Boye Jensen og naboer til Vattenfalls Hagesholm Vindmøllepark i kamp mod Holbæk Kommune og selveste Miljøministeriet

Støjforsker fra Aaborg Universitet lektor Christian Sejr Peteresen har skrevet et brev Vurdering af projekt Lavfrekvent støjmåling i boliger til Holbæk Kommune for at præsentere sin vurdering af “pilotprojektets” støjmåling og for at komme med sit eget tilbud om faglig assistence. Kommunen var ikke spor begejstret over, at dette dokument kom ud til naboerne, så de kunne danne sig en mening om fagligheden og ærligheden af de forskellige tilbud. Problemet er jo bare: Danske vindmøllefamilier har mistet tilliden til myndighederne, da de i årevis har ladt familierne groft i stikken. Vattenfalls og Hagesholms Vindmøllepark har bragt ulykke over de ramte familier og ødelagt deres liv. De ønsker en retfærdig behandling.

I dag har Holbæk Kommune så valgt et tilbud, som ikke er tillidsvækkende for de støjplagede familier.

Nu har naboerne taget en beslutning: De vil ikke være en del af dette aftalte projekt, der oser langt væk af en lusket aftale om at skåne vindindustrien for den hæslige sandhed: vindmøllestøj gør mennesker syge. Vindmøllebekendtgørelsen beskytter ikke mennesker for lavfrekvent støj. Målemetoderne, som miljøministeriets akreditterede firmaer anvender, tager ikke hensyn til de sårbare menneskers reaktion på lavfrekvent støj, men er kun et middel til at bevise, at den omhyggeligt konstruerede lovmæssige grænse er overholt – uanset hvad. Menneskers helbred har aldrig været i fokus, det har altid kun handlet om at benytte danske borgere i et stort vindmøllelaboratorie – danske familier som forsøgsdyr!

Her er naboernes brev til offentligheden:

Kære alle

 Ang. lavfrekvente støjmålinger ved Hagesholm Vindmøllepark.

 Til jeres orientering er denne beslutning truffet af naboerne til Hageholm Vindmøllepark.

Ved Klimaudvalget i Holbæk Kommunes(HK) vedtagelse i dag af alternativ forslaget må jeg på naboernes vegne meddele: At vi naboer ikke er og bliver en del af projektet. Ålborg Universitet er kørt ud på et sidespor og projektet er ikke i nærheden af det vi ønsker og er blevet lovet.

Danmarks største kapacitet på området lektor Christian Sejer Pedersen Ålborg Universitet har givet sin vurdering af HK og Miljøstyrelsens(MST) projekt i hans vurdering ”Lavfrekvent støjmåling i boliger” (se vedhæftet) tilsendt HK 5marts 2015. Her fraråder Christian Sejer Pedersen HK og MST’s projekt og foreslår i stedet at vi låner Ålborg Universitets lydmåler.

Det er det vi naboer ønsker. Men HK og MST ønsker ikke Ålborg Universitets indblanding?

Med venlig hilsen

 Boye Jensen

Talsmand for naboerne til Hagesholm Vindmøllepark.

Kirsebærhaven 5 

4532 Gislinge

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *