Kategoriarkiv: Dyr lyver ikke

Natura 2000 – den beskyttede strandeng “Monnet” – where have all the birdies gone??

http://dofbasen.dk/search/result.php?design=table&soeg=soeg&periode=maanedaar&aar_first=2011&aar_second=2011&omraade=lokalitet&hiddenlok=479640&obstype=ynglepar&ynglepar=alle&sortering=dato

VVM

På side 68 findes der en opgørelse af områdets ynglefugle, besynderligt nok fra året 1996. OG: Vindmonstrene blev først sat op i 2009! Nu er der ingen at se længere.

 

Jeg har boet tæt op af denne fredede strandeng, Monnet på Tåsinge i 22 år. Vi har haft stor glæde af at se ca 383 par ynglefugle om året, indtil 2010. I efteråret 2009 blev der sat 2 vindmøller op, i ynglesæsonen 2010 flyttede de mest sårbare arter. I efteråret 2011 satte man opdrejningstallet op på møllerne, i ynglesæsonen 2012 var der ikke flere ynglefugle tilbage. Og de er endnu ikke kommet tilbage – dyr lyver ikke.

Gitte Nielsen

 

Nærlæs paragrafferne eller benægt – to forskellige arbejdsmetoder!

Besvarelse på henvendelse af 17 juni 2016

Bliver mennesker og dyr syge af vindmøllestøj? Hvad skal der til for at kunne bevise sandheden?  Det bedste er, efter Miljøministeriets og dens forskellige styrelsers mening, at benægte fakta og at ignorere lægerapporter/dyrlægerapporter og al den foreliggende dokumentation  fra nær og fjern. Der findes ikke et eneste dansk ministerium, der vil røre ved emnet. Dermed lader landets øverste myndigheder alle de ramte borgere i stikken og håner ofrene.

Sv Statsforvaltningen d 17 06 16

Statsforvaltningen har åbenbart helt andre arbejdsmetoder end Danmarks ministerier og styrelser. Nu har en borger fået ret i aktindsigt i en kommunes dokumenter. Dermed skal og må kommunen udlevere dem. Kommunen ved meget godt, at vindmølleindustrien har et par hemmeligheder, som ville være meget skadelige for branchen. Vindmøller støjer meget mere end loven tillader, men det kan borgerne kun bevise, når de kan få indsigt i vindmøllernes driftsdata. Vindmølleejerne vil ikke standse møllerne for at kunne dokumentere baggrundsstøjens styrke – af god grund. Høj vindhastighed betyder flere rotoromdrejninger per minut og mere skadelig støj. Med vindkraftværkernes egne data i hånden vil det være muligt at dokumentere den helt nøjagtige støjbelastning.

Statsforvaltningen har brugt tid og ekspertise for at give et sandfærdigt svar.

Konklusion: Menneskers, dyrs og miljøets hensyn vejer større end industriens interesse i en hemmeligholdelse af driftsdata.

 

TV2 Bornholms reportage om forskerens og “fuskerens” samarbejde om ukontrolleret elektrisk strøm i jorden

http://www.tv2bornholm.dk/net-tv.aspx?area=Programmer&program=&videoID=224382

DTUs forsker Esben Larsen fra Instituttet for Elektroteknik og den kloge mand Kaj Østergård har indledt et samarbejde, hvor de i fællesskab vil forske i elektrisk strømføring  i jorden. Kaj Østergård kalder sig selv i al beskedenhed som “fusker”, men er dog glad for sine successer.

TV2 Bornholm viser stalde hos mælkebønder, der har oplevet en dårlig produktion og dyrevelfærd i nærheden af store vindmøller og en transformatorstation. Efter Kaj Østergårds indsats tør mælkekøerne at drikke normalt igen. Deres vandtruge står ikke under strøm længere. Hos en af mælkeproducenterne er køernes ydelse tydeligt gået op kort tid efter afværgeforanstaltningerne.

Kaj Østergård har også været på besøg i boliger, for at afhjælpe menneskers gener og har overbevisende stor succes med at finde og omdirigere strømmen ved hjælp af kobberspyd og ledninger.

Videnskabsmanden Esben Larsen medgiver, at der er noget, der er værd at forske i og at han respekterer Kaj Østergårds arbejde. Han er åben og nysgerrig og påpeger, at der ikke endnu findes forskning over jordens reaktion på elektrisk strøm.

Den danske Sundhedsstyrelse har naturligvis ikke meget fidus til den slags forskning. Der satser man iskoldt på at ignorere alle nye tilgange til væsentlige emner, indtil den frie forskning har indhentet deres egen myndigheds begrænsede viden og engagement.

Borgerne i Isenvad er skrækslagne: Kaj Bank Olesen viser billeder af sine vanskabte mink fra farmen i Vildbjerg

I et læserbrev den 25.11.2015 i aoib.dk, Ikast Avis, informerer Annette Bækgård de læsere, der endnu ikke ved, hvad der står på spil: ” Ikast-Brande Kommune har givet tilladelse til opførelse af vindmøller tæt på Isenvad, muligvis Danmarks største bynære vindmøllepark.”

Borgerne strømmede til dette møde, som i sin helhed er blevet optaget på video og snarest vil blive lagt på youtube.com og vores hjemmeside. Det var Isenvad Lokalråd og Isenvad Borgerforening, der har afholdt dette åbne borgermøde med eksterne foredragsholdere.

Også minkavler Kaj Bank Olesen fik lejlighed til at berette og advare om denne skandaløse sag, der har beskæftiget Christiansborgs politikere siden 2014. Da 4 Vestas vindmøller blev sat i drift i Vildbjerg i Herning Kommune, begyndte de katastrofale tilstande på farmen. Ingen af disse skader er nogensinde blevet set af farmens dyrlæger: Dødelige slåskampe blandt dyrene ved bestemte vindhastigheder, ufrugtbare minktæver, dødfødte og misdannede minkhvalpe. Kaj Bank Olesen og hans kone har måttet forlade deres families stuehus for at redde deres egen og deres families helbred. Kvinderne i den fødedygtige alder har ikke haft lov til at komme på besøg i det støjforpestede hus længere.

150 meter høje vindkraftværker, 8 styks i Københavnerheden og 11 styks i Ulkær Mose, hvad har kommunens politikere forestillet sig? Troede de, at borgerne ville blive begejstrede for 1 million kroner til byens foreninger som trøst? Kan man købe menneskeliv med vindmølleindustriens penge?

En eneste vindmølle koster ca. 30 mio. kroner og 19 x 30 = 570 mio. kroner. Hvordan har Ikast-Brandes kommunalpolitikere tænkt sig at erstatte familiernes tab, nemlig deres liv og ejendom?

http://www.tvmidtvest.dk/nyheder/25-11-2015/1930/stor-modstand-mod-vindmolleplaner#player

http://aoib.dk/artikel/vindmllenaboer-advarer-mod-de-store-mller–viste-fotos-af-misdannede-minkunger

http://aoib.dk/artikel/blsten-gr-frisk-i-isenvad-byen-er-bekymret-over-udsigt-til-store-vindmller

http://aoib.dk/artikel/vindmllepark-i-isenvad-bekymrer-borgere

http://aoh.dk/artikel/et-sidste-ndrb-fra-en-landsby

Vi lægger youtube.com videoen på hjemmesiden lige så snart vi har fået den!

 

Miljø- og fødevareudvalgs hjemmeside pyntes af 6 vindmøller, en ko, en svane og en slyngplante

Hvilken skuffelse for Danmarks landbefolkning! Folketingets miljø- og fødevareudvalg viser klokkeklart, hvad deres AGENDA består i:

VINDMØLLER-VINDMØLLER-VINDMØLLER-VINDMØLLER-VINDMØLLER-VINDMØLLER!

Koen, svanen og slyngplanten udgør symboler for landbrug og natur.

Men hvor er mennesket i samspil med naturen?

Miljø- og landbrugsudvalget har ramt ved siden af og er kun udtryk for Danmarks desperate energipolitik. Udvalget demonstrerer, at mennesker ikke er deres sag.

Nu har Enhedslisten kaldt den nye minister for miljø- og fødevarer i samråd for at forbedre vilkårene for naturen og hæfter sig ved gylle og gift.  Samrådsspørgsmål§3 områder

Partiet overser med vilje et af de allerstørste problemer for Danmarks natur og landskaber: danske landskabers ødelæggelse og vilde dyrs død, fordi vindmøller invaderer de mest sårbare områder, truer grundvandet, slår dyr ihjel og skader familier, der bor i nærheden af disse industrielle kraftværker.

Det er helt håbløst, at råbe Enhedslistens (og SFs) politikere op, de bor jo ikke på landet, hvor fortvivlede borgere kæmper for deres hjemstavn. De har bevidst valgt at lukke deres øjne for de store skader, som vindkraftværker udgør.

De vil heller ikke se i øjnene, at det er en meget privilegeret samfundsgruppe, der skummer fløden og hvis eneste motivation for vindmølleplaner er egen gevinst.

Børnefamilier med kun en forsørger, pensionister, studerende, fattige indvandrere og flygtninge har også brug for strøm i deres hverdag og betaler PSO-afgiften lige ned i lommen på de rige og dem, der vil være vindenergiens lykkeriddere.

Her Aarhus Universitets studie: VINDMØLLER PÅ § 3-BESKYTTEDE NATURARELAER – Potentielle konsekvenser for biodiversitet, fugle og flagermus: SR115

 

 

Natur- og Miljøklagenævnet er det nye Danmarks Vindmølle Beskyttelsesnævn, der forsvarer vindmøller mod rovfugle i Faxe Kommune

2015-10-19,rød glente

2015-11-09, Rød Glente

Bregentved Gods behøver ikke at være bange for rovfugle længere. Nu er deres kommende industrielle vindkraftværker ved hjælp af Danmarks vindglade myndigheder sikret for rovfugle. Hvis det skulle komme til en kollision med en Rød Glente eller flere, så vil ingen tage sig af det. Rævene fjerner ådslerne og millionerne ruller. “Planeten” i form af godsets bankkonto er reddet, naturen er stendød.

 

mitFyn.dk: “Hold afstand til ørnerede på Tåsinge” – Danmarks Naturstyrelse: Gælder ikke, når du er en vindmølle!

Danmarks borgere elsker deres havørne og tusindvis af mennesker har set denne rede på youtube:

 

mitfyn.dks journalist Gitte Kjeldal advarede i år: “Hold afstand til ørnerede på Tåsinge”. I artiklen nævner hun, at der er mindst 63 havørne på Sydfyn og at lokale ornitologer opfordrer folk til at lade redebyggende ørne være i fred. DOF har to redekoordinatorer, der kender alt til havørnes følsomhed. Fuglekiggere skal hellere nyde “de flyvende døre” i luften i stedet for ved reden.

Men Svendborg kommune er mindre intereseret i havørne end i vindmøller. Den 13.12.2012 søgte kommunen om dispensation til et repoweringsprojekt og fik straks svar den 10.1.2013. Sagen skulle genoptages, fordi udpegningsgrundlaget var blevet ændret den 31.12.2013.

I august 2015 har Naturstyrelsen givet dispensation til at erstatte 3 vindmøller  på 40 meters højde inden for strandbeskyttelseslinjen til to, som er dobbelt så høje. I begrundelsen indrømmes gerne, at der kunne være en potentiel risiko for havørne, men meget hurtigt afvises risikoen på grundlag af en bestilt rapport. I stedet for at tale med de lokale borgere, der bor i naturen, stillede Naturstyrelsen sig tilfreds med en rapport over et kort besøg i området. Fuglebegejstrede borgere, der kan se havørnenes familieliv og ørneungernes flyveøvelser fra deres haver, blev ikke inddraget i beslutningsprocessen.

Dispensation til genopførelse af 2 vindmøller som erstatning for eksisterende vindmøller inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr nr

Det er ganske gratis, at slå en ellers strengt beskyttet rovfugl ihjel, når det bare sker med en vindmølle. Eneste kommentar fra Miljøstyrelsen kunne være: Nå, hovsa, det troede eller “vurderede” vi godt nok ikke, at den ville flyve ind i rotorbladene. Det må I meget undskylde…

At kommernes folkevalgte ikke har fuldt overblik over internationale studier om rovfuglenes massedød på grund af vindmøllers roterende monsterknive, kan måske forstås, men det kan ikke begribes, at netop de uvidende kommuner har hals- og hovedret over Danmarks og hele verdens strengt beskyttede fugle.

Og det er helt ubegribeligt og skandaløst, at en dansk myndighed som Naturstyrelsen, der er sat i verden for at beskytte naturen, vil give en kommune dispensation til at etablere vindmøller tæt på rugende rovfugle inden for strandbeskyttelseslinjen.

Argumentationen er så plat, som den kun kan være, når den giftgrønne propagandamaskine kører på fuld skrue:

_______________________________________________________________________________

“Begrundelse for afgørelsen
Det ansøgte ligger inden for strandbeskyttelseslinjen, og forudsætter derfor
dispensation efter naturbeskyttelsesloven.
Udbredelsen af vedvarende energi er et anerkendelsesværdigt formål, og ansøgninger
herom skal derfor efter omstændighederne behandles lempeligere end andre typer af
anlæg indenfor strandbeskyttelseslinjen, jf.Natur-og Miljøklagenævnets NoMO nr. 772
Naturstyrelsen har i afgørelsen lagt særligt vægt på, at der i forvejen er opstillet to
vindmøller med samme placering. De nye højere møller vil efter Naturstyrelsens
vurdering betyde en begrænset øget påvirkning af kystlandskabet,
som opvejes af  den større miljømæssige gevinst ved de nye møller.
I den gennemførte væsentlighedsvurdering er det konkluderet, at der ikke ses at
være risiko for negativ påvirkning af arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget
undtaget for arten havørn. For havørnen kunne det ikke afvises, at der var risiko for
negativ indvirkning på artens mulighed for opnåelse af gunstig bevaringsstatus.
Der er derfor foretaget en særskilt undersøgelse af forekomst og adfærd af havørn på det
vestlig Tåsinge. På baggrund af denne undersøgelse konkluderes det, at ”det er usandsynligt, at
de planlagte vindmøller ved Skiftekær vil kunne medføre en væsentlig påvirkning af
bevaringsstatus for havørnen i F71, Det Sydfynske Øhav. De eksisterende vindmøller har så
vidt vides ikke givet anledning til kollisionsdrab hos de lokale havørne.”
På baggrund af den gennemførte væsentlighedsvurdering og yderligere undersøgelser om
havørnens forekomst og adfærd er det Naturstyrelsens vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv,
eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke Natura 2000-området væsentligt.
Det ansøgte vil ikke ødelægge eller beskadige leve-eller voksesteder for de arter, der indgår i
udpegningsgrundlaget. Det ansøgte vil endvidere efter Naturstyrelsens vurdering ikke medføre
beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for dedyrearter,
der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.”
_________________________________________________________________________________________
Inden for strandbeskyttelseslinjen må der ikke sættes en campingvogn eller et hegn op,
men vindmøller er altid  hjerteligt velkommen i Vestas/Siemens eget vindmølleland
Danmark.

 

Vindmøllenaboer til foretræde i Miljø- og Fødevareudvalget, den 4. november 2015

http://www.ft.dk/Folketinget/udvalg_delegationer_kommissioner/Udvalg/Miljoe_og_Foedevareudvalget/Kalender/Vis.aspx?session=20151&meetingNumber=1273346&abbreviation=MOF&se=1

På hjemmesiden ligger alle dokumenterne, som er blevet sendt ind til udvalget forinden.

Det er ikke første gang, danske vindmølleofre har været på besøg i hovedstaden for at klage over vindindustriens regime. Men nu har Danmark fået en ny regering og et nyt håb om, at der endelig kommer en retfærdig og faglig funderet støjbekendtgørelse.

Vi håber, at miljøministeren vil invitere akustikprofessor Henrik Møller til et par møder og lytte til ham i stedet for miljøstyrelsens vindfanatiske embedsmænd.

Rensdyrene vandt over Vattenfall! Dagensjuridik.se har nyheden

http://www.dagensjuridik.se/2015/10/vattenfall-far-inte-tillstand-att-bygga-vindkraftverk-riskerar-stora-rennaringen

Og hvordan foregår vindindustriens klimafjendtlige planlægning i Sverige, helt oppe i nord? Væk med træerne, hit med vindmaskinerne! Og: Hit med pengene! Og så stikker vi befolkningen en stor løgn om vindmaskinernes velsignelse for den svenske natur og hele planetens redning.

091019_vindkraftsplan_slutdokument_6_mb

Og sådan indledes tillægget til oversigtsplanen, der ikke tager hensyn til den nyeste IPCC-rapport, : WG1AR5_TS_FINAL

På side 114 og 115 finder vi som videbegærlige og oplyste borgere, at der findes et helt katalog af usikkerheder omkring IPCCs dramatiske spådomme. Men én ting er stensikker: Den store klimakatastrofe foregår her og nu, regionalt – nemlig alle steder, hvor vindfabrikkerne invaderer den frie natur.

Vindkraftplanering i Södra Lappland – tillägg till översiktsplan

1. Bakgrund
 
FN:s klimatkommitté IPCC konstaterar i sin senaste vetenskapliga
 
rapport (2007)att världen står inför en rad allvarliga miljöhot,där
 
klimat-frågan på senare tid fått stor uppmärksamhet.
Koldioxidutsläpp från fossila bränslen bidrar till växthuseffekten,
 
som hotar att förändra jordens klimat. Om utsläppen fortsätter att
 
ligga på samma nivå som idag, kommer jordens temperatur att
 
öka med cirka 2-6 grader celsius till år 2100 och följden blir att
 
havsytan stiger så att kustområden översvämmas. För att stabilisera
 
halten av växthusgaser i atmosfären på dagens nivå måste utsläppen
 
minska med 50-70 procent. Utsläpp av svavel- och kvävefören -ingar
 
från fossila bränslen leder till att jordbruks- och skogsmark försuras
 
och att hav och vattendrag övergöds.