vindmøller – se regnestykket og træk vejret dybt og helt roligt!

Brev 136

De Frie Elforbrugeres nye brev til tre danske ministre fortæller den fulde sandhed. Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt, miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen og skatteminister Karsten Lauritzen må nu kaste et blik på de astronomiske summer,  som Danmarks energipolitik koster de danske skatteborgere. Konklusionen: Den danske energipolitik med den højt besungne vindmøllestrøm er ikke noget at prale af. Foregangsland Danmark? Helst ikke.

Hvis Danmarks politikere dog bare kunne regne, i stedet for at fantasere om sol og vind!

Brev 134

Frie Elforbrugeres brev til:

Energi-, forsynings- & klimaminister Lars Christian Lilleholt
Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen
Skatteminister Karsten Lauritzen
Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget
Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget
Miljø- og Fødevareudvalget
Skatteudvalget
Her er indledningen:

Ideologi og realisme ofte uforeneligt

“For at landets besluttende aktører har kunnet iføre sig grønne førertrøjer og fremmet egen
ideologi, har defristet villige investorer med god betaling til med tilskud/overpriser, gunstige
afskrivnings- og beskatningsregler til opførelse af mange el-producerende VE-anlæg.
Udgifter til udvidelse af infrastruktur for transport af el med tilhørende omformeranlæg,
vejanlæg med fremkommelighed for tunge og lange vinger samt dele til vindmøller m.m. er
overladt til el-forbrugere/skatteborgere.”

frieelforbrugere.dk: Niels Gundersens analyse af en blæsende weekend, den 5. og 6. december 2015

Analyse af situationen for el-energien i weekenden 05. og 06. december 2015

Følgende værdi fremgår af Nord Pool Spot.

Gældende for hele Danmark ( DK1 + DK2 )

Den gennemsnitlige markedspris de 2 dage var h.h.v. 11,36 og 8,47 øre / kWh

Den samlede el-produktion: 230.795 MWh

Central Kraftvarme + Decentral Kraftvarme + Solceller + Vindmøller

Den samlede produktion fra vindmøller: 173.721 MWh

Hvilket udgør 75,2 %

Det samlede el-forbrug i Danmark: 165.914 MWh

Den eksporterede el-energi: 64.266 MWh

Vedlagte kurveblad viser situationen gennem de to aktuelle dage.
Det er udarbejdet af firmaet EMD international, og kan findes på nettet som http://www.emd.dk/el/

Den mørkeblå kurve viser produktionen fra vindmøller.

Den røde kurve viser forbruget.

Da forbruget (rød ) konstant ligger lavere end produktionen fra vindmøller (mørkeblå), kan det med rimelig sikkerhed konstateres, at det er den overskydende produktion fra vindmøllerne, der bliver eksporteret.

Men hvem skal betale?
Mølleejerne skal jo have betaling for deres leverede produktion.
Ja, modtagerne gør det ikke, så det bliver pålagt de danske el-forbrugere at betale.

Hvad dette samlede beløb bliver, kan ikke besvares eksakt, fordi produktionen fra og prisen til de forskellige landmøller og havmølleparker ikke er tilgængelige.

Men med en pris på 25 øre / kWh kan det med rimelighed udregnes, at denne eksport koster de danske el-forbrugere i det allermindste kr. 16.066.500.

Men hov, – der skal jo også betales moms, så det endelige beløb for bare disse to blæsende dage bliver en opkrævning til de danske el-forbrugere på minimum 20,1 millioner kroner.

Niels Gundersen

PS
At betale for noget, som man ikke får leveret, er ifølge almen jura at betragte som bedrageri.

https://gm1.ggpht.com/sQLSeCzihVq4dVCdIc25BRbZ_43OvLNPrbqwhvutIH5g2aJBWr9tESDcrVC2GHk5h4GumaxWuhmLBn_i0EZVGHSYr_VrtGONbHqXu2pxzzYeHpaxVCrZvf9fmvs42wg1dupBRvqOSWQUNLZPanwRFeI_QcCa7DBgKUCMqYiyrte0Qi7B3NpTfYUhp1CmoTIrvIwY4OPuEARo8XGveiTvF22DonZINzUCwY1DHvVN6cBrri9FllIkrtgjAlb8Tc059oSioOosBLXQN2_F-4uSLGZY-SVgGSlDKH6PLAG3t8LJabNCRDQvCyVw8e1gqjOHwKP1HAaLxy3LmH7EGx4PouYohEvT-QABHZBkzJRJFOsIwDVfSRd927jo_UzNv84viVBfM3KRtSY7j1O1wkPffZhZNr-58ObrwSuG-9Na_ca13MIRk3w36Ivbo_1SofAzQiuMPTytRa-F6XTc2mwE8Mj_U90k2pkeOz1XJdheH23kxJmAxKTLhEXuj6mYNqGqmbmH2ngabQY1mdVxhY8kvAk7gLwAkNmrVVETEsdiww2f37Dq6oOBTRKXUmm4LtFOLg30bScbsE-GkOJnimUMu4tqMzhly03p-UyfjwVOWWWCfn0YtKkjjS2eoQ8hluzShOBTg1ewQiaNajk2WXxPwdCkz44aABa2vmvQOOuMPFGcRw=w2590-h1278-l75-ft

Foregangsland for vindenergi Danmark? Nej, gennemtræksland! Se energinet.dk – “Elsystemet lige nu”

Lørdag, den 5. december kl. 20.18

Forbrug:                                             3.575 MW

Vind:                                                    3.375 MW

                                                        KUN  200 MW mangler til 100 % vindenergi!

Hvem jubler over vindenergiens fantastiske succes? Ikke danskerne, fordi regnskabet er jo slet  ikke afsluttet!

Eksport:

Sverige________________________ 1.334 MW

Norge_________________________     579 MW

                                                                  1.913 MW

Import:

Tyskland______________________        871 MW

 

De forundrede borgere har kun et eneste spørgsmål: Hvorfor?

Og en lille opfordring: Se lige på energinet.dk, når stormen raser og skriv ned, hvad du ser. Det er spændende! Det handler nemlig også om din økonomi. Gennemtrækslandet skal jo betale for nabolandenes hjælpsomhed.

Forbavsende vision fra Dansk Energi: ELEKTRICIFER SAMFUNDET – TOTALT, hold nu op med at spare på strømmen!

Giv_Energien_Videre_Rapport_November2015-1

Her er Dansk Energis tekst, hvis forside viser noget vindombrust hår fra en ukendt persons baghoved. Vi får ingen videre forklaring, hvem personen mon er og hvad mennesket ville sige til os, hvis han/hun/det fik lov. Ellers findes der kun et fotografi af en kvinde med en glad lille dreng, der ser ud til at hvine fornøjet – og ikke nogen fotografi af en monstrøs og miljøskadelig vindmølle. Når den lille gut er stor, så er vindpesten forhåbentligt drevet over.

I tekstens indledning er lige nogle danske gamle dyder, der bliver blæst omkuld. Slut med alle de energipolitisk uheldige sparetiltag. Tænd for lyset, skru op for el-radiatoren, kære medborger – det blæser! Og det skal være nu, så længe det varer!

Nu skal der nemlig bruges løs af vindmøllestrømmen, hver evige eneste gang, når det stormer derude. Start venligst alle husholdningsmaskiner på én gang, så vi kan få nytte af naturkræfternes gavmildhed – i det mindste én gang imellem. Det kalder man omstillingsparathed. Og det har vi hårdt brug for. Ellers ved vi jo ikke, hvad vi skal stille op med alle de gode kilowatt, der suser igennem ledningerne. Ingen vil have dem, så må vi jo selv finde på noget.

Det oplyste selvtænkende menneske undrer sig dog over, hvorfor en hel befolkning skal gøre sig 100 % afhængig af en statsreguleret elektricitet, der ikke kan levere varen. Tør vi godt – helt frivilligt – at udsætte os selv for kulde, mørke og sult, når vi nu ved, at vinden er en uberegnelig størrelse? Nej, VEL?

 

Dyr og dårlig vindenergi i Tyskland: flere end 22.000 vindmøller – til ingen verdens nytte!

http://www.welt.de/wirtschaft/energie/article148406103/So-teuer-wird-der-Atomausstieg-fuer-die-Deutschen.html

Citat fra artiklen:

“Befürworter der Energiewende argumentieren: Der Atomausstieg verursacht nun einmal Kosten. Aber ist die Energiewende nicht dennoch ein Erfolg? Seit Inkrafttreten des EEG vor 15 Jahren ist der Anteil des Ökostroms auf 28 Prozent gestiegen. Zeigt das nicht, dass Atom- und Kohlestrom ersetzbar sind? Wissenschaftler des Physikalischen Instituts der Universität Heidelberg haben ihre Zweifel. Sie stellten jüngst fest: Trotz dreistelliger Milliarden-Beihilfen deckt die Windkraft erst 1,2 Prozent des gesamten deutschen Energiebedarfs, die Solarenergie sogar nur ein Prozent.

Wie kann das sein? Beliefert nicht eine Windkraftanlage mehr als tausend Haushalte mit Strom? Sollten bei den mehr als 20.000 Windrädern nicht 20 Millionen Haushalte mit Ökostrom versorgt sein? Ist damit die Energiewende nicht fast schon geschafft? “Nein”, stellten die Physiker fest. So hat der gesamte deutsche Stromverbrauch nur einen Anteil von 14 Prozent am Gesamtenergie-Verbrauch Deutschlands. Und die privaten Haushalte stehen wiederum nur für 26 Prozent des gesamten Stromverbrauchs.

Der Beitrag von Ökostrom zum Klimaschutz ist damit fast verschwindend gering. “Selbst wenn alle Haushalte in Deutschland ihren Strom aus erneuerbaren Quellen bezögen, so wären erst 3,6 Prozent der Energiewende geschafft”, sagt Studienautor Dirk Dubbers. Tatsächlich müsste der Klimaschutz eher bei der Heizenergie oder dem Verkehr ansetzen. “Wird im Verkehrssektor acht Prozent weniger Kraftstoff verbraucht, so spart dies mehr Energie ein, als alle bestehenden Windkraftanlagen produzieren”, so Dubbers.”

I søndags klokken 19.00: elforbrug 4.537 MW – 25 MW el var fra vind – tillykke foregangsland Danmark! Tyske agora-energiwende.de har ellers lignende tal

energinet.dk med sin “elsystemet lige nu” er altid et besøg værd, når bladene ikke rører sig på birketræernes tynde grene. Så er det tid igen til at se efter, hvordan det står til med foregangsland Danmarks vindmøllers elproduktion. Den er nemlig en smule svingende, ikke kun i Danmark, men alle steder på den vindbesatte klode.

http://www.agora-energiewende.de/de/themen/-agothem-/Produkt/produkt/76/Agorameter/

Den grafiske opstilling af vindenergiens produktion ser her – ligesom en glad børnetegning – meget munter ud med sine dybe dale og høje tinder.

I Australien er billedet det samme, lige meget hvor mange mega vindparker, der er i drift. Vinden har åbenbart hang til demokrati. Når der er vindstille, så gælder det for alle kæmpe vindparker i en pæn stor region og ikke kun for bette husstandsvindmøller eller de resterende historiske hollandske melkværne.

Danmarks sidste regerings fantasiprægede mål om vindmøllers hovedleverance til det danske folks energibehov kommer til at have konsekvenser. Det kunne blive en smule koldt og mørkt.

http://stopthesethings.com/2015/09/30/us-wind-power-outfits-curse-el-nino-for-massive-mounting-losses/

 

 

“Strategisk reserve”, bliv klog på energinet.dks fremtidsplaner vedr. de forudsigelige strømsvigt i Østdanmark

http://energinet.dk/DA/El/Nyheder/Sider/Udbud-af-reserver-sikrer-elforsyningen-i-Oestdanmark.aspx

Konceptpapir for indkøb af strategiske reserver i Østdanmark

Slutrapport – Markedsmodel 2.0

Nu kan vi snart forvente at få post fra energinet.dk, som måske kunne se sådan ud:

Kære el-forbruger,

vær omstillingsparat i disse tider og væn dig snarest til at tænde for din vaskemaskine/opvaskemaskine/tørretumbler/bageovn/varmvandskedel ved ca. kl. 3 om natten, fordi der har vi muligvis strøm nok, hvis vinden nu tilfældigvis blæser. Du kan godt se, at vi alle skal være fleksible og tilpasse os naturkræfternes tilfældige mekanismer. Din gamle farbrors evt. hjerteoperation ville naturligvis ikke kunne foregår i en kold vinternat, hvis vinden står stille. Derfor må han ikke blive akut syg på dette tidspunkt, hvilket er familiens ansvar. Det faldende elforbrug og den kraftige meget politisk korrekte vindudbygning giver os nogle små udfordringer. Men med din forstående holdning og din energipolitiske klimatilpasning skal vi nok mestre opgaven.

Vi har nu også besluttet at stille en strategisk reserve på 200 MW til rådighed, så det ikke går helt så galt, hvis naturens elementer ikke gør, hvad vi forventede af dem.

Med de allerbedste grønneste hilsner

din ansvarlige myndighed for energiforsyningen

Direktør Ejvind Vindmand