Kategoriarkiv: Dyr lyver ikke

TV-program om magtfuld og påfaldende vindglad naturforening, “BUND står foran en stresstest”

http://www.wattenrat.de/2015/08/06/ard-fernsehbericht-naturschutz-und-energiewende-der-bund-vor-der-zerreissprobe/

www.wattenrat.de er en østfrisisk hjemmeside, der dokumenterer kampen mod vindmaskineriet i vadehavet. Her findes nu et aktuelt link til ARDs program “plusminus” inklusive programmets tekst på tysk. Desværre vil udsendelsen ikke blive ved med at være tilgængelig på nettet. Derfor er det godt at have adgang til programmets tekst, for at bevare indholdet til eftertiden. Om ikke så lang tid vil mange medlemmer af denne tvivlsomme organisation have forladt BUND og fundet sig en ærlig forening, der er uafhængig  af vindindustrien og leverer en stærk indsats for naturen. I Bayern blev der lige godkendt foreningen VLAB, Verein für Landschaftspflege & Artenschutz in Bayern”. De borgere, der føler kærlighed for naturen, vil ikke gå hånd i hånd med vindindustriens lobbyister. Hverken i Tyskland eller i Danmark. I øvrigt: Danmarks Naturfredningsforening elsker vindmøller og vil gerne “redde klimaet” ved at etablere masser af dem, se nyt indlæg, den 14.8.2015.

Tysk tekst til udsendelsen:

(Dansk oversættelse af teksten er på vej.)

Naturschutz und Energiewende, skript tysk

 

“At dø for omstillingen til vedvarende energi”, vindmøllernes flyvende gigantiske knive dræber Tysklands “beskyttede” rovfugle

http://www.welt.de/print/wams/wirtschaft/article144979432/Sterben-fuer-die-Wende.html

Søndagsudgaven af welt.de, den 9. august 2015 indeholder en artikel om fugledøden i Tyskland. Det er ikke en helt almindelig fugl, artiklen handler om, men Tysklands egentlige nationalfugl,  “Roter Milan”, den røde glente. Bestanden af røde glenter er den største i hele verden her, men nu er den voldsomt reduceret på grund af Tysklands omstilling til vedvarende energi. Den store og elegante rovfugl respekterer ikke rotorbladene, men kommer alt for tæt på vindmaskinerne for at finde føde under de golde arealer,  hvor disse monstrøse industribygninger er placeret.

Tysklands sydvestlige delstat Baden-Württembergs regering har planer om at etablere betydelig flere vindkraftværker i det bakkede og skovbevoksede landskab. Nu kæmper de sande naturbeskyttere mod grønne politikere for at redde de stolte fugle. Der skal findes en løsning, hvor sikkerhedsafstande på 1000 – 1500 meter er på tale og foreskrifter om en gennemtænkt beplantning af arealerne rundt om vindmaskinerne. Fuglene skal forhindres i at søge efter føde direkte under rotorknivene.

At snakke om fugle og flagermus virker åbenbart provokerende på grønne klimafanatikere. De vil hjertensgerne ofre dyr, landskaber, træer og endda mennesker for deres klimafantasier. De har ikke respekt for livet i naturen, men udelukkende for deres ideologi, som efterhånden lyder mere og mere skinger i borgernes ører. El-produktion med Vindkraft kan kun lade sig gøre ved hjælp af massive subsidier. Vindindustriens ubegrænsede magt har tiltrukket projektmagere, der ikke har de mindste samvittighedskvaler over vindmøllernes skadevirkninger. Lovgivningen giver dem jo ret, uanset hvad.

 

Danmarks verdenskendte mink-skandale ved Vildbjerg fortsætter i 2015: 2000 dødfødte minkhvalpe, 698 unger bidt ihjel af deres panikslagne mødre

DMI, Danmarks Meteorologiske Institut har et arkiv, som kan fortælle alt om Danmarks vind og vejr tilbage i tiden. Vindforholdene på minkfarmen hos Kaj Bank Olesen i Vildbjerg var meget dramatiske i sidste uge. Og så skete igen det, som der skete for et år siden: De fire Vestas 112v  3 MW har konstant været i drift under disse vejrforhold – med vindstød og høje vindhastigheder – og har udsendt deres utålelige og skadelige støj. Dermed har de igen sørget for et velorganiseret dyreplageri. Man må jo huske på, at Danmarks Vindmøllebekendtgørelse kun regulerer støjen ved vindhastigheder på 6m/sek og 8m/sek. Alt andet er ligegyldigt og kan ikke påklages. Dyrene har slet ingen rettigheder i denne sag, fordi der ikke findes afstandsregler for dyr. 4 x møllehøjde for mennesker, ingen for dyr.

 

vejrarkiv vindhastighed juni

vejrarkiv vindretning

Resultatet er det samme som sidste år: De paniske minktæver har overfaldet deres egne unger og bidt dem ihjel. De hæslige billeder må ses af hele verden til skræk og advarsel. Dyr lyver ikke, de lider og dør.

image1(8)

2015: Her er den nye fryser med årets 2000 for tidligt fødte minkhvalpe. Mange minktæver døde selv ved samme lejlighed. Når der er noget galt med afkommet, opstår der også sygdom hos hunnerne.

image4

Denne video stammer fra sommeren 2014, hvor der også – som igen i år – er kommet 2000 aborter i stedet for sunde minkhvalpe og hvor en stor del af dem var misdannede:

Video

Også i år var der en stor procentdel af tæverne, der aldrig kom i brunst og kan betegnes som ufrugtbare.

Har vi egentlig nogensinde hørt vindindustrien eller politikere påstå, at dyr lyver – eller at børn kun foregiver at de er blevet syge, når de for eksempel får kramper og næseblod ved at bo klods op ad vindmøller? Nej, vel? Til gengæld har vi registreret, at de holdt vejret af skræk.

Kajs optagelse: Vestas 112v vindkraftværker lød sådan den 2. maj 2014, inden de blev stoppet:

IMG_0378

Og her er den nyeste støjmåling fra Kaj Bank Olesens hjem. Læg mærke til, at støjmålingen ikke går under de 20 Hz. Hvis støjmålingen tog hensyn til infralyden, dvs. helt fra 0,1Hz til 20Hz, så ville resultatet se endnu mere vanvittigt ud.

Stojovervagning uge 21-22

Vestas 112v vindkraftværker er genstand for en fanatisk tilbedelse af deres skabere:

https://youtu.be/K5g1K19BhF4

Og nogle beundrere har lavet en animeret film over disse miljøskadelige maskiner. Filmen har en gyseragtig anti-charme, som minder om den gamle sort-hvid stumfilm”Metropolis”. Mennesker og liv er ikke i fokus, men kun det døde og kolde maskineri.

V112-3MW Turbine: Https://youtu.be/a_piWpkLVVO

 

 

 

Den tyske avis welt.de undrer sig over Danmarks energiministeriets ejendommelige svar til delstaten Baden-Württemberg

http://www.welt.de/wirtschaft/energie/article141691937/Behoerden-reden-moegliche-Schall-Schaeden-klein.html

I marts måned 2015 udkom en artikel i søndagsudgaven af welt.de, som fik meget opmærksomhed. For første gang overhovedet turde et stort medie i Tyskland stille det farlige spørgsmål: Bliver man syg af vindenergi? Journalisten Daniel Wetzel har været på besøg i Danmark og talt bl.a. med Boye Jensen og Kaj Bank Olesen om deres situtation som vindmøllenaboer. Der blev også beskrevet tyske borgeres ødelagte sundhed på grund af vindmøllestøj. Det, der gjorde tyskerne opmærksomme på Danmarks specielle situation var, at artiklen fremhævede, at Danmark slet ikke er i samme ekstremistiske byggehumør som de tyske delstater. Og det skulle skyldes den i gangværende sundhedsundersøgelse, hvis resultater mange danske kommmuner hellere vil afvente. De tyske medborgere var også forundrede over Danmarks minkskandale, som de oplevede som meget foruroligende. Hvis dyr bliver så dramatisk påvirkede af lavfrekvent støj og infralyd og akustiske vibrationer, hvad så med mennesker?

Miljømyndigheden i Baden-Württemberg, som har en grøn regering, ville gerne høre den danske regerings mening om denne artikel og har stilet et officielt brev til den danske ambassade i Berlin. Dette brev landede så mærkeligt nok i energiministeriet, der har taget stilling til spørgsmålene.

Energiministeriet har gjort brug af den i dansk politik meget anvendte “Mørkelygte”, som er et fint lille redskab til at forvanske sine officielle udsagn. Det handler om, ikke direkte at lyve, men heller ikke at sige den ubehagelige sandhed. Derfor taler man udenom og viser de eksisterende dokumenter frem, som kunne være egnede til at give det ønskede svar. Ny eller mere relevant viden vil man ikke tage stilling til, fordi den ville undermininere det engang politisk trufne valg.

Vindmøller vindmøller over alt i verden. Dansk klimapolitik er et eksempel for hele klodens folkeslag og er lige så urørlig som den italienske mafia i en Hollywood film. Her det uforglemmelige brev fra Vestas’ forhenværende chef Ditlev Engel, der siger sandheden:

MST Aktnr 63 Brev fra Ditlev Engel 2 den 29 juni 11 pdf

Energiministeriet nægter at erkende overfor den tyske myndighed, at udbygningen med vindmøller er gået i stå på grund af sundhedsundersøgelsen og at mange danske kommuner afventer undersøgelsens resultat.

Energiministeriet viser et dokument frem, som allerede er blevet erstattet med et helt andet, der nemlig bekræfter, at der er kæmpe problemer med en minkfarm i Danmark, der har fået store vindmøller som nabo og at der stadig ikke bliver undersøgt, hvad problemerne skyldes. Og at der ikke findes undersøgelser om de små vindmøller, der åbenbart ikke har været skadelige for minkavl.

Her er det nye dokument, der allerede var kendt i Fødevareministeriet. Indledningen lyder sådan:

 I relation til Fødevareministerens besvarelse af spørgsmål nr. 53 (ULØ alm. del) stillet den 21. november 2014 af Folketingets Udvalg for Landdistrikter og øer (http://www.ft.dk/samling/20141/almdel/ulø/spm/53/1424279.pdf) har Dansk Pelsdyravlerforening udtalt følgende til Fødevareministeriet:

Notat_Vindmøller2015

Hvad er det dog for nogle politikere, der styrer landet? Hvem kan man dog have tillid til og give sin stemme ved det kommende folketingsvalg? Hvor mange danske borgere er der mon derude, der har det præcist som denne efterskolelærer: http://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE7745370/Efterskolel%C3%A6rer-Jeg-har-slet-ikke-lyst-til-at-stemme-p%C3%A5-nogen-af-jer/

Rising Tree Wind Farm: Hovsa! Der kom vi lige til at smadre jeres hus! Skidt for jer, godt for os. Vi skal nemlig have en vindpark her!

WindAction _ Dotson v. EDP Renewables North America, Rising Tree Wind Farm et.al

Complaint_filed_05.07.15

Doreen Dotson og hendes sønner David Dotson og Daniel Dotsen har anlagt retssag mod EDP Renewables Rising Wind Farm og nu foreligger anklageskriftet på nettet, så alle kan læse om denne fuldstændigt vanvittige sag. At vindmølleopstillere har ødelagt rovfuglereder, for at undgå naturbeskyttelseslove, eller savet et træ med en ørnerede over, det er efterhånden almen kendt  –

– men at de nu også direkte går til angreb på en families hus for at få gennemført deres milliardprojekt, det er ikke set før i et demokratisk land.

EDP Renewables nægter ikke engang at have revet huset ned, men undskylder med, at det jo kun var et lille uheld. Har de mon i forvejen regnet ud, at de vil slippe med en lille bøde og en overskuelig erstatning for denne families tab? Og så fortsætter man jo bare, fordi vindmøllerne skal op. De er jo 100 % garanti for svimlende indtægter, hvad betyder et lille hus i dette forgyldte regnskab? Hvad betyder menneskers liv og deres følelser? Intet!

Her er hjemmesiden til dette foretagende, der skal stå til ansvar for deres kriminelle overgreb på et hjem, der var fyldt med familiens værdifulde ejendele:

www.risingtreewindfarm.com

Der har de haft en rigtig dygtig grafiker til at lave et nuttet lille logo: Et lille bette træ med tre ganske små rotorblade, der svæver som en kær lille stjerne på himlen. Der behøves åbenbart ikke beton og stål til fundamentet og en truende skorstenslignende tårn for at holde den fjerlette sag oppe. Jamen tillykke med så megt bluff. Var Rising Tree Wind Farms fantasifulde logo mon tænkt til en børnehaveklasse, der skal danse omkring det og samtidigt vifte med hænderne og råbe i kor: Hil dig, Rising Wind Farm? Hil dig,, Cæsar, osv.osv. osv. – det var engang. Nu hedder det: Hil dig, vindindustri!

Når man ser lidt omkring på hjemmesiden, kommer dog vindmølleørkenens billeder frem alligevel: Stål og beton og fiberglas og den golde jord i miles omkreds.

 

Syg af vindmøllestøj: Biolog PhD Lynne Knuths kommentar om syge mennesker og vanskabte dyr til Public Service Commission of Wisconsin i USA

ERF – Public Comments Lynne Knuth Infrasound-1

Lynne Knuths tekst er fra 2010, men ikke spor forældet. En lang litteraturliste med 37 artikler viser det internationale videnskabelige materiale om kroppens reaktion på infralyd og akustiske vibrationer.

I november 2014 har delstaten Wisconsin erklæret en vindpark for et helbredsrisiko  for mennesker: Wisconsin Wind Turbines Declared Health Hazard, avisartikel af Jack Spencer.

Vi anbefaler at få printet teksten ud i et læsevenlig format og studere den grundigt. Her er de informationer, som vindmøllefamilier – med eller uden husdyr –  har efterspurgt. Ja, der findes videnskabelige beviser for, at infralyd, akustiske vibrationer og lavfrekvent støj fra vindmøller gør mennesker og dyr syge og skader deres indre organer. Det er en ren gyser, når man tænker på, hvordan befolkningen bliver narret med vindindustriens og vindglade politikers og ministeriers ringe reklamebrochurer.

Hvis der er interesse for at sammenligne vindindustriens reklamevideoer med gamle tobaksreklamer, så findes der et rigt udvalg på youtube.com. Stemmeføringen i videoerne minder i begge tilfælde om den store stygge ulvs indsmigrende bøn ved de tre små grises hoveddør. Så meget for eventyrlig propaganda.

 

20 års fødselsdag den 29.4.2015 – International Noise Awareness Day

Her den officielle hjemmeside af International Noise Awareness Day 20th anniversary _ CHC

_______________________________________________________________________________________________________

vind-alarm-danmark.eu hjemmesidens folgeskrivelse til epaws åbne brev.

Den må gerne kopieres og sendes personligt til de politikere, der har et medansvar for vindmølleplanlægningen i jeres kommune.

_______________________________________________________________________________________________________

vind-alarm-danmark.eu
Familier i vindmøllernes skygge

I anledning af den ”International Noise Awareness Day” den 29-04-2015 sender vi jer et åbent brev, som er blevet offentliggjort igennem epaw.org og er ved at blive oversat til flere europæiske sprog. Vi danske vindmøllemodstandere, der er tilknyttet Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller med vores egen hjemmeside www.vind-alarm-danmark.eu har stået for den danske oversættelse. Vores hjemmesides undertitel hedder ”Familier i vindmøllernes skygge” og det er det, det hele handler om. Danske familier, der er kommet i nød pga. industrivindmøller i naboskabet, fører en skyggetilværelse i Danmark, i Europa og i hele verden.
Et eksempel er danske Jakob på seks år. Han bor med sine forældre i en campingvogn, fordi deres hus er blevet et spøgelseshus. Drengen fik kvalme om natten og næseblod af at være nabo til de vindmøller, der nu har overtaget ejendommen. Nu kan lydene bevæge sig frit familiens hjem, uden at forstyrre nogen. Der er ingen danske myndighed, der interesserer sig for sagen. Danmarks jord er til for vindmøllernes skyld. Der findes detaljerede officielle dokumenter, hvor det er optegnet, hvilke ejendomme der kunne stå i vejen for Danmarks vindmølleplaner i en ”fossilfri” fremtid. Danmarks politikere redder verdensklimaet og vindmølleindustriens økonomi, danskerne flygter fra deres egne huse på landet.
Et andet eksempel er en tysk dreng, der ikke kan bo hjemme hos sine forældre mere, fordi han ikke kan tåle at overnatte i familiens hus. Nu er han på en kostskole og er glad for, at han ikke har næseblod om natten længere. Lillesøsteren bor heller ikke hjemme mere, forældrene har bygget sig en slags bunker i kælderen.
Et tredje eksempel er Herning Kommunes skandale i Vildbjerg. Nu er det andet år, at der bliver født forkrøblede minkhvalpe hos en minkavler. Ejeren og hans kone har overlevet i deres sommerhus indtil nu. Det har ikke været muligt for dem at sove i deres eget hjem længere, børnebørnene kan ikke engang tåle kun at være på besøg i et par dage. Der er ingen myndighed, der vil undersøge, hvorfor alle mennesker, der opholder sig i nærheden af disse vindmøller bliver syge, hvorfor minkene aborterer deres unger og hvorfor et uhyggeligt stort antal af disse dyr er misdannede.
Vi vil gerne bede jer om, at undersøge selv, hvad der er sandt og hvad der er falsk. Kan det være rigtigt, at helt almindelige voksne borgere fra hele verden beretter om deres elendige hverdag som vindmøllenaboer uden at der er grundlag for det? Har man i hele verden oplevet så meget – og ikke oppefra organiseret -modstand fra voksne mennesker, der aldrig nogensinde har engageret sig i et politisk emne?
Og: Hvor har man nogensinde oplevet så meget misinformation og propagandasprog, når det drejer sig om vindmøller som klimaredder?
Europas, Amerikas og Australiens vindmøllemodstandere beder jer politikere og ansvarlige beslutningstagere om at forsvare jeres medborgere for et sundhedsfarligt industriprodukt, der i årtier har haft de mest eventyrlige økonomiske privilegier – på befolkningens regning.
Med venlige hilsner, 27.04-2015
Greta Gallandy-Jakobsen, vind-alarm-danmark.eu

Minkskandalen – en påfaldende sindsformørkelse i de danske ministerier, f.eks. i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

I går, den 19.3.2015 kom et tysk TV-team fra RTL på besøg hos vindmølleofre syd fra grænsen og også hos danske Kaj Bank Olesen i Vildbjerg. Kaj Bank Olesen kan fortælle, at der blev lyttet meget intenst til ham i lang tid og at han har fået lov til at lægge sit bevismateriale frem. I Tyskland er interessen for vindmølleofre blevet meget stor efter det store medie welt.de har skrevet om minkfarmen i Vildbjerg og Lammefjordens naboer til Hageholm møllerne. Det er ikke kun danske familier, der lider under vindmøllestøj, men også flere og flere tyske familier står offentligt frem.

Ministeren Dan Jørgensen har aldrig været på besøg hos minkavleren, fordi han ikke kan se noget formål med det. Efter hans mening er jo alt, som det skal være. Han vil ikke engang sætte en undersøgelse i gang, der kunne belyse, hvorfor minktæverne fødte flere hundreder misdannede hvalpe og hvorfor der skete 1600 dødsfødsler af minkunger i maj måned 2014.

Ministeren vil ikke vide, hvorfor minkfarmens dyr lider under vindmøller, der kører i kun 320 meters afstand fra staldene. Der findes ingen lov, der bestemmer nogen som helst sikkerhedsafstand for husdyr. Og han synes, det er helt i orden. Der har jo kørt vindmøller i nærheden af minkfarme i mange år. Men hvor store var de møller mon, som ministerierne henviser til? Og hvor kan offentligheden og pressen se de systematiske undersøgelser, der viser, at der aldrig nogensinde har været problemer med husdyrhold i nærheden af store vindmøller?

Her er den chokerende video af den eneste svært misdannede minkhvalp, der har overlevet i få minutter, de andre var døde og kan stadig ses i frossen tilstand:

IMG_0551

Her er Folketingets dokument ULØ-18.12.2015 fra den 18.12.2014, der viser Udvalget for Landdistrikter og Øers spørgsmål og ministerens svar:

“Vil ministeren tage initiativ til at få undersøgt spørgsmålet om vindmøllers påvirkning af husdyr?”

Og ministerens svar lyder:

“Fødevareministeriet har besluttet, ikke at foretage en udredning af vindmøllers potentielle påvirkning af husdyr.”

I går, den 19.3.2015 kom følgende dokument frem på folketingets hjemmeside:

http://www.ft.dk/samling/20141/almdel/FLF/spm/207/index.htm

“Ministeren bedes at bekræfte, at bevarelserne er udtryk for en nedprioritering af beskyttelseshensyn til minks velfærd og sundhed til fordel for etablering af vindmøller.”

Juraprofessor Michael Elicker og hans Gegenwind-Team, avisartikel og en lille tegneserie fra hans hjemmeside, der passer ind i vores rubrik “Dyr lyver ikke!”

comic

windkraft-anwalt.de

http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/02/01/windraeder-lobby-interessen-staerker-als-schutz-der-grundrechte/

– oversættelse til dansk kommer snarest.

Prof. Dr. Elicker har skrevet en meget skarp kritik af Tysklands vindmøllepolitik i Deutsche Wirtschaftsnachrichten. Titlen hedder “Vindmøller: Lobby-interesser stærkere end beskyttelse af grundlæggende rettigheder”.

Prof. Elicker underviser ved “Universität Saarland” og har en advokatvirksomhed med et  meget interessant speciale. Han er nemlig vindkraft-advokat med en hjemmeside, der hedder: windkraft-anwalt.de. Han har sit eget stærke team og hjælper sine medborgere, der er kommet i nød  pga. vindmølleplaner eller eksisterende vindmøller i naboskabet.

Han er helt enig med den tyske digter Bertolt Brecht, der har skrevet:

“Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren.”

Den, der kæmper, kan tabe. Den, er ikke kæmper, har allerede tabt.

Det passer helt nøjagtigt på alle borgeres situation i vindmølleområder i Tyskland, Danmark og resten af verden. Vindindustrien kan slet ikke lide borgere, der er besværlige og som forsinker deres dyre offentligt betalte projekter. Den slags protestborgere vil man helst undgå, hvis man nu ikke kan missionere dem.

Vindmøllefantasternes projekt Wind2050 arbejder hårdt på, at finde ud af, hvorfor landbefolkningen hader vindmøller. Nu må projektlederne jo snart finde nye forskningsmidler for at finde ud af, hvordan vindindustrien mon skal forholde sig til protesterne fra vindmølleadvokater, vindmølleakustikere, vindmøllelæger, vindmølledyrlæger og vindmøllejournalister.